Listy

Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #2

Twoja wiadomość

Do: Małgorzata Raduńska - RDLP Gdańsk
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 22:40:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 08:18:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #15

Twoja wiadomość

Do: Karolina Banach
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 22:08:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 08:02:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinku w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #13

Twoja wiadomość

Do: Patrycja Iljaszuk (RDLP Szczecinek)
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 23:04:48 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż

została przeczytana: 27 listopada 2020 07:39:19 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż.

Nieprzeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #11

Twoja wiadomość

Do: Joanna Zygmunt
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 22:59:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 27 listopada 2020 07:39:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Szczecinie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #12

Twoja wiadomość

Do: Danuta Kałucka - RDLP Szczecin
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 23:03:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 07:34:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #5

Twoja wiadomość

Do: 0471 Sekretariat RDLP w Krośnie
Temat: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 23:05:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 07:18:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #9

Twoja wiadomość

Do: RDLP Piła - EA - Ewelina Łucyk
Temat: [SPAM ESET] Konsultacje Planów Urządzenia Lasu
Wysłano: 26 listopada 2020 22:50:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 06:51:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #5

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #13

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #12

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: ZS.0172.10.2020 przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #11

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Pismo ws. zapytania.pdf przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #4

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Zapytanie Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska odnoszące się do konsultacji Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #10

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: odpowiedź RDLP w Pile wniosek z dnia 4.11.2020 r. w sprawie informacji dot. konsultacji społecznych w procesie tworzenia PUL w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Pile przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #9

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #7

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #3

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź RDLP w Gdańsku..pdf przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #2

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Pismo z podpisem elektronicznym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #15

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: RE: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #14

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Członkowie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

podsumowanie3 przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #6

1

Odpowiedź przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na zapytanie.

Pozdrawiam

Andrzej Stobiński

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

RDLP Białystok

tel. 85 748 18 32

1

RE: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #14

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 19.11.2020 r., zn.spr.: DR.0172.67.2020.

Z poważaniem

Honorata Galczewska
Główny Specjalista SL
- rzecznik prasowy
tel. kom.: +48 694 362 897

[logo do wizytówki7]

87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 9
tel.: +48 56 658 4326, tel. sekr.: +48 56 658 43 47
IP 1271212

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

3

FW: Pismo z podpisem elektronicznym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #15

1

Pismo z podpisem elektronicznym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #15

Pismo z podpisem elektronicznym Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow
Państwowych w Warszawie

1

RE: Konsultacje Planów Urządzenia Lasu przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie Konsultacje Planów Urządzenia Lasu #16

Dzień dobry,

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź RDLP we Wrocławiu.

Marek Zięba
Naczelnik
Wydział Promocji i Edukacji

tel. +48 71 377 17 36, +48 507 077 548 IP CISCO 1371212
e-mail: marek.zieba@wroclaw.lasy.gov.pl<mailto:marek.zieba@wroclaw.lasy.gov.pl>
[logo_LP+dLdL_poziom]

WYDZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90

3