Listy

Nie przeczytano: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1011

Twoja wiadomość

Do: biuro@pecpinczow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 14.02.2021 00:45

usunięto w dniu 22.07.2021 09:07.

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Dunajec sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1210

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej, poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy spółka prowadzi BIP?
Spółka prowadzi stronę BIP

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
https://bip.malopolska.pl/dunajecgrodek

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki
2021-02-04

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów zarządczych jak również
nadzorczych.

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez
uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych realizowanych przez
uprawnione podmioty.

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych prowadzone przez organy
Spółki.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
Spółka prowadzi wewnętrzne rejestry umów.

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje rejestru umów.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie
Spółka posiada procedury udzielania zamówień z wolnej ręki.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie
Spółka nie posiada procedur przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać
gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje informacji o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać
gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikuje sprawozdania finansowego.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Przychody netto ze sprzedaży w roku 2019 wyniosły 4.536.536,43 zł.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Spółka nie odnotowała straty w 2019 roku.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom
organu zarządzającego w 2019 r.?
Łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłacona członkom organu
zarządzającego w 2019 roku wyniosła 147.232,77 zł

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?
Łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconego członkom organu
zarządzającego w roku 2019 wyniosła 9.555,42 zł.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki
na 2019 r.?
W roku 2019 zostały w 100% zostały zrealizowane cele zarządcze.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak,
prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
Spółka nie publikowała uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia
członka organu zarządzającego dotycząca 2019 roku.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach?
Spółka w roku 2019 kupiła reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w
mediach.

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019
r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
W roku 2019 wydatki na promocję w mediach wyniosły 292,68 zł netto

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w
art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]
W roku 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art.
24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie
Spółka w 2019 roku spółka nie przyznawała
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

/DunajecSpzoo

Z wyrazami szacunku,

Rafał Iwański - Prezes Zarządu

"DUNAJEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

tel.; 18 441 62 28

Informacja zawarta w tej wiadomości ma charakter poufny i objęta jest
tajemnicą zawodową. Wiadomość jest skierowana wyłącznie do osoby, która jest
wymieniona w polu adresata. Jeżeli osoba, która otrzymała mail, nie jest
jego adresatem lub przedstawicielem adresata, to niniejszym zostaje ona
powiadomiona, że zapoznanie się z treścią, rozpowszechnianie lub kopiowanie
tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy
wiadomość została otrzymana przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o
natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu.
Jeśli niniejsza wiadomość stanowi, lub zawiera jakikolwiek utwór w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje on pod
ochroną jej przepisów i nie może zostać w jakikolwiek sposób wykorzystany.

Information included in this message is of confidential nature and
constitutes a professional secret. This message is addressed exclusively to
the person indicated as the addressee. If persons that received this message
are not its addressees, they are hereby advised that it is forbidden to
read, disseminate and copy this e-mail and all the information included
herein. If this message was received by an improper person, please notify
sender and destroy the document. If this message constitutes or includes
work protected by copyright or its neighbouring rights, it remains under
legal protection and can not be used in any manner whatsoever

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dunajec Sp. z
o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28, numer
identyfikacji podatkowej NIP: 734-323-28-60. Szczegółowe informacje o
zasadach przetwarzania danych osobowych przez Dunajec Sp. z o.o. dostępne
są w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej
<http://dunajec-grodek.pl/polityka-prywatnosci/>
http://dunajec-grodek.pl/polityka-prywatnosci/

1

RE: Wniosek o informację przez Zakład Komunalny "Kleszczów" sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1300

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytania skierowane drogą elektroniczną w dniu 14 lutego 2021r.

1. Czy spółka prowadzi BIP?`

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.zk.bip.kleszczow.pl

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

Odpowiedź:

Data ostatniej aktualizacji strony BIP - 30.01.2021

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie publikuje dokumentów związanych z pracą organów takich jak protokoły z rad nadzorczych czy posiedzeń zarządów.

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty.

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych realizowanych przez organy spółki.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać

gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. prowadzi rejestr umów, który nie jest publikowany.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?

a) Tak

b) Nie

Odpowiedź:

TAK.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?

a) Tak

b) Nie

Odpowiedź:

NIE.

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie publikuje informacji o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. publikuje sprawozdania finansowe w Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w 2019 roku wygenerował przychody na kwotę 13 126 067,46 zł netto.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie odnotował straty z działalności w 2019 roku.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

Odpowiedź:

Część stała wynagrodzenia wypłacona członkom organu zarządzającego w 2019 roku wynosiła 290 649,48 zł brutto.

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

Odpowiedź:

Część zmienna wynagrodzenia wypłacona członkom organu zarządzającego w 2019 roku wynosiła 65 396,14 zł brutto.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

Odpowiedź:

Zarząd Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. w 2019 rok zrealizował cele zarządcze w wysokości 100 %.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

a) BIP

b) strona www.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie publikował uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego dotyczącej 2019 roku.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w roku 2019 promował swoje usługi na portalu www.gazeta-wieści.pl oraz w tygodniku Gazeta Polska.

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w

2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w 2019 roku poniósł wydatki na promocję w mediach w kwocie 26 600,00 zł

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

Odpowiedź:

NIE.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała

dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?

a) Tak

b) Nie

Odpowiedź:

TAK.

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Odpowiedź:

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie posiada skrzynki ePuap.

Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy odpowiedzi udzielono drogą elektroniczną na adres: sprawa-36089@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-36089@fedrowanie.siecobywatelska.pl> .

Krzysztof Jasnos – Prezes Zarządu

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

ul. Główna 41

97-410 Kleszczów

Tel. 44 731 58 58,50

NIP 769-19-43-770

Klauzula poufności

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata.

Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne,

niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione.

W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę niezwłocznie poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

1

RE: Wniosek o informację przez Hydrosfera Józefów w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #193

W odpowiedzi na zadane pytania Hydrosfera Józefów informuje:

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o informację

Data:

Sat, 13 Feb 2021 21:49:53 -0000

Nadawca:

sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Odpowiedź-Do:

sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Adresat:

sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl <mailto:sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl>

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy spółka prowadzi BIP? TAK .
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. https://hydrosfera-jozefow.pl/bip/
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. XI.2020r.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE.
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www. TAK. Ocena jakości wody Sanepid, decyzje taryfowe Wód Polskich. Strona internetowa www.hydrosfera-jozefow.pl
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE.
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? TAK.
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: NIE.
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? TAK.
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? NIE.
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE.
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK – w KRS.
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. 10 658 946,37 zł.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. NIE BYŁO.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 162 137,64zł.

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 18 225 zł.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.? 85%.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE.
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? NIE.
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? 0,00ZŁ

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] TAK, w ramach spotkań na Komisjach RM. z udziałem zaproszonego Zarządu spółki.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? NIE.
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. https://ebok.hydrosfera-jozefow.pl/apex/

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-34982@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYxMzI1Mjk5MzI5LjY0MTA2LjE0NDE3ODM5MjE0OTY1NDQ5NzI1QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFNhdCwgMTMgRmViIDIwMjEgMjE6NDk6NTMgLTAwMDB8c2VrcmV0YXJpYXRAaHlkcm9zZmVyYS1qb3plZm93LnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1ODBkZjUwNjBj> Stanisław Zdanowicz

Prezes Zarządu

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.

ul. Drogowców 20

05-420 Józefów

Tel. 22 780 06 41

Kom. 607 048 120

Fax. 22 789 61 01

www.hydrosfera-jozefow.pl <http://www.hydrosfera-jozefow.pl>

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1641

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji w trybie art. 2 i art.
10 ustawy o dostępie do informacji publicznej przesłany e-mailem w dniu
14.02.2021 r. w załączeniu przesyłam pismo znak EOE/093/8/KM/538/21 z
dnia 22.02.2021 z wnioskowaną informacją.

Z poważaniem

Krzysztof Mokrzycki

-------------------------
Krzysztof Mokrzycki
Kierownik Działu organizacyjno - ekonomicznego

+48 17 8753142 kom.697503897
k.mokrzycki@mpecrzeszow.pl

MPEC - Rzeszów Sp. z o. o.

35-051 Rzeszów
ul. Staszica 24
(skr. poczt. 218) KRS: 0000294660
NIP: 8133527259
REGON: 180279488 tel. 17 85 41 542

sekretariat@mpecrzeszow.pl

www.mpecrzeszow.pl [2]

Links:
------
[1] http://poczta.nazwa.pl/./#NOP
[2] http://www.mpecrzeszow.pl/

1

RE: Wniosek o informację przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #598

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, iż Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku nie jest spółką.

Z poważaniem

Monika Staśkiewicz

Specjalista ds. administracji MOSRiW

Tel. 68 470 28 70 , 68 470 28 71

Miejski Ośrodek Sportu,

Rekreacji i Wypoczynku

ul. Telemanna 1

68-200 Żary

2

Re: Wniosek o informację przez Zakład Usług Komunalnych w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #684

Dzień Dobry, poniżej wytłuszczoną czcionką odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem

Prezes Zarządu - Beata Szewczyk

W dniu 2021-02-13 o 23:21, sprawa-35473@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odp. - wniosek o informację przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1706

Dzień dobry
W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przekazuję informacje na zadane pytania.

1. 1. Czy spółka prowadzi BIP? Tak
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. bip (port.gdynia.pl)
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. 16 luty 2021r. Ogłoszenia (port.gdynia.pl)
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - nie publikuje
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - nie publikuje
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - nie publikuje
a) BIP
b) strona www.
2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? - działy spółki posiadają rejestry umów.
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: - nie publikuje
a) BIP
b) strona www.
3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie
4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie
5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - nie publikuje
a) BIP
b) strona www.
6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: BIP
a) BIP
b) strona www.
7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. - 195 251 416,30 zł
8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. - 0,00 zł
9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? - 1.174 341,32 ZŁ
10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? - 0,00 zł
11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.? - 68,9%
12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: - nie została opublikowana
a) BIP
b) strona www.
13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? - Tak
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? - 647171,8 zł netto
14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] - nie realizowali
15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? Tak przyznawał sponsoring
a) Tak
b) Nie
16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. -- wniosek o aktywację został złożony, aktualnie oczekujemy na jego realizację wniosku przez Ministerstwo Cyfryzacji

pozdrawiam

Mariusz Słyszewski
Zastępca Komendanta Portowej Straży Pożarnej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pion Dyrektora Naczelnego
Tel.: +48 693 330 182

www.port.gdynia.pl
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000082699;
NIP: 958 13 23 524; Regon: 191920577, kapitał zakładowy i wpłacony: 112 285 300 PLN.

[cid:image001.png@01D70919.F67DC930]

1

Re: Wniosek o informację przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #741

Ad 1
tak
Ad 1.1.
www.dtbs-debno.pl
Ad1.2
2019 rok
Ad 1.3
nie
Ad 1.4
nie
Ad 1.5
nie
Ad 2
tak
Ad 2.1
nie
Ad 3
nie
Ad 4
nie
Ad 5
nie
Ad 6
tak, W KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy
Ad 7
6.254.019,00 zł
Ad 8
straty nie było
Ad 9
144.650,50 zł
Ad 10
11.348,53 zł
Ad 11
100%
Ad 12
nie
Ad 13
nie
Ad 14
nie
Ad 15
nie
Ad 16
nie posiadamy

sob., 13 lut 2021 o 23:28 <sprawa-35530@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--

pozdrawiam

Agnieszka Samborska
*________________________________*
*DTBS Sp. z o.o. w Dębnie*

*Klauzula poufności i ograniczenia odpowiedzialności*
Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacje
prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub
nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli
nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości lub otrzymaliście ja
omyłkowo, prosimy o usunięcie wszelkich kopii tej wiadomości oraz o
powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości na adres e-mail nadawcy.

FW: Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C25821022213331 przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1908

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek przesłany w dniu 14.02.2021r.
Pozdrawiam
Jolanta Wiśniewska
Asystent Zarządu
Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe "Klonowica" Sp.z o.o.
tel. 91 432 84 00
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie
internetowej: http://bip.spak.pl/polityka-prywatnosci/
informacją na temat przetwarzania danych osobowych przez Szczecińskie
Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.

1

Re: Wniosek o informację przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1087

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.
63-900 Rawicz Folwark, ul. Półwiejska 20
Karolina Waścińska
specjalista ds.organizacji, administracji i kadr telefon: (65) 546 10 59
zasady przetwarzania danych osób fizycznych określone są w komunikacie
dostępnym na naszej stronie internetowej www.zwikrawicz.pl [1]

Links:
------
[1]
https://www.zwikrawicz.pl/index.php/ofirmie/zasady-ochrony-danych-osobowych

1

Re: Wniosek o informację przez „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #893

Dzień dobry

Poniżej przedstawiam Państwu odpowiedzi na zadane pytania.

W dniu 2021-02-13 o 23:39, sprawa-35682@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem,
Joanna Stochmal
______________________________________

„KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.
26-026 Morawica, ul. Szkolna 6
tel. 41 311-47-02
NIP 657-27-83-667, REGON 260227699
KRS 0000307910 Sąd Rejonowy w Kielcach
Kapitał Zakładowy 165 000,00 PLN

1

Fwd: odp. w sprawie inf. publicznej dot. spółki RTBS Administrator przez Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Administrator’’ Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1592

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odp. w sprawie inf. publicznej dot. spółki RTBS Administrator
Data: Mon, 22 Feb 2021 10:20:44 +0100
Nadawca: Kinga Zawodnik <sekretariat@rtbs.eu>
Adresat: sprawa@fedrowanie.sieciobywatelska.pl, Barszcz Lech
<barszcz_l@rtbs.eu>

W załączeniu przesyłamy scan pisma zawierającą odpowiedź na maila z dn.
15.02.2021r. dot. udostępnienia informacji publicznej o spółce RTBS
Administrator.

--

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

*Kinga Zawodnik*
Sekretariat

tel. /048/ 362 73 02
e-mail: sekretariat@rtbs.eu

------------------------------------------------------------------------

www.rtbs.eu
sekretariat@rtbs.eu
tel. /048/ 384 65 07; 384 65 08; 384 65 09; tel. fax.362 73 02

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 16 A, wpisany pod KRS: 0000119241
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta
Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 13 827 595,92 PLN. NIP: 796 - 00
- 24 - 084 Regon: 670704475 Bank Pekao S.A. Oddział w Radomiu: 31 1240
5703 1111 0010 7686 7412

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Administrator” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu
ul. Waryńskiego 16A.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań
wynikających z zawartych umów na podstawie Art. 6 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
bądź zawartych umów z Administratorem Danych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym
rzeczowym wykazem akt.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rtbs.eu.
------------------------------------------------------------------------
Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą otrzymanej wiadomości nie
powinni Państwo nikomu ujawniać otrzymanych treści. Jeśli otrzymali
Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy poinformować o tym fakcie
nadawcę oraz usunąć wiadomość z Państwa systemu.

1

RE: Wniosek o informację przez Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1225

W załączeniu przesyłam wnioskowane informacje.

Z poważaniem

Jarosław Rydzewski

Prezes Zarządu Spółki

Gospodarka Komunalna

"Stara Biała" Sp. z o.o.

ul. Andrzeja Kmicica 33

09-411 Biała

tel. 24 365 61 77

e-mail: <mailto:j.rydzewski@gkstarabiala.pl> j.rydzewski@gkstarabiala.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431292, REGON: 146236488, NIP: 774-32-13-406, z kapitałem zakładowym 6 548 500 PLN, opłaconym w całości.

3

RE: Wniosek o informację przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #989

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, w związku z Państwa zapytaniem z dnia 13.02.2021 r. (poniżej), wskazuję, co następuje.

Złożone przez Państwa zapytanie nie tyczy się informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.). Żądane informacje nie stanowią bowiem informacji o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ww. ustawy). Poza tym, wnioskują Państwo o udostępnienie informacji przetworzonej, która – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – może zostać ujawniona jedynie w przypadku, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W ocenie Spółki, powyższe nie zostało wykazane.

Wskazuje się również, iż ww. Spółka nie jest żadnym z podmiotów wskazanych w art. 4 ww. ustawy (żadnym z podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej).

Jednocześnie podnieść należy, że zakres żądanych przez Państwa informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i z uwagi na konieczność ochrony tej tajemnicy dane te także nie mogłyby podlegać ujawnieniu (vide art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Z poważaniem

Artur Masiowski – Prezes Zarządu

Re: Wniosek o informację przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1200

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Czy spółka prowadzi BIP? tak
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. www.bip.zk-gizalki.pl
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. 17.02.2021
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: nie ponieważ strona jest w budowie i od momentu powstania BIP nie było takich prac
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: nie ponieważ strona jest w budowie i od momentu powstania BIP nie było takich kontroli
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:nie ponieważ strona jest w budowie i od momentu powstania BIP nie było takich prac
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? nie
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: nie
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: nie ponieważ strona jest w budowie i od momentu powstania BIP nie było takich sprawozdań
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. 134 5720,94 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. nie dotyczy

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 81 600,00 zł

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 6 800,00 zł

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.? 100%

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: nie ponieważ strona jest w budowie i od momentu powstania BIP nie było takich uchwał
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? nie
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? nie dotyczy

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] nie dotyczy

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. /zkgizalki/SkrytkaESP

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-35989@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację przez Spółka Wodna "Międzyodrze" w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1895

Dzień dobry,

1. Informacja o Spółce Wodnej „Międzyodrze” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11065.asp?soid=1B4E469702C64205BAE702EE5439AD1F
2. Protokoły z prac organów nie są publikowane.
3. Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych.
4. Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych.
5. Spółka prowadzi rejestr umów.
6. Spółka nie publikuje rejestru umów.
7. Spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki.
8. Spółka nie posiada procedur przyznawania dotacji/darowizn/sponsoringu.
9. Spółka nie publikuje informacji o przyznanych darowiznach/stypendiach/sponsoringu ani ich nie przyznaje.
10. Spółka nie publikuje sprawozdań finansowych.
11. Przychody Spółki za 2019: 3.964.368,38 zł brutto
12. Strata Spółki za 2019: 5.535,20 zł brutto
13. Wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.: spółka nie jest spółką o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.
14. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.: spółka nie jest spółką o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.
15. Cele zarządcze Spółki: spółka nie jest spółką o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.
16. Spółka nie jest spółką o której mowa w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.
17. Spółka nie kupuje reklam, ogłoszeń lub tekstów sponsorowanych w mediach.
18. Radni nie realizowali uprawnień określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
19. Spółka nie przyznaje dotacji, darowizn, stypendiów, sponsoring.

Pozdrawiam,

Patrycja Wysokińska

Tel.: 509-259-190

Spółka Wodna "Międzyodrze"
ul. Przejazd 14
70-607 Szczecin
tel. 91 46 23 965
<http://www.miedzyodrze.pl/> www.miedzyodrze.pl

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

<http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo> http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

1

Odp: Wniosek o informację przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzylesiu w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #930

Odpowiedzi na pytania: 1.Jesteśmy w trakcie uruchamiania BIP 1.3.Nie publikujemy 1.4.Nie publikujemy 1.5.Nie publikujemy 2.Prowadzimy 2.1.Nie publikujemy 3.Nie 4.Nie udzielamy dotacji itd 6.Nie publikujemy 7. 1.935.708,48 netto 8.Dodatni wynik finansowy 1028,29zł 9. 83.826,58zł brutto 10. Brak częsci zmiennej za 2019r. 12. Nie opublikowano 13. Nie 14. Nie 15. Nie Z poważaniem Krzysztof Kowalski Prezes Zarządu |Zakład Usług Komunalnych SP. z o.o.| pl. Wolności 16 | 57-530 Międzylesie | +48 74 866 69 67 | zukmiedzylesie@wp.pl | www.zukmiedzylesie.pl NIP: 8811489306; REGON: 022069546; KRS: 022069546 - Rejestr Przedsiębiorców; Kapitał zakładowy: 433.000,00 PLN.

Dnia 13 lutego 2021 23:39 sprawa-35719@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy spółka prowadzi BIP? 1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. 1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. 1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www. 1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? 2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? a) Tak b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/s a) Tak b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendi Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: a) BIP b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? 13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sp a) Tak b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-35719@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #893

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@koralmorawica.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

RE: Wniosek o informację przez Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #302

Dzień Dobry !

W załączeniu przesyłam odpowiedź pisaną czerwonym kolorem na Wniosek o informację publiczną.

pozdrawiam

Bogdan Suchanek

Dyrektor

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu

ul. Armii Krajowej 2B

99-400 Łowicz.

b.suchanek@mzklowicz.pl

tel. 46 837 3623

--------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją jest

Miejski Zakładu Komunikacji w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2B, 99-400 Łowicz.

Informujemy że: w zakładce RODO dostępnej na stronie pod adresem:

http://www.mzk.bip.lowicz.eu/bip/ zamieściliśmy informację o Pana/Pani prawach.

Pod adresem mailowym iod@mzklowicz.pl można się kontaktować w każdej sprawie

dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2

FW: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1097

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam przygotowaną przez Spółkę odpowiedź.

Pozdrawiam
Grażyna Głąb
Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. w Koninie.

1. Czy spółka prowadzi BIP? - TAK,
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.: bip.pgkim.konin.pl,
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.: 07.01.2021,
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE,
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE,
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE,

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? NIE,
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: NIE,

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? TAK,
a) Tak

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? TAK,
a) Tak

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE,

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty: 19 695 342,40

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. NIE było straty,

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?: 251 034,32

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?: 113 748,24

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.? 100%

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK,
a) BIP, bip.konin.eu

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? TAK,
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? 2 606, 65 (ogłoszenia rekrutacyjne, o najmie pomieszczeń, o zaprzestaniu wykonywania usług pogrzebowych, o przetargach)

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] NIE

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? TAK
a) Tak

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. Spółka na dzień dzisiejszy nie posiada.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-35886@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYxMzI1NjcwNTQxLjY0MTA2LjgwNTI2ODI0NTgwODA3NzcyODNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8U2F0LCAxMyBGZWIgMjAyMSAyMjo1MTo0NSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBwZ2tpbS5rb25pbi5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDB8MS5kNDgzYzgwNTRhYjljZjQ5MjA4YjQ5NTgwZGY1MDYwYw%3D%3D>

RE: Wniosek o informację przez Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1811

Dzień Dobry

Poniżej podaje odpowiedzi na pytania :

1. Tak Spółka prowadzi BIP

1.1 <https://zari.com.pl> https://zari.com.pl

1.2 19-02-2021r

1.3 Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów

1.4 Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych

1.5 Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych

2. Tak Spółka prowadzi rejestr umów

2.1 Spółka nie publikuje rejestru umów

3. Spółka nie posiada procedur zamówień z wolnej ręki --- TAK

4. Spółka nie posiada procedur przyznawania dotacji

5. Spółka nie przyznaje dotacji

6. Tak publikuje sprawozdań finansowych w KRS

7. Przychody Spółki w 2019: 807.037,73

8. Strata Spółki w 2019: 1.222.861,21

9. Łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 -159.000,00 zł

10. Łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019---15.300,00 zł

11.Realizacja celów zarządczych Spółki w 2019r- 100%

12. Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku nie była publikowana.

13.Nie spółka nie kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach

14.Radni otrzymali informację

15. W 2019 roku spółka nie przyznawała dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu

16. Skrzynka e-Puap brak

1

Wniosek o informację - odp. GTL S.A. przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1760

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14 lutego br. uprzejmie informujemy, iż Spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. nie jest podmiotem ustawowo zobowiązanym do udzielania informacji publicznej w pełnym zakresie, lecz jedynie w takim jaki jest związany z dysponowaniem środkami publicznymi (np. dotacje i inne), z tego względu udzielamy następującej odpowiedzi (w zakresie nie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa):

1. Czy spółka prowadzi BIP? TAK
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. www.nbip.pl/gtl
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. 14 lutego 2020r.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? TAK, wyłącznie do użytku służbowego jako wewnętrzny dokument
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? NIE Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? NIE, sprawozdania finansowe są wysyłane raz do roku do Sądu Rejestrowego w Katowicach Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? TAK

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. /GTLSA/skrzynka

Z poważaniem,
Alina Gałbas
Kierownik Biura Zarządu

T.: +48 32 39 27 493
M: +48 600 263 312
F: +48 32 39 27 473
E: agalbas@gtl.com.pl<mailto:agalbas@gtl.com.pl>
www.katowice-airport.com<http://www.katowice-airport.com/>
www.gtl.com.pl<https://www.gtl.com.pl/>

[cid:image001.png@01D7090F.69E31C50]

[cid:image002.png@01D7090F.69E31C50]<https://www.facebook.com/KatowiceAirport> [cid:image003.png@01D7090F.69E31C50] <https://twitter.com/KatowiceAirport> [cid:image004.png@01D7090F.69E31C50] <https://www.instagram.com/KatowiceAirport> [cid:image005.png@01D7090F.69E31C50] <https://www.linkedin.com/company/katowice-airport> [cid:image006.png@01D7090F.69E31C50] <https://www.youtube.com/KatowiceAirport> [cid:image007.png@01D7090F.69E31C50] <http://blog.katowice-airport.com/>

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Oddział w Pyrzowicach
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach
42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90
NIP 634-012-80-15, REGON 270504889, BDO 000019941
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000023650
Wysokość kapitału zakładowego, kapitału wpłaconego 137 069 300 zł
PKO Bank Polski SA, nr konta: 58 1440 1101 0000 0000 1355 4347

UWAGA: Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki stanowią tajemnicę nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

7