Opis

We współpracy z Fundacją Niech Żyją! ustalamy, co się działo i dzieje ze zwierzętami, które giną w związku z rozłożeniem drutu na granicy Polski.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie200
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie60
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie480
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie420
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o informacje dot. concertiny

Szablon

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  • liczbę interwencji związanych z koniecznością udzielenia pomocy/zabicia zwierzęcia podlegającego ochronie, rannego lub zabitego w concertinie (drut znajdujący się na granicy polskiej) na obszarze Państwa działalności od września 2021 r. do 1 listopada 2023 r.,
  • czy o zwierzęta zabite przez zaplątanie się concertinę zmniejszane są plany łowieckie? Jeśli tak, to o ile zwierząt zmniejszono te plany? Pytanie dotyczy okresu od września 2021 r. do 1 listopada 2023 r.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres:  {{EMAIL}}


Podpis w e-mail

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego