Listy

RE: Wniosek o informację przez Tomaszowskie Centrum Sportu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #571

PROSZĘ

1

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1911

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy spółka prowadzi BIP?
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1910

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy spółka prowadzi BIP?
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

odpowiedź na wniosek przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #827

"Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Jarocinie w nawiązaniu do wniosku o
informację, przesyła w załączeniu odpowiedzi.

Sekretariat

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18

63-200 Jarocin

Tel. 62 747 36 80

1

odpowiedź na wniosek z dnia 13.02.2021 r przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #552

Dzień dobry.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. w załączniku
przesyła skan odpowiedzi na e-maila z dnia 13.02.2021 r. dotyczącego
udostępnienia informacji publicznych.

Ilona Gogol

<https://mzktomaszow.pl/>

Ilona Gogol
Samodzielny Specjalista ds. Administracji i Kadr
<mailto:sekretariat@mzktomaszow.pl> sekretariat@mzktomaszow.pl
(44) 723 75 71

Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki


_____

Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w
Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Warszawska
109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kontakt z IOD pod adresem e-mail:
<mailto:iod@mzktomaszow.pl> iod@mzktomaszow.pl Przetwarzamy dane osobowe w
celu kontaktu lub realizacji usług. Szczegółowe informacje o ochronie danych
osobowych zgodnie z RODO na stronie <https://www.mzktomaszow.pl/new/rodo/>
https://www.mzktomaszow.pl/new/rodo/

3

PWiK Sp. z o.o. Konin - odpowiedź przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1853

Dzień dobry.

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 23.02.2021 r.:

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 14.02.2021 r.

Zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
<https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknzrha4ta>
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) informujemy, że odpowiedź na Państwa
wniosek zostanie przesłana do dnia 14 kwietnia 2021 roku. Powodem wydłużenia
terminu jest złożoność przesłanego przez Państwa wniosku, a w konsekwencji
konieczność pozyskania przez pracowników dużej ilości informacji w krótkim
czasie. Dodatkowym utrudnieniem w zebraniu informacji jest absencja części
pracowników Spółki spowodowana COVID-19.

oraz w związku z przesłanym w dniu 14.02.2021 r. wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej przesyłam odpowiedzi:

1. Czy spółka prowadzi BIP? - TAK
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. -
https://www.bip.pwik-konin.akcessnet.net/index.php?idg=1
<https://www.bip.pwik-konin.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1>
&id=1&x=1
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. -
13.04.2021 r.
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez
uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: TAK, w BIP
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? TAK
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
Nie publikuje.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? TAK

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? TAK

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? NIE

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać
gdzie: TAK, w BIP

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. Przychody
netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów za 2019 rok wynosiły 43
325 180,95 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. Za 2019 r.
spółka nie odnotowała straty

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom
organu zarządzającego w 2019 r.? .? Łączna wysokość części stałej
wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego w 2019 r. wyniosła
304 275,60 zł

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.? Łączna wysokość części zmiennej
wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego w 2019 r. wyniosła
142 185,60 zł

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki
na 2019 r.? Cele zarządcze spółki zrealizowano w 100%.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak,
prosimy wskazać gdzie: TAK, w BIP podmiotu uprawnionego do wykonywania praw
udziałowych

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach? TAK
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019
r., o której mowa w poprzednim pytaniu? 21562,36 zł brutto

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w
art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] NIE

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? TAK

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.
epuap@pwik-konin.com.pl <mailto:epuap@pwik-konin.com.pl>

Pozdrawiam,

Maciej Nowicki

<http://www.pewiczanka.pl/>

Maciej Nowicki

Starszy Specjalista

PWiK Sp. z o. o.

62-510 Konin ul. Poznańska 49

Tel: 63 240 39 61; 576 322 622

<mailto:m.nowicki@pwik-konin.com.pl> m.nowicki@pwik-konin.com.pl

Firma spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
Siedziba Spółki: 62-510 Konin, ul. Poznańska 49,

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000099912, NIP: 665-000-13-26; REGON: 310025187;Wysokość
kapitału zakładowego: 130.808.095 zł.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Poznańska 49,

62 - 510 Konin. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian
Szczerba, ul. Poznańska 49, 62 - 510 Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 - 39 -
68;

tel. kom. 601 - 171 - 332, e-mail: <mailto:iod@pwik-konin.com.pl>
iod@pwik-konin.com.pl. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych jest dostępna na stronie

<http://www.pwik-konin.com.pl/> www.pwik-konin.com.pl w zakładce "Ochrona
danych osobowych"

- klauzula informacyjna administratora danych - PWIK Konin względem podmiotu
danych -
<http://www.pwik-konin.com.pl/userfiles/files/kl_obowi%C4%85zek.pdf> czytaj

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
jest przeglądanie,
przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak
również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne
niż zamierzony
adresat. Jeżeli otrzymali Państwo tą wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by persons or entities other than the intended recipient is
prohibited. If you received
this in error, please notify the sender and delete the material from your
computer

3

informacja przez Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #526

W załączeniu skan odpowiedzi na maila z dnia 13.02.2021

--
Pozdrawiam

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.

NIP: 7732174571
Tel. 44 723 80 80

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #529

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo z odpowiedzią w sprawie o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 13.02.2021 roku.

Z poważaniem

Tomasz Marchewka

Specjalista ds. obsługi Zarządu

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz., ul. Kępa 19

Tel. 44-724-22-92 w 122, 785 777 504

E-mail: <mailto:tm@zgwk.pl> tm@zgwk.pl

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS

konto: Pekao S.A. 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy: 71.224.000,00 zł

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
<http://www.zgwk.pl/rodo> http://www.zgwk.pl/rodo

2

odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznych - sprawa-35390 przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Żaganiu, przy ul. Młynarskiej 6, w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #601

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 13 lutego 2021 roku w sprawie
udostępnienia informacji publicznych.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam serdecznie,

Magdalena Buczkowska

Sekretariat

Tel:

<tel:(+48)684773751> (+48) 68 477 37 51

Fax:

<tel:(+48)684700780> (+48) 68 470 07 80

Email:

<mailto:biuro@mzk.zagan.pl> biuro@mzk.zagan.pl

WWW:

<https://www.mzk.zagan.pl> www.mzk.zagan.pl

<https://www.mzk.zagan.pl/> Miejski Zakład Komunikacyjny Sp z o.o. w
Żaganiu

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Żaganiu
ul. Młynarska 6 68-100 Żagań
NIP: 924-000-43-21 REGON: 970013709
KRS: 0000170325 Sšd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz.Gosp.
Kapitał Zakładowy 2.067.500zł

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

2

Fwd: FW: Wniosek o informację przez Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. w Gostyninie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #142

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: FW: Wniosek o informację
Data: Mon, 12 Apr 2021 11:26:31 +0200
Nadawca: Pawel Gostynski <pawelgostynski@zamek-gostynin.eu>
Adresat: sprawa-34931@fedrowanie.siecobywatelska.pl

<zamek-gostynin.eu>Dzień dobry*.
*
Przesyłam odpowiedz na przesłane pytania:

1. Czy spółka prowadzi BIP?

*Tak.*

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

*http://umgostynin.bip.org.pl/id/2470 <http://umgostynin.bip.org.pl/id/2470>
*
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

*2021-02-25
*
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje.*

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje.*

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje*

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

*Tak*

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje*

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

*Tak, zgodnie z umową spółki i regulaminem zarządu.*

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

*Nie*

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie*

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie*

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

*790 138,40 zł*

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

*160 767,75* *zł*

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

*58 129,92* *zł*

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

*Wynagrodzenie zmienne za 2019 rok nie było wypłacone członkom organu
zarządzającego*

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
spółki na 2019 r.?

*Cele zarządcze na 2019 rok nie zostały wyznaczone.*

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*BIP*

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach?

*TAK *

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

*/2643,45 zł netto/*

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

*Comiesięczne informacje zarządu do sprawozdania burmistrza*

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

*Nie*

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

*Spółka nie posiada skrzynki ePuap*

Z poważaniem
Paweł Gostyński
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o.  w Gostyninie

--
Z poważaniem

Paweł Gostyński
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 31
09-500 Gostynin
NIP: 9710721647, REGON: 146141010, KRS: 0000433266
www.zamek-gostynin.eu
e-mail:pawelgostynski@zamek-gostynin.eu
tel. 797-377-270

Informacje które zawiera powyższy e-mail są poufne i podlegają tajemnicy zawodowej. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla adresata. Jakikolwiek dostęp do treści e-mail prócz adresata jest zabroniony. Jeżeli nie jesteś adresatem zabronione jest publikowanie, kopiowanie oraz przekazywanie dalej uzyskanych informacji. Jeśli nie jesteś adresatem zakazane jest jakiekolwiek działanie wynikłe z informacji zawartych w treści e-mail.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

FW: Wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1607

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz w nawiązaniu do pisma Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z dnia 22 lutego 2021 r. poniżej przesyłam informacje, o które Państwo wnosicie:

1. Czy spółka prowadzi BIP?

Tak, Spółka prowadzi stronę BIP.

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

BIP Spółki: http://bip.mpo.com.pl/index/?lang_id=2

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

Ostatnia aktualizacja strony BIP Spółki miała miejsce 9 kwietnia 2021 r.

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów.

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych, realizowanych przez uprawnione podmioty.

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych, prowadzonych przez organy Spółki.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

Tak, Spółka prowadzi rejestr zawieranych umów.

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:

Spółka nie publikuje rejestru umów.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?

W Spółce obowiązuje Zarządzenie dotyczące udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej progu stosowalności ustawy Prawo zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m st. Warszawie sp. z o.o., zgodnie z którym procedowane są wszystkie zamówienia publiczne w Spółce w tym również w trybie „z wolnej ręki”.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?

Spółka nie posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu. Akt założycielski Spółki zawiera postanowienia dot. udzielania darowizn.

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Spółka nie publikuje informacji o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Spółka publikuje sprawozdania finansowe na stronie BIP.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Przychody netto ze sprzedaży produktów w 2019 r.: 624 460 047,67 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
Zysk netto Spółki w 2019 r.: 51 829 380,64 zł

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

Łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r. wyniosła 836 273,30 zł.

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

W 2019 roku nie była wypłacona część zmienna wynagrodzenia członkom organu zarządzającego.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

Cele zarządcze spółki na 2019 r. zostały zrealizowane w 88,75%.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego dotycząca 2019 r. nie była opublikowana.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?

Nie, w roku 2019 r. Spółka nie kupowała reklam, ogłoszeń lub tekstów sponsorowanych w mediach.

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

Spółka w 2019 r. nie poniosła wydatków na promocję w mediach.

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

W 2019 r. radni nie realizowali w Spółce uprawnień przewidzianych w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?

Spółka w 2019 r. nie przyznawała dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu.

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

Spółka nie posiada skrzynki ePuap.

Pozdrawiam,
Marzena Szałankiewicz-Góra
radca prawny – Koordynator

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
Tel. 22 3910 282

[logo MPO - dbamy o nasze środowisko]

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o.
ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Tel. (22) 39 10 100, Fax 22 3910 293, www.mpo.com.pl<http://www.mpo.com.pl/>
NIP: 5272391342, REGON: 015314451, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000146122, kapitał zakładowy: 292 808 000 zł

[drzewko - w trosce o środowisko naturalne, jeśli nie jest to konieczne, prosimy nie drukować tej wiadomości; dziękujemy!]

Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie oryginalnej wiadomości oraz zniszczenie wszystkich jej kopii.

3

Odpowiedź na wniosek przez Port Lotniczy Wrocław S.A. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1423

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek.

Z poważaniem,

--
Ewelina Duch
Asystentka Zarządu

+48 71 35 81 410

+48 71 35 73 973

<mailto:e.duch@airport.wroclaw.pl> e.duch@airport.wroclaw.pl

Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław

<http://airport.wroclaw.pl> airport.wroclaw.pl

<http://wroairport.pl> wroairport.pl

<http://facebook.com/airport.wroclaw> facebook.com/airport.wroclaw

_____

PEKAO SA o/Warszawa 12 1240 6292 1111 0010 3888 3575
Numer KRS: 0000086071 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS we Wrocławiu
NIP: 896-000-62-82 Regon: 931023612 Kapitał zakładowy: 206.830.000 zł
Kapitał wpłacony: 206.830.000 zł.
Numer rejestrowy BDO: 000025611.

Administratorem Państwa danych jest Port Lotniczy Wrocław S.A z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Granicznej 190. Państwa dane są przetwarzane w celach
realizacji umowy, odpowiadania na zadawane pytania, zapytań ofertowych,
udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje. Prawa jakie Państwu
przysługują w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora to: prawo
dostępu do informacji, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ze szczegółami
dotyczącymi przetwarzania danych możecie się Państwo zapoznać pod adresem:
<http://airport.wroclaw.pl/rodo/> http://airport.wroclaw.pl/rodo/

8

Odp: informacja publiczna - odpowiedź przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1280

W załączeniu pismo - z jedną drobniutką poprawką (stylistyczną). Rozumiem, że rozmawiałaś z Gminą, żeby uchwałę o zasadach opublikowali? Z poważaniem radca prawny Adriana Szlachetka Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Szlachetka ul. Cicha 8a 55-095 Siedlec tel. 669-617-754 Dnia 12 kwietnia 2021 12:36 g.chwastek@pgkwisznia.pl napisał(a): Dzień dobry W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną l.dz. 796/2021 z dnia 15.02.2021r.   Z poważaniem,   Grażyna Chwastek Prezes Zarządu   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie Tel./fax 71 711 96 40 e-mail: g.chwastek@pgkwisznia.pl     Strzeszów, ul. Lipowa 15 55-114 Wisznia Mała NIP 9151790186; REGON 022061639 Wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000465303 Wysokość kapitału zakładowego 38 790 500,00 zł     Z poważaniem radca prawny Adriana Szlachetka Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Szlachetka ul. Cicha 8a 55-095 Siedlec tel. 669-617-754

1

informacja publiczna - odpowiedź przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1280

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną l.dz.
796/2021 z dnia 15.02.2021r.

Z poważaniem,

Grażyna Chwastek

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

z siedzibą w Strzeszowie

Tel./fax 71 711 96 40

e-mail: <mailto:g.chwastek@pgkwisznia.pl> g.chwastek@pgkwisznia.pl

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55-114 Wisznia Mała

NIP 9151790186; REGON 022061639

Wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000465303

Wysokość kapitału zakładowego 38 790 500,00 zł

<http://pgk.wiszniamala.pl/stopka.png>

1

Re: Wniosek o informację przez „Nemo – Wodny Świat” Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1744

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o informację.

--

Z wyrazami szacunku**

**

*Beata Leinz*_
_Specjalista ds. Organizacji Biura Zarządu

Prokurent

tel: 32 639 05 61

fax: 32 639 05 69

kom: 506 626 972

e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl <mailto:zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl>

part3 <http://www.nemo-swiatrozrywki.pl/>*/
   „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.
/*/Aleja Róż**1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
     tel:  32 639 05 61,  fax: 32 639 05 69/

/////www.nemo-swiatrozrywki.pl/ <http://www.nemo-swiatrozrywki.pl/>/_

_///

//

/
------------------------------------------------------------------------
/

„Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
firmy, do której jest zaadresowana. Dalsze przekazywanie wiadomości
otrzymanej omyłkowo, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje
przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o
zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera”.

/„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000113771, NIP 629-21-77-888, REGON 276915607, której kapitał zakładowy
wynosi 73 064 500 zł, tel. 32 639 05 61, fax 32 639 05 69, e-mail:
//zarzad@nemo-wodnyswiat.pl/ <mailto:zarzad@nemo-wodnyswiat.pl>

2

odpowiedz MPOiRD przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych sp. z o.o. w Żaganiu, przy ul. Nowogródzkiej 2, w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #606

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem,
Beata Jonak
Specjalista ds. kadr, BHP.

MPOiRD Sp. z o.o.
ul. Nowogródzka 2
68-100 Żagań
tel. 68/477 29 40
NIP 924-10-03-861
BDO 000003421
firma@mpoird.zagan.pl      www.mpoird.zagan.pl
KRS Nr 0000133338;  Kapitał Zakładowy Spółki 2.966.500 złotych

Niniejsza korespondencja, w tym załączniki, przeznaczona jest wyłącznie
dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać
treści objęte tajemnicą handlową bądź zawodową oraz inne treści o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego
omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie  lub innego
rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o
zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego
adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją
omyłkowo, proszony jest  o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego
materiału z komputera.
Informujmy, że Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku
ze świadczeniem usług jest: MPOiRD Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu przy
ul. Nowogródzkiej 2, tel.68 477 29 40 e-mail: firma@mpoird.zagan.pl
Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit b) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a
w celach archiwizacyjnych – przez okres 3 lat liczonych od dnia ich
pozyskania. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy – w
zakresie danych zbieranych w celu zawarcia i wykonania umowy; do momentu
przedawnienia roszczeń – w zakresie danych zbieranych dla prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych. Dane
osobowe mogą być ujawnione pracownikom, współpracownikom Spółki, jak też
podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo
dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji
międzynarodowych.
Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

1

Re: FW: Wniosek o informację przez Agencja Rozwoju i Promocji Zamek Sp. z o.o. w Gostyninie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #142

<zamek-gostynin.eu>Dzień dobry*.
*
Przesyłam odpowiedz na przesłane pytania:

1. Czy spółka prowadzi BIP?

*Tak.*

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

*http://umgostynin.bip.org.pl/id/2470 <http://umgostynin.bip.org.pl/id/2470>
*
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

*2021-02-25
*
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje.*

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje.*

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje*

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

*Tak*

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie publikuje*

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

*Tak, zgodnie z umową spółki i regulaminem zarządu.*

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

*Nie*

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie*

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*Nie*

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

*790 138,40 zł*

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

*160 767,75* *zł*

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

*58 129,92* *zł*

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

*Wynagrodzenie zmienne za 2019 rok nie było wypłacone członkom organu
zarządzającego*

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
spółki na 2019 r.?

*Cele zarządcze na 2019 rok nie zostały wyznaczone.*

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

*BIP*

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach?

*TAK *

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

*/2643,45 zł netto/*

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

*Comiesięczne informacje zarządu do sprawozdania burmistrza*

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

*Nie*

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

*Spółka nie posiada skrzynki ePuap*

Z poważaniem
Paweł Gostyński
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o.  w Gostyninie

--
Z poważaniem

Paweł Gostyński
Prezes Zarządu
Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 31
09-500 Gostynin
NIP: 9710721647, REGON: 146141010, KRS: 0000433266
www.zamek-gostynin.eu
e-mail: pawelgostynski@zamek-gostynin.eu
tel. 797-377-270

Informacje które zawiera powyższy e-mail są poufne i podlegają tajemnicy zawodowej. Informacje te są przeznaczone wyłącznie dla adresata. Jakikolwiek dostęp do treści e-mail prócz adresata jest zabroniony. Jeżeli nie jesteś adresatem zabronione jest publikowanie, kopiowanie oraz przekazywanie dalej uzyskanych informacji. Jeśli nie jesteś adresatem zakazane jest jakiekolwiek działanie wynikłe z informacji zawartych w treści e-mail.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.

RE: Wniosek o informację przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o. w Żaganiu, przy ul. Chrobrego 44. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #637

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację.

Z poważaniem ,

Magdalena Grudzińska

ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu

2

Informacja publiczna ZGM Sp. z o.o. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1129

Dzień Dobry

Szanowni Państwo Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świeciu w
odpowiedzi na Państwa zapytanie o udostepnienie informacji publicznej
w załączeniu przesyła skan odpowiedzi w sprawie.

Z poważaniem

Ilona Bogucka

Sekretariat ZGM Sp. z o.o. w Świeciu

Tel. 52 33 11 456

1

Re: Wniosek o informację przez Spółka Miejski Klub Sportowy „SANDECJA” S.A. w Nowym Sączu w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1561

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa maila z dnia 14 lutego 2021 roku MKS Sandecja
S.A. udostępniania następujące informacje publiczne w formie
bezpośrednich odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Czy spółka prowadzi BIP? *Odpowiedź: TAK*
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. *Link:
https://bip.malopolska.pl/sandecja <https://bip.malopolska.pl/sandecja>*
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
*Ostatnia aktualizacja strony widoczna jest w historii zmian:
https://bip.malopolska.pl/sandecja <https://bip.malopolska.pl/sandecja>*
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
*Odpowiedź:* *NIE PUBLIKUJE*
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: *Odpowiedź:
NIE PUBLIKUJE*
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: *Odpowiedź: NIE
PUBLIKUJE*
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? *Odpowiedź: TAK*
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
gdzie: *Odpowiedź: NIE PUBLIKUJE*
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? *Odpowiedź: NIE
POSIADA*
a) Tak
b) Nie

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? *Odpowiedź: NIE POSIADA*
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie: *Odpowiedź: NIE PUBLIKUJE*
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
wskazać gdzie: *Odpowiedź: TAK*
_*a) BIP*_
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.
*Łączna wartość przychodów* : *2 394 873,99 zł*

*8.* Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. *Strata
spółki za 2019 wyniosła (-) 6 870 726,22 zł netto *

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.? *Wynagrodzenie stałe brutto
Członków Zarządu wypłacone w 2019 roku wyniosło 165 300,46 zł*

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
członkom organu zarządzającego w 2019 r.? *Wynagrodzenie zmienne brutto
Członków Zarządu wypłacone w 2019 roku (ale należne za rok 2018)
wyniosło: 11 824,15 zł*

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
spółki na 2019 r.? *Cele zarządcze spółki za rok 2019 zostały
zrealizowane w 14,60%.*

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
tak, prosimy wskazać gdzie: *Odpowiedź: NIE ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA
*a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
sponsorowane w mediach? *Odpowiedź: Spółka w 2019 roku kupowała reklamy
w mediach*
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? *Wydatki Spółki na zakup
reklam w mediach w 2019 roku wyniosły 4 190,00 zł brutto.*

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] *Odpowiedź: NIE
REALIZOWALI*

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? *Odpowiedź: NIE PRZYZNAWAŁA*
a) Tak
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. *Adres
skrzynki: /SANDECJA/sandecjasa*

W przypadku konieczności udzielenia ustnych objaśnień do powyższych
odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 18 442 18 04

Z poważaniem,

MKS Sandecja S.A.

W dniu 14.02.2021 o 00:09, sprawa-36350@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

FW: Wniosek o informację przez Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #1000

W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska poniżej przesyłamy odpowiedzi na zadane przez Państwa w trybie dostępu do informacji publicznej pytania:

1. Czy spółka prowadzi BIP?
1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki. – tak, spółka prowadzi BIP http://lsse.eu/
1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. – BIP jest aktualizowany na bieżąco. Data ostatniej aktualizacji: 8.04.2021
1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów Spółki
a) BIP
b) strona www.
1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Nie, Spółka nie publikuje wyników kontroli
a) BIP
b) strona www.
1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Nie, w Spółce w ostatnim okresie nie było kontroli prowadzonych przez organy Spółki.
a) BIP
b) strona www.

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie: Tak, Spółka prowadzi rejestr umów. Nie jest on publikowany.
a) BIP
b) strona www.

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?

a) Tak,

b) Nie, Spółka realizuje zamówienia zgodnie z Regulaminem udzielania przez LSSE S.A. zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość nie przekracza równowartości 130.000 zł. Zamówienia powyżej wartości 130 tys. zł są udzielane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Spółka nie publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu
a) BIP
b) strona www.

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Sprawozdania finansowe dostępne są w KRS

a) BIP
b) strona www.

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. – Przychody spółki za 2019 r. wyniosły ogółem 23.114.199,11 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. Spółka nie odnotowała straty.

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r. W spółce w 2019 r. wypłacono członkom organu zarządzającego część stałą wynagrodzenia w łącznej kwocie 614.508,90 zł brutto.

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r. W spółce w 2019 r. wypłacono członkom organu zarządzającego część zmienną wynagrodzenia w łącznej kwocie 155.889,00 zł brutto.

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?. Cele zarządcze Spółki zostały zrealizowane w 99%

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Nie, dokumenty w powyższej sprawie znajdują się w siedzibie spółki
a) BIP
b) strona www.

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach? – Tak
13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu? – 53 235,00 zł

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] – nie

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak - Tak, spółka przyznawała darowizny
b) Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. – Spółka nie posiada skrzynki EPUAP

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-35789@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-35789@fedrowanie.siecobywatelska.pl> UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

Re: Wniosek o informację przez Margonin Invest Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #896

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 13-02-2021 (skan pisma w załączniku)

--
Karolina Włodarska-Wojtecka
Margonin Invest Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

W dniu 13-02-2021 o 23:39, sprawa-35685@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Odpowiedź na wniosek przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #172

Dzień dobry,

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. w
załączeniu przesyła odpowiedzi do wniosku z dnia 13.02.2021 r.

Z poważaniem

A. Szmydt

POM Sp. z o. o.
--
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem
korespondencji e-mail, w związku z korzystaniem z naszych usług, a także
odpowiedzi na wiadomości przychodzące. Administratorem Państwa danych
jest Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. z
siedzibą: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin, adres do korespondencji:
ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin. Kontakt z Administratorem :
biuro@pomgostynin.pl. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którą
wyrażają Państwo (także poprzez wyraźne działanie -wysłanie do nas
wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Więcej
informacji mogą uzyskać Państwo czytając klauzulę informacyjną
znajdującą się na naszej stronie:
http://pomgostynin.pl/index.php/klauzula-informacyjna
Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej
zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej
przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie
rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest
zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć
ją z poczty. Dziękujemy.

1

Fw: Wniosek o informację przez Miejskie Centrum Handlowe "Stara Betoniarnia" Sp. z o.o. w Gostyninie w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #159

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania,

1. Czy spółka prowadzi BIP?

Tak.

1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.

umgostynin.bip.org.pl/inder/inder/id/2204

1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.

08.01.2020

1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje.

1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje

2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?

Tak

2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie publikuje

3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
a) Tak
b) Nie

Tak, zgodnie z umową spółki i regulaminem zarządu.

4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
a) Tak
b) Nie

Nie

5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie

6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

Nie

7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

778.652,92 zł

8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

19.803,01 zł

9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

63.414,48 zł

10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

za 2018 rok 17.062,23 zł wypłacone w 2019

za 2017 rok 6.634,45 zł wypłacone w 2019

za 2019 rok wynagrodzenie nie było wypłacone

11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

Cele zarządcze na 2019 rok nie zostały zrealizowane.

12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
a) BIP
b) strona www.

BIP

13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?

TAK

13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

717,00 zł

14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

Comiesięczne informacje zarządu do sprawozdania burmistrza

15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
a) Tak
b) Nie

Nie

16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

/MCHStaraBetoniarnia/146130755

Dziękuję,

Rafał Różański
Prezes Zarządu
tel. +48 797 377 223
rafal.rozanski@starabetoniarnia.pl

Miejskie Centrum Handlowe
"Stara Betoniarnia" Sp. z o.o.
ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin
NIP 9710721630

Przeczytane: Wniosek o informację przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. Z o.o. w sprawie Jawność w spółkach komunalnych #173

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@pos.zgora.pl> o 13.02.2021 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o09.04.2021 11:30