Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie40
Kujawsko-Pomorskie50
Lubelskie30
Lubuskie50
Łódzkie10
Małopolskie30
Mazowieckie30
Opolskie10
Podkarpackie30
Podlaskie20
Pomorskie10
Śląskie40
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie30
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie20

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o informację w sprawie zarządzania danymi w cyfrowym świecie

Szablon

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Ilu pracowników jest zatrudnionych w urzędzie na stanowiskach merytorycznych?

2. Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu zbierane są w jakichś systemach informatycznych?

a) Jeśli tak, to jakich?

3.  Czy dane w poszczególnych wydziałach urzędu wprowadzane są do państwowych systemów?

a) Jeśli tak, to jakich?
b) Jeśli tak, to z których systemów urząd może pobrać dane dla swoich celów?

4. Czy systemy urzędu są zintegrowane z innymi systemami samorządowymi lub rządowymi? Jeżeli tak, prosimy o podanie nazw systemów.

5. Prosimy o listę rejestrów publikowanych przez Państwa i linki do tych rejestrów.

6. Czy w urzędzie przeprowadzono inwentaryzację danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie dokumentu ze zinwentaryzowanymi zbiorami.  

7. Czy w urzędzie istnieje jakikolwiek raport analizujący, o co pytają mieszkańcy i na jakie dane warto szczególnie zwrócić uwagę?

8. Czy w urzędzie, na szczeblu wewnętrznym, stworzone zostały standardy gromadzenia danych? Jeśli tak, prosimy o załączenie takiego dokumentu do odpowiedzi.

9. Czy w urzędzie istnieje stanowisko pełnomocnika danych, czyli osoby nie będącej informatykiem, ani specjalistą, natomiast łączącej świat informatyków i pracowników merytorycznych?

10. Czy w urzędzie wyznaczone są lub zatrudnione osoby zajmujące się zarządzaniem danymi? Jeśli tak, to na jakich stanowiskach pracują takie osoby?

11. Czy w urzędzie jest osoba, którą można nazwać liderem cyfryzacji.

Prosimy o przesłanie wnioskowanych informacji na adres {{EMAIL}} .

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk,
Członkinie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji


Podpis w e-mail

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego