Opis

Gminy z najwyższą frekwencją w poszczególnych województwach w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miały otrzymać od MSWiA po jednym wozie strażackim - sprawdzamy, jak skończyła się ta akcja.

Listy

gm. PRASZKA - odpowiedź przez PRASZKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #8

W odpowiedzi na Państwa maila dotyczącego "Bitwy o wozy" poniżej udzielam
odpowiedzi na przesłane pytania:

Ad1. Tak, wóz strażacki trafił do naszej gminy w dniu 15 grudnia 2020r.

Ad.2 Z wozu korzysta jednostka OSP Przedmość w gminie Praszka

Ad.3 Nie. Gmina nie przekazała wozu innej jednostce samorządu teryt.

Ad.4 Pytanie nie dotyczy naszej gminy (gmina Praszka posiada jednostki OSP).

Z poważaniem

Krzysztof Pietrzyński

Sekretarz gminy Praszka

Udostępnienie informacji publicznej przez OBRZYCKO w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #66

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

--
Joanna Lewandowska
Urząd Miasta Obrzycko
Rynek 19 64-520 Obrzycko
Tel. 61 29 13 187

1

Odpowiedź na wniosek przez MARGONIN w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #44

Dzień dobry,
> w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek dotyczący udostępnienie
> informacji publicznej.

--
Katarzyna Wojtecka
podinspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
tel. 67 28 46 906

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
WWW: http://www.margonin.pl
BIP: http://www.bip.margonin.pl

1

Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #66

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych.

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Re: Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #47

Szanowny Panie,

bardzo dziękuję za wyjaśnienie sytuacji, chociaż martwi mnie, że nasza pierwsza wiadomość do Państwa nie dotarła. W takim razie złożymy wniosek do miasta.

pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez OBRZYCKO w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #47

Dzień dobry!

Pani Agnieszko,

chciałbym poinformować, że Państwo nie składaliście do naszego Urzędu
Gminy wniosku dot. tzw. "Bitwy o wozy", dlatego trudno nam było dochować
terminu odpowiedzi.
Z treści przesłanych w dn. 16 czerwca br. pytań wnioskuję jednak, że nie
chodzi o Gminę Obrzycko, a o Miasto Obrzycko, bo to tamtejsza OSP cieszy
się nowym wozem bojowym.
Z pozdrowieniami

Paweł Mordal

Sekretarz Gminy Obrzycko

W dniu 16.06.2021 o 09:13, sprawa-36868@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez NOWOSOLNA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #5

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości_

--
Z wyrazami szacunku
Aleksandra Rakoczy-Filipczak
Urząd Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź
tel. 42 616-45-45

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna
Kontakt do inspektora ochrony danych: magdalena@kuszmider.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość a także w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym, art. 6 ust.1 lit e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

1

Odpowiedź w sprawie tzw. "Bitwy o wozy" przez JERZMANOWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #35

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie tzw. "Bitwy o wozy"

Z poważaniem

Tomasz Czyż

Urząd Gminy Jerzmanowa

Tel. 76 8365539

1

Wniosek o informację przez REWAL w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #16

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną wraz ze skanem wiadomości e-mail, wysłanej 10.06.2021 r.

Odpowiedź została sporządzona i wysłana w terminie, niestety został omyłkowo wpisany adres e-mail.

Przepraszamy za utrudnienia, w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

z poważaniem

Magdalena Czaplińska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Rewal

ul. Mickiewicza 19

72-344 Rewal

tel. 91 38 49 020

„Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal - http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 „

------------------------------

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Rewal dotycząca danych osobowych

Administratorem danych jest Wójt Gminy Rewal. Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP <http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520> http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - email: <mailto:iod@rewal.pl> iod@rewal.pl

3

Bitwa o wozy przez None w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #43

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam ponownie odpowiedź na temat "Bitwa o wozy"

Pierwsza odpowiedz wysłana była 07.06.2021 r. o godz. 13:44

Z poważaniem

Marek Kaszuba

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

tel. 29 642 82 82

I pietro - Pokój nr 17

<mailto:kostrzewa@dabrowka.net.pl> kaszuba@dabrowka.net.pl |
<http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce reprezentowany
przez Wójta Gminy Dąbrówka. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w
celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz
zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie w siedzibie Administratora i na stronie
<https://www.dabrowka.net.pl/RODO> https://www.dabrowka.net.pl/RODO.

1

"Bitwa o wozy" przez None w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #43

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam ponownie odpowiedź na temat "Bitwa o wozy"

Pierwsza odpowiedz wysłana była 07.06.2021 r. o godz. 13:44

Z poważaniem

Marek Kaszuba

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

tel. 29 642 82 82

I pietro - Pokój nr 17

<mailto:kostrzewa@dabrowka.net.pl> kaszuba@dabrowka.net.pl |
<http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce reprezentowany
przez Wójta Gminy Dąbrówka. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w
celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz
zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie w siedzibie Administratora i na stronie
<https://www.dabrowka.net.pl/RODO> https://www.dabrowka.net.pl/RODO.

1

Informacja - Bitwa o wozy Gmina Skarbimierz przez SKARBIMIERZ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #42

W załączniku przesyłam informację dot. "Bitwy o wozy"

____________________________________________________________________________
___________________

Z Poważaniem

Bartosz Łukasik

UG Skarbimierz

Tel. 696 685 299

1

Odpowiedź Gmina Kosakowo przez KOSAKOWO w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #25

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczący tzw. "Bitwy o wozy" informuję iż,

1. W grudniu 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie otrzymała
samochód ratowniczo-gaśniczy.
2. Z samochodu ratowniczo- gaśniczego korzysta jedyna jednostka OSP w
Gminie Kosakowo- Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie.
3. Nie, gmina Kosakowo nie przekazała wozu strażackiej innej jednostce.
4. Nie dotyczy.

Z poważaniem

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez JERZMANOWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #35

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.06.2021 09:13

odczytano w dniu 16.06.2021 09:38.

Przeczytane: Wniosek o informację przez GODZISZÓW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #3

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2021-06-16 09:13

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2021-06-16 09:32

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #64

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #63

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #62

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #54

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #47

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #45

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #43

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku odpowiedzi na wniosek o informację dotyczący tzw. "Bitwy o wozy", który złożyliśmy do Państwa już ponad 2 tygodnie temu. Ponownie przesyłam pytania z wniosku:

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o jak najszybsze udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu nr 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1