Listy

Informacja w sprawie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Kup w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #166

Kup, 15.03.2022 r.

Zn. spr.: ZG.0172.1.2022

Wyłącznie pocztą elektroniczną:

sprawa-44078@info.lasyiobywatele.pl

Sz. P

Marta Jagusztyn-Krynicka

Fundacja Lasy i Obywatele

Dotyczy: Informacja w sprawie wniosku o udostępnienie informacji o
środowisku.

W nawiązaniu do wniosku opatrzonego podpisem elektronicznym z dnia

22.02.2022 r. załączonego przy piśmie przesłanym w dniu 01.03.2022 r. za

pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe Nadleśnictwo Kup informuje, że przedmiotowy wniosek, wbrew

twierdzeniom wnioskodawcy, nie obejmuje informacji o środowisku i jego
ochronie w

rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. w: Dz.U. z 2021 r., poz.
2373).

Wskazać bowiem należy, iż informacja wskazana we wniosku nie stanowi

informacji o środowisku i jego ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 1 i art. 9
ust. 1 w

rozumieniu ww. ustawy.

Z poważaniem

Jarosław Jańczyk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup

/dokument podpisany elektronicznie/

z poważaniem

Marek Blizna

Specjalista Służby Leśnej

ds. stanu posiadania, ewidencji gruntów i urządzania lasu.

cid:image001.png@01D7C98D.B0BEB960

Nadleśnictwo Kup

ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup

tel: 77 4695212 wew. 334, kom. + 48694489761

3

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Gniezno w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #261

Twoja wiadomość

Do: Janowicz Tomasz
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 00:10:04 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została usunięta nieprzeczytana: 15 marca 2022 00:09:49 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Gniezno w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #261

Twoja wiadomość

Do: Janowicz Tomasz
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 23 lutego 2022 20:48:37 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została usunięta nieprzeczytana: 15 marca 2022 00:09:49 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

FW: odpowiedź Las i obywatele.pdf przez Nadleśnictwo Gniezno w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #261

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedz nadleśnictwa Gniezno na złożony wniosek.

Z poważaniem

Karolina Łachowska

St. Specjalista Służby Leśnej

tel. 61 426 46 11 *331

62-200 Gniezno, ul. Wrzesińska 83

tel./fax.: +48 61 426 46 11

NIP 784-00-05-569, Regon 630011421

www.gniezno.poznan.lasy.gov.pl

3

SA.0172.4.2022.KG Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Niedźwiady w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #197

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo.

Z poważaniem
Katarzyna Gierszewska
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
tel. kom.: +48 668 374 538
[Bez tytułu]
77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 71
tel.: +48 59 833 43 71
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

dot. wniosku o udostępnienie informacji przez None w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #122

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź dot. przesłanych do nadleśnictwa wniosków o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Katarzyna Szkopińska
Specjalista SL ds.Ochrony Lasu i Ochrony Przyrody
tel. kom.: +48 509 560 715

[stopka e-mail][cid:image002.png@01D83866.923C61C0]

65-950 Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31
tel.: +48 68 32 37 453, tel. sekr.: +48 68 32 65 352

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

6

RE: wniosek o informację - ponowienie przez Nadleśnictwo Poddębice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #128

Nadleśnictwo Poddębice przesyła pismo.

Z up. Nadleśniczego

Z poważaniem:

Sylwester Lisek

Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

tel. kom.: +48795131427

99-200 Poddębice, Rodrysin 18A

tel., fax: +48 43 678 29 75

<https://poddebice.lodz.lasy.gov.pl/> https://poddebice.lodz.lasy.gov.pl/

poddebice@lodz.lasy.gov.pl <mailto:poddebice@lodz.lasy.gov.pl>

www.facebook.com/nadlesnictwo.poddebice/ <https://www.facebook.com/nadlesnictwo.poddebice/>

3

Odpowiedz na zapytanie..pdf przez Nadleśnictwo Czaplinek w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #297

Pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Norbert Wons

Starszy Specjalista Służby Leśnej

ds. informatyki i stanu posiadania

tel. kom.: +48 728 459 019

78-550 Czaplinek, ul. Kalinowa 1

Tel.: +48 94 37 300 49, tel. sekr.: 94 375 50 43

<http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

4

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Knyszyn w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #20

Dzień dobry,
Nadleśnictwo Knyszyn w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek

Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn
Z poważaniem
Monika Szorc
Spec. SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
tel. kom.: 603370583
[cid:image001.png@01D6D775.8E46ABF0]
Al. Niepodległości 31, 19-101 Mońki
tel. sekr. +48 85 727 82 11

www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl<http://www.knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl/>

3

dot. wniosku o udostępnienie informacji o środowisku (sprawa 44087) przez Nadleśnictwo Cisna w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #175

Dzień dobry
W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostepnienie informacji o środowisku, Nadleśnictwo Cisna przesyła w załączeniu przedmiotowe informacje.

Z poważaniem

Łukasz Mokrzyński
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
tel. kom: +48 695 390 570

[cid:image001.jpg@01D589AC.643E4380]

38-607 Cisna, Cisna 87A
tel.: (0-13) 468 63 01
www.cisna.krosno.lasy.gov.pl<http://www.cisna.krosno.lasy.gov.pl/>

5

Odpwowiedź LiO.pdf przez Nadleśnictwo Wałbrzych w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #58

W załączeniu odpowiedź w zakresie informacji o środiwsku.

Sprawę prowadzi:

Marek Nogawka
z- ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych
tel. 74 8880568
kom. 784083872

1

Odpowiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Kozienice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #151

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Kozienice w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o dostęp
do informacji (data wpływu:

02.03.2022r.)

Z poważaniem,

Dorota Hanusz

Specjalista SL ds. stanu posiadania i urządzania lasu

26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62

tel.: +48 48 612 39 08 wew. 40, tel. sekr.: +48 48 612 39 08

<http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/> www.kozienice.radom.lasy.gov.pl

3

Sprawa 44083 przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #171

Dzień dobry!
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie przesyła odpowiedź w sprawie złożonego wniosku, jutro zostanie ona przesłana również za pomocą EPUAP
Z poważaniem

Agnieszka Polowczyk
St. Specjalista SL ds. ochrony lasu i ochrony przyrody
tel.: +48 77 461 34 85, tel. kom.: +48 504 25 52 12, IP 3229336

[cid:image001.png@01D8385D.FA6A3CD0]
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
ul. Moniuszki 7
47-100 Strzelce Opolskie
[logo (3)1]

3

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Zielona Góra w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #122

Twoja wiadomość

Do: Maciej Taborski Nadleśnictwo Przytok
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:09:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 15 marca 2022 10:36:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź do wniosku o informację przez Nadleśnictwo Rytel w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #200

Dzień dobry
W załączeniu przekazuję odpowiedź Nadleśnictwa Rytel do wniosku o informację.
Z upoważnienia
Tomasz Orzłowski

Z poważaniem

Tomasz Orzłowski
Inżynier Nadzoru
tel. kom.: +48 694 411 015
[cid:image001.png@01D83856.D92B34E0]
89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4
tel. sekr.: 52 334 18 50
www.rytel.torun.lasy.gov.pl<http://www.rytel.torun.lasy.gov.pl/>

2

Odpowiedź - informacja publiczna 2 przez Nadleśnictwo Miłomłyn w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #242

Dzień dobry

Nadleśnictwo Miłomłyn przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Marchlewska
Sekretarz Nadleśnictwa
tel. kom. +48 664 092 745

[cid:image002.png@01D83855.470F4BB0]
Nadleśnictwo Miłomłyn

ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn
tel.: +48 89 647 30 13, tel. sekr.: +48 89 647 30 56

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

4

Odpowiedź na pismo z dnia 15.02.2022 r. przez None w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #145

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam pismo Nadleśnictwa Celestynów.

Pozdrawiam,
Justyna Milewska (w zastępstwie za p. Agnieszkę Dolińską)
Specjalistka SL ds. edukacji leśnej
Tel kom. : 607 531 826
[D6934421][72053BD7]
05 - 430 Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58
tel: +48 22 789 70 03

www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl<http://www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/>

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl<http://www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/>

3

Odpowiedź - wniosek informacja publiczna przez Nadleśnictwo Miłomłyn w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #242

Dzień dobry

Nadleśnictwo Miłomłyn przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek dot. informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Marchlewska
Sekretarz Nadleśnictwa
tel. kom. +48 664 092 745

[cid:image003.png@01D83854.5E0F29D0]
Nadleśnictwo Miłomłyn

ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn
tel.: +48 89 647 30 13, tel. sekr.: +48 89 647 30 56

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

4

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Jabłonna w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #150

Twoja wiadomość

Do: Damian Grzegorczyk
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:09:55 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została usunięta nieprzeczytana: 15 marca 2022 09:54:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Jastrowie w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #265

Nadleśnictwo Jastrowie przesyła w załączeniu pismo
Pozdrawiam

Adrian Noceń
Specjalista SL ds.użytkowania lasu.
[cid:image001.png@01D558F4.AF23EF50]

64-915 Jastrowie, ul. Roosevelta 8
tel.: +48 67 265 73 61
kom: 606 967 262
www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl<http://www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl>

2

Read: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Czaplinek w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #297

Twoja wiadomość

Do: Łukasz Łukomski (Nadleśnictwo Czaplinek)
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:10:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 15 marca 2022 09:49:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

dot. wniosku o dostęp do informacji przez Nadleśnictwo Zwoleń w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #163

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Zwoleń przesyła w załączeniu pismo ZG.0172.3.2022 z dnia
15.03.2022 r.

z poważaniem

Marcin Madej

starszy specjalista SL ds. ochrony przyrody, ppoż. i urządzania lasu

2

informacje o środowisku przez Nadleśnictwo Kańczuga w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #177

W załączeniu pismo - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji wraz z załącznikami.

Dariusz Żurek
Nadleśnictwo Kańczuga

5

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Turawa w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #173

Dzień Dobry

Nadleśnictwo Turawa przesyła pismo w sprawie przesłanych do tej pory wniosków.

Z poważaniem

Barbara Szymanek

Specjalista Służby Leśnej

tel.: +48 77 4212037 w. 334, tel. kom.: +48 668 115 163, IP: 3233334

46-045 Turawa, ul. Opolska 35

tel.: +48 77 421 20 11, fax.: +48 77 421 20 74

www.turawa.katowice.lasy.gov.pl<http://www.turawa.katowice.lasy.gov.pl/>

2

WDE: ZG.0172.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. przez Nadleśnictwo Radoszyce (dawn. Ruda Maleniecka) w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #321

Nadlesnictwo Radoszyce przesyła w załączeniu pismo znak ZG.0172.2.2022 z dnia 14.03.2022 r. dotyczące odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji przesłany w dniu 03.03.2022 r. na skrytkę ePUAP Nadleśnictwa.

Z poważaniem
Anna Zagraba-Zając
Specjalista ds. stanu posiadania
[Radoszyce_Stopka]
26-230 Radoszyce, ul. Piotrkowska 29
tel. sekr.: + 48 41 373 15 95
www.radoszyce.radom.lasy.gov.pl

2