Listy

odpowiedź na wniosek przez ZGORZELEC w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #159

Dzień dobry, odpowiedź w załączeniu.

--
Z poważaniem
Elżbieta Boryczewska
Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec
tel. 75-77-59-915
tel. 782-810-113

1

odpowiedź na wniosek przez OŚNO LUBUSKIE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #569

dzień dobry,
Sk.1431.3.2021
odpowiadając na wniosek informuje, iż gmina Ośno Lubuskie przed wyborami
Prezydenta RP w 2020 nie udostępniała spisu wyborców Poczcie Polskiej
z poważaniem

--
Ewa Urbaniak
sekretarz gminy
95 757 13 32

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.01.2021 przez TRAWNIKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #484

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zawarty w e-mailu z dnia17.01.2021

--
Magdalena Madej
Urząd Gminy Trawniki
81/58-56-018

1

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez CZERWIEŃSK w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #535

ORG.1431.4.2021
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na
podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2176) informuję, że Urząd
Gminy i Miasta w Czerwieńsku nie przekazał danych wyborców Poczcie
Polskiej S.A. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r.

--
Paweł Wikiera
Sekretarz Gminy Czerwieńsk

Fwd: odpowiedź na na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Werbkowice przez WERBKOWICE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #500

---------- Forwarded message ---------
Od: <jacekweremczuk@werbkowice.pl>
Date: śr., 20 sty 2021 o 14:49
Subject: odpowiedź na na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
Gmina Werbkowice
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na wniosek z dna 17.01.2021 Urząd Gminy Werbkowice
informuje, że nie przekazał danych wyborców znajdujących się w rejestrze
wyborców Gminy Werbkowice przed wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

--
Jacek Weremczuk
Urząd Gminy Werbkowice
ins. ds. ewidencji ludności
i profilaktyki uzależnień

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RYBCZEWICE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #450

SG 1431.1.2021

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuje, że
Urząd Gminy Rybczewice przekazał Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców
w dniu 28.04.2020 r.

z poważaniem

Renata Trała

Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 460
fax. 81 58 44 474
(e): urzad@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

Wniosek o informację - odpowiedź. przez BIAŁA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #614

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.0.2021 r., Urząd Gminy Biała
informuje, że przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy
o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy
Biała nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A..

--
Karolina Mikołajczyk
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel. 43 841 90 90 wew. 29
e-mail: k.mikolajczyk@gminabiala.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
- o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu Gminy Biała: Biała Druga 4b,
98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach
zadań zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w roli współadministratora
Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.

Odpowiedź na wniosek przez ZAWIDÓW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #156

OK.1431.1.2021/1

Zawidów, 2021-01-20

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą
elektroniczną w dniu 04.01.2021 r. uprzejmie informuję,

iż Urząd Miejski w Zawidowie nie przekazywał danych wyborców Poczcie
Polskiej S.A.

<http://www.zawidow.eu/>


Izabela Matuszczyk

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

T: +48757788282 wew.105

E: <mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu | <http://www.zawidow.eu/>
www.zawidow.eu

pl. Zwycięstwa 21/22 | 59-970 Zawidów

Urząd Miejski w Zawidowie

1

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHĄŚNO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #629

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
Gminy Chąśno.

Dorota Bogusz-Kurczak
Sekretarz Gminy Chąśno
Urząd Gminy Chąśno
99-413 Chąśno 55
Te. 46 8381423 wew. 17, fax. 46 8381364
email: sekretarz@gminachasno.pl
www.gminachasno.pl

W związku z tym, iż od 25 maja 2018 roku stosujemy przepisy RODO (czyli
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych) Urząd Gminy Chąśno uprzejmie informuje, że przetwarza dane osobowe
osób fizycznych w sposób określony powołanym rozporządzeniem oraz przepisami
prawa krajowego.
Bliższe informacje w tym przedmiocie, jak np. jakie uprawnienia przysługują
podmiotom danych, jak długo dane będą przechowywane, komu udostępniane,
można uzyskać na naszej stronie internetowej Urzędu lub kontaktując się z
inspektorem ochrony danych - ido@gminachasno.pl
Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie (w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację zawartych w niej
informacji i załączników) jest zabronione.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

DOC200121-006

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOJSŁAWICE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #510

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.01.2021 r. informuję, że Urząd Gminy Wojsławice przekazał dane
wyborców Poczcie Polskiej S. A. przed dniem 9 maja 2020 r.

Z poważaniem

Magdalena Jeleń

Urząd Gminy Wojsławice

odpow w spr informacji publicznej przez ŁĘKNICA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #560

Witam

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
19.01.2021r. informujemy, że Burmistrz Łęknicy nie przekazał danych
wyborców Poczcie Polskiej SA w związku z wyborami Prezydenta RP.

pozdrawiam

Marzena Brzezińska

Sekretarz Gminy

--
------------------------------------------------------------------------
*Sekretarz Gminy Łęknica

Marzena Brzezińska
*
tel. 0048 68 362 47 07
email: sekretarz@umleknica.pl

**
*Urząd Miejski w Łęknicy*
ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica

tel. + 48 68 362 47 00
fax + 48 68 362 47 01
email: sekretariat@umleknica.pl

*www.leknica.pl
www.bip.umleknica.pl*
*Gmina Łęknica*
NIP 928 207 62 71
REGON 970770528

Konto Bankowe:
59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 *
*

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Odpowiedź na wniosek - Gmina Turobin przez TUROBIN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #489

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Arkadiusz Smalczewski
Urząd Gminy w Turobinie
ul.Rynek 4
23-465 Turobin

1

informacja publiczna przez WYSOKIE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #515

Urząd Gminy Wysokie

ul. Nowa 1

23-145 Wysokie

Sieć Obywatelska -  Watchdog Polska

02-605 Warszawa

ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Wysokie informuje, że w związku z wyborami na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na 9 maja 2020 r  dane wyborców
zostały przekazane zgodnie z nadchodzącymi ówcześnie zaleceniami.

z wyrazami szacunku

Beata Sagan

UG Wysokie

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.01.2021 przez SKWIERZYNA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #578

Witam,

Odpowiedź w załączniku.

Pozdrawiam

Anna Rudzka

------------------------------------------------------------------

*Urząd Miejski w Skwierzynie*
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel. 95 721 65 23
e-mail: kontrola-umig@skwierzyna.pl

1

udzielenie danych Poczcie Polskiej przez ZWIERZYN w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #602

Informuję, iż przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd GMiny Zwierzyn nie przekazywał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

--
Andrzej Wiśniewski
sekretarz Gminy Zwierzyn

informacja publiczna - odpowiedź przez ANDRESPOL w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #609

Informuję, że przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Urząd Gminy w Andrespolu
nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem

Pełnomocnik Wójta Gminy Andrespol

do spraw wyborów i referendów

Beata Piotrowska

Poczta Polska a spisy wyborców przez PSZCZEW w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #573

SO.1431.3.2021

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 stycznia 2021 roku Urząd Gminy w Pszczewie
informuję, że nie przekazał wykazu - spisu wyborców Poczcie Polskiej.

Marek Minge

Urząd Gminy w Pszczewie
95 74 92 320

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dn. 18.01.2021 przez GOZDNICA w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #541

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dn. 18.01.2021r. informuję, iż tut. Urząd Miejski w Gozdnicy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., nie przekazał danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Roman NowakSekretarz Miasta Gozdnicaul. Ceramików 268-130 Gozdnicawoj. lubuskietel. 683601076

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Biała Podlaska w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #323

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Dorota Wereda-Jaszczuk

inspektor

Wydział Organizacyjny i Kadr

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

tel.+48 (83) 341 64 02, fax +48 83 343 70 64

e-mail: <mailto:dorota.wereda@bialapodlaska.pl>
dorota.wereda@bialapodlaska.pl, <http://www.bialapodlaska.pl/>
www.bialapodlaska.pl

NIP: 537-00-11-205, REGON:000524045

UWAGA: Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w
szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione. Dziękujemy,
Urząd Miasta Biała Podlaska.

1

odp. na wniosek - UG Kijewo Królewskie przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #228

Kijewo Królewskie, 15.01.2021 r.

RSO.1431.2.2021

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
02-605 Warszawa
Warszawa (miasto)
ul. Ursynowska 22 / 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
w dniu 4 stycznia 2021 r. za pośrednictwem ePUAP, zgodnie z art. 13 ust.
1, w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) informuję, iż
przed 9 maja 2020 roku, Urząd Gminy Kijewo Królewskie nie przekazał
danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Z up. Wójta Gminy
Dorota Bukowska
sekretarz

Odpowiedź została przesłana również za pośrednictwem ePUAP.

--
Dorota Bukowska
sekretarz

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

tel./fax 56 686-70-56

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

---------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
e-mailowo urzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@jumi2012.pl

Szczegóły na www.bip.kijewo.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BORKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #328

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 7 stycznia 2021 roku o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Dariusz Pękała

Urząd Gminy Borki
ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki

tel. 81 85 74 208
fax. 81 85 74 229

<mailto:dariusz.pekala@gminaborki.pl,> dariusz.pekala@gminaborki.pl,
<mailto:borki@gminaborki.pl> borki@gminaborki.pl
<http://www.gminaborki.pl/> www.gminaborki.pl

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i
sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Gmina Borki z siedzibą
przy ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki. To, w jakich celach przetwarzamy
Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te opisujemy na
stronie internetowej <http://www.gminaborki.pl/> www.gminaborki.pl w
zakładce
<http://www.gminaborki.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-uzytko
wnikow-serwisu-borkiradzynskie-pl/> informacja

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji z dnia 02.01.2021 r. . przez WIŃSKO w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #149

Wińsko, dnia 15.01.2021 r.

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2

56-160 Wińsko

tel. 71/ 380 42 00

e-mail: sekretariat@winsko.pl

W odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 02.01.2021 r. organ gminy
Wińsko informuje, że _*nie przekazał *_danych wyborców Poczcie Polskiej
S. A. przed dniem 09 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie ustawy o
szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Z poważaniem

Magdalena Pietruszka

--
Magdalena Pietruszka
Inspektor ds. ewidencji ludności
i działalności gospodarczej
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy Wińsko
tel. +48 71 380 42 27

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POTOK GÓRNY w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #434

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Gmina Potok górny

Treść złożonego wniosku:

wniosek

wniosek o informację

Treść dokumentu

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o informację czy przed 9 maja 2020 roku, tj. przed
wejściem w życie ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020
r., państwa urząd przekazał dane wyborców Poczcie Polskiej S.A.
Odpowiedź prosimy przesłać na adres:
sprawa-23703@fedrowanie.siecobywatelska.pl Członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji --- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres
email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap:
SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl NIP
526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

informacja publiczna przez SADKI w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #277

Dzień dobry

w związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Natalia Tomaszewska
Urząd Stanu Cywilnego w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52)339 39 36

1

Wniosek o informację - UG Kodeń przez KODEŃ w sprawie Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców? #377

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
02.01.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 05.01.2021 przez platformę
e-puap). Uprzejmie informuję, że gmina Kodeń nie przekazała Poczcie
Polskiej S.A  danych wyborców.

Z poważaniem

Urząd Gminy Kodeń

--
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazywane nam za
pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem i w celu dla którego zostały nam udostępnione.
Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną
jest Urząd Gminy w Kodniu.
Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana danych
osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym
ug@koden.pl Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:
https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=385

Niniejsza korespondencja i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub
inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan
niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji z komputera.