Listy

informacja publiczna przekazanie spisu wyborców przez OSIECZNA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1985

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 lipca Urząd Gminy Osieczna na podstawie art.
10 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej
informuje, że do 9.05.2020 r. nie został przekazany Poczcie Polskiej S.A.
spis wyborców.

Pozdrawiam

Michał Juskowiak

Urząd Gminy Osieczna

Tel: 65 5 350 016

Wniosek o informację publiczną przez KOBYLIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1920

Dzień dobry,

w załączniku odpowiedź

Pozdrawiam

Anna Janura

Urząd Miejski w Kobylinie

W dniu 16.07.2021 o 11:23, sprawa-25189@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Wniosek o informację publiczną przez PUŁTUSK w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1165

Szanowni Państwo
odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Burmistrz Miasta Pułtusk nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców, wskazując jednocześnie, że obecne regulacje prawne nie pozwalają na przekazanie wyznaczonemu operatorowi pocztowemu ww. danych.
Z poważaniem
Bogumiła Przybyłowska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Obywatelskich
23 306 72 03
**************************************
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
e-mail: um@pultusk.pl
tel. 23 306 72 00
**************************************
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pułtusku
z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk.
ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że
otrzymaliśmy adres konta mailowego od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres
poczty z legalnego źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit.a RODO).
Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie pultusk.pl w zakładce RODO.

----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Patrycja Kazimierczak - Sekretarz Miasta Pułtusk sekretarz@pultusk.pl [mailto:sekretarz@pultusk.pl]
Data: 2021-07-19 08:10:39
Do: bogumila.przybylowska@pultusk.pl [mailto:bogumila.przybylowska@pultusk.pl]
Temat: FW: Wniosek o informację publiczną

Pozdrawiam
mgr inż. Patrycja Kazimierczak
Sekretarz Miasta Pułtusk
***************************************************
***************************************************

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez KARSIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1647

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż informacje wnioskowane
przez Pocztę Polską dot. wyborów nie zostały przekazane do dnia
09.05.2020 r.

z poważaniem

Tomasz Urbański

W dniu 2021-07-19 o 12:02, Sekretariat Urzędu Gminy w Karsinie pisze:
--
______________________________
Tomasz Urbański
Sekretarz Gminy Karsin

Urząd Gminy w Karsinie
ul. Długa 222
83-440 Karsin
tel. 58 687 33 22

Re: Wniosek o informację publiczną przez FABIANKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #207

/Dzień dobry,

Urząd Gminy Fabianki przesyła w załączeniu odpowiedź na //poniższy wniosek.*
*_Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości._ //

Pozdrawiam,
Sławomir Czerwiński
/

W dniu 16.07.2021 o 12:25, sprawa-23476@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TŁUCHOWO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #292

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 21.07.2021 11:38

odczytano w dniu 21.07.2021 11:40.

Re: FW: FW: Wniosek o informację publiczną - GM_Tłuchowo przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #292

Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przesłanie odpowiedzi.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedz inf publ Gmina Iwierzyce przez None w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2277

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Łukasz Tobiasz

Sekretarz Gminy Iwierzyce

2

RE: Wniosek o informację publiczną przez GARWOLIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1013

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Martyna Karaś

Sekretarz Gminy Garwolin

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOTUŃ w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1066

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.06.2021 r. zarejestrowany pod nr S.1431.45.2021 w uzupełnieniu
odpowiedzi z dnia 04.05.2020 r. informuję,że spisy wyborców ostatecznie
przed 9 maja 2020 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP
zarządzonych w 2020 r. - nie zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.
Pismo informujące o braku podstaw do przekazania danych wyborców z Gminy
Kotuń zostało skierowane do Poczty Polskiej S.A. w dniu 27.04.2020 r.

Z poważaniem
Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

Odpowiedź na wniosek przez STRAWCZYN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1603

Pani Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2021 r. o informację publiczną
informuję, że Urząd Gminy w Strawczynie nie przekazał Poczcie Polskiej S.A.
danych wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r.

--

Pozdrawiam

Ewa Wawrzeńczyk

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

tel. 41/3038002 w. 32, fax. 41/3038157

Dotyczy udostępnienia informacji publicznej przez TRZCIANKA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #2049

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na emaila dot. informacji publicznej.
Dokument jest podpisany elektronicznie.

Pozdrawiam

Iwona Pora

UM Trzcianki

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GNOJNO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1535

OR.I.1431.16.2021

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesłany w dniu 16 lipca
2021 r.  informuję:
przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy w Gnojnie
nie przekazywał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Piotr Bębas
Sekretarz Gminy

--
Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
NIP 6551872472
Regon 291010062

wiosek o informację publiczną przez GARWOLIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1012

W nawiązaniu do poprzedniego pisma nr USC.5010.4.2020 z dnia 07.05.2020 roku, Urząd Miasta Garwolina uprzejmie informuje, że dnia 09.05.2020 roku nie przekazano Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców z terenu miasta Garwolina.
Z poważaniem
Agnieszka Kołodziej
Kierownik USC

FW: FW: Wniosek o informację publiczną - GM_Tłuchowo przez TŁUCHOWO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #292

6

informacja publiczna przez WIECZFNIA KOŚCIELNA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1248

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z Gminy Wieczfnia Kościelna.

pozdrawiam

Krystyna Kownacka

Sekretarz Gminy

Wieczfnia Kościelna

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez TŁUCHOWO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #292

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 16.07.2021 11:38

odczytano w dniu 19.07.2021 09:59.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez OSIECZNA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1985

Twoja wiadomość

Do: urzad@osieczna.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 16.07.2021 13:25

odczytano w dniu 16.07.2021 14:00.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez PUŁTUSK w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1165

Twoja wiadomość

Do: um@pultusk.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2021-07-16 13:23

odczytano w dniu 2021-07-16 13:40.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez GNOJNO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1535

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@gnojno.eu.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1985

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 30.04.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1535

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 6.05.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1165

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 5.05.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez GARWOLIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1013

Twoja wiadomość

Do: urzad@garwolin-gmina.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2021-07-16 12:17

odczytano w dniu 2021-07-16 13:20.

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #1647

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
informację, czy ostatecznie przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Otrzymaliśmy od Państwa odpowiedź aktualną na dzień 5.05.2020 r., a dla nas ważny jest okres do 9.05.2020 r.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz- Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1