Opis

Gminy z najwyższą frekwencją w poszczególnych województwach w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miały otrzymać od MSWiA po jednym wozie strażackim - sprawdzamy, jak skończyła się ta akcja.

Listy

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka przez KOBYLANKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #56

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka

--
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Kobylanka, z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12,
73-108 Kobylanka, tel. 91 561 03 10 e-mail: ugk@kobylanka.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
dostępne są w siedzibie Administratora, a także, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1

Bitwa o wozy przez None w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #43

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na temat "Bitwa o wozy"

Z poważaniem

Marek Kaszuba

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka

tel. 29 642 82 82

I pietro - Pokój nr 17

<mailto:kostrzewa@dabrowka.net.pl> kaszuba@dabrowka.net.pl |
<http://www.dabrowka.net.pl/> www.dabrowka.net.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Dąbrówce reprezentowany
przez Wójta Gminy Dąbrówka. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w
celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz
zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie w siedzibie Administratora i na stronie
<https://www.dabrowka.net.pl/RODO> https://www.dabrowka.net.pl/RODO.

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka przez KOBYLANKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #56

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka

--
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Kobylanka, z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12,
73-108 Kobylanka, tel. 91 561 03 10 e-mail: ugk@kobylanka.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
dostępne są w siedzibie Administratora, a także, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka przez KOBYLANKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #56

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
odpowiedź na informację publiczną z dnia 30.05.21 -Gmina Kobylanka

--
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.
Informacja o przetwarzaniu danych przekazywana na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Kobylanka, z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12,
73-108 Kobylanka, tel. 91 561 03 10 e-mail: ugk@kobylanka.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora
zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Podanie danych jest niezbędne do załatwienia sprawy i wymagane przepisami KPA. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
dostępne są w siedzibie Administratora, a także, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

1

Udzielenie informacji publicznej przez ROSSOSZ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #17

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.05.2021 r., odpowiadamy na zadane pytania:

* W związku z wygraną w tzw. „Bitwie o wozy" i otrzymaniem promesy na
sfinansowanie zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, złożono dwa
wnioski o dofinansowanie wskutek czego otrzymano dwie dotacje (po 400
tys. zł każda): z Komendy głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, następnie
przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono dostawcę wozu
strażackiego.
* Zakupiony wóz strażacki służy w jednostce OSP Rossosz.
* Gmina nie przekazała wozu strażackiego innej jednostce samorządu
terytorialnego.
* Nie dotyczy.

Z poważaniem

--
Mateusz Majewski
Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
________________________________________________

1

informacja publiczna przez TRZCIANA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #58

Gmina Trzciana przekazuje odpowiedź z sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej  "Bitwa o wozy".

z poważaniem

Jerzy Dudek

1

Re: Wniosek o informację przez KOSZARAWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #12

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że Gmina Koszarawa otrzymała wóz strażacki w związku z wygraną w "Bitwie
o wozy". Samochód trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Koszarawie i nie został on przekazany innej jednostce samorządu
terytorialnego.

Z poważaniem
Marcin Cebula
Sekretarz Gminy

W dniu 2021-05-28 o 09:03, sprawa-36833@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna dot. wozu strażackiego w ramach "Bitwy o Wozy" przez ŁEBA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #11

Dzień dobry
na wniosek Pana Szymon Osowskiego  i
 Katarzyny Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
z zasadami reprezentacji --Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl z dnia 2021-05-28 , w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej przekazania wozu strażackiego w tamach
„Bitwy o wozy” w 2020r. na podstawie art.2 ust.1 oraz art.10 ust.1
Ustawy o dostępie do informacji publicznej, z dnia 6 września 2001r.
(Dz.U.2019.poz.1429 t.j.) informujemy co następuje:

Zapis wnioskodawcy:
1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z
najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy
trafił już wóz strażacki?

Odpowiedź:
Do Gminy Miejskiej Łeba wóz strażacki w ramach „Bitwy o wozy” trafił w
grudniu 2020r.

Zapis wnioskodawcy:
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego
korzystają?

Odpowiedź:
W Gminie Miejskiej Łeba jest jedna jednostka i ona z tego wozu korzysta.

Zapis wnioskodawcy:
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu
terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym
związanych.

Odpowiedź:
Nie dotyczy

Zapis wnioskodawcy:
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz
strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej
gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Odpowiedź:
Nie dotyczy

--
Pozdrawiam
Barbara Kotkowska
tel. 598661510 wew. 24

Urząd Miejski w Łebie
ul.Kościuszki 90
84-360 Łeba

Realizując obowiązek informacyjny z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (RODO) na stronie
http://bipleba.nv.pl/umleba,m,499,ochrona-danych-osobowych-rodo.html
umieściliśmy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa
danych osobowych

informacja publiczna - GM. Dywity - samochód pożarniczy przez DYWITY w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #41

W załączeniu skan pisma USCO.1431.4.2021.WJ z dn.02.06.2021r. - odpowiedzi
na pytania dotyczące samochodu pożarniczego.

Julian Wojgieniec

Referat Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu

Urząd Gminy

ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
tel. 89 524 76 63, kom. 512441650
fax. 89 512 01 24

1

FW: do podpisu przez PAKOSŁAW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #36

Urząd Gminy Pakosław w załączeniu przesyła odpowiedź na informacje publiczną
dot. akcji "Bitwa o wozy"

Pozdrawiam

Bogumiła Dmyterko

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Referat Spraw Społecznych

Urząd Gminy Pakosław

ul. Kolejowa 2

63-920 Pakosław

tel./fax: 65 5478332

e-mail: b.dmyterko@pakoslaw.pl

www.pakoslaw.pl <http://www.pakoslaw.pl/> <http://www.pakoslaw.pl/>

2

Gmina Kołobrzeg przez KOŁOBRZEG w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #32

Dzień dobry Państwu,

Urząd Gminy Kołobrzeg w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 30.05.2021 r.

Z poważaniem

Roch Rapciński- podinspektor ds. ZKi SO, tel. 943530445, email:
zk@gmina.kolobrzeg.pl

1

Informacja publiczna Gmina Urszulin przez URSZULIN w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #21

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej z dnia
30 maja br. informuję, że:

1. Gmina Urszulin uzyskała najwyższą frekwencję w II turze wyborów
prezydenckich. W dniu 17 grudnia 2020 r. do Gminy Urszulin trafił nowy
średni samochód ratowniczo - gaśniczy.

2. Średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki Volvo został zakupiony
przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie i jest na jej
stanie.

Pozdrawiam Stanisław Artymiuk

Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji

Re: Wniosek o informację przez ZARZECZE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #48

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

W dniu 2021-05-30 o 08:40, sprawa-36869@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

(bez tematu) przez CHRZANÓW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #57

Dzień dobry

Urząd Gminy Chrzanów przesyła odpowiedź na informację publiczną

Pozdrawiam

Danuta Pańczyk

inspektor ds. spraw ogólnoorganizacyjnych

Urząd Gminy Chrzanów

Chrzanów Trzeci 112

23-305 Chrzanów

tel. 158755132

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chrzanów jest
Wójt Gminy Chrzanów
z siedzibą Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się
kontaktować
przez e-mail: <mailto:iod@chrzanow.eurzad.eu> iod@chrzanow.eurzad.eu

3. Pełny obowiązek informacyjny pod linkiem:
<http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841>
http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841

1

Odpowiedź przez RUDKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #18

1

RE: Wniosek o informację przez ŚLEMIEŃ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #19

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2021 informuję:

1. W związku z wygraną "Bitwą o wozy" nowy samochód trafił do gminy w
2020 roku

2. Samochód jest w posiadaniu OSP Kocoń

3. Gmina nie przekazała samochodu do innej jednostki samorządu
terytorialnego

4. Nie dotyczy

--

Pozdrawiam
Mariusz Borowy
Urząd Gminy w Ślemieniu
tel.: 33 8654-098 wew. 35

odpowiedź na wniosek przez KLWÓW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #49

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych Gmina Klwów
informuje, że zakupiła wóz strażacki ze środków przyznanych w ramach
wygranej w tzw. "Bitwie o wozy". Samochód ten wykorzystuje do działań
ratowniczo-gaśniczych jednostka OSP Sady Kolonia.

Pozdrawiam

Piotr Reguła

UG Klwów

668490314

pozyskany wóz strażacki UG Osielsko przez OSIELSKO w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #2

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące pozyskania wozu strażackiego
w tzw. ,,Bitwie o wozy" uprzejmie informuję, że do gminy Osielsko
trafił wóz strażacki.Korzysta z niego Ochotnicza Straż Pożarna Bydgoszcz
ul. Żurawia 10 86 - 031 Myślęcinek

Leszek Gruchot

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

tel. 52 324 18 58

Informacje o "Bitwie na wozy" przez SUŁOSZOWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #33

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pismo,które wpłynęło w dniu 31 maja 2021 r. udzielam
odpowiedzi:

Ad. 1 Wóz strażacki wygrany w " Bitwie o wozy" trafił do naszej gminy.

Ad. 2 Z wozu strażackiego wygranego w "Bitwie o wozy" korzysta jednostka
OSP WIELMOŻA.

Ad. 3 Nie przekazywaliśmy wozu do innej jednostki samorządu terytorialnego.

Ad. 4 Wygraliśmy i już trafił do naszej gminy wóz strażacki.

--
Z poważaniem

Bernadetta Chmiest
Mail: chmiest@suloszowa.pl

  Urząd Gminy Sułoszowa
  Sułoszowa ul. Krakowska 139,
  32-045 Sułoszowa
  tel. 12 389 60 28 wew.16

1

odpowiedź na wniosek- z Gminy Irządze przez IRZĄDZE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #23

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 maja 2021r., dot.
wygranej w tzw. "Bitwa o wozy" - wybory prezydenckie 2020r.

Urząd Gminy w Irządzach

Inspektor

Grażyna Skorupa

Tel. 34/3543009 wew.23

1

Gmina Bielany - Udzielenie informacji publicznej przez BIELANY w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #51

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.05.2021 r. Gmina Bielany w załączeniu
przesyła pismo dot. udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Marcin Ruciński

INSPEKTOR

ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,
spraw wojskowych, przeciwpożarowych i przeciwdziałania alkoholizmowi
tel. 257878013 w. 25
e-mail: m.rucinski@gminabielany.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bielany reprezentowana
przez Wójta Gminy, ul. Słoneczna 2, 08-311 Bielany, tel.: 25 787-80-13,
e-mail: sekretariat@gminabielany.pl. Klauzula informacyjna znajduje się na
stronie http://gminabielany.pl w zakładce RODO.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji

1

Re: Wniosek o informację przez POWIDZ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #31

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie informuję,że do Gminy trafił wóz strażacki w związku z wygraną w "Bitwie o głosy".Z wozu korzysta Ochotnicza Straż Pożarna w Powidzu.
Z poważaniem:

Renata Lorencka-Horyza
Starszy inspektor

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej "bitwa o wozy" przez KŁODAWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #26

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.05.2021r., nt. wygranej w tzw. "Bitwie o wozy", przekazuje następujące
informacje:

1. W związku z wygraną w tzw. "Bitwie o wozy" do naszej gminy trafił
jeden wóz strażacki.

2. Wóz trafił do OSP Kłodawa.

3. Nie dotyczy

4. Nie dotyczy

a) Nie dotyczy

b) Nie dotyczy

c) Nie dotyczy

Dagmara Siwak,

Referat Społeczno-Organizacyjny

__________________________

Urząd Gminy Kłodawa

Ul. Gorzowska 40

66-415 Kłodawa

www.klodawa.pl

Re: Wniosek o informację przez PLATERÓWKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #27

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną Urząd Gminy w Platerówce
informuje, że:

1. do gminy Platerówka trafił wóz strażacki,

2. z wozu strażackiego korzysta Ochotnicza Straż Pożarna w Platerówce,

3. gmina nie przekazała wozu strażackiego do innej jednostki samorządu
terytorialnego,

4. nie dotyczy.

Monika Jocz

Urząd Gminy w Platerówce