Listy

udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Narol w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #119

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam pismo odpowiedź dot. udostępnienia informacji.

Z poważaniem
Monika Armata

Specjalista
ds. zagospodarowania lasu
i edukacji leśnej
Nadleśnictwo Strzyżów
Tel. nr 17 27 60 607, 668 028 226

1

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Bytnica w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #412

Twoja wiadomość

Do: Elżbieta Trybulec
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:34 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż

została usunięta nieprzeczytana: 27 listopada 2020 11:47:05 (UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż.

Odpowiedź na zapytanie. przez Nadleśnictwo Dretyń w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #316

Dzień Dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie za Nadleśnictwo Dretyń.

Witold Konieczny

Specjalista ds. informatyki

Nadleśnictwo Dretyń

77-200 Miastko, Dretyń 84

tel.: 59 858 18 66, tel. IP: 1108571

kom: 696 408 784

3

Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Twoja wiadomość

Do: Wyrzykowski Łukasz
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 26 listopada 2020 21:38:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 09:38:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kielce w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #254

Twoja wiadomość

Do: Ewa Olszewska - Nadleśnictwo Kielce
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 27 listopada 2020 09:30:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Twoja wiadomość

Do: Tyblewska Sandra
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 26 listopada 2020 21:38:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 08:00:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Twoja wiadomość

Do: Niedźwiedź Jan
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 26 listopada 2020 21:38:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 07:24:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Twoja wiadomość

Do: Szymon Lis
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 26 listopada 2020 08:38:30 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 26 listopada 2020 17:58:29 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Read: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kalisz z siedzibą w Szałe w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Twoja wiadomość

Do: Turowski Jarosław
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 26 listopada 2020 21:38:30 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 27 listopada 2020 06:32:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #430

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

Pytania:

1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

"Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

"Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

"Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Pytania do Nadleśnictwa. przez Nadleśnictwo Resko w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #296

Dzień dobry,

Przesyłam pismo jako odpowiedź na zadane przez Państwa pytania kierowane do Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Miedzyzdroje.

Z poważaniem

Kinga Plucińska
Specjalista Służby Leśnej

[cid:image001.png@01D5E7D2.B78FF130]

72-500 Międzyzdroje ul.Niepodległości 35
tel.: +48 91 328 00 57.

.www.lasy.gov.pl

2

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #343

Twoja wiadomość

Do: 1207 N.Golub-Dobrzyń Robert Paciorek
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 20:49:29 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została usunięta nieprzeczytana: 25 listopada 2020 16:26:59 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Rytel w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #352

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź
Pozdrawiam
Tomasz Orzłowski

Z poważaniem

Tomasz Orzłowski
Inżynier Nadzoru
tel. kom.: +48 694 411 015
[cid:image001.png@01D6C3DC.0FA3C1E0]
89-642 Rytel, Rytel-Dworzec 4
tel. sekr.: 52 334 18 50
www.rytel.torun.lasy.gov.pl<http://www.rytel.torun.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Dębno w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #279

Twoja wiadomość

Do: Małgorzata Gzyl - Nadleśnictwo Dębno
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 26 listopada 2020 09:48:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: udostepnienie informacji przez Nadleśnictwo Wałbrzych w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #404

W związku z otrzymaniem z systemu informacji o nie dostarczeniu informacji Nadleśnictwo Wałbrzych ponownie w załączeniu przesyła pismo w sprawie Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Barbara Dziekońska
Specjalista ds.pracowniczych
(074) 888 05 63; kom. 608-656-613

Nadleśnictwo Wałbrzych

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

1

RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Krzeszowice w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #91

Dzień Dobry
W odpowiedzi na Państwa monit przesyłam ponownie pismo Nadleśnictwa Krzeszowice z dnia 17 listopada 2020 r.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z załącznikiem.

Paweł Byrtek
Specjalista S.L. ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody
tel. kom.: +48 696 493 061
[cid:image002.jpg@01D6C325.1186EDF0]
32-080 Zabierzów, ul. Leśna 13
tel.: +48 12 28 51 180 wewn. 12, tel. sekr.: +48 12 28 51 180
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

3

Nadleśnictwo Miastko - odpowiedź przez Nadleśnictwo Miastko w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #322

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Miastko w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wiadomość z dnia 04.11.2020 r. dot. konsultacji społecznych.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Felski
Podleśniczy p.o. Starszy Specjalista Służby Leśnej
ds. użytkowania i ochrony lasu
tel.: +48 59 857 05 56
[cid:image001.png@01D4A983.3FA67330]
77-200 Miastko, Pasieka 14A
tel.: +48 59 857 32 01, fax: + 48 59 857 22 64
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Chmielnik w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #249

Twoja wiadomość

Do: Lucyna Morawiecka - Nadleśnictwo Chmielnik
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 25 listopada 2020 10:36:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: [SPAM] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Herby w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #52

ZG.172.11.2020

W załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie konsultacji społecznych w Nadleśnictwie Herby.

Z poważaniem

Zdzisław Rytter
Starszy Specjalista SL
ds. Zagospodarowania Lasu
tel.: +48 34 357 40 49 wew. 334, tel. kom.: +48 606 356 190, IP: 3206334

[cid:image001.png@01D3F335.8460A9A0]

42-284 Herby, ul. Lubliniecka 6
tel.: +48 34 357 40 09, +48 34 357 40 49
GSM: +48 668 388 682, fax.: +48 34 357 40 85

www.herby.katowice.lasy.gov.pl<http://www.herby.katowice.lasy.gov.pl/>

3

Konsultacje społeczne w nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Żmigród w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #409

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym przez Nadleśnictwo Żmigród w dniu 04.11.2020 r.

1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:

a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?

b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.

c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną

d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.

e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.
Zmuszeni jesteśmy prosić Państwa przede wszystkim o doprecyzowanie wniosku, gdyż w obecnej postaci uniemożliwia on nam poprawne udostępnienie rzeczowej informacji. Dla przykładu, wskazujecie Państwo, że pytania zawarte we wniosku dotyczą wszelkich przejawów "współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej" w postaci "zgłaszania postulatów, wniosków i uwag", które definiujecie m.in. jako "przesłanie zapytania". Nie sposób przyjąć - jak wynika z Państwa wniosku - że każde zapytanie skierowane do nadleśnictwa (choćby o obowiązujące przepisy, różne aspekty pracy nadleśnictwa, zagadnienia przyrodnicze etc.) jest "formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej". Jednocześnie nadleśnictwo nie ma często możliwości ocenić, jakie intencje i cele przyświecają pytającemu lub wnioskodawcy (zwłaszcza że nie muszą być przez niego ujawnione), a w związku z tym czy zapytanie było czy nie "formą wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej".

Państwa wniosek obejmuje też w znacznej mierze informacje, które nie są albo nie mogą być przez nadleśnictwo gromadzone lub nie są już w jego posiadaniu, gdyż nie wymagają tego obowiązujące przepisy i procedury wewnętrzne. Nadleśnictwo nie gromadzi choćby informacji o przypadkach "wyrażania zaniepokojenia w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną". Tak samo nie rejestruje każdego "udziału w spotkaniu na temat gospodarki leśnej" każdej osoby z zewnątrz w sytuacji, gdy szereg tego rodzaju spotkań ma charakter otwarty. Nie gromadzimy i nie archiwizujemy, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej, korespondencji o nieokreślonym statusie, niezawierającej konkretnych pytań, uwag, żądań, postulatów czy oczekiwań jakiejkolwiek reakcji ze strony nadleśnictwa, lecz bliżej niesprecyzowane opinie, pomysły lub inne treści (w tym w ogóle niewłaściwie adresowane do nadleśnictwa). Gromadzimy i dysponujemy informacjami o wnioskach, postulatach i uwagach odnośnie prowadzenia gospodarki leśnej w nadleśnictwie, które były oficjalnie do nas kierowane w postaci petycji lub pism składanych lub przychodzących do sekretariatu pocztą tradycyjną, elektroniczną, ewentualnie również pytań lub komentarzy na profilu nadleśnictwa w serwisie społecznościowym oraz odpowiedzi na nie. Nawet w takich przypadkach jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć informacji
w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Państwa wniosku. Przykładowo, w odniesieniu do nawet spełniających warunek konkretności i rzeczowości postulatów czy żądań formułowanych przez internautów w serwisach społecznościowych pod adresem nadleśnictwa, nie jesteśmy zobowiązani ani często nie jesteśmy w stanie ustalić, kim są ich autorzy i czy mieszczą się w Państwa definicji "strony społecznej" (tym bardziej, że mogą posługiwać się anonimowymi profilami).

Wreszcie nawet udostępnienie informacji, co do których jest to możliwe i zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w sposób i w zakresie przez Państwa wnioskowanym, wymaga od nadleśnictwa ich przetworzenia i przekształcenia, wiążącego się z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy (vide: wyrok NSA z 7 grudnia 2011 r., I OSK 1737/11). Dlatego w związku z:

§ ogromnym zakresem czasowym i przedmiotowym Państwa wniosku;

§ brakiem możliwości oddelegowania przez nadleśnictwo pracownika lub pracowników wyłącznie do przetwarzania wnioskowanych informacji bez szkody dla realizacji podstawowych zadań nadleśnictwa i obowiązków jego pracowników, a częściowo brakiem fizycznej możliwości realizacji tego zdania (np. konieczność przeglądania papierowych archiwów w sytuacji, gdy zatrudnieni w nadleśnictwie pracują z powodu pandemii COVID-19 w systemie zdalnym lub hybrydowym);

§ koniecznością dodatkowej pracy związanej z anonimizacją danych osób fizycznych w przypadku udostępniania informacji odnośnie ich uwag, wniosków i postulatów, w tym dokumentacji korespondencji;

§ możliwą koniecznością zatrudnienia przez nadleśnictwo dodatkowej osoby lub udzielenia zamówienia publicznego na zewnątrz w celu przetworzenia ogromnej ilości danych zgodnie z Państwa wnioskiem w rozsądnym czasie (wystarczy wspomnieć ewentualną konieczność przejrzenia i analizy prywatnych wiadomości oraz komentarzy internautów na profilu nadleśnictwa w serwisie społecznościowych za trzy lata wstecz albo konieczność zawarcia na żądanej liście przypadków uwag, postulatów czy wniosków zgłaszanych
w postaci publikacji w mediach "zainicjowanych przez stronę społeczną" w sytuacji, gdy nadleśnictwo w ogóle nie ma obowiązku gromadzenia takich informacji i prowadzenia za kogoś kwerendy materiałów ukazujących się w ogólnodostępnych mediach);
informuję, że informacja publiczna objęta Państwa wnioskiem nie może być przez nadleśnictwo udostępniona w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Co więcej, przekształcenie
i przetworzenie wnioskowanych informacji będzie wymagało, z uwagi na okoliczności wskazane wyżej, poniesienia przez nadleśnictwo ogromnych dodatkowych nakładów organizacyjnych i finansowych. W związku z tym, na podstawie art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy, nadleśnictwo obliczy i przedstawi te koszty i pobierze od Państwa jako wnioskodawców opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia nam prawidłowej odpowiedzi, wzywam Państwa do:

§ uzupełnienia wniosku poprzez m.in. dokładniejsze niż "przestrzeń ostatnich trzech lat" wskazanie zakresu dat, którego miałaby dotyczyć odpowiedź, a także doprecyzowanie pytań zawartych we wniosku poprzez skonkretyzowanie przedmiotowego zakresu żądanych informacji i możliwe ich ograniczenie do danych, które nadleśnictwo rzeczywiście może gromadzić i posiadać (czy w ogóle mieć prawną oraz fizyczną możliwość, by to robić);

§ wykazania, zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dlaczego i w jaki sposób uzyskanie tych informacji, w tym przetworzonych, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Dopiero wtedy będziemy w stanie poinformować w jakim wydłużonym terminie nadleśnictwo zdoła zgromadzić i przetworzyć żądane informacje, by udzielić Państwu odpowiedzi, a także wyliczyć, ile będzie kosztowało przetworzenie tych danych i poinformować Państwa o opłacie.

2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?
W przypadku konsultacji społecznych przy tworzeniu planu urządzania lasu lub prognozy oddziaływania na środowisko, proces ten jest opisany i wynika z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 listopada 2012r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, a także obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji Urządzania Lasu i wytycznych dyrektora generalnego Lasów Państwowych (zarządzenie nr 12/2009). Rolą nadleśnictwa jest stosowanie wyżej wskazanych regulacji, a nie planowanie w nich zmian. Natomiast w przypadku wszelkich innych "procesów rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej" sposób ich rozpatrywania lub prowadzenia jest zindywidualizowany i każdorazowo uzależniony jest od tego, jaki postulat lub wniosek konkretnie zgłasza dana osoba lub organizacja, w jakiej formie i jaką drogą to czyni, jakiego sposób i formy odpowiedzi lub innej reakcji oczekuje lub preferuje etc. Nie sposób mówić zatem o planowaniu przez nadleśnictwo zmian w "procesach", jeśli te ostatnie wynikają i uzależnione są od każdorazowego działania i oczekiwań danego wnioskodawcy. Dlatego ten Państwa wniosek nie może zostać przez nas uwzględniony, gdyż pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły, nie jest pytaniem o informację publiczną podlegającą udostępnieniu (vide: wyrok WSA w Warszawie z 21 grudnia 2010 r., II SAB/Wa 219/10).

Pozdrawiam
Sławomir Jaworski
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
tel. kom.: +48 728 954 994, tel. IP Cisco 1331311

[cid:image001.png@01D04B69.BAC86950]

PGL LP Nadleśnictwo Żmigród
55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a
tel.: +48 71 385 30 52

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna<https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zmigrod/organizacja>
www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl<http://www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl/>

1

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Woziwoda w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #360

Twoja wiadomość

Do: 1225 N.Woziwoda Arkadiusz Podlaszewski
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została usunięta nieprzeczytana: 25 listopada 2020 08:50:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Runowo w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #351

Dzień dobry.
W odpowiedzi na maila z dnia 4 listopada 2020 r., Nadleśnictwo Runowo w załączeniu przesyła odpowiedź na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Marta Oczkowska
Starszy referent ds. administracyjnych

[cid:image002.jpg@01D42017.6CF48D90]

89-421 Runowo Krajeńskie, Runowo Krajeńskie 55
tel.: +48 52 389 76 08

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

3

odp. konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Chrzanów w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #53

ZG.0172.12.2020

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie.

Z poważaniem
Ewa Łukasik
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej

tel: +48 32 300 81 58; tel. kom.: +48 794 255 221, IP3225337

[cid:image001.jpg@01D3CFF0.59532C00]

44-160 Rudziniec, ul. Leśna 7
tel.: +48 32 300 81 50

www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl

2

Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Kłodawa w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #286

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Agnieszka Trawińska
Starszy Specjalista Służby Leśnej
tel. kom.: +48 570 090 280

[cid:image003.png@01D5ED91.77DD2480]

66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska 31
tel.: +48 95 727 97 30, tel. IP: 1015334

.www.lasy.gov.pl

2

Nieprzeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Sucha w sprawie Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach #75

Twoja wiadomość

Do: Maria Czarniak
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 24 listopada 2020 11:51:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.