Opis

Pandemia COVID-19 na nowo wywołała temat cyfryzacji usług. Mieszkańcy obawiali się wchodzić do urzędów, wiele urzędów zamknęło się dla mieszkańców. Czasem jedyną możliwością złożenia wniosku było wrzucenie go do skrzynki przed urzędem. Ta nowa sytuacja spowodowała, że możliwość cyfrowego "załatwiania spraw" okazała się zrozumiała dla szerszej grupy odbiorców, niż dotychczas. Sprawdzamy na jakim etapie cyfryzacji są polskie gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja nie jest panaceum na wszystko. Ale bardzo pomaga rozładować zatłoczenie w urzędach, w środkach komunikacji (wszak do urzędu czasem trzeba dojechać), zaoszczędzić czas, zadbać o środowisko. A zatem sprawdzamy, jak funkcjonuje ta sfera w polskich gminach.

Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZCIANNE w sprawie Cyfryzacja urzędów #57

Witam,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Tomasz Cywiński
Podinspektor
Urząd Gminy Trzcianne
telefon: 85 738-50-56 (wew.30)

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Trzcianne z siedzibą Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne . Przesłane drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO przejdź na http://ug.trzcianne.pl/rodo

2

RE: Cyfryzacja gmin przez WYŚMIERZYCE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1254

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

J. Wiśniewska

Sekretariat UM Wyśmierzyce

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RACIĄŻEK w sprawie Cyfryzacja urzędów #295

W załączeniu Urząd Gminy w Raciążku przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej w formie wypełnionej ankiety
wraz                        z zaznaczonymi odpowiedziami.

--
Z poważaniem

*Michał Suchomski*
Sekretarz Gminy
tel. 54-283-16-61

1

Fwd: Cyfryzacja gmin przez BRZEŹNIO w sprawie Cyfryzacja urzędów #690

W odpowiedzi na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, informuję co następuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap TAK
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem TAK
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Informacji udzielił
Przemysław Jasianek
Urząd Gminy Brzeźnio

informacja przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

Dzień dobry,

W dniu 30.11.2020r. została do Państwa wysłana informacja dotycząca
skierowanego do nas wniosku ( wniosek z dnia 22.11.2020r.)

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

Re: Fwd: Cyfryzacja gmin przez ŁEBA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1678

W dniu 28.09.2020 o 08:02, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łebie pisze:
>
>
> -------- Wiadomość oryginalna --------
> Temat: Cyfryzacja gmin
> Data: 2020-09-28 07:50
> Od: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: sekretariat@leba.eu
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
> jest wybór kilku odpowiedzi)
> *_X a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap _*
> *_X b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której _**_
> _**_można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym _*
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
> autorski sposób.
> *_X d) Zwykłym mailem _*
> e) Inny sposób
>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
> 50%)
> _*X d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji *__*
> *__*bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% *__*
> *__*usług) *_
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
> urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
> _*X c) Trudno powiedzieć *_
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
> zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
> transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
> d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
> *_X e) Inne, jakie? - niechęć części (małej) pracowników, brak
> możliwości całkowitej cyfryzacji spraw (mimo odpowiedniej instrukcji
> kancelaryjnej nie można całkowicie prowadzić spraw przez EZD bez
> katalogu wyjątków; prawo pod tym względem jest "kulawe")_*
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
> samodzielnie?
> _*X a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany *_
> b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
> wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
> e) Inne, jakie.
>
> Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
> udzielone odpowiedzi.
>
*_Jesteśmy na początku ścieżki wdrażania EZD PUW. Odnosząc się wyjątków
w "bezpapierowym" obiegu to np. urząd miasta wielkości Gdańska ma takich
wyjątków ponad 700. Niewielka część spraw może odbywać się bez udziału
papieru i prawdziwych teczek (nawet jeśli jest zadeklarowany całkowicie
elektroniczny obieg). Problemem jest też proces archiwizacji teczek
elektronicznych i składów chronologicznych. Do tej pory jeszcze żaden
urząd przez to nie przeszedł (mimo prawnej możliwości; jest kilka
niedopowiedzeń...).
_*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
> z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: biuro@siecobywatelska.pl
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
---
Radosław Czyżewski | Urząd Miejski w Łebie | ul. Kościuszki 90, 84-360
Łeba | tel. 598661510 wew. 44 | kom. 510273789

odpowiedź na wniosek przez LESZNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #1265

Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Lesznie informuje:

1. a, d

2. c

3. a

4. b

5. a

Z poważaniem

Monika Jaskulska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

Tel. 22 725 80 05 wew. 104

www.gminaleszno.pl <http://www.gminaleszno.pl/>

Niniejsza wiadomość e-mail (wraz z wszystkimi załącznikami) może zawierać
informacje dotyczące tajemnic prawnie chronionych. Jeżeli nie są Państwo
jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie
nadawcy o zaistniałej pomyłce. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie
zawartych w nim informacji, jak również ujawnianie ich osobom trzecim, jest
zabronione.

wniosek o udziel. informacji publicznej - Gmina Siedlec przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

Dzień dobry,

Odpowiadając na  Państwa pytania informuję:

1. gazeta wydawana przez nas jest miesięcznikiem,

2. dostępna jest tylko w wersji papierowej,

3. roczny nakład gazety to 35 000 egzemplarzy,

4. jest bezpłatna,

5. gazeta nie prowadzi ogłoszeń ,

6. nie ma zasad co do umieszczania tekstów w gazecie,

7. nie zaistniała taka sytuacja,

8. nie dotyczy .

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

wniosek 140 przez WOŁOMIN w sprawie Cyfryzacja urzędów #1234

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam wnioskowane informacje:

1.Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

* Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

* Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.

* Zwykłym mailem

* Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

* Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

* Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

* Duża część usług urzędu jest juZ możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

* Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

* Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

* Tak

* Nie

* Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

* Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

* Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

* Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

* Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

* Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

* Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

* Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
* Nie, choć byłaby taka potrzeba

* Inne, jakie.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

Re: Cyfryzacja gmin przez DOMASZOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1317

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek poniżej zaznaczam odpowiedzi poprzez
podkreślenie właściwych:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
_d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)_
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
_b) Nie_
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań_
_c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba_
e) Inne, jakie.

Z poważaniem
Cezary Biernacki

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 77 41 08 250; 77 41 08 285 wew. 117
-------------------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karane. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu realizacji zadań. Masz prawo dostępu, sprostowania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje: http://www.bip.domaszowice.pl/1518/959/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

1

odp. na wniosek przez KRZYŻANOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1838

Dzień dobry,

Udzielamy odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b_) _Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)_
_c) _Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
_a) Tak
_b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a_) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
_e) Inne, jakie.

--
Pozdrawiam,

Małgorzata Krzemien
Sekretarz
Urząd Gminy w Krzyżanowicach
ul. Główna 5
47 - 450 Krzyżanowice
tel. + 48 (32) 4194050 wew. 127
fax. +48 (32) 4194234
sekretarz@krzyzanowice.pl
www.krzyzanowice.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku, z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata.
Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione.
W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej informacji prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy,
że Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. Klauzula informacyjna
znajduje się pod adresem http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html

Nie przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ROGOWO w sprawie Cyfryzacja urzędów #342

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 06:46

usunięto w dniu 13.11.2020 20:57.

odpowiedz na wniosek w sprawie informacji publicznej - rozwiązania cyfrowe - OR.1413.25.2020 przez KRAŚNIK w sprawie Cyfryzacja urzędów #469

WITAM

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i
usunięcie
tego materiału z komputera.

1

dot. cyfryzacja gminy przez CHODEL w sprawie Cyfryzacja urzędów #456

Witam,

Urząd Gminy w Chodlu w załączeniu przesyła pismo dot. udzielenia
informacji publicznej.

Pozdrawiam

1

Not read: Cyfryzacja gmin przez MOSZCZENICA w sprawie Cyfryzacja urzędów #760

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28 września 2020 07:48:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 12 listopada 2020 08:44:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek przez KISIELICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #2106

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Z poważaniem

Magdalena Majewska
Młodszy referent

_____

Urząd Miejski w Kisielicach | ul. Daszyńskiego 5 | Tel. 55 27-85-500 |
email: sekretariat@kisielice.pl

_____

1

infoirmacja publiczna odpowiedż przez MIELNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #2357

OA.1431.53.2020.1 Mielno, dnia 12.10.2020 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 września 2020 r., poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania (zaznaczone kolorem czerwonym) :

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-30923@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Z poważaniem

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
UM w Mielnie

--------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 46
Mielno.pl | Facebook
Instagram | Youtube

--------------------------------------------------------------------------------

1

Fwd: Cyfryzacja gmin przez PRZEWORSK w sprawie Cyfryzacja urzędów #1392

Państwo Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Dzień dobry

Poniżej odpowiedzi na zadane we wniosku pytania - odpowiedzi wytłuszczone.

Z poważaniem

Marek Frączek

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki

Urząd Miasta Przeworska

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) *Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) *Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) *Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)*
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) *Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
*e) Inne, jakie? - mieszkańcy rzadko korzystają z dostępnych form
załatwiania spraw przez internet*

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) *Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez DĄBRÓWKA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1259

1

odp. na wniosek przez OLESNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #1310

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28.09.2020 r.

--
<http://www.olesno.pl>
*Anna Plewnia*
/inspektor ds. kadr/

mail: anna.plewnia@olesno.pl <mailto:anna.plewnia@olesno.pl>

tel: +48 343509154 <tel:+48 343509154>

*Urząd Miejski w Oleśnie*
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

www.olesno.pl <http://www.olesno.pl>

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnianie są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

2

RE: Cyfryzacja gmin przez PRUSICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #123

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania, prawidłowe odpowiedzi oznaczone są znakiem + przed wybraną opcją.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
+a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
+c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
+a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
+d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
+d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-28689@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-28689@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwMTI3MTkzNDA3LjI0ODE4LjE4Mzk5OTMwOTU2MTM0NTYzMjQ2QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMjggU2VwIDIwMjAgMDU6NDU6MzQgLTAwMDB8cHJ1c2ljZUBwcnVzaWNlLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

Re: Cyfryzacja gmin przez PORONIN w sprawie Cyfryzacja urzędów #920

W dniu 28.09.2020 o 07:48, sprawa-29486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję:

Ad. 1
odp.:
a) załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) zwykłym mailem
Ad. 2.
odp.:
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
Ad. 3.
odp.:
a) Tak
Ad. 4.
odp.:
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
Ad. 5.
odp.:
a) Tak i wiążemy z nim wielkie nadzieje na zmiany

Z poważaniem,
*Maria Budz*
Sekretarz Gminy Poronin
*tel. 18 2074112*
*www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
LOGO Gmina Poronin

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

1

Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin przez MARKLOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1840

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
imieniu Wójta Gminy Marklowice, przesyłam ankietę, w której właściwe
odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubieniem. Z poważaniem, Benedykt
Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
*b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym (SEKAP)*
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
*b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)*
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
*a) Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

*a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.*
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
*c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-30406@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez PNIEWY w sprawie Cyfryzacja urzędów #1072

Twoja wiadomość

Do: pniewy@pniewy.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 06:49

odczytano w dniu 28.10.2020 15:14.