Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie180
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Instytucje i sprawy

Ministerstwo Infrastruktury     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Odpowiedz na wniosek o informację dot.kart płatniczych


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Infrastruktury i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Infrastruktury

: 4

odpowiedz na wniosek o informację dot. kart płatniczych


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Infrastruktury i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Infrastruktury

: 4

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
FW: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

: 4

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Automatyczna odpowiedź: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: D

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Odpowiedź na wniosek o informację publicznąBDG-VI.0171.202.2024


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

: 1

Ministerstwo Rozwoju i Technologii     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Rozwoju i Technologii i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

: 3

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
RE: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

: 3

Ministerstwo Finansów     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Automatyczna Odpowiedź - Kancelaria MF


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Finansów i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Finansów

: 1

Read: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Finansów
2830.2024 RE: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Finansów i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Finansów

: 2

Ministerstwo Sportu i Turystyki     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Pismo BM-WRP.0111.38.2024


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Sportu i Turystyki i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

: 1

Ministerstwo Sprawiedliwości     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Automatyczna odpowiedź: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: D

Ministerstwo Sprawiedliwości
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (293.2024) - odpowiedź


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Sprawiedliwości
i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Sprawiedliwości

: 2

Ministerstwo Obrony Narodowej     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
udzielenie odpowiedzi na wniosek


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Obrony Narodowej i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Obrony Narodowej

: 2

Ministerstwo Aktywów Państwowych     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: D

Ministerstwo Aktywów Państwowych
odpowiedź na wniosek


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Aktywów Państwowych i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

: 6

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odpowiedź na wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zawiera informację o przedłużeniu
terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

: 2

Ministerstwo Cyfryzacji     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Przeczytane: [*SUSPICIOUS EMAIL*] Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Cyfryzacji
RE: [*SUSPICIOUS EMAIL*] Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Cyfryzacji i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Cyfryzacji

: 5

Ministerstwo Klimatu i Środowiska     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy


Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Klimatu i Środowiska i zawiera informację o przedłużeniu terminu na odpowiedź.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

: 3

Ministerstwo Edukacji Narodowej     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
FW: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

: 5

Ministerstwo Spraw Zagranicznych     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
RE: Wniosek o informacje dot. kart płatniczych


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zawiera odpowiedzi na pytania z
wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

: 3

Ministerstwo Przemysłu     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. kart płatniczych SOWP
Odpowiedź informacja publiczna


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Przemysłu i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Przemysłu

: 3

  • 1