Listy

Wezwanie do uzupełnienia wniosku przez Nadleśnictwo Torzym w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #120

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 24.02.2022 r. Nadleśnictwo Torzym przesyła pismo z wezwaniem do uzupełnienia wiosku.

Pozdrawiam
Sławomir Ociepka
Specjalista ds. stanu posiadania i gospodarki łowieckiej
tel. +48 68 34 16 266
e-mail: slawomir.ociepka@zielonagora.lasy.gov.pl<mailto:slawomir.ociepka@zielonagora.lasy.gov.pl>
[cid:image001.jpg@01D82E46.C4C876D0]
Nadleśnictwo Torzym
66-235 Torzym, ul. Wodna 1
tel.:+48 68 34 13 654, tel. sekr.: + 48 68 34 16 260
e-mail: torzym@zielonagora.lasy.gov.pl<mailto:torzym@zielonagora.lasy.gov.pl>

2

Odp. na pismo przez Nadleśnictwo Gdańsk w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #15

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo.

Z poważaniem

Ewelina Sobańska
Specjalista ds. ochrony przyrody, ochrony lasu, ppoż.
tel. (58) 667 42 54
tel. kom. 605 034 058
[cid:image001.jpg@01D82E45.D0D12C20]
Nadleśnictwo Gdańsk
81-006 Gdynia, ul. Morska 200
NIP: 586-001-62-85

www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Żołędowo w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #78

Twoja wiadomość

Do: 1222 N.Żołędowo Tomasz Zamojski
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 2 marca 2022 14:53:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Konin w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #268

Twoja wiadomość

Do: Urbaniak Michał
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 2 marca 2022 14:49:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Uzupełnienie wniosku przez Nadleśnictwo Augustów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #2

Dzień dobry

Nadleśnictwo Augustów pismo ws. Państwa wniosku.

Pozdrawiam

St. spec. Grzegorz Androsiuk
Nadleśnictwo Augustów
tel. +48 87 6439906; +48 607 446 286

1

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Żagań w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #123

Twoja wiadomość

Do: Anna Poniedziałek
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 2 marca 2022 13:50:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Jabłonna w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #150

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu pismo zn. spr. ZG.0172.6.2022 - wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Marta Kaczmarczyk
Specjalista SL ds. urządzania lasu
tel. kom.: +48 508 814 907
[Przechwytywanie]
05-110 Jabłonna, ul. Wiejska 20
tel.: +48 22 774 49 33, wew. 333
www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl<http://www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/>

2

Odpowiedź na pismo z dn.: 15.02.2022 r przez Nadleśnictwo Olesno w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #168

W związku z pismem 15 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, przesyłam informacje w załączniku.

Na polecenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno Pana Grzegorza Kimli.

Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Olesno Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019r, poz. 1781). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.olesno.katowice.lasy.gov.pl<http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl/> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Olesno.

Z poważaniem

Justyna Błaszczyk
Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Nadleśnictwo Olesno
ul. Gorzowska 74
46-300 Olesno

tel.: 34 358 22 04
kom.: 601 751 812
e-mail: justyna.blaszczyk@katowice.lasy<mailto:justyna.blaszczyk@katowice.lasy>.gov.pl
[1563175646230]

2

dot. wniosku o informację przez Nadleśnictwo Włoszczowa w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #234

Dzień Dobry !

Nadleśnictwo Włoszczowa przesyła w załączeniu pismo ZG.6004.2.2022

Z poważaniem

Włodzimierz Kowalczyk

specjalista w Dziale Gospodarki Leśnej

tel. kom.: +48 513 406 816

29-100 Włoszczowa, ul. Kolejowa 23

tel.: +48 41 394 27 19 wew. 27, tel. sekr.: + 48 41 394 27 19

www. wloszczowa.radom.lasy.gov.pl

6

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Henryków w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #37

Twoja wiadomość

Do: Dorota Jendryka
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 2 marca 2022 13:08:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

pismo ws wniosku o informację przez Nadleśnictwo Ustroń w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #217

Nadleśnictwo Ustroń przesyła w załączeniu pismo ws wniosku o informację o środowisku.

Z poważaniem

Mirosław Kulis
Zastępca Nadleśniczego
tel.: +48 33 854 35 21, tel. kom.: +48 606 889 457, IP: 3235311

[logotyp N]
43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 108
tel.: +48 33 854 35 21, fax.: +48 33 854 34 16

www.ustron.katowice.lasy.gov.pl<http://www.ustron.katowice.lasy.gov.pl/>

Informujemy, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Ustroń Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) a także ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.ustron.katowice.lasy.gov.pl<http://www.ustron.katowice.lasy.gov.pl/> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Ustroń.

2

Odpowiedź na zapytanie publiczne przez Nadleśnictwo Biłgoraj w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #80

Witam,

W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 24 luty 2022 r.

Z poważaniem
mgr Maria Garbacz
Rzecznik prasowy
[cid:image001.png@01D82E34.FBCE0670]
23-400 Biłgoraj, ul. Zamojska 96
tel. +48 686 00 28
kom: 696 449 844
www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl<http://www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl/>

2

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Kup w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #166

Kup, 02.03.2022 r.

Zn. spr.: ZG.0172.1.2022

Wyłącznie pocztą elektroniczną:

sprawa-44078@info.lasyiobywatele.pl

Sz. P

Marta Jagusztyn

Fundacja Lasy i Obywatele

Dotyczy: Wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji

publicznej

Mając na uwadze treść Pani wniosku z dnia 15 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji

o środowisku i jego ochronie, wskazuję że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2373 ze zm.) informacja o środowisku i jego ochronie, z wyłączeniem informacji

udostępnionej w bazie danych, o której mowa w art. 128 ust. 1, jest udostępniana na pisemny

wniosek o udostępnienie informacji.

Złożony przez Panią wniosek z dnia 15 lutego 2022 r. nie spełnia zatem wymogów

formalnych, jako że został złożony za pomocą wiadomości mailowej.

Dołączony do wiadomości link zawierający wniosek nie gwarantuje bezpieczeństwa, że

treść linku nie zostanie zmieniona. Ponadto obecna sytuacja (ogłoszony stopnień alarmowy

CHARLIE-CRP) powoduje wzmożone zagrożenie cybernetyczne co skutkuje brakiem

przesłanek do otwierania linków przesłanych przez strony trzecie (względy bezpieczeństwa

infrastruktury informatycznej LP).

Wobec powyższego, mając na względzie treść art. 12 ust. 1 ww. ustawy, wzywam Panią

do uzupełnienia braku formalnego wniosku z dnia 15 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji

poprzez jego złożenie na piśmie w wersji analogowej lub poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,

która uwierzytelnia nadawcę pliku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania,

pod rygorem pozostawienia złożonego wniosku bez rozpoznania.

Z poważaniem

Jarosław Jańczyk

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup

/dokument podpisany elektronicznie/

z poważaniem

Marek Blizna

Specjalista Służby Leśnej

ds. stanu posiadania, ewidencji gruntów i urządzania lasu.

cid:image001.png@01D7C98D.B0BEB960

Nadleśnictwo Kup

ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup

tel: 77 4695212 wew. 334, kom. + 48694489761

3

Wezwanie do uzupełnienia wniosku przez Nadleśnictwo Nawojowa w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #139

Dzień dobry,

W załączeniu Nadleśnictwo Nawojowa przesyła wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Piotr Majka
Zastępca Nadleśniczego
tel. kom.: +48 728 357 444
[cid:image002.jpg@01D82E30.DB7119C0]
33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 1
tel. sekr.: +48 18 44 57 012
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Dobrocin w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #236

Dzień dobry,
Przesyłam w załączeniu wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnienie informacji o środowisku z dnia 15 lutego 2022 roku.

Z poważaniem
Martyna Kadylak
Specjalista SL ds. ochrony lasu
tel. +48 89 758 17 72

[cid:image001.jpg@01D5F7A2.F2A267F0]

14-330 Małdyty, Dobrocin 20
tel.: +48 89 758 17 72
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl>

2

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Miastko w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #196

Dzień Dobry

W imieniu Nadleśnictwa Miastko w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Angelika Lulo

Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania

Kom.: 734-468-906.

77-200 Miastko, Pasieka 14A

tel.: +48 59 857 32 01, fax: + 48 59 857 22 64

<http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

4

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Kamienna Góra w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #39

Twoja wiadomość

Do: Marcin Fułat
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 2 marca 2022 12:06:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Wezwanie do uzupełnienia informacji publicznej przez Nadleśnictwo Stąporków w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #232

Dzień dobry,

W załączeniu wezwanie do uzupełnienia wniosku o udostępnianie informacji
publicznej

Z poważaniem

Iwona Paluch

Starszy Specjalista ds. Ochrony Lasu

tel. kom. 602 799 643

26-220 Stąporków, ul. Niekłańska 15

tel. sekr.: +48 41 374 17 83 , fax: +48 374 17 91

<http://www.staporkow.radom.lasy.gov.pl/> www.staporkow.radom.lasy.gov.pl

4

Odpowiedź dot. wniosku o informację przez Nadleśnictwo Rytel w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #200

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku.
Z upoważnienia
Nadleśniczego Wiesława Kiedrowskiego
Tomasz Orzłowski

Z poważaniem

Tomasz Orzłowski
Inżynier Nadzoru
tel. kom.: +48 694 411 015
[cid:image001.png@01D82E2C.782132F0]
89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4
tel. sekr.: 52 334 18 50
www.rytel.torun.lasy.gov.pl<http://www.rytel.torun.lasy.gov.pl/>

2

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Mińsk w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #154

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na mail-a (z późniejszymi uzupełnieniami) z dnia 15.02.2022 r.

Pozdrawiam

Jacek Wąsowski

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Tel. +48 25 7594813, IP 1708334

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41

tel.: +48 25 7593525,

<http://www.minsk.warszawa.lasy.gov.pl> www.minsk.warszawa.lasy.gov.pl

4

FW: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Bolesławiec w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #33

Dzień dobry!

Przesyłam ponownie odpowiedź na zapytanie.
W przypadku wątpliwości proszę dzwonić na podany telefon.

Z poważaniem.
Anna Makielska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
e-mail: anna.makielska@wroclaw.lasy.gov.pl<mailto:anna.makielska@wroclaw.lasy.gov.pl>
Tel. 75 732 36 16 w.334 mobile: +48 502 530 838

[Opis: Opis: ei]

Dział Gospodarki Leśnej
Nadleśnictwo Bolesławiec
59-700 Bolesławiec, ul. M.Brody 2A
http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl.
boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pll<mailto:boleslawiec@wroclaw.lasy.gov.pll>

1

RE: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Lubartów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #86

Dzień dobry.
Nadleśnictwo Lubartów przesyła w załączeniu odpowiedz.
________________________________
Od: [External] sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl<mailto:sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl> <sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl<mailto:sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl>>
Wysłane: 24 lutego 2022 09:48
Do: 0511 Nadleśnictwo Lubartów
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX3] wniosek o informację

W celu usprawnienia komunikacji w załączniku przesyłamy wniosek podpisany podpisem zaufanym w PDFie oraz w wersji skompresowanej.
Prosimy o odpowiedź w formie elektronicznej na adres email: sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl<mailto:sprawa-43998@info.lasyiobywatele.pl>

Z wyrazami szacunku,

Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707
Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/52277/135287
* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/52278/135287
--

Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707
> W nawiązaniu do pisma: > Na podstawie ustawy z dnia 3 października > 2008 r. o udostępnianiu informacji o > środowisku i jego ochronie, > udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o > ocenach > oddziaływania na środowisko wnosimy o udzielenie odpowiedzi na > poniższe > pytania. Pytania zadaje Fundacja Lasy i Obywatele. > Pytania odnoszą się do > wszelkich procesów konsultacji > społecznych, zgłaszania uwag, wniosków, petycji i > > współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce > leśnej, które: > 1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu > Urządzenia Lasu (PUL), czyli, > inaczej mówiąc tych, które > dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie > tworzenia > nowego PUL. 2. miały miejsce w Nadleśnictwie od 1 stycznia 2018 > roku > do momentu odpowiedzi na to pismo. Pytania są kontynuacją > monitoringu, który > przeprowadziliśmy wraz z Siecią Obywatelską > Watchdog na przełomie roku 2020/21. > W wyniku tego monitoringu > wiele z nadleśnictw odmówiło nam dostępu do > informacji. Wybrane > odmowy zaskarżyliśmy do sądu administracyjnego. We > wszystkich > zakończonych już sprawach sądy orzekły bezprawność odmowy > informacji. > Liczymy więc na to, że zgodnie z prawem udzielą nam > Państwo informacji. > Pytania 1. Wnioskujemy o przesłanie listy > przypadków z okresu od 1 stycznia > 2018 roku do momentu odpowiedzi > na to pismo, gdy przedstawiciele strony > społecznej zgłaszali > postulaty, pytania, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia > > gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku > wnioskujemy o > podanie: a. kto zgłaszał postulaty, pytania, > wnioski i uwagi dotyczące > prowadzenia gospodarki leśnej na > terenie Nadleśnictwa? b. zagadnień, których > dotyczyły pytania, > wnioski i uwagi zgłaszane przez stronę społeczną. c. > rezultatów > zgłaszania pytań, postulatów, wniosków i uwag przez stronę > społeczną, > a w szczególności informacji, czy w wyniku > zaangażowania strony społecznej > Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje > plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli > tak, to w jaki > sposób. d. dokumentacji komunikacji Nadleśnictwa ze stroną > > społeczną. Przyjęte definicje terminów użytych w pytaniach podano > poniżej. > "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, > indywidualne > działaczki/e, organizacje pozarządowe, media, > samorząd lokalny oraz inne > organizacje i instytucje > "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z > form > występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii > i prób > współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, > obejmuje m.in. 1. > przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, > żądania, bądź wniosku o podjęcie > konkretnych działań, 3. > przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również > w postaci > artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. > > wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki > leśnej, etc. W > przypadku artykułów i doniesień medialnych > wnioskujemy o przesłanie informacji o > doniesieniach, których > istnienie odnotowało Nadleśnictwo w swojej dokumentacji, > a w > szczególności doniesień, w procesie powstawania których, > przedstawiciele > Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie > opinii. Jeżeli przedstawicielami > strony społecznej były osoby > fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych > osobowych, > proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki > > typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa > mieszkańców, lokalna > aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja > zawiera dane osobowe osób fizycznych > prosimy o anonimizację > dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy > o tę > informację. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim > > dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o > gospodarce leśnej, > wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w > decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie > takiej osoby bądź osób. > Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź > opinie > zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa > > wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w > serwisie > Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź > uczestniczyło w > zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane > były kwestie związane z > gospodarką leśną, wystarczający będzie > prosty opis uczestników, taki jak na > przykład: członkowie > społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę > miejscowości bądź > osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w > > miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc. > Wnosimy o > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na adres email: > {{EMAIL}} W razie dodatkowych > pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: > 515-832-707 Marta > Jagusztyn Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami > reprezentacji

1

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Oborniki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #276

Szanowna Pani,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Oborniki na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 16 lutego 2022 roku (data wpływu).

Pozdrawiam
Z upoważnienia
Jarosława Batora
Zastępcy Nadleśniczego ds. rozwoju

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Z poważaniem,
Justyna Bayat
Instruktor techniczny ds. retencji wodnej i LKP
Tel. 61 297 13 41
Kom. +48 661 551 987

[LP_logo_PL_A8_v2]
64-600 Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
tel. centr.: +48 61 297 13 02

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

dot. wniosek o informację - Nadleśnictwo Trzebież przez Nadleśnictwo Trzebież w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #316

Dzień dobry,

W załączniku pismo.

Z poważaniem

Agata Cyrus

Specjalista Służby Leśnej

tel. kom.: +48 694-416-718

72-004 Tanowo, Zalesie 1

tel. sekr.: +48 91 3126 983, tel. IP: 1030682

<http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

3

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Osie w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #72

Witam
W załączeniu pismo z prośba o szybką odpowiedź
Pozdrawiam

Joanna Bock
zastępca nadleśniczego ds. rozwoju i promocji
tel. kom.: +48 784 058 817

[cid:image001.png@01D753B9.664A75D0]

86-150 Osie, ul. Rynek 11
tel.: +48 52 33 29 503 wew. 22, tel. sekr.: + 48 52 33 29 503
www.osie.torun.lasy.gov.pl<http://www.osie.torun.lasy.gov.pl/>

2