Opis

W czerwcu 2021 r. pojawiły się w mediach informacje o włamaniu na skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Z doniesień wynika, że wysocy urzędnicy państwowi korzystają z prywatnych skrzynek, założonych na publicznych serwisach, w celu przesyłania sobie informacji związanych z zarządzaniem państwem. Dziennikarze nie otrzymali jasnej odpowiedzi na swoje pytania, czy ta sytuacja dotyczy na przykład premiera Mateusza Morawieckiego. Żeby uniknąć niejasności, zapytaliśmy wszystkie ministerstwa oraz KPRM o to, czy premier i ministrowie korzystają jedynie ze służbowych czy również z prywatnych skrzynek email w celu wysyłania korespondencji służbowej.

Listy

RE: Wniosek o informację - odp. DIP-WK.0191.159.2021.AS przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #2

Sz. P.
Członkowie Zarządu:
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
Marzena Błaszczyk
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z 16 czerwca 2021 r. przekazuję odpowiedź DIP-WK.0191.159.2021.AS.

Pozdrawiam

Agata Siekierska
Starszy Specjalista
Departament Informacji i Promocji

tel +48 tel. 22 34-74-697
e-mail: agata.siekierska@mein.gov.pl<mailto:agata.siekierska@mein.gov.pl>

[cid:image002.png@01D7798F.BA5054F0]

ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa
www.mein.gov.pl<http://www.mein.gov.pl/>

Agata Siekierska Senior specialist
Ministry of Education and Science, Information and Promotion Department
Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

RODO - Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej MEiN, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Agata Siekierska
Starszy Specjalista
Biuro Ministra

e-mail: agata.siekierska@mein.gov.pl

[cid:MEiN_2_3ec5852a-d804-4e2c-999c-0c010d75130f111111111111111111111111.png]

ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa
www.mein.gov.pl<http://www.mein.gov.pl>

Agata Siekierska,
Ministry of Education and Science,
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

[cid:stopka_szczepimysie_05b161fe-e320-4f62-b4e6-ed54fe8a3eba.png]

RODO - Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej MEiN<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka>, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

5

odp. na wn. uip. Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #9

Szanowni Państwo,
Departament Komunikacji i Promocji w załączeniu przesyła pismo z dnia 12
lipca 2021 r., znak: DKP.IV.0171.99.2021.AB, stanowiące odp. na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 czerwca 2021 r.

(See attached file: odp. na wn. uip. Sieć Obywatelska Watchdog Polska.pdf)

Z poważaniem

Departament Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na
www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod nr 222 500 108.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really
have to.

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na
stronie internetowej Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
e-mail is strictly forbidden.

2

FW: Wniosek o informację przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #13

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z 16 czerwca br. informuję, że sposób korzystania ze służbowej skrzynki mailowej nie jest informacją publiczną, ponieważ skrzynka służbowa jest jedynie narzędziem pracy służącym wyłącznie organizacji pracy, którą – niezależnie od pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska – każdy z użytkowników używa indywidualnie w sposób przez siebie preferowany. Użytkownik zobowiązany jest jedynie do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie zasad i procedur ustalonych w danej instytucji. Skrzynka mailowa jest narzędziem biurowym pomocnym w realizacji zadań publicznych, jednakże służy jedynie organizacji pracy i jeśli przy jej pomocy nie są wyznaczane kierunki działania organu, to informacja co do sposobu korzystania z niej nie ma cech informacji publicznej. Tym bardziej więc, sposób korzystania z prywatnej skrzynki mailowej nie mieści się w pojęciu „spraw publicznych”. Urząd nie posiada informacji czy kierownik urzędu posiada prywatny email, czy go wykorzystuje i w jakim zakresie. Przypominam, że zakres informacji, jaki może gromadzić pracodawca o swoim pracowniku ograniczony jest art. 221 Kodeksu Pracy.

Z poważaniem

Andrzej Fąfara
Dyrektor
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 9356
Fax: +48 22 523 90 99

________________________________
Od: sprawa-38726@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-38726@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
Do: Rzecznik Prasowy MSZ
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi u udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych:

A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej?
B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?

Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wskazanie właściwej z powyższych opcji.

Wnioskowaną odpowiedź prosimy przesłać na adres sprawa-38726@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-38726@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk - członkowie Zarządu
--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl<mailto:biuro@siecobywatelska.pl>
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

odpowiedź przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #10

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytanie:
Pytanie: Czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych?
Odpowiedź: Pan Minister korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej.
Z poważaniem,

Sekretariat
Biuro Administracyjne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
[cid:image001.png@01D77177.B7D38AA0]<https://www.gov.pl/web/rolnictwo>[cid:image002.png@01D77177.B7D38AA0]<https://www.facebook.com/MRiRW>[cid:image003.png@01D77177.B7D38AA0]<https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL>[cid:image004.png@01D77177.B7D38AA0]<https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa/>[cid:image005.png@01D77177.B7D38AA0]<https://www.youtube.com/channel/UCwYncL5IOa1weNTMqN6h4uQ/featured>

[cid:image006.png@01D77177.B7D38AA0]

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych<http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

Wiadomość ta (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym niezwłocznie poinformować nadawcę tej wiadomości i usunąć tę wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

6

RE: Wniosek o informację (940.2021) przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #3

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra

[cid:image001.jpg@01D73C43.BEA8AE00]<https://www.gov.pl/web/finanse>

[cid:image002.jpg@01D73C43.BEA8AE00]<https://www.gov.pl/web/finanse/edukacja-finansowa>[cid:image003.jpg@01D73C43.BEA8AE00]<https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/>

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
www.gov.pl/finanse<http://www.gov.pl/finanse>
Klauzula informacyjna<https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna>
https://www.gov.pl/web/finanse/uzyskaj-informacje-publiczna
Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Finansów i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.
This message (including attachments) is a property of Ministry of Finance and may contain important and/or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this message is prohibited.

4

PD: Wniosek o informację przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 16 czerwca 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Małgorzata Czachor

Wydział Obsługi Ministra
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel. 22 273 81 29
Malgorzata.Czachor@mfipr.gov.pl

www.mfipr.gov.pl
Klauzula informacyjna

Od: sprawa-38717@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@mfipr.gov.pl
Data: 16.06.2021 14:46
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi u udostępnienie informacji publicznej w zakresie
odpowiedzi na pytanie, czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji
do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych:
A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej?
B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?
Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wskazanie właściwej z
powyższych opcji.
Wnioskowaną odpowiedź prosimy przesłać na adres
sprawa-38717@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk - członkowie
Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoGIF89a!
NETSCAPE2.0!Gif!
,L!
,L;

1

RE: Wniosek o informację - odp. DIP-WK.0191.159.2021.AS (prolongata terminu) przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #2

Sz. P.
Katarzyna Batko-Tołuć,
Szymon Osowski,
Marzena Błaszczyk
Członkowie zarządu
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z 16 czerwca 2021 r., przekazuję informację o prolongacie terminu.

Pozdrawiam

Agata Siekierska
Starszy Specjalista
Departament Informacji i Promocji

tel +48 tel. 22 34-74-697
e-mail: agata.siekierska@mein.gov.pl<mailto:agata.siekierska@mein.gov.pl>

[cid:image002.png@01D76DBA.DE0CE290]

ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa
www.mein.gov.pl<http://www.mein.gov.pl/>

Agata Siekierska Senior specialist
Ministry of Education and Science, Information and Promotion Department
Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

RODO - Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej MEiN, w sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

3

odpowiedź na wniosek o UIP przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #11

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Płochocka

naczelnik wydziału
Wydział Obsługi Kierownictwa
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 96 20
Karolina.Plochocka@mrpit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

___
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5.
Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl.
Link do szczegółowych informacji o zasadach i przysługujących Pani/Panu
prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT Pani/Pana danych osobowych.ExifMM*bj(1"r2i
'
'Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)2020:12:10 16:34:36d"*(2HH
Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ|Photoshop 3.08BIM
Z%G
8BIM%}Ǿ pvN8BIM:!
printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool
printerNameTEXT\\10.200.100.82\CW_KONICAprintProofSetupObjcUstawienie prby
proofSetupBltnenum
builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@R
vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong
cropRectLeftlong
cropRectRightlong
cropRectToplong8BIMHH8BIM&?8BIM
8BIM
Z8BIM
8BIM 8BIM'
8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM
8BIMYdMRPiT stopka 900pxdnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum
ESliceOrigin
autoGeneratedTypeenum
ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault
bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong
leftOutsetlong
bottomOutsetlong
rightOutsetlong8BIM(
?8BIM8BIM
'

Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ8BIM!]Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20198BIMzhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c145 79.163499, 2018/08/13-16:40:22 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" xmp:CreateDate="2020-12-08T10:47:46+01:00" xmp:MetadataDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" xmp:ModifyDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1" dc:format="image/jpeg" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" xmpMM:DocumentID="adobe:docid:photoshop:0f470940-7c3f-cb49-ba49-c6039024f6fb" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"> <photoshop:TextLayers> <rdf:Bag> <rdf:li photoshop:LayerName="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl" photoshop:LayerText="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl"/> </rdf:Bag> </photoshop:TextLayers> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li stEvt:action="created" stEvt:instanceID="xmp.iid:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stEvt:when="2020-12-08T10:47:46+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" stEvt:parameters="from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stRef:documentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stRef:originalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="w"?>
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ  1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_.
\XYZ L VPWmeassig CRT curv

#(-27;@EJOTY^chmrw|
%+28>ELRY`gnu|

&/8AKT]gqz
!-8COZfr~ -;HUcq~

+:IXgw'7HYj{+=Oat
2FZn  % : O d y

'
=
T
j

"
9
Q
i


*
C
\
u

&
@
Z
t

.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&Il
Ae@e Ek*Qw;c

*
R
{

G
p


@
j

>i  A l !
!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,-
-A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<'<e<<="=a==> >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHI
IcIIJ7J}JK
KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnkno
oxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0W
Grׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛B
dҞ@
iءG&vVǥ8nRĩ7
u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖ
ޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed 


d^s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt&
EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT
&6E'dtU7()????euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz
?N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]J<(|]!H%$!!@޲Hʹn
G$Z+-Aq;{ko[T
e^rn 3S
InGARֵmRtBZ
&G#;Xaˆ?_
#_OT|:DyrAaO?Z?_OzLscGT1d3?=1|7|]MpnngdOe^WMk
G}Rz!98G(b5뺌zj{iB|6#
8
/?.\cK·|qhL
%oK

ws(OR
6!9o?>CLb<&\zO^\dt_
Ha7
a:)O7.G3kyv,\ ;Sߴs0pܹzz+]\Сhvgfc:1l
aQ =opL?Z^sԭ/豋K QeW*+gG'럫I
@c:_]e%CZPK,qc
`c3ao!_~y׵k-/Fe_0ks]=C~9YN̖MHK?.|#KdlUQh n$<h
f;sN*UثWbw-CoFՙb@A*;g!e饟 y
HQ}]?U'ģ&61jiZVCv֨#sI{
$HP8fsPgrWl*Gqͳ ?/TdJCv4aQ\yF
bUثWb]v*UثV1=yRwwrEl
Gvj5gʲstZ)g'~N]R=WIԢF;UV-͌f'Q&b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث|Q`&եOxܿɚ_33_L/?6Horf!'`#I.:DNC\.\?O7喕o&,4?Y(?b!
C/j&@?LU|xZV
sJh ڒiXT3r,7"
דs,Ư22Z4_H9kG\xN\0˟4y2Z_8"Ւe\ITDFPN8gS┴_u7Ťyxɦ%myr?yoˇ'O\|z
=1ټgy[+Vd>"Hf?D?GaV»^N1y.O

ԾԈ#N
,@?Y?):M@sFyWO+yY"`_6+Ѯ$
F7lxr/,?
閚_~7(4
PmiM![U1&@
Pom۝sWOO\XcK{jٷdS臦?r4 qK꟫;j`^<(Ӽ{p=Z|
KQ}~oprta_0-ʇg}V=
z7?
q,Rr\Y?IN*UثWbSR{n5(xy^ap!4uPWp*Ogp­/*j\
s:
d[_SGXtIu(`Ӯ&.u7}_Wq->Fg">'6 e;
Y93!SͿw(GU7埕.eޒ
xi&TdbyHYGˏ95ѫw<`e
r?^ͥt2:##f@YX;v*UثWb]i܅E
rpBʼ1:~
[,[:K9Z đÏR"
=sp
&dCcYoPYJQ:y_̾b4'LE;YY8я?Fm><X(W1j2fX'sJv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثTb}@?_Sdҭ{y9
||o|\rRN|XIa7Ko[M;VY5ݚI
q
9m^!]X]yVּ 0ӗXdS!*HёLPOwsⰌ>z}^7H_xb_g>^O
c#>L?j<
O)2?˪ȵ=ze?Wy}O2WzwuM?};yЦ
t7r9Oa
.Y_T
FXth42
;HUOA-
/iK_D=SIyƣKU.%<!k=&GCɥ?
.eϗg$?(^'%ֱ"VԵۢhy'
I<#è:=IpÂ7/mV{;^Y1Q8CDO(~ɜt\
/K
8⼇~=JzWz[d.
>3޶3!??dzcw?f}ҴOTuwV$S'cx^rz!1O+a]Cg-6C
&he>+w?ϥY.
,@$M@sFyU^STܨNIHW?V'_&Ygo蟗唺e>& ڈ\d)VO>
{[7H?3N*UثWb_>h 4^HH,H;+jvDI@d;]fM=KG#T",@1|5G,O
}HF-[
B28pJ|-?8b%)zLϋMɆlv_)^57Hmn#GLI>Ғ^i^<<%C~
tm$Ҭ܈"h\QXZv*UثWb]-skBԚVjuX?ٟ\v>?2/;˱
:=
cq{9^'w}
Q?Ud:2ּS?ϫ\IeK\rvr)~'
GR4t@<'
~ĝ.&O&-//>[b_kBҭ-"K/
9
B4!9 ec>A<< Oί1ϓ
huRUF!T<%m?K7gx+bJF#ߞu?+P-ǘu{myp]Tr"&M
<_DULGZIV~4J,
@>ȿ|%EzxBCN>?'bV-jE-4+Z~7呟gBf_&:)D`UثWb]vz:Ftkk;FW8L4U~fc#Cp$)D_
O"
G;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?yg^Y_]y[9읭ȼf_rq#R`t$3={X+_R9Z
NAb
2a
Fk=4(Wo-&\#E*8
+.Ǫu08
<ȣ9[a{]>
?9Aik+kaQa6a>sDt{YMYd
噋331=\dl?9~CM(?Z
{Z5
CI^1
["W'@xc%iH?zyf'dAXAX@wJZ&ec"?K?Fr28*_&yTdYu9V37Zq+,'_+qkZ{V jcZhc!aj:)n9Ogs\爌cǑznt
?FU]kUt% #h:Gmi[~
_L}sIyƣKWm6ZEݓJMf`g3J8d4&-5ER&*RvgadG鏢.pK?P^A]bhUzAF-.>웗rGԞ1ߥqOԳNϓ|^OYuEc/,7ԱK
~GkW~|楶7gvk,+/L?9L#}S{N*UثWbGqY-<~} 9Vbx_"Kuʕg?5_[sH(#Ya`u~=jzK
RmN
X/V/P5m!_q*gV5ۊHi"@__yS<҇
:pos'KRU?6Z,6vZW֭oI6*`RjdEODHU}H
<v\(}sL?/dMV]:Xa
`6CO#
[Wb]v*UتVNbK1v
+ːB&GUG^Vx,^ƛE
g3f3TA8q

<2j
j׏ӫ{{]ԑ
^UY9r='hj#J_Vfw=ϫK7*wZH`
6uZczh
L>_V@m縊)m|G
,FD{D$<
U0|}c>[Gmcc<uè`Ulūqp@K''zx'+ex.JPyj M$KDF
PM(K's`Ĉp%V:5K=w
oMjM>H!I"_Ob9lC4D.!^ҍpt˛mNRVLI$dz5˱댪\L=K\7
z
}
?'KնS\i4ѢO'%
CsVjK c),VM3Ruo"J䄌)ΌmnN}[7r7~m͆X
`X
E)?_IE_O>^θ\?Τxj`nm'ԭg֮c7."ubAŀ4A8`l+Y+ )*hE0J&& El]ڿ,&|̗/1qc~
v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]c
_׼>`ڞkDRM,L
<8qW
rq2-閾O6pX]C[oe[OӲg.Ma
~8p|Zf=SnPY '[#RG&:x
??‡lczfi~^ytU#a9wc)zbϤ}0'j?yKr˨>WBn~e龕2WKK]y"ʾYť}rmi1r?ߩuc_{FYDVZ:(M7DH8
ao
>19ܾ<Gꗦ
t $i坿ݓJMIf`g3J8do~CR5DlҼ~ewoߵG
2K
zN*UثWbe)xfE)
(U؂1LdAw_????3\4iyjj!zy+ŘCڝ\cG_֊Kq$wz>k#0O
$yJzq|,?g4&@<QSg|0
)t/_SQ
I
]F
~pCϖ6өU"_̋2BUثWb]?~e'גFe,dWP3/|4J9/?[?b^qI+GuG
̚R}r=_S^)E{A.
?

:
DpůXtkX>k
5ļ4
Wř??^<3Co
D4fo,Zfs5S|!W^urxcPO)>@yoːY\׮;ufWę=?`_yǑO禪<~XH>|9ҙXxW<O
}&㜩X<dѤnWBO?kfr#
?K944=g1ywߤy;VEpK;
iyA'1!9Le
.&5&I
յr6Cqv!]]ܩ=
6|?JgD%֒]w[
evV\,
9V/0
ˏM_ay#It;Ќ#!Qlf$ˏǙXJ',2#^K
^[<Xѥ&=:ˑv
}FN
QĖ<g~'Y'1
$Jյ(j[
aҦ{
@NoR}J;Gl~.S|K!
?_׆G~O?"cy<8j3
[px
o7m2 |lt_>rjv6 S_ݗd4pqKQ rO~t-3ObZFTA@3G9O2cNE.XeM_ؖ_>fK^?חR?yfy!ٯ/B͢H,aT`@#Bki~rBuLbE3,D%vN8xT>//钘-NQc8EˇGe<9
/%
R J%8e=\E
i=̎+̹!B$@O޼Rs_K^<8\ǎ<&ثCJiڍ챢J
*B1!\nY)cyȫ.5iu 13ى̱Hc0ە85uxW6-u
32YL#2ە8je]^y1Wʖ7
H$ӊZaUuH?pC.B$,p[P15wE`u}^7?Xe~QF˔FLcEl'yVk*
]Nxb6UVVyʄI"|,sφ#GT+ApQӭM֣u
}u0}4????-ؙ,K-ZYaHT^Ldub~&9)a4A1"E)+3i?m5+K&>>?Gîh鿥 -(4moރ eg
5"KJ/5w4VQx2Sa5+L38}@r /o??8
";N(%Kѿk
?Ix>Qiuϫo8yo4%ƧFc
Kq@XDt6&xNq:rMO
_Kv;-'S@4\oz|:WD1
0"5/Ok,1wگi?_Q)_vc_t]c[ѮwOHq)rxqXC
~Fg[ϨyTYxYZ(ȧ)*iח9

`1\=R3?OHm4;|C
Y9q>epb9ĵd˒x`mS:jڥ
A̭zv,1JH2
fZ}jv71]ZOJJeDQH Z
/tƂ6TaynQY3s-,K,<hU~jخӘeY~̑9)8xƏ2ڳ:[\I0ȯƼG/sk

#}#J\VI^<p%6`fFeypHގx,>#9_K3@#gN_Ӻv-d
ee<Jyod-ŇxAAjvyO

k?U4u i
8z^Skկ?rh5x]˿X5sZ^4.իM$WyPri)nvqbb%)ܸX5R<F1zV+J,u
S#Cks

\(Ù
o3j
Mtk8GeD{ӀVXxJrDiV.$-.!mI*Sc-=Y,S
DMxgXU(ēCIrz6
M_jZʓ(>XdQ5 bKF]w
R42,'F(M
k. @ǘS[Pm5n:G5}a<}C

W^]WOco4\\E
LR)
Ue
Ƥr'p9) !|lu;K+[A<rH4<X9)bE@@IXj/ͮiu3XE[K)#82x+
eN#5iGN3 SdY畂FEUP*qW[\sm*Oo:,GGVVZVyg<]RVH]FNd*..grvx#ojrc
&8F2`>]~
r36=0/!ɑ|V(S
>L/bo|oٽrO'W{
0l$^J<ZT?RDkw<
;M.wijEBI!^Gg͓Kg!t]}*)Q.܁.߷G\HOO
rzFD#\Pڌf=GLC
,#ZCxZO\@V1e?c73?C˟yZG
/ng_#×x?~!s3a_]m~-F=CUY/VK[aeY=18
[KW>\_ /)贆&
xshbO˔R?mJN*u
/iyp8@J#Ǒ8u)ulm")>&*NRYW/biD.adq*^|"j=kI+xY#XA
qUE4Hn);pC4⦿*%/BZq!R ?
>D5<kz^lq_ou[Pf"Ԕ-
bxei
r#։<|IՇ*ȗ3b! 'ڨibɩ*pP(SCuZR[=uoT%q*ԩQXWb8׸J\Xǥi}g6xVJӍ
d8~,&l>G]KW&=Լd?9ttw~pF.k{XM[ƣV
S,de&FAB0EDJd%b*)w<sI6H7vvB|C7›~W~_]\sj`)o
DQqJ[`~oF\\g=V1bV痭YHfCT8"VS(#3iD
#c`֗*K
%1*6?c/Ŧ)ד9Hƾ=Y^aЭm|yXLG%p9C_RE?i
@&r5U!#I-ր4ZRSFQL(2EE݊Lhg9
Thx
|SOZzz^i
HqUNA1:/c<
$HId+DrHq@C钖mzj~E׋i
\^bT(xI#F,*o-
9䗆>,<sY[oQEg$
 Exǚf $|)GIՁ"
O+]yVM"`ڵԪKb^KX^!')=,=cWzMR{>N!嵀29[wF4Ij:Gd-arďs
8;^[f崫=j
REqYF3
IR3aru@4%R/yD</??صtE
41RßSepJ9#\3
XPNEV};Z2 hGQ9
)JNV"'"7dUث
ɽgs?G,0ܧ@amIBD๝קz<dӔZu9kS
IOmG&CgXe? 5?/ߧqp̟Q/֟!cNs%d8aKq)
djyʞT_귑3REM%#r}(,0NcG)`%Ŏ1<_Z9?Qog}`x|A?/M揕C
iϠdWUېe^
cg&F^'oǃ$kK|kdoRS<E}r,CgXe? 5?/ߧ+Bgf$<6o
:-\|
3Qw_}[qzJ_1OAiPfGczb_ݏ~IB(?oO*ɯ
FO.^?Jy?<wriO*#FJ?&L@=_R5?
#:Vu{k%{ q)]!oٕ_y%
lxCEE)?
Tz^['yUk~$TA2isLo]
1ޏo/3˚uۻA
1ZGV3HuJ;7 /6kڌ)B s3F2$Su/Y~eGVXONɜ$<7?992xdh.gX=K{;̚?I$m'2
~ O{FVRRO/-6PLGq:svS<G2f
/Oצd&}zn<;eiT/ItU>e&̒rK{IƊK,SM‰Es:P#G.,fg#)6ald|\Y^Zh
Q$$U2shn|Uy_15|9>8.FF`#&3ͷR,NkIu#92DDo|9g9#
.
fa*v{naiٖ`q
> |)_v旵'ǀ]4_i8đK46b}_?g3N
D̙+'%mn
}.yn$F;07)J_OϐN2ٞyґ~H~^h~u5+}aY #XX!/#p@79whꥆ#j`Bx':4iRh$
J)XA>ھ{MBWW=RbR?$~_\LyLc ?
[????>kzŬw}ٙnv‹q]t4Nl1;K'aAKUXN=.v#9_*

ixKNL&8Kfo}wI$
g1AQ\˔8Qo틏@͝N:|]oOֆaK c^dqU8}xrDĉL
&2x x
]?.TYIPoљx9oig
170,G
YG^7] @/I˺':n,~=
L$tټ Y%
6тE}?

qLq2
?5lrGboULj(>/sSFX}65G]i*ӢZ'TM=K'2Zb
Y$iKR/
) =[[zNB
U?vB
uD[lņICs/7"YD<\-E<(k]LSI-ax.v@drSc,fxc
/Xrd~Wލ!i~dՉ4T[Y'0F_ŏr3!
'VF5<L-~ǧ_̘azs!YW?1Cn>丷9'hء^KFf1(GB[o.ycC|6
3U!iQ߃'=@lf4Hg3%F$})Ə_5Lţy6Puh)ȴR T#bFsUz3.`/%>k,|o8ZENOao\.ܽ# 5>%
^gǒ85j|ڌ
'ҭMqq-V6X_R*)4/+
C]YӬĺ)鬒E
dhq

B#b +yg\k:„5>u)
OC?ڙ!+<
RO?$yZ<0&pt/)_đd
dq\OaOK;O}-EjҦNc4c/_'qO~t':Mm
.&
Osu0G91''_bcOg{m[hzCz't_J:XLC/9dSǿV"(}Vl m.4ƑG#S>Flԙ
ה????mZu잮^k;W~$<

ScZmicKFQ
:,"PzHmL-O,L8L'h[>N*<:Ւz5N4,*$W+SU'K#tpaۺ$+#5_Sv8IQ-PI
x-tY>
ђC%\[Mx
ͤ!-
31.Zlѷ
Ug;iDWF4%wHx\UFӤ6O
%ͼ"(f.=?Lq2s[*<)Y"VG~rQG
"U<e^d-q|KfRrPx}\x /w[~HH)
5vxU|B.!K9*;A#۰f#[1f*Dxdűk7C[CĎ~犩5
g
fwYTM#[HѕD~_oVYhnD~":Ӈ#ֿÏ?UlUث~j3@uHx*jGK!o
;_%5ڮHʤ%nV`=C=Z/@4l-
wf9`1@DtfYr`>hf~h_̖31JeWgaF8gIɆG,d9E o1^UN$Ȕ(S
=:
%ՌPIG}LFW˷Li}뼉.Jܨ
xHc;|e˴8Ĵ
|/n|tn U,^x_rf
vW
F
@|\SG\qGYyH55=ncw{,bSXDm<̺4!s#Ú22G5_1]-^چWRu{h}OHN^#9QMje5:7 $eۉ搷ɓ`l1hH/?95O.Taձ958Ė01J~i3"^!$(

#5̽oY4Q|^sgsn_kxxqj5Z/rl5XaJ<^&H
K&Ҭu*2iyg]y:I@ƒKG
k0Hr`tb
#\{t$<',-JseS&jsd㙗&S7bXeM_ؖ_>fK^?חR?yfy1?(j
hSk{]LX$sDK*29ܷ
2hc3T5W|i*Gumgv,X(,ypS'Xw; yf~V/%I
=dyIIT4P|+r$}?VX`c4zO>9."}"s4]n`T(aver,")F

]?啕-dԏ"![ljޡY8az#T<
;txҚ~fCPGJ;]f2b#&YU|
^8;#LC
G_'J[Y

.)*
-f^D0<c%\4!_2sڃۇiJNM.h/
B+
r(W9o5_hCmwE>q_FeDvJ(_OSFUYJZu't$FyIH5[m:۟<}GisWv;ee'.)FFG

W(o?_ްm5Ŏe#H#-w
$슨irmn,pwJ\?y-0u2C*k)V1Hh#9ZT2hh<9-N\p5&_%{ -SV2Ʋ9+
LV9#qq*#J̿5qz,1g[_o4K
kP
LI
y~
ͯd!"?q3@Lok+6&}}kuKh
RI
D-̲1Ԋ/?eZ}~
fQ+fm&II
a/weֹkz݅ż no"*,QUy}\
"Dc<BD'.8S>bUKY%XYmE
|_kci1 ×pf⌖g
_5o5(Պ~"#cQ_<xxEt㙲>jҿ855݋7W7GNRpwh9o>ӌbJ9L#i]䟟曍cTBH瑈KIJ,.Ώ$$N3V4 hԯ5
$Q$eU׏
zu8xa
 sn
2<FAߑߖ
`tzZ[zX'C,Ba pTl}U:fMh|_ƣϕ0׶m2)H chdAž
1
2qBu6}Ai
Ұ&`$d!9"5 p;CHpJty!+jʿ}Wיy
:.Օ`j#ki"6FR7%ߕi^"J#Q{c:fF]
Xɾw?|{ͪ
ndvϪyUVnf](eK2oY/ȍj˞h|-k[BXd2zsۙYd;)
]eu=8JH"2o+?34&ki%k>7W5Pv+$A5>
Fb'շ-6HP5Rf>E<7Y}b{׸OEEF.FN4ģ
c~I>i?.Hm
+DyI?K3#@G0qΏ$$N3VͿ,ɩ]y^:׌v
*D{X*)a
q''O$l[50'u;(%ƓAU
lQgY_,=b\N.-&\rHy
uZGpi=.C{HPyG/=>D}r\+LiN
v)=>z\\E6cy
BRVCӪFұ@"w?˰K4N18^'D.eyW-tR[68V0f~7
2?ϓ$#)<hE+YQ96U>$^|x
9zxK
S
*w<yO<}c'vi4+JIE=i
s3+O$'
bcKJW}))

U5|yLm+-nSU.hn+FKG
PTSf6A1ռ
$ây.
;P,nWN''A2$!
Զռ7R:
xEA^^
а
fF
@7/Я/|M^iDҮ
?JI֦M
[1cĸ8x^????Dq*j6:HM6qDa$LR8QfQ#&ь])go̍FK6wt8/n̄ӁVc3|kߛN
^cOѯ5YbMrFnzPM늮<蟙~~]MԬť?;v<W֋?~aح_p-F/S}Nu]+Sû[/'̗S'ڃNob}rzXy,S$9$ghdJMzZnbA"SqC
<I}sYp۟=3J&~PнΣxۼ5dS]吷c9K6MXԡ}\뺺zzߘ$7XcK{jٷdS<
RO&-P????lMꞂ'~<qy?9<ߺMJ?S4c/_'qO~wf?{/6 >7sbIq"r
.\?O&մ+7K$Z@9##c/LN*UTh:Y?NzmN4ߕzSc:UIeo
I՚nMFdj
1U5N#7Z
>IPĽ:H}6j+F\>ɊN]k|LV
^pDqF
S????>*^ysB{gYK8#3!H@n\xgBy^Dc
Q:A2Kò*W|L?(W[rKYZnV'i*̻Uc
鏃o-]cI!FTfK
g^z|X5#vէ[C
5W%%_DCW,0$y3A8P*$Mѐ?xݜ}MWbCo/u]cI[We(\|.MQn3/C927d0H^
͍ns8mƬZZBآ}/?ssEIe9P,
luݍ1
I+#?zkY8e>[<\?_vȷZMZydMK
w,\}YդGCqO4ttzrvGsjw!kpKkh"p✹KUutɂM43fΌ.eok1jo"鮱MVy

bE~N.O
_җ
,
2 &[[n
<ee |>W{O2;Ѽo}
RmSA5<JBM~A&FZ}<k?I#6ir_W.n*Y[\.Fחri~txLރ_W7jM]28+Kd+W|jqMO>w
f_ċ?26]XR,–kg

H8EDx!I3e/Peo습_Eo/L]%s
"-I4Da
SId(?^_5[4(v׸WnxW!ii6Rxu%WߚߙV7xVGeg0XI3ĊDP/}98
kL%}G5|
b;#VD)'S_°ut~c'Ȫ6Eľg[k{1k7c!%XF8_.d-H1L6n:tVi[eR
S,(~)~S>M Rd(<~p1k3@,rGeo!lc#ĿV
τx#˔?sf
~?5ͭ+R{&#X[Ke
,ђ%oNE7Ù?i,M_9wzUٲB
F*]N
%s2_s?Lrv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]|j UJ
v
^rj'Q$bu(_:WGui: T:0*vFF&(M;sNFk.+KB>
)d_Bh62G!ثWb~i:݅
Ɨ)~nx۳\2J _S@ d;v*mWZ{C^*5?^b<zzO؛PJ
HٿkLt˭>[.Zםty
Nye^L8\|
\UWy+Sy@
J-
X4KhLm _
!18ts7ţyda,)w8VW!??!̜_L_.'o|z^`ejȿXO$lq~KяޮO\?>
6~Rd1^bvI[ؠ>dK/!qE:P
g`4u7
i
{)`xZ6C
\)?,8mX;Eo9-R^jͻM;V[MwfBGI
6ܬ"1C~RL[1jzט1X <-TňG44d~#]RjtkY#4&{Yfjx2c
#>[I9')~VSN*UثWTx(#gdUVP
_Q㊺uF*Uت
6w
ti+@&͊qWbR7[OWn
BIbY-ʬҕe^% r)a.18V'u=\DYfZ$}^&ٰW)N|wq????42yWyQȸp*y?+G8h'ft[™\W}"{N<q
q4q#OnBK5cl^|Sw_o8m}jX9`OC*UA-la?J;>q@Z@.7D2a!%<OȞӖ{G<1tSoǏ,;k<.FERz.C.I<G?
vVH&.XU5*8~_kړ&q4?؇gMė7Zqq),@{5$k tWu????[6R79-bg(
[]+=2l_F Uνߑ:KF3(IB]s(o)K_Οd$>SbX4urcet%
YW&{W!ys|b~@h.n
y,n%7UTP,J6GN[zq#O"1̆r
9&yz5]JU\H:;fĖ
PwcCDFLk}Iq<h":q mYZ\XLC⼟|86#wTqO
Z
ſ/Be<~,AU~&{VdW
?ǒ4!d==ƩM<^IdݝK1$

#=e=w5N{T~M[חծH'
,,Ż.9v,mY0|_T~P}GWW.Oj?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_餶_ʏ&C,ES
f#[7$R$?LsȿZ>cu]ɩ&N͢Z)dr9y?
2q̍NP"#?_?_u2G
Y~_Zךcm>])`j_veq?ML|<s}1,4qpGKB????ో/
Ry~:
frzaYir-SKط_ hVi
68Nx
h7
)S o,OKя_
KOQ/|/{ԮoܥkJs
}5j~,
NLM?OɖlooƊ}
5\*7.ԜG[`
yW.=|j:>z*}>zrJH=O̍Bm9ek}4if+?U#[i[Ycܒ[Қ9,U?=<Ϯfi0ZޚpyccU[ִ̝RɠtngWCZ#0&_1>>omy3MfoCcc(U^mՏV
[E֫
MƊ,iWpI-s{yFE%]WXԝ-nrh,OH
j2 ʣ`
n_TRE/ov[VXF웗pGԞ1ߥqOԳOϓG|gaN????X/,7ԱK
~+;/|
abմo*ΧXO◣_\:T]mim2C
7ka*,VGŲ&GK NF??$]BC˲DO ;DՌ{HǖT2Hˏ_N*UثLU@k+_㊵SG#qT[yծcƥziӮ>o^LZۖD/O
a$U
`r?ڴ<Vyx<)iWyy#f
^
>yw@܅*kǪF2՟]@c[%8.]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثV<fdk6"4Z\$zۏn['fp
N.
}(;k3h^_GF:i
UAZv????gy
>>9ܾ<G>.4 bZEi
y4Տ7ϗgG
~QS&uhjZUֵyQ$cAa
Ab6
NA)T~z!n_TREH[Ե<\
hH†=6<^
ORx??gsaNC_G?mh<mk-'7lc/L:dM?㩆j
wӼXkzZ

Eo
iO!+!
`c3_L?INA?
:gA,>}E}%'3<7
F????.S<I5
W*U!Zs!M6YXU~Jh^K.

x#n#K
brps@Ks<fd+6"4Z\$zۏn['Np
N>
}(;k3h~_GEvQVizV14rcLς5`5o-Hɥ&q30
,|WӋT\Z$ڎUuZFuF>jzGmXSJU>~? c/TAy7
C*BC0MnGԞ1O
X`Ow^zToKB????
$ڵ +*/[4Lx1p/IC
GK
~)/
N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UF{۹6Ѵf? 0$
% +yguw
zYePiZCJZO\H

2

RE: Wniosek o informację przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #7

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 16 czerwca br., zawierający pytanie " czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych: A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej? B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?", uprzejmie informujemy, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i dotyczących sfery jego działalności. Oznacza to, że przedmiotem takiej informacji musza być jedynie te dane, które wiążą się z działalnością podmiotu zobowiązanego odnosząc się, czy to do kwestii związanych z jego organizacją, czy to do wydatkowanych przez niego funduszy publicznych (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 października 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 178/15).

Analiza art. 6. w/w ustawy wskazuje, że wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek taki nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie, ani nie może dotyczyć przyszłych działań organu. Informacje publiczne odnoszą się do pewnych danych, a nie są środkiem ich kwestionowania. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Oznacza to, że zakres przedmiotowy ustawy wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji. (wyr. WSA w Warszawie z 16.03.2004 r., II SAB/Wa 2/04 Legalis).

Formę niniejszej odpowiedzi uzasadnia utrwalony pogląd judykatury zgodnie, z którym gdy organ nie udostępnia informacji publicznej z tego powodu, że nie posiada żądanych informacji, bądź też wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną, nie jest wymagana forma decyzji administracyjnej przewidziana dla odmowy udzielenia informacji (wyrok NSA z dnia 29.12.2011 r., sygn. akt I OSK 1864/11).

Z wyrazami szacunku

Centrum Informacyjne

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Tel: +48(22) 42-10-455 | Fax: +48(22) 42-10-441

@: bip@kulturaisport.gov.pl|<mailto:bip@kulturaisport.gov.pl%7C> https://www.gov.pl/web/kulturaisport

RE: Wniosek o informację przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #15

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Mateusz Godek
Ekspert
Biuro Komunikacji
mail: m.godek@mz.gov.pl<mailto:m.godek@mz.gov.pl>

[samo MZ-01]

3

odpowiedź 28.06.2021 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #14

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji
BK-IV.082.213.2021
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek z 16 czerwca 2021 roku informuję, że Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał już publicznie informację, której dotyczy wniosek.

Z poważaniem,
Maksymilian Mularczyk
Główny Specjalista/
Wydział Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-759

[cid:image001.png@01D76C05.034B9400]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

1

odpowiedź na wniosek przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #6

Szanowni Państwo
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia 16 czerwca br.

--
Z poważaniem
Agnieszka Bielska
Główny specjalista
Departament Instrumentów Środowiskowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (+48 22) 36 92 214, fax: (+48 22) 36 92 473

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi u udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych:

A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej?
B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?

Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wskazanie właściwej z powyższych opcji.

Wnioskowaną odpowiedź prosimy przesłać na adres [ mailto:sprawa-38719@fedrowanie.siecobywatelska.pl | sprawa-38719@fedrowanie.siecobywatelska.pl ]

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk - członkowie Zarządu

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: [ mailto:biuro@siecobywatelska.pl | biuro@siecobywatelska.pl ]
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
[ https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=www.siecobywatelska.pl&umid=F682B596-C4E1-7B05-961C-E0EB8B6D3148&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-746d3ac38ed4fff3b238db77c9ab7526daa5085b | https://ddei3-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.siecobywatelska.pl&umid=F682B596-C4E1-7B05-961C-E0EB8B6D3148&auth=73530b016531d266af46f8c74b6591ee3af4d987-746d3ac38ed4fff3b238db77c9ab7526daa5085b ]
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2

odp. na wniosek udip - BM.III.055.21.2021 przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #1

Szanowni Państwo

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 16 czerwca br.

Z poważaniem

Biuro Ministra
Ministerstwo Aktywów Państwowych

________________________________

________________________________

[cid:image011.jpg@01D7425F.30D17A40]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>

[cid:image012.png@01D7425F.30D17A40]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/mapa-strony?show-bip=true>

[cid:image013.jpg@01D7425F.30D17A40]<https://www.facebook.com/MAPGOVPL/>

[cid:image014.jpg@01D7425F.30D17A40]<https://twitter.com/MAPGOVPL>

________________________________

gov.pl/aktywa-panstwowe

[cid:image015.png@01D7425F.30D17A40]

6

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #5

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 16 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Ministerstwo Infrastruktury

[cid:image001.png@01D379A6.A5CB1C00]ddip@mi.gov.pl<mailto:ddip@mi.gov.pl>

[cid:PN_444c6d29-dfa2-42ec-93ba-64d565e51e02.png]

W związku z przekazanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi informujemy, iż Minister Infrastruktury jako administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z zasadami, z którymi mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

[cid:drzewko_1d7f043e-e51e-4494-b1e2-670ce7ab3282.JPG]

Wiadomość ta jest przeznaczona do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości, to wszelkie jej rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie jest zabronione.
Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, bezzwłocznie skontaktuj się z nadawcą wiadomości oraz usuń wiadomość z komputera.

Please consider the environment before printing this e-mail.
This e-mail may contain privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

<https://www.gov.pl/infrastruktura/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych>

5

Odpowiedź na wniosek z 16 czerwca 2021 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #8

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z 16 czerwca br. informuję, że minister obrony narodowej w czasie wykonywania zadań służbowych korzystał i nadal korzysta wyłącznie ze służbowej skrzynki mailowej.

Z wyrazami szacunku
Beata Kozerawska
Koordynator Zespołu Informacji Publicznej
Centrum Operacyjne MON
Tel. 261 871 038

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl<mailto:iod@mon.gov.pl>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.

2

Przeczytane: [*Suspicious Email*] Wniosek o informację przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #7

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria ESP
Temat: [*Suspicious Email*] Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 15:24:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #14

Twoja wiadomość

Do: kontakt
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 15:09:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #5

Twoja wiadomość

Do: kancelaria
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 15:06:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #10

Twoja wiadomość

Do: Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 15:00:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #13

Twoja wiadomość

Do: Rzecznik Prasowy MSZ
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 14:57:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #3

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 14:49:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #10

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria MRiRW
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16 czerwca 2021 14:46:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 czerwca 2021 14:48:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

ODP: Wniosek o informację przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #13

Dziękujemy za przesłanie wiadomości i potwierdzamy jej otrzymanie.
Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Thank you for sending the message to us. We acknowledge its receipt.
The Office of the Spokesperson for the MFA

Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Korzystanie ze skrzynek mailowych przez ministrów #15

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi u udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych:

A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej?
B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?

Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wskazanie właściwej z powyższych opcji.

Wnioskowaną odpowiedź prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk - członkowie Zarządu