Opis

Pandemia COVID-19 na nowo wywołała temat cyfryzacji usług. Mieszkańcy obawiali się wchodzić do urzędów, wiele urzędów zamknęło się dla mieszkańców. Czasem jedyną możliwością złożenia wniosku było wrzucenie go do skrzynki przed urzędem. Ta nowa sytuacja spowodowała, że możliwość cyfrowego "załatwiania spraw" okazała się zrozumiała dla szerszej grupy odbiorców, niż dotychczas. Sprawdzamy na jakim etapie cyfryzacji są polskie gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja nie jest panaceum na wszystko. Ale bardzo pomaga rozładować zatłoczenie w urzędach, w środkach komunikacji (wszak do urzędu czasem trzeba dojechać), zaoszczędzić czas, zadbać o środowisko. A zatem sprawdzamy, jak funkcjonuje ta sfera w polskich gminach.

Listy

Odpowiedź na wniosek udzielenie informacji publicznej. przez PUŁAWY w sprawie Cyfryzacja urzędów #21

SA.1431.29.2020.MS

Szanowni Państwo,

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
na podstawie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), przedstawiam następujące
informacje:

Ad. pkt 1 - a, d;

Ad. pkt 2 - c;

Ad. pkt 3 - b;

Ad. pkt 4 - a;

Ad. pkt 5 - c;

 Z poważaniem

Maja Skibińska

Urząd Gminy Puławy

ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy

Udzielenie informacji publicznej Gmina Stryszawa: Cyfryzacja gmin przez STRYSZAWA w sprawie Cyfryzacja urzędów #39

Odpowiedz na informację publiczną ( pozostawiono odpowiednie punkty)
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
> wybór kilku odpowiedzi)

> a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
>
> d) Zwykłym mailem

>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
>
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
>
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
> funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
>
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
> wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
>
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
>
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
>
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
>

Tomasz Boduch UG Stryszawa

>

Re: Cyfryzacja gmin przez KARTUZY w sprawie Cyfryzacja urzędów #9

Niżej przesyłam odpowiedź na Państwa pytania.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap - tak
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym – ,,obywatel.gov.pl’’, ,,emp@tia’’, ,,ceidg’’
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób - nie
d) Zwykłym mailem - tak
e) Inny sposób
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak – jako wspomaganie obiegu tradycyjnego (papierowego)
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie? ,, brak powszechności korzystania z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego przez potencjalnych klientów’’

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy – ,,pomorskie urzędy przyjazne przedsiębiorcom’’
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Andrzej Niklas
główny specjalista
Urząd Miejski w Kartuzach

Odpowiedź na wniosek z dnia 14.09.2020 przez Legnica w sprawie Cyfryzacja urzędów #19

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuje niżej zaznaczone odpowiedzi :
1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób - dedykowane platformy z możliwością uwierzytelniania profilem zaufanym lub konem lokalnym (Portal komunikacji społecznej napisz.legnica.eu, Platforma informacyjno-płatnicza plip.legnica.eu, System e-Usług Publicznych Wydziału Geodezji we1.legnica.eu)
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Dostęp do informacji publicznej przez ŚWIEBODZICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #51

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedz na pytanie z dnia 14 września 2020r.

Pozdrawiam

------------------------------------------------------------

Wojciech Laskowik

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Urząd Miejski w Świebodzicach

ul. Rynek 1

58-160 Świebodzice

tel. 74 / 6669-501

www.swiebodzice.pl <http://www.swiebodzice.pl/>

1

Odpowiedź nr RSO.1431.48.2020.PS przez MYSŁAKOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #11

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź nr RSO.1431.48.2020.PS na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Patrycja Steć

Sekretariat Wójta Gminy Mysłakowice

Tel. 75 64 39 960

Urząd Gminy Mysłakowice

ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice

1

odpowiedź na informację publiczną- Cyfryzacja Gmin - Gmina Trzyciąż przez TRZYCIĄŻ w sprawie Cyfryzacja urzędów #60

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy odpowiedź na informację publiczną dotyczącą
cyfryzacji gmin.

Urząd Gminy Trzyciąż
ul. Leśna 4
32-353 Trzyciąż

1

Tarczyn. Naturalnie. przez TARCZYN w sprawie Cyfryzacja urzędów #53

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, udostępniam następujące informacje
publiczne:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap TAK
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym TAK
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem TAK
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%) TAK
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak TAK
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) To nie jest informacja publiczna

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany TAK
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem:

Sekretarz Gminy Tarczyn

Marcin Kiliański

505169055

Tarczyn. Naturalnie.

Cyfryzacja Gmin-odpowiedź z Urząd Gminy Stegna przez STEGNA w sprawie Cyfryzacja urzędów #36

Wniosek został zarejestrowany pod nr ORG-RG.1431.36.2020
Zgodnie z życzeniem odpowiedź w formie- e-mail
Na zielono zaznaczyłem odpowiedzi na TAK

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć
4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie? Szkolenia
5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.
Podstawowe bariery przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w Urzędzie
1.Duża ilość systemów informatycznych różnych dostawców brak unifikacji
systemów ,praktycznie każdy dział referat
Korzysta z oprogramowania różnych dostawców ,które kiedyś tam było
wdrożone i migracja na zunifikowaną platformę
(umożliwiającą przypływy informacji) Jest utrudniona ze względu
na koszty migracji baz i "opór pracowników przed nowym".

2. W małym urzędzie gminy informatyk zwykle jeden ,nie jest w stanie
sprawnie wdrożyć zmian,
Główny powód to finanse ale także prozaiczny brak czasu na wdrożenie
nowych rozwiązań
Brak szkoleń i wsparcia .

3.Delikatnie mówiąc traktowanie po macoszemu działu IT w organizacjach,
zauważa się go dopiero gdy coś przestaje działać .
4.Z moich obserwacji duży problem to także czynnik ludzki (tzn. pracownicy
urzędów )
Często brak podstawowej wiedzy informatycznej (i brak chęci na jej
uzupełnienie ) "strach" przed nowymi rozwiązaniami np. EZD
"co nie wydrukowane i nieostemplowane to tego nie ma".

Adam Ruciński
podinspektor ds.informatyki
Tel.503148262
Urząd Gminy w Stegnie
adam.rucinski@stegna.pl <mailto:adam.rucinski@stegna.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZNA w sprawie Cyfryzacja urzędów #61

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
14.09.2020 r. Urząd Gminy Tuczna przekazuje przedmiotowe informacje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie? Słabe łącze internetowe

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

Z poważaniem.
Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna

FW: Cyfryzacja gmin przez BABIMOST w sprawie Cyfryzacja urzędów #2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2020 r. informuję:

Ad.1

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Zwykłym mailem

Ad.2.

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

Ad.3.

b) Nie

Ad.4.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

Ad.5.

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

Pozdrawiam

Aleksandra Krasińska
Podinsp. ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
tel.: +48 68 351 38 77
e-mail: informatyk@umbabimost.pl
www.babimost.pl <http://www.babimost.pl/>

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod adresem www.babimost.pl/klauzula-informacyjna
logobeztla

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (31) przez SOŚNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #33

Urząd Gminy Sośno przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 14 września 2020 r.w sprawie cyfryzacji gmin.

Pozdrawiam

Danuta Zenel

Urząd Gminy Sośno

Ul. Nowa 1

89-412 Sośno

Tel. 52 389-01-16

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.Ta wiadomość
jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości,
to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie,
dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej
informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Urząd Gminy Sośno z siedzibą przy ul. Nowa 1 w
Sośnie (kod pocztowy: 89-412), tel.: 52 389 01 33, adres e-mail:
sekretariat@sosno.pl <mailto:sekretariat@sosno.pl> . Kontakt email do
inspektora ochrony danych p. Adama Ostrowskiego: <mailto:iod@sosno.pl>
iod@sosno.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Urząd Gminy Sośno. Dane będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu
rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi
narodowego zasobu archiwalnego. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do
Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu,
ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

1

Re: Cyfryzacja gmin- Gmina Sobolew przez SOBOLEW w sprawie Cyfryzacja urzędów #27

W związku z informacją publiczną z dnia 14 września 2020 r. udzielam następujących odpowiedzi (odpowiedź została zaznaczona czerwonym kolorem):

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Pozdrawiam,
Mariola Kępka
Urząd Gminy w Sobolewie
tel. (25) 682 50 23 wew. 46

Re: Cyfryzacja gmin przez STĘŻYCA w sprawie Cyfryzacja urzędów #38

Dzień dobry, w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 16 września 2020 r. Urząd Gminy w Stężycy informuje:

Ad. 1
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem
e) System Informacji Przestrzennej (elektroniczna mapa gminy); Wirtualny
Spacer

Ad. 2
d) Niewielka część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

Ad. 3
b) Nie

Ad. 4
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

Ad. 5
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem,
Andrzej Wąsik
Urząd Gminy w Stężycy

ROA.1431.5.2020 przez TRZCIANA w sprawie Cyfryzacja urzędów #56

Urząd Gminy w Trzcianie dn. 16.09.2020 r.
32-733 Trzciana 302

ROA.1431.5.2020

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2020 r. Urząd Gminy w Trzcianie przesyła poniżej informację:

1. a) i d)
2. c)
3. a)
4. a) i c)
5. b)

Z poważaniem
Sekretariat UG Trzciana

Udzielenie odpowiedzi na wniosek przez PARYSÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #20

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Parysowie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o 
udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2020 r.

--
Pozdrawiam
Kamil Nowosielski
Urząd Gminy w Parysowie
ul. Kościuszki 28
tel. 25 685 53 19

1

Cyfryzacja gmin - gmina Boleszkowice przez BOLESZKOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #3

Dzień dobry,

poniżej odpowiedź na zadane przez Państwa pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

1

RE: Cyfryzacja gmin przez STANIN w sprawie Cyfryzacja urzędów #34

W odpowiedzi na wniosek o dostępnie do informacji publicznej Urząd Gminy udziela odpowiedzi :

1. a i d

2. c

3. a

4. c

5. d

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:stanin@stanin.pl> stanin@stanin.pl

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez MYSŁAKOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #11

Twoja wiadomość

Do: gmina@myslakowice.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 2020-09-14 07:59

odczytano w dniu 2020-09-15 07:16.

Przeczytane: Cyfryzacja gmin przez KARTUZY w sprawie Cyfryzacja urzędów #9

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2020-09-14 07:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-09-14 17:28

Gmina Skrzyszów - Odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej przez SKRZYSZÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #23

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem

Wojdyło Karol

Informatyk

e-mail: <mailto:k.wojdylo@ug.skrzyszow.pl> k.wojdylo@ug.skrzyszow.pl

www: <http://www.skrzyszow.pl/> www.skrzyszow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie,
33-156 Skrzyszów 642, tel. 14 668 70 00, e-mail:
<mailto:sekretariat@ug.skrzyszow.pl> sekretariat@ug.skrzyszow.pl Państwa
dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego
na Administratorze lub/i w celu zawarcia umowy lub na podstawie Państwa
zgody. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o podstawy prawne wynikające z
art. 6 ust. 1 lit. a, b, oraz c, Rozporządzenia RODO. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie:
<https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.htm
l>
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać,
kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub
wykorzystywać. O błędnym otrzymaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć wiadomość ze swojego systemu.

1

Re: Cyfryzacja gmin przez STRZEGOWO-OSADA w sprawie Cyfryzacja urzędów #41

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na zadane pytania Urząd Gminy w Strzegowie informuje:
1. a i d
2. d
3. c
4. a, b i d
5. d
Pozdrawiam
Krzysztof Adamczyk

--
Pozdrawiam

Urząd Gminy w Strzegowie
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
tel. 23 6794004, 23 6794060
fax 23 6794085
www.strzegowo.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych
adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji
przez osoby nieuprawnione.
Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o jej
skasowanie.
DZIĘKUJEMY.

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez NIEBORÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #6

Twoja wiadomość

Do: a.janiak@nieborow.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 14.09.2020 07:57

odczytano w dniu 14.09.2020 11:08.

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez SOŚNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #33

Twoja wiadomość

Do: gmina@sosno.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 2020-09-14 08:05

odczytano w dniu 2020-09-14 10:06.

Potwierdzenie otrzymania: Cyfryzacja gmin przez SKRZYSZÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #23

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szef@skrzyszow.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Data: 2020-09-14 08:05

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.