Opis

Gminy z najwyższą frekwencją w poszczególnych województwach w głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej miały otrzymać od MSWiA po jednym wozie strażackim - sprawdzamy, jak skończyła się ta akcja.

Listy

Przeczytano: Wniosek o informację przez WILKOŁAZ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #37

Twoja wiadomość

Do: gmina@wilkolaz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.05.2021 08:37

odczytano w dniu 31.05.2021 15:28.

Re: Fwd: Wniosek o informację przez KRYNICA MORSKA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #24

Dzień dobry,

w odpowiedzi na przesłany wniosek załączam odpowiedź.

Z poważaniem,

Dawid Kentzer

Stanowisko ds.
Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych,
Przeciwpożarowych,
Przeciwpowodziowych i OSP.

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27 wew. 151
kom. 783 141 121
Fax +48 55 247 65 66
oc@krynicamorska.tv

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://bip.krynicamorska.tv/strony/menu/100.dhtml informacją na temat przetwarzania przez Urząd Miasta Krynica Morska danych osobowych.

W dniu 31.05.2021 o 09:42, Sekretariat UM KM pisze:

2

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do infarmacji publicznej przez LASKOWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #40

Odpowiadając na panstwa wniosek z dnia 31.05.2021 r. którego treść
znajduje się poniżej:

/Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
publicznych.//
//
//1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla
gmin z
najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił
już wóz strażacki?//
//2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego
korzystają?//
//3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki
samorządu
terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów
z tym
związanych.//
//4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił
do niej wóz
strażacki, prosimy o wskazanie powodu://
//a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej
gminie, prosimy wskazać - której?//
//b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,//
//c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?//
//
//Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres: sprawa-36861@fedrowanie.siecobywatelska.pl//
//
//Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji//
//--//
//
//Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska//
//ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa//
//www.siecobywatelska.pl//
//NIP 5262842872//
//KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe/*go*

*Urząd Gminy Laskowa informuje:*

*Ad1. *Tak wóz strażacki wygrany w tzw. "Bitwie o głosy" trafił do Gminy
Laskowa.

*Ad2. *Z wozu korzysta Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowej.

*Ad3. *Gmina nie przekazała wozu strażackiego do innego samorządu
terytorialnego.

*Ad4.* Nie dotyczy*.
*

--

Urząd Gminy Laskowa <https://htmlsig.com/t/000001C6C6PG>

PAWEŁ JONIK / Inspektor
p.jonik@laskowa.pl <mailto:p.jonik@laskowa.pl>

Urząd Gminy Laskowa
Biuro: 183300218 / Kom.: +48606746227
34-602 Laskowa
Laskowa 643
www.laskowa.pl <http://www.laskowa.pl>

1

Re: Fwd: Wniosek o informację RG.1431.12.2021 przez KULESZE KOŚCIELNE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #10

W dniu 31.05.2021 o 13:25, Urząd Gminy Kulesze Kościelne pisze:
--
Paulina Grodzka

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Gmina Kulesze Kościelne
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
tel. (+48 86) 4769 010
www.kuleszek.pl

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNICA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Irmina Januś

Inspektor ds. obsługi rady gminy

Rada Gminy Czernica

Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3

55 - 003 Czernica

tel.kom. 603 402 385

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej
<https://spis.gov.pl/> https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48
<tel:22 279%2099%2099> 22 279 99 99.

4

FW: Wniosek o informację przez JONIEC w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #22

2

RE: Wniosek o informację przez RZGÓW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #39

Sprawa OR.B.1431.045.2021

31.05.2021 r.

Mariusz Rutecki

Urząd Miejski w Rzgowie

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

tel. 42 214-12-10

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych informujemy,

że jeśli podasz mailowo dane osobowe, użyjemy ich tylko do załatwienia
Twojej sprawy.

Administratorem Danych jest Gmina Rzgów.

Chcesz wiedzieć więcej -
<http://bip.rzgow.pl/index.php?gid=79ea065a4e07f6ecb8c78d29442c40f8&grp=4edf
db2b94add0068b3aa4dc913fd044&ver=2#menuscroll> odwiedź BIP - zakładka
ochrona danych osobowych.

3

Re: Fwd: Wniosek o informację przez SŁUPIA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #53

Dzień dobry!

W odpowiedzi na wniosek o dostępie do informacji publicznej dot.
wygranej w tzw. ,,Bitwie o wozy" informuję, co nasętpuje:

Ad. 1) tak

Ad. 2) OSP Słupia, która obsługuje cały teren gminy Słupia, jak również
dysponowana jest na cały teren powiatu skierniewickiego.

Ad. 3) Nie

Ad. 4) nie dotyczy

--
Pozdrawiam

Justyna Józefecka

Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136
96-128 Słupia
tel. 46 831-55-91 wew. 14
-----------------------------------
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
inaczej RODO,informuję,że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia
mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136,96-128 Słupia.
Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby,
e-mail gmina@slupia.com.pl, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji.

Przeczytano: Wniosek o informację przez URSZULIN w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #21

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urszulin.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2021-05-30 08:34

odczytano w dniu 2021-05-31 11:07.

RE: Wniosek o informację przez JASIENICA ROSIELNA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #34

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostępie do informacji publicznej Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej uprzejmie informuje:
1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki? – Tak.
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?- Jednostka OSP Jasienica Rosielna .
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych. – Nie.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu: - Nie dotyczy.
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której? - Nie dotyczy.
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu, Nie.
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka? - Nie dotyczy.
Z poważaniem
Anna Fic
Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o informację przez KŁODAWA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #26

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@klodawa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2021-05-30 08:35

odczytano w dniu 2021-05-31 10:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez WODZIERADY w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #52

Twoja wiadomość

Do: urzad@wodzierady.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.05.2021 08:40

odczytano w dniu 31.05.2021 09:29.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.29816 z 31.05.2021
Informacje: www.gdata.pl

RE: Wniosek o informację przez WODZIERADY w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #52

Dzień dobry.

Potwierdzam odbiór wiadomości.

Sekretariat

Inspektor

Ewelina Wójcicka

Urząd Gminy Wodzierady

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

<http://www.wodzierady.pl/> www.wodzierady.pl

<http://www.bip.wodzierady.pl/> bip.wodzierady.pl

tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez HYŻNE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #50

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@hyzne.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.05.2021 08:40

odczytano w dniu 31.05.2021 08:03.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KLWÓW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #49

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@klwow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.05.2021 08:40

odczytano w dniu 31.05.2021 09:03.

Re: Wniosek o informację przez SZULBORZE WIELKIE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #38

W dniu 2021-05-30 o 08:37, sprawa-36859@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem

Karol Dąbkowski
Sekretarz Gminy Szulborze Wielkie

Urzad Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie
tel. (86) 475-40-75 w. 8
sekretarz@ugszulborze.pl

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez ROSSOSZ w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #17

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@rossosz.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2021-05-30 08:31

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez JONIEC w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #22

Twoja wiadomość

Do: joniec@ugjoniec.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2021-05-30 08:34

odczytano w dniu 2021-05-31 08:30.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez PAKOSŁAW w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #36

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@pakoslaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2021-05-30 08:37

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DYWITY w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #41

Twoja wiadomość

Do: ug@ugdywity.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2021-05-30 08:38

odczytano w dniu 2021-05-31 08:19.

Przeczytane: Wniosek o informację przez TRZCIANA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #58

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@trzciana.pl> o 2021-05-30 08:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-05-31 08:17

informacja publiczna przez CISNA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #9

Gmina Cisna udostępnia informację publiczną

1. W związku z wygraną w BITWIE O WOZY do gminy Cisna trafił wóz
strażacki.

2. Wóz otrzymała OSP Cisna.

Z poważaniem

M. Gucwa

sekretarz

Re: Fwd: Wniosek o informację przez ŻEGOCINA w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #6

Urząd Gminy w Żegocinie odpowiadając na pytania zawarte w poczcie e-mail, udostępnia następujące informacje publiczne:
ad.1 - TAK
ad.2 - Jednostka OSP Łąkta Górna
ad. 3 – NIE
AD.4 – NIE DOTYCZY.
Z poważaniem Wojciech Kępa.

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację
Data: Fri, 28 May 2021 07:02:05 -0000
Nadawca: sprawa-36827@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-36827@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@zegocina.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych.

1. Czy w związku z wygraną w tzw. ,,Bitwie o wozy", akcji dla gmin z najwyższą frekwencją w wyborach prezydenckich w 2020 r., do gminy trafił już wóz strażacki?
2. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które jednostki OSP z niego korzystają?
3. Czy gmina przekazała wóz strażacki do innej jednostki samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to wnosimy o przekazanie dokumentów z tym związanych.
4. Jeśli gmina wygrała w "Bitwie o wozy", ale nie trafił do niej wóz strażacki, prosimy o wskazanie powodu:
a) gmina nie ma OSP i zdecydowała się na przekazanie wozu innej gminie, prosimy wskazać - której?
b) gmina jest jeszcze w trakcie ubiegania się o przyznanie wozu,
c) inna sytuacja, prosimy opisać - jaka?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-36827@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację przez IRZĄDZE w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #23

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.05.2021 08:34

odczytano w dniu 31.05.2021 07:53.

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji przez ZABÓR w sprawie Bitwa o wozy (strażackie) #4

Z poważaniem
Mirosława Maroszek
Sam. Referent ds. kadr i obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Zabór

tel. 68 321 83 04
fax. 68 321 83 01
e-mail: <mailto:miroslawa.maroszek@gminazabor.pl>
miroslawa.maroszek@gminazabor.pl

cid:image001.png@01D69899.56959470

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest
warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: <mailto:pukaczewski@hotmail.com>
pukaczewski@hotmail.com.

2