Listy

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Zamrzenica w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #77

Dzień dobry,
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
z dnia 03.03.2022 r.

Z poważaniem
Aleksandra Bona
Sekretarka
Nadleśnictwo Zamrzenica

1

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #67

Twoja wiadomość

Do: 1207 N.Golub-Dobrzyń Robert Paciorek
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 12:09:48 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została usunięta nieprzeczytana: 25 marca 2022 11:10:49 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji przez Nadleśnictwo Nowa Sól w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #111

Dzień dobry,
W odpowiedzi na poprawnie otrzymany od Państwa wniosek z dnia 3 marca br. o dostęp do informacji, na podstawie ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję iż gospodarka leśna Nadleśnictwa Nowa Sól prowadzona jest w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, sporządzony na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. W okresie wdrażania już zatwierdzonego PUL do dnia dzisiejszego, Nadleśnictwo Nowa Sól przeprowadziło 3 udokumentowane listą obecności spotkania konsultacyjno - informacyjne, na których omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną. Uczestnikami każdego z nich były osoby fizyczne, stanowiące przedstawicieli lokalnej społeczności (grupa mieszkańców):

* członkowie społeczności Barcikowic (dn. 21.05.2021 r.),
* członkowie społeczności Książa Śląskiego (dn. 20.07.2021 r.),
* członkowie społeczności Wrociszowa (dn. 22.09.2021 r.).
Tylko w przypadku jednego ze spotkań, zorganizowanego w miejscowości Książ Śląski, przedstawiciele strony społecznej wnioskowali o przełożenie zrębów na IV kwartał 2021 roku (ze względu na lęgi ptaków), planowanych w pobliżu w/w miejscowości. Wnioski zostały uwzględnione - zręby wykonano w IV kwartale. Mieszkańcy zgłosili także zaobserwowany płat smardza w oddziale 26B-d leśnictwa Książ (wydzielenie, w którym planowano zrąb). W miejscach gdzie zaobserwowane zostały grzyby pozostawiono przestoje dębowe.
Ponadto lokalna społeczność zwróciła uwagę, prosząc o przestrzeganie prawidłowego tonażu samochodów, prędkości i przestrzegania przepisów drogowych przez kierowców aut wywożących drewno, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo domów od drogi. Nadleśnictwo Nowa Sól pragnie nadmienić, iż kwit wywozowy, będący dokumentem stanowiącym podstawę przemieszczania wyrobionych i odebranych materiałów drzewnych przy użyciu mechanicznych środków transportowych, po podpisaniu przez odbiorcę stanowi dowód dostawy określonej w nim miąższości (masy drewna). Wydawana masa drewna wynika z podpisanych umów z odbiorcami - jednakże nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego tonażu danego auta, regulowanego odrębnymi przepisami.
Ponadto informuję, iż dnia 14 marca 2022 r., Nadleśnictwo Nowa Sól otrzymało wiadomość poprzez Facebook od osoby fizycznej, wyrażającą zaniepokojenie nt. cięć prowadzonych w pobliżu domostw. Miejsce opisane przez osobę wyrażającą zaniepokojenie dotyczyło sąsiedniego Nadleśnictwa - wskazano właściwą terytorialnie jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych wraz z podaniem danych kontaktowych.

Z poważaniem

Mirosława Antecka
Referent ds. ochrony przyrody i edukacji
tel. kom.: +48 607 833 486
tel. +48 68 387 24 31 w. 17

[stopka_logo]

67-100 Nowa Sól, ul. Ciepielowska 9
tel.: +48 68 387 24 31, fax.: +48 68 387 93 93

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

1

Odpowiedź na pismo przez Nadleśnictwo Chojna w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #296

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo w sprawie procesów konsultacji społecznych w trakcie realizacji PUL.

Z poważaniem

Barbara Sokólska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel: +48 604 578 758, IP: 1005331

[cid:image001.gif@01D84032.C84299A0]
74-500 Chojna, ul. Szczecińska 36
tel.: +48 91 414-10-77

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl>

2

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Zdroje w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #61

Dzień dobry, W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie.

Specjalista ds. informatyki
Tomasz Kocyła
tomasz.kocyla@wroclaw.lasy.gov.pl<mailto:tomasz.kocyla@wroclaw.lasy.gov.pl>
tel: 74 8683270
tel IP: 1307674
Nadleśnictwo Zdroje
57-330 Szczytna, ul. Krotka 5

2

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Krzeszowice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #135

Dzień dobry,

Z polecenia Nadleśniczego Pana Edwarda Suskiego przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem,
Agnieszka Bednarska
Specjalista ds. administracji, Dział Administracyjno- Gospodarczy
tel. kom.: +48 696 493 064
[cid:image003.jpg@01D84027.B6698320]
32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 10, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

3

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Krzeszowice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #135

Dzień dobry,

Z polecenia Nadleśniczego Pana Edwarda Suskiego przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Z poważaniem,
Agnieszka Bednarska
Specjalista ds. administracji, Dział Administracyjno- Gospodarczy
tel. kom.: +48 696 493 064
[cid:image003.jpg@01D84027.B6698320]
32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 10, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Andrychów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #1

ZG.053.1.2022

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 28 lutego 2022 r. Nadleśnictwo
Andrychów przesyła w załączeniu pismo.

Z poważaniem

Marta Wojdyło

Specjalista Służby Leśnej

tel.: 668114732, IP 3201336

34-120 Andrychów, ul. Słowackiego 2E

tel.: +48 33 875 20 15, fax: +48 33 875 28 13

<http://www.katowice.lasy.gov.pl/andrychow>
www.katowice.lasy.gov.pl/andrychow

3

Odpowiedź na wniosek Zn. spr. ZG.0172.2.2022 przez Nadleśnictwo Złotoryja w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #62

Dzień dobry,
W imieniu Nadleśnictwa Złotoryja przekazuję w załączniku odpowiedź na Państwa pismo.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem

Urszula Szczucka
Referent
tel. kom: 731 569 325 | tel. IP Cisco: 1330 334

[cid:image001.jpg@01D83F94.607DB370] Nadleśnictwo Złotoryja

59-500 Złotoryja, ul. Staszica 18
tel.: +48 76 878 83 08
zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl<mailto:zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl>

2

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Torzym w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #120

Dzień dobry,
Nadleśnictwo Torzym przesyła w załączeni odpowie na Państwa wniosek.
Pozdrawiam
Sławomir Ociepka
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki łowieckiej
tel. +48 68 34 16 266
e-mail: slawomir.ociepka@zielonagora.lasy.gov.pl<mailto:slawomir.ociepka@zielonagora.lasy.gov.pl>
[cid:image001.jpg@01D83F91.53B46A10]
Nadleśnictwo Torzym
66-235 Torzym, ul. Wodna 1
tel.:+48 68 34 13 654, tel. sekr.: + 48 68 34 16 260
e-mail: torzym@zielonagora.lasy.gov.pl<mailto:torzym@zielonagora.lasy.gov.pl>

3

Udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Rzepin w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #113

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Różańsko w załączeniu przesyła odpowiedź na przesłany wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem
Agnieszka Zygała
Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 722 222 984

[stopka_email_nctwo]

74-311 Różańsko, Piołunek 1A
tel. sekr.: + 48 95 76 01 814, tel. IP: 1034333
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Read: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX1] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Świdnik w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #95

Twoja wiadomość

Do: Bartosz Mąka
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX1] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:09:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 24 marca 2022 14:16:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Korpele w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #240

Hanna Całka
Starszy Specjalista Służby Leśnej
ds. hodowli lasu i bhp
tel. 668-119-570

[LP] Nadleśnictwo Korpele
12-100 Szczytno, Korpele 14
tel.: +48 89 624 22 57 fax: + 48 89 624 86 86
www.korpele.olsztyn.lasy.gov.pl<http://www.korpele.olsztyn.lasy.gov.pl/>

2

wniosek o informację przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #67

Dzień dobry

W załączeniu Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń przesyła pismo ZG.0172.1.2022 z 24.03.2022 r.

Z poważaniem

Iza Cichocka
Specjalista ds. stanu posiadania i lasów
niepaństwowych
tel. 698-080-932

[cid:image001.jpg@01D82D5F.90B20B00]
87-400 Golub-Dobrzyń, Konstancjewo 3A
tel.: +48 56 683 22 12
tel. IP: 1207333

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

RE. wniosek o informację przez Nadleśnictwo Bytów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #189

Dzień dobry,

Z uwagi na złożoność sprawy i konieczność pobrania dokumentacji z archiwum informujemy, że termin udzielenia odpowiedzi na uzupełniony wniosek wydłuży się z 14 dni - do 30 dni kalendarzowych.

Prosimy o wyrozumiałość.

Z upoważnienia zastępcy nadleśniczego

Pozdrawiam
Alicja Lang-Jaśniak
Specjalista ds. pracowniczych

[Opis: logo_nadleśnictwo_bytów małe]
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów

Tel. +48 59 822 60 66, wew. 131
Kom. 784-516-512
www.bytow.szczecinek.lasy.gov.pl<http://www.bytow.szczecinek.lasy.gov.pl/>

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Nadleśnictwo Bytów, ul. Szarych Szeregów 7,77-100 Bytów
Pełna treść informacji w zakresie przetwarzania Pana/i danych osobowych, znajduje się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-bytow/klauzula-rodo oraz w siedzibie Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl<mailto:iod@comp-net.pl>.

1

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Pińczów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #228

Twoja wiadomość

Do: Andrzej Wójciak - N-ctwo Pińczów
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 24 marca 2022 12:50:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nadleśnictwo Chotyłów - ZG.0172.5.2022 - odpowiedz na wniosek.pdf przez Nadleśnictwo Chotyłów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #82

Dzień dobry.

Nadleśnictwo Chotyłów przesyła odpowiedz na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Łukasz Sawczuk

Starszy Specjalista Służby Leśnej

tel. kom.: +48 510 247 025

e-mail: <mailto:lukasz.sawczuk@lublin.lasy.gov.pl>
lukasz.sawczuk@lublin.lasy.gov.pl

21-530 Chotyłów, ul. Piszczacka 31

tel.: + 48 83 377 82 16, e-mail: <mailto:chotylow@lublin.lasy.gov.pl>
chotylow@lublin.lasy.gov.pl

<http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

2

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Bolesławiec w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #33

Twoja wiadomość

Do: Arkadiusz Sudoł
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 24 marca 2022 10:49:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Nowe Ramuki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #245

Witam,
W załączniku wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Ewelina Godzieba
Specjalista Służby Leśnej
tel.+48 89 513 32 18

[Nadleśnictwo LOGO 2]
Nowy Ramuk 19, 10-687 Olsztyn 10
tel.: +48 89 513 38 10
fax: +48 89 513 38 25

www.nowe-ramuki.olsztyn.lasy.gov.pl<http://www.nowe-ramuki.olsztyn.lasy.gov.pl/>

3

zapytanie ośrodowisko przez Nadleśnictwo Lubin w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #42

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie informacji o środowisku

Pozdrawiam

Norbert Wende
starszy specjalista Służby Leśnej

tel. +48 76 841 23 00, +48 697 905 119, IPT Cisco: 1314333
e-mail: norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Lubin
Ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

2

odp. 2prawa 44124 przez Nadleśnictwo Rudziniec w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #212

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na Wniosek o dostęp do informacji, z dnia 03.03.2022 r.

Z poważaniem
Ewa Łukasik
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej

tel: +48 32 300 81 58; tel. kom.: +48 794 255 221, IP3225337

[cid:image001.jpg@01D3CFF0.59532C00]

44-160 Rudziniec, ul. Leśna 7
tel.: +48 32 300 81 50

www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl<http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl>

2

wniosek o udostępnienie informacji-odp. przez Nadleśnictwo Sławno w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #314

Dzień dobry.
Nadleśnictwo Sławno przesyła odpowiedź na złożony wniosek w postaci załącznika.
Ostateczna odpowiedź zostanie przesłana do dnia wyszczególnionego w załączonym piśmie.

Piotr Szymański
Inżynier Nadzoru,
Nadleśnictwa Sławno
tel. kom.; +48 692 467 297

[cid:image001.png@01D7BF3C.B3A02980]

76-100 Sławno, ul. Mireckiego 15
tel.; +48 59 810 24 33 w 218, IP: 1117218

2

odpowiedź w sprawie nr 44020 przez Nadleśnictwo Lipinki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #108

Dzień dobry

W imieniu Nadleśnictwa Lipinki przesyłam odpowiedź wraz z załącznikami, w
sprawie oznaczonej przez Państwo numerem 44020.

Z poważaniem

Michał Szczepaniak

Zastępca Nadleśniczego

Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lipinki

tel. 068 362 62 58 wew 522

tel. kom.: +48 604 446 412

68-200 Żary, ul. Budowlanych 21

tel.: +48 68 362 62 58, 57 fax. +48 68 362 62 54 wew 546

e-mail: <mailto:lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl>
lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

<http://www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/>
www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl

14

Odp. na wniosek przez Nadleśnictwo Suchedniów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #233

Dzień dobry.

W załączeniu pismo - odpowiedź na Pani ponowiony wniosek.

Z poważaniem
Magdalena Miazga
Starszy specjalista ds. ochrony lasu
tel. kom.: +48 509 727 710
[cid:image002.jpg@01D83EC4.D2DE3640]
[RDLP w Radomiu Nadleśnictwo Suchedniów]

26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 16
tel.: +48 41 254 30 45 w. 226, tel. sekr.: + 48 41 254 56 47
www.suchedniow.radom.lasy.gov.pl<http://www.suchedniow.radom.lasy.gov.pl/>

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.suchedniow.radom.lasy.gov.pl/rodo1 informacją na temat przetwarzania przez Nadleśnictwo Suchedniów danych osobowych.

5

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Oborniki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #276

Twoja wiadomość

Do: Kłujsza Anna
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 23 marca 2022 14:36:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.