Opis

Pandemia COVID-19 na nowo wywołała temat cyfryzacji usług. Mieszkańcy obawiali się wchodzić do urzędów, wiele urzędów zamknęło się dla mieszkańców. Czasem jedyną możliwością złożenia wniosku było wrzucenie go do skrzynki przed urzędem. Ta nowa sytuacja spowodowała, że możliwość cyfrowego "załatwiania spraw" okazała się zrozumiała dla szerszej grupy odbiorców, niż dotychczas. Sprawdzamy na jakim etapie cyfryzacji są polskie gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja nie jest panaceum na wszystko. Ale bardzo pomaga rozładować zatłoczenie w urzędach, w środkach komunikacji (wszak do urzędu czasem trzeba dojechać), zaoszczędzić czas, zadbać o środowisko. A zatem sprawdzamy, jak funkcjonuje ta sfera w polskich gminach.

Listy

Re: Cyfryzacja gmin przez DOMASZOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1317

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek poniżej zaznaczam odpowiedzi poprzez
podkreślenie właściwych:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
_d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)_
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
_b) Nie_
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań_
_c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba_
e) Inne, jakie.

Z poważaniem
Cezary Biernacki

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 77 41 08 250; 77 41 08 285 wew. 117
-------------------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karane. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu realizacji zadań. Masz prawo dostępu, sprostowania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje: http://www.bip.domaszowice.pl/1518/959/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

1

odp. na wniosek przez KRZYŻANOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1838

Dzień dobry,

Udzielamy odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b_) _Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)_
_c) _Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
_a) Tak
_b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a_) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
_e) Inne, jakie.

--
Pozdrawiam,

Małgorzata Krzemien
Sekretarz
Urząd Gminy w Krzyżanowicach
ul. Główna 5
47 - 450 Krzyżanowice
tel. + 48 (32) 4194050 wew. 127
fax. +48 (32) 4194234
sekretarz@krzyzanowice.pl
www.krzyzanowice.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku, z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata.
Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione.
W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej informacji prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy,
że Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. Klauzula informacyjna
znajduje się pod adresem http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html

Nie przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ROGOWO w sprawie Cyfryzacja urzędów #342

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 06:46

usunięto w dniu 13.11.2020 20:57.

odpowiedz na wniosek w sprawie informacji publicznej - rozwiązania cyfrowe - OR.1413.25.2020 przez KRAŚNIK w sprawie Cyfryzacja urzędów #469

WITAM

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i
usunięcie
tego materiału z komputera.

1

dot. cyfryzacja gminy przez CHODEL w sprawie Cyfryzacja urzędów #456

Witam,

Urząd Gminy w Chodlu w załączeniu przesyła pismo dot. udzielenia
informacji publicznej.

Pozdrawiam

1

Not read: Cyfryzacja gmin przez MOSZCZENICA w sprawie Cyfryzacja urzędów #760

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28 września 2020 07:48:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 12 listopada 2020 08:44:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek przez KISIELICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #2106

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Z poważaniem

Magdalena Majewska
Młodszy referent

_____

Urząd Miejski w Kisielicach | ul. Daszyńskiego 5 | Tel. 55 27-85-500 |
email: sekretariat@kisielice.pl

_____

1

infoirmacja publiczna odpowiedż przez MIELNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #2357

OA.1431.53.2020.1 Mielno, dnia 12.10.2020 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28 września 2020 r., poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania (zaznaczone kolorem czerwonym) :

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-30923@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Z poważaniem

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
UM w Mielnie

--------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Szpakiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 46
Mielno.pl | Facebook
Instagram | Youtube

--------------------------------------------------------------------------------

1

Fwd: Cyfryzacja gmin przez PRZEWORSK w sprawie Cyfryzacja urzędów #1392

Państwo Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Dzień dobry

Poniżej odpowiedzi na zadane we wniosku pytania - odpowiedzi wytłuszczone.

Z poważaniem

Marek Frączek

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki

Urząd Miasta Przeworska

ul. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) *Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) *Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) *Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)*
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) *Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
*e) Inne, jakie? - mieszkańcy rzadko korzystają z dostępnych form
załatwiania spraw przez internet*

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) *Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez DĄBRÓWKA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1259

1

odp. na wniosek przez OLESNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #1310

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 28.09.2020 r.

--
<http://www.olesno.pl>
*Anna Plewnia*
/inspektor ds. kadr/

mail: anna.plewnia@olesno.pl <mailto:anna.plewnia@olesno.pl>

tel: +48 343509154 <tel:+48 343509154>

*Urząd Miejski w Oleśnie*
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

www.olesno.pl <http://www.olesno.pl>

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnianie są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

2

RE: Cyfryzacja gmin przez PRUSICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #123

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane pytania, prawidłowe odpowiedzi oznaczone są znakiem + przed wybraną opcją.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
+a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
+c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
+a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
+d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
+d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-28689@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-28689@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl <mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwMTI3MTkzNDA3LjI0ODE4LjE4Mzk5OTMwOTU2MTM0NTYzMjQ2QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbiwgMjggU2VwIDIwMjAgMDU6NDU6MzQgLTAwMDB8cHJ1c2ljZUBwcnVzaWNlLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj>

Re: Cyfryzacja gmin przez PORONIN w sprawie Cyfryzacja urzędów #920

W dniu 28.09.2020 o 07:48, sprawa-29486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję:

Ad. 1
odp.:
a) załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) zwykłym mailem
Ad. 2.
odp.:
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
Ad. 3.
odp.:
a) Tak
Ad. 4.
odp.:
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
Ad. 5.
odp.:
a) Tak i wiążemy z nim wielkie nadzieje na zmiany

Z poważaniem,
*Maria Budz*
Sekretarz Gminy Poronin
*tel. 18 2074112*
*www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
LOGO Gmina Poronin

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

1

Fwd: Fwd: Cyfryzacja gmin przez MARKLOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1840

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
imieniu Wójta Gminy Marklowice, przesyłam ankietę, w której właściwe
odpowiedzi zostały zaznaczone pogrubieniem. Z poważaniem, Benedykt
Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*
*b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym (SEKAP)*
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
*d) Zwykłym mailem*
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
*b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)*
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
*a) Tak*
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

*a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.*
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
*c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona*
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-30406@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez PNIEWY w sprawie Cyfryzacja urzędów #1072

Twoja wiadomość

Do: pniewy@pniewy.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 06:49

odczytano w dniu 28.10.2020 15:14.

odpowiedź na wniosek gmina Ropczyce przez ROPCZYCE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1405

Gmina Ropczyce udziela odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznych z dn.28.09.2020 r.

1.Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom ? Odpowiedź :

- załatwienie spraw za pośrednictwem ePuap

- załatwienie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

- zwykłym mailem

2.Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa Urzędzie. Odpowiedź :

-większość usług urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca w urzędzie ( 50 do 75 % )

3.Czy w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów ? Odpowiedź :

- Tak

4.Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu ?
Odpowiedź :

- trudności w propagowaniu usług cyfrowych wśród mieszkańców

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie ? Odpowiedź :

- nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań jest już wdrożona

RE: Cyfryzacja gmin przez KAZANÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #1094

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedź na otrzymanego maila:

1. a) d)

2. c)

3. b)

4. b

5. c)

Pozdrawiam,

1

FW: Cyfryzacja gmin przez PUCK w sprawie Cyfryzacja urzędów #1730

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Pozdrawiam

Anna Łapińska

RE: Cyfryzacja gmin przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI w sprawie Cyfryzacja urzędów #2166

Dzień Dobry

Poniżej udzielam informacji na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap: TAK
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym : TAK
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób: NIE.
d) Zwykłym mailem: TAK
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji

Z poważaniem

Karol Lubieniecki

UG Ostrów Wielkopolski

513 141 140

Przeczytano: ***SPAM*** Cyfryzacja gmin przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI w sprawie Cyfryzacja urzędów #2166

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: ***SPAM*** Cyfryzacja gmin
Wysłano: 2020-09-28 06:53

odczytano w dniu 2020-10-27 07:42.

informacja publiczna - ZP.1431.167.2020 przez KLEMBÓW w sprawie Cyfryzacja urzędów #1270

Szanowni Państwo,

Treść Państwa wniosku z dnia 28.09.2020r. wraz z udzieloną przez Organ odpowiedzią - po dokonaniu niezbędnej anonimizacji danych osobowych – zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klembów w zakładce: <http://www.klembow.pl> www.klembow.pl → BIP → Informacja publiczna → 2020 → Postępowania → Sprawa: ZP.1431.167.2020

Bezpośredni link do zakładki BIP: <http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=681> http://www.bip.klembow.pl/index.php?id=681

W załączeniu przekazuję treść udzielonej przez Organ odpowiedzi z dnia 23.10.2020r.

Z poważaniem,

Wojciech Frąckiewicz

tel. 29 753-88-16

email: <mailto:w.frackiewicz@klembow.pl> w.frackiewicz@klembow.pl

Urząd Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

2

Trzebiel przez TRZEBIEL w sprawie Cyfryzacja urzędów #584

Poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

Odpowiedzi zostały zaznaczonej poprzez podkreślenie.

Jednocześnie informuję, iż uchybienie terminu nastąpiło na skutek czynników
niezawinionych przez urząd związanych z pandemią COVID ( nieobecność
pracownika) .

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.

d) Zwykłym mailem

e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

a) Tak

b) Nie

c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

e) Inne, jakie.

Justyna Mazur-Franczak
sekretarz Gminy Trzebiel

Urząd Gminy Trzebiel

Ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel
tel. 68 375 67 62

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

SG.1431.50.2020 - uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej o Klauzulę informacyjną RODO przez WIELOWIEŚ w sprawie Cyfryzacja urzędów #1787

Szanowni Państwo,

w ślad za Naszym pismem Nr SG. 1431.50.2020 z dnia 12.10.2020r. w
załączeniu przesyłam klauzulę informacyjną RODO.

Z poważaniem

Gabriela Jastrzembska

Urząd Gminy Wielowieś

1

Gmina Rąbino przez RĄBINO w sprawie Cyfryzacja urzędów #2403

Witam!
Poniżej podaję wymagane informacje:
1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Pozdrawiam

Regina Wiśniewska

Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Rąbino
Rąbino 27
78-331 Rąbino
tel. 94 364 33 47
tel. 94 364 35 39

Odpowiedź na wniosek przez KRUSZYNA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1853

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Kruszyna,&nbsp;2020-10-12
&nbsp;
RSO.1431.38.2020
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Stowarzyszenie&nbsp;Sieć&nbsp;Obywatelska
&nbsp;
Watchdog&nbsp;Polska
&nbsp;
ul.&nbsp;Ursynowska&nbsp;22/2
&nbsp;
02-605&nbsp;Warszawa
&nbsp;
sprawa-30419@fedrowanie.siecobywatelska.pl
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
W&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;Państwa&nbsp;wniosek,&nbsp;Urząd&nbsp;Gminy&nbsp;Kruszyna&nbsp;informuje:
&nbsp;
 
&nbsp;
Ad.&nbsp;1.
&nbsp;
-&nbsp;Załatwianie&nbsp;spraw&nbsp;za&nbsp;pośrednictwem&nbsp;innej&nbsp;platformy,&nbsp;na&nbsp;której&nbsp;można&nbsp;podpisać&nbsp;się&nbsp;profilem&nbsp;zaufanym&nbsp;lub&nbsp;podpisem&nbsp;cyfrowym&nbsp;-&nbsp;SEKAP
&nbsp;
-&nbsp;Usługi&nbsp;cyfrowe&nbsp;urzędu,&nbsp;w&nbsp;których&nbsp;identyfikacja&nbsp;jest&nbsp;zapewniona&nbsp;w&nbsp;autorski&nbsp;sposób.
&nbsp;
-&nbsp;Zwykłym&nbsp;mailem
&nbsp;
 
&nbsp;
Ad.2.
&nbsp;
Prawie&nbsp;wszystkie&nbsp;usługi&nbsp;są&nbsp;możliwe&nbsp;do&nbsp;realizacji&nbsp;bez&nbsp;pojawiania&nbsp;się&nbsp;mieszkańca/mieszkanki&nbsp;w&nbsp;urzędzie&nbsp;(ponad&nbsp;75%)
&nbsp;
 
&nbsp;
Ad.&nbsp;3.
&nbsp;
Tak
&nbsp;
 
&nbsp;
Ad.&nbsp;4.
&nbsp;
Brak&nbsp;pieniędzy&nbsp;na&nbsp;poczynienie&nbsp;stosownych&nbsp;inwestycji
&nbsp;
 
&nbsp;
Ad.&nbsp;5.
&nbsp;
Tak,&nbsp;i&nbsp;wiążemy&nbsp;z&nbsp;nim&nbsp;wielkie&nbsp;nadzieje&nbsp;na&nbsp;zmiany
&nbsp;
 
&nbsp;
PW
&nbsp;&nbsp;