Listy

Dotyczy: <wniosku o dostęp do informacji> przez Nadleśnictwo Gołąbki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #68

Dzień dobry,
W załączeniu pismo jak w temacie.

Pozdrawiam,

Katarzyna Chmielik
specjalista ds. ochrony lasu, przyrody, edukacji i turystyki
tel. kom. 535-231-626
tel. +48 52 302 49 05
IP 1208332

[cid:image001.png@01D4CD02.D2857FA0]

NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI
Gołąbki 5, 88-420 Rogowo
tel. sekr.: +48 52 302 49 05
tel. IP 1208100

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

wniosek o informację przez Nadleśnictwo Kluczbork w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #165

Witam,
Przesyłam odpowiedź na wiosek o informację. Został wysłany również przez Epuap.

Z poważaniem
Joanna Smoleń
Sekretariat +48 77 418 65 65 +48 728 803 562

[Kluczbork logo lp poziom]
46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8
tel.: +48 77 418 65 65
www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl<http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/>

Informuję, iż w celu załatwienia sprawy w Nadleśnictwie Kluczbork Pana/Pani dane osobowe podlegają przetwarzaniu przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. L 119/1, 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r, poz. 1000). Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można zapoznać się na stronie www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl<http://www.kluczbork.katowice.lasy.gov.pl/> lub bezpośrednio u pracownika Nadleśnictwa Kluczbork.

3

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Czersk w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #191

Dzień dobry
Przesyłam w załączniku pismo Zn. spr.: SA.0172.1.2022 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 1 marca 2022 roku o udostępnienie informacji.
Z poważaniem

Łukasz Łangowski
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
tel. kom.: 727 491 261

[cid:image001.png@01D70399.66D195D0]
89-650 Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12
tel.: +48 52 39 53 626, tel. sekr.: +48 52 39 53 610
tel. IP 1203 332

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Nadleśnictwo Jeleśnia przez Nadleśnictwo Jeleśnia w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #205

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Jeleśnia w załączeniu przesyła pismo dotyczące udostępnienia informacji o środowisku.

Z poważaniem

Karolina Morkisz
Starszy Specjalista Służby Leśnej
tel.kom.: +48 662-770-701

[Nadleśnictwo Jeleśnia]
34-340 Jeleśnia, ul. Suska 5
tel. +48 33 8636-131, (wew. *337)

www.jelesnia.katowice.lasy.gov.pl

__________ ESET Endpoint Security __________

Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

wiadomosc e-mail do: sprawa-44117@info.lasyiobywatele.pl z tematem Nadlesnictwo Jelesnia - bez wykryc

Wersja silnika detekcji: 25024 (20220330)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Nadleśnictwo Bielsko w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #5

W załączeniu Nadleśnictwo Bielsko przesyła odpowiedź na Państwa wniosek.

1

RE: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Koniecpol w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #208

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Urszula Góralczyk - Brysiak

Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu

tel.: +48 34 354 03 40, tel. kom.: +48 784 632 838, IP: 3215332

42-230 Koniecpol, ul. Różana 11

tel.: +48 34 355 12 65/85, fax.: +48 34 354 03 47

<http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/> www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl

3

Odpowiedź na wniosek z dnia 3 marca 2022r. przez Nadleśnictwo Węgierska Górka w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #218

Dzień dobry

W załączeniu znajduje się odpowiedź Nadleśnictwa Węgierska Górka na wniosek złożony w systemie EPUAP w dniu 3 marca 2022r.

Z poważaniem

Paweł Griner

Specjalista Służby Leśnej

ds. Zamówień Publicznych i BHP

34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62

Tel.:+48 33 864 12 14 tel. kom: 606 678 472

www.wegierska-gorka.katowice.lasy.gov.pl

2

wezwanie do uzupełnienia wniosku przez Nadleśnictwo Grotniki w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #126

Dzień Dobry,

Nadleśnictwo Grotniki w załączeniu przesyła wezwanie do uzupełnienia wniosku.

Z poważaniem,

Marta Rutkowska
Specjalista SL ds. urządzania lasu i LN
tel. kom.: 693 680 613
[cid:image001.png@01D74AA0.99E78A30]
95-100 Zgierz, ul. Ogrodnicza 6/8

2

Odpowiedz na Wniosek o dostęp do informacji przez Nadleśnictwo Złoczew w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #131

Odpowiedź na wniosek na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania

na środowisko wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Fundacja Lasy i Obywatele.

Dotyczy : procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag,

wniosków, petycji i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o
gospodarce leśnej

Pismo w załączeniu.

Marek Łuczak

St. Specjalista S.L.

tel. 43 820 10 21

98-270 Złoczew; ul. Parkowa 12;

Tel. 43 820 22 05

<http://www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl/> www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl

3

Odpowiedź na wniosek z dnia 1.03.2022.pdf przez Nadleśnictwo Gidle w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #125

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Gidle na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Karol Cudak

Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN

tel. kom +48 795 136 274

97-540 Gidle Niesulów 3

tel.: +48 34 327 29 70,

<http://www.gidle.katowice.lasy.gov.pl> www.gidle.katowice.lasy.gov.pl

3

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Suchedniów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #233

Twoja wiadomość

Do: Piotr Fitas - Nadleśnictwo Suchedniów
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.3 MX1] wniosek o informację
Wysłano: 24 lutego 2022 09:48:35 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została usunięta nieprzeczytana: 30 marca 2022 09:41:31 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Odpwiedź na wniosek przez Nadleśnictwo Milicz w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #46

Dzień dobry,

w Nadleśnictwo Milicz w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wnioski,

pozdrawiam serdecznie

Róża Kurzyńska-Bednarek

spec. SL ds. edukacji i koordynator LKP "Lasy Doliny Baryczy"

1

Re: Wniosek o informację przez Nadleśnictwo Wisła w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #219

ZG.0172.2.2022.MM Wisła, 30.03.2022

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.03.2022 r. w załączeniu przesyłam pismo P. Nadleśniczego

Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła mgr inż. Andrzeja Kudełki
Z poważaniem

Magdalena Mijal
Starszy Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: 664 188 563, IP 3237332

[cid:image001.jpg@01D29D5B.C79BD8B0]
ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
tel: 33 855 24 26

www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

2

odpowiedź do wniosku o udzieleniu informacji o środowisku i jego ochronie przez Nadleśnictwo Myślenice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #138

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo zn. SA.0172.6.2022.

Z poważaniem

Norbert Jaroch
st.spec.ds zamówień publicznych
tel. +48 12 272 00 69
[cid:image001.jpg@01D6C7BC.4BB96A70]
32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 13
tel.: +48 12 27 21 669, tel. sekr.: +48 12 27 21 669
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Karnieszewice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #304

Twoja wiadomość

Do: Tadeusz Lewandowski (Nadleśnictwo Karnieszewice)
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX3] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:10:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 30 marca 2022 06:51:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Pismo Nadleśnictwa Celestynów przez None w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #145

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam pismo Nadleśnictwa Celestynów.

Pozdrawiam,
Justyna Milewska (w zastępstwie za p. Agnieszkę Dolińską)
Specjalistka SL ds. edukacji leśnej
Tel kom. : 607 531 826
[D6934421][72053BD7]
05 - 430 Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58
tel: +48 22 789 70 03

www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl<http://www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/>

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl<http://www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl/>

3

RE: wniosek o informację przez Nadleśnictwo Ełk w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #14

W załączeniu przesyłam pismo

Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

1

Odpowiedz na "wniosek o udostępnianiu informacji o środowisku (...)" przez Nadleśnictwo Mieszkowice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #307

Szanowna Pani,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony 01.03.2022 r.

Z poważaniem

Karolina Głowniak

Podleśniczy p.o. instruktora technicznego

img0

74-505 Mieszkowice, ul. Moryńska 1

tel. IP 1017334, tel. +48 91 431 26 45 wew. 334

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu przez Nadleśnictwo Międzyrzecz w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #110

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Międzyrzecz przesyła stosowne zawiadomienie o wyznaczeniu
nowego terminu załatwienia wniosku.

Z poważaniem

Rafał Kwiatkowski

Starszy Specjalista Służby Leśnej

Administrator SILP

tel. +48 95 742 77 30, IP 1019571

tel. kom.: +48 794 696 626

ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz

tel. +48 95 741 23 66 fax. +48 95 741 24 35

<http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

3

dane przez Nadleśnictwo Poddębice w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #128

Nadleśnictwo Poddębice przekazuje dane.

Z poważaniem:

Sylwester Lisek

Starszy Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji
ekologicznej

tel. kom.: +48795131427

99-200 Poddębice, Rodrysin 18A

tel., fax: +48 43 678 29 75

<https://poddebice.lodz.lasy.gov.pl/> https://poddebice.lodz.lasy.gov.pl/

poddebice@lodz.lasy.gov.pl <mailto:poddebice@lodz.lasy.gov.pl>

www.facebook.com/nadlesnictwo.poddebice/
<https://www.facebook.com/nadlesnictwo.poddebice/>

5

Odpowiedz na wniosek przez Nadleśnictwo Henryków w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #37

Dzień dobry,
W załączniku odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji.

Z poważaniem

Grzegorz Byczek
Specjalista ds. pozyskania drewna
tel. kom.: +48 694 489 391

[cid:image001.jpg@01D8436F.50095790]

57-210 Henryków, ul. Polna 5
tel. sekr.: +48 74 810 50 33

www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl<http://www.henrykow.wroclaw.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Opole w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #169

Twoja wiadomość

Do: Marek Cholewa
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX2] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:09:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 29 marca 2022 11:46:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

sprawa 43941 przez Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #29

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam serdecznie

Lilianna Koszutowska
St. Specjalista SL
Dział Techniczny
[cid:image007.jpg@01D84360.F3350810]
84-242 Luzino ul. Ofiar Stutthofu 47
tel. +48 58 6782077 w.105
www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl/>
www.facebook.com/strzebielino<http://www.facebook.com/strzebielino>
[linia]

[LP] [FSC] [PEFC]
......................................

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym, wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Strzebielino informuje, iż na stronie internetowej: http://www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl/rodo zawarte są szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

8

Odpowiedź przez Nadleśnictwo Jugów w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #38

W załączeniu przesyłam odpowiedź
na wniosek z dnia 01.03.2022r.

Z leśnym pozdrowieniem
DARZ BÓR
Gabriel Grobelny
Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Jugów
tel. Cisco 1311219 mob.690 129 156
gabriel.grobelny@wroclaw.lasy.gov.pl<mailto:gabriel.grobelny@wroclaw.lasy.gov.pl>
[cid:image001.png@01D73847.67A614D0]

N a d l e ś n i c t w o J u g ó w
57-430 Jugów ul. Główna 149
https://jugow.wroclaw.lasy.gov.pl<https://jugow.wroclaw.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX1] wniosek o informację przez Nadleśnictwo Supraśl w sprawie Konsultacje społeczne w nadleśnictwach - ponowienie #30

Twoja wiadomość

Do: Tomasz Bozik
Temat: [AntySPAM DGLP True ; 8.0 MX1] wniosek o informację
Wysłano: 9 marca 2022 13:09:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 29 marca 2022 10:48:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.