Opis

Pytania, które wysyłamy stanowią kontynuację monitoringu dotyczącego blokowania użytkowników i użytkowniczek mediów społecznościowych (tamten monitoring dotyczył czterech województw - dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego). O ile poprzednio chcieliśmy dowiedzieć się jakie media społecznościowe są prowadzone w gminach i jakie zasady nimi rządzą, teraz skupiamy się głównie na Facebooku i pogłębiamy wiedzę o tym, jaką rolę wyznaczają mu władze gminne.

Listy

RE: wniosek o informację przez DZIERZĄŻNIA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #624

Urząd Gminy Dzierzążnia

Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

Dzierzążnia, 9.01.2023 r.

ORG.1431.6.2021

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w trybie ar. 10 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176) przesyłam informacje:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

Nie blokujemy użytkowników, nie chwile obecna nie było takiej potrzeby (używanie wulgaryzmów i słów obraźliwych).

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

0

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Sekretarz Gminy, prowadzenie profilu FB jest w ramach obowiązków

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

Administrator

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: <https://www.facebook.com/help/289207354498410> https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

Nie

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

Nie, bo nie jest prowadzony profil

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

Nie

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

Z poważaniem,

Monika Konczewska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Dzierzążni

Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

tel. (23) 661 59 04 w. 36

<http://www.dzierzaznia.pl> www.dzierzaznia.pl

1

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KRUSZYNA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1131

Twoja wiadomość

Do: ug@kruszyna.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 2021-06-02 19:24

usunięto w dniu 2022-10-19 19:18.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez BRZEZINY w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1719

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 2021-06-17 09:50

usunięto w dniu 2022-06-21 12:03.

Re: wniosek o informacj przez OLESZYCE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #842

Dzień dobry!
Kłopoty z transmisją do dokumentacji. I tak, tutaj wysyłam go ponownie:

https://newsclouds.in/enutueqqea/oeqetfucaui-csa-isistnbuhduisagtit

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KRASNYSTAW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1935

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 18.06.2021 15:18

usunięto w dniu 24.01.2022 12:50.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez IŁÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #558

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ilow.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 17.06.2021 08:49

usunięto w dniu 11.01.2022 10:26.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez IŁÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #558

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ilow.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 02.06.2021 18:17

usunięto w dniu 11.01.2022 10:26.

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez RADZIONKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1165

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.
Link do Waszej strony:
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/kto-zabiera-glos-na-facebooku-1165

--
Ilona Loch
Wydział Organizacyjny
tel. 32 388-71-64

Urząd Miasta Radzionków
ul. Męczenników Oświęcimia 42
41-922 Radzionków

1

Re: wniosek o informacj przez OLESZYCE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #842

Miłego dnia!
Proszę zweryfikować ważne informacje i daj mi znać wynik końcowy. Podałem oficjalną prośbę.

unicornhardware.in/sitillum/delectusistetempore

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostpie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sie Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostpnienie nastpujcych informacji publicznych:

CZ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi sw?j profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybra ten profil, kt?ry ma charakter og?lny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzdu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejcie do pytania nr 10)

2. Jak rol ma peni profil gminy na Facebooku w Pastwa gminie/miecie? (moliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjn (uatwia trafienie do mieszkac?w z informacjami dostpnymi take w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjn (promowanie walor?w miasta/gminy na zewntrz)
c) dyskusyjn (pomaga wszystkim mieszkacom/mieszkankom dyskutowa ze sob o sprawach, kt?re na co dzie dziej si w gminie/miecie)
d) ma uatwia codzienny kontakt przedstawicieli urzdu z mieszkacami/mieszkankami (np. na profilu pojawia si take w?jt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkacom/mieszkankom swoj dziaalno, odpowiada na pytania; pojawiaj si inni przedstawiciele urzdu, zadawane s mieszkacom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jak?

3. Czy zasady korzystania przez gmin/miasto z Facebooka zostay poprzedzone dyskusj majc odzwierciedlenie w jakich dokumentach? Jeli tak, prosimy o wicej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wyglda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane s tylko informacje, kt?re znalazy si wczeniej w BIP lub na stronie internetowej urzdu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiaj w pierwszej kolejnoci
c) Na Facebooka przygotowywane s r?ne treci, niekoniecznie pokrywajce si z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania uytkownik?w Facebooka zostay spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzdzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w cigu ostatnich 12 miesicy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacy uytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany uytkownik zostaje na powr?t odblokowany?

7. Ile os?b jest obecnie (na dzie odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy s wr?d nich uytkownicy, kt?rzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadz pracownicy urzdu czy zewntrzny podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzdu
b) podmiot zewntrzny (osoba/firma) (prosz przej do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na kt?rych s zatrudnieni oraz zakresu ich obowizk?w zwizanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, e prowadz media spoecznociowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu uytkownik?w na Facebooku?

PONISZE PYTANIA DOTYCZ TYLKO PODMIOT?W ZEWNTRZNYCH PROWADZCYCH PROFIL. JELI PROWADZI GO PRACOWNIK URZDU, NALEY PRZEJ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacj serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostp do Facebooka z pen kontrol
b) Redaktor - dostp do Facebooka z czciow kontrol
c) Moderator - dostp do zada: Odpowiedzi na wiadomoci, Aktywno w spoecznoci, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostp do zada: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostp do zada: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informacj o zakresie zada zwizanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzdu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajduj si w umowie.

8.3.2. Prosimy o informacj o wysokoci miesicznego wynagrodzenia, kt?re firma zewntrzna otrzymuje z tego tytuu.

9. Czy widoczno wpis?w na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w kt?rych post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil w?jta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu w?jta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opacane z budetu gminy?

12. Jeli nie istnieje oficjalny profil, to czy w?jt/burmistrz/prezydent prowadzi sw?j wasny profil, na kt?rym informuje o sprawach, kt?re dziej si w gminie/miecie?

CZ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOECZNOCIOWYCH

13. Czy na kt?rymkolwiek z profili na Facebooku, kt?rego prowadzenie jest opacane przez gmin, realizowane s dziaania reklamowe, takie jak patna promocja profilu, konkretnych wpis?w lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opacana z budetu gminy.
a) Tak - zar?wno na profilu(ach) gminy, jak i w?jta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu w?jta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy patnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informacj o cznych kosztach patnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach spoecznociowych gminy midzy 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Wnosimy o udostpnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-37625@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tou i Marzena Baszczyk - czonkowie zarzdu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sie Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Informacja o udzieleniu odpowiedzi. przez CIESZKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2293

Odpowiedź udzielona 21 VI 2021 r.

--
Z poważaniem Władysław Szydełko Sekretarz Gminy Cieszków

1

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA BISKUPIA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2439

Szanowni Państwo
w nawiązaniu do e-maila z dnia 26.07.2021 roku godz. 12:02 informujemy
iż w dniu 08.07.2021 roku gmina Dąbrowa Biskupia z adresu
k.pawlowska@dabrowabiskupia udzieliła informacji na zadania pytania
poniżej odpowiedzi wysłane we wspomnianym terminie.
W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji dotyczacej
dzisiejszego e-maila.
z poważaniem Katarzyna Pawłowska

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Data: Thu, 8 Jul 2021 11:31:54 +0200
Nadawca: Katarzyna Pawłowska <k.pawlowska@dabrowabiskupia.pl>
Adresat: sprawa-39308@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, w odpowiedzi na wniosek
stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Gmina Dąbrowa Biskupia
udziela następujących informacji publicznych:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

_a) tak_

b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)

c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

_a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)_

_b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)_

c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

_d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)_

e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?

a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu

b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności

_c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP_

d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)

a) tak

_b) nie_

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?

a) tak

_b) nie_

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

_Nie ma takich osób_

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?

a) tak

b) nie

_c) nie dotyczy_

d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?

_a) pracownicy urzędu_

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

W zakresie jest tylko prowadzenie strony internetowej i mediów
społecznościowych.

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410

a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą

b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą

c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki

d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki

e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki

f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?

a) tak

_b) nie_

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

_NIE_

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

_Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy posiada własny profil na Facebooku ,
używa go jednak tylko do celów prywatnych._

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.

a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.

b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy

c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.

_d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach._

e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

 --

Katarzyna Pawłowska
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej tel. 52 311 70 15

Klauzula Informacyjna RODO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym
informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest
Gmina Dąbrowa Biskupia reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
email: dabrowa_biskupia@lo.pl
<https://poczta.trol.pl/webmail/?_task=mail&_id=5030397665cd2b0375087d&_action=compose>.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna
jest na stronie internetowej www.bip.dabrowabiskupia.pl
<https://bip.dabrowabiskupia.pl/> w zakładce ochrona danych osobowych
<https://bip.dabrowabiskupia.pl/category/ochrona-danych-osobowych/>.

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez DĄBROWA BISKUPIA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2439

Dzień dobry,

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, w odpowiedzi na wniosek
stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Gmina Dąbrowa Biskupia
udziela następujących informacji publicznych:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

_a) tak_

b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)

c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

_a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)_

_b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)_

c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

_d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)_

e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?

a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu

b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności

_c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP_

d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)

a) tak

_b) nie_

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?

a) tak

_b) nie_

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

_Nie ma takich osób_

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?

a) tak

b) nie

_c) nie dotyczy_

d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?

_a) pracownicy urzędu_

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi.

W zakresie jest tylko prowadzenie strony internetowej i mediów
społecznościowych.

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410

a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą

b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą

c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki

d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki

e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki

f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?

a) tak

_b) nie_

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

_NIE_

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

_Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy posiada własny profil na Facebooku ,
używa go jednak tylko do celów prywatnych._

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.

a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.

b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy

c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.

_d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach._

e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

 --

Katarzyna Pawłowska
Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej tel. 52 311 70 15

Klauzula Informacyjna RODO
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym
informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest
Gmina Dąbrowa Biskupia reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
email: dabrowa_biskupia@lo.pl
<https://poczta.trol.pl/webmail/?_task=mail&_id=5030397665cd2b0375087d&_action=compose>.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna
jest na stronie internetowej www.bip.dabrowabiskupia.pl
<https://bip.dabrowabiskupia.pl/> w zakładce ochrona danych osobowych
<https://bip.dabrowabiskupia.pl/category/ochrona-danych-osobowych/>.

1

Re: Fwd: wniosek o informację przez CIESZKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2293

W dniu 21.06.2021 o 08:05, UG Cieszków pisze:
--
Z poważaniem Władysław Szydełko Sekretarz Gminy Cieszków

1

Fwd: Odpowiedź przez ŻÓRAWINA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2461

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź
Data: Thu, 29 Jun 2021 08:50:56 +0200
Nadawca:  Gmina Żórawina <dotacje@zorawina.pl>
Adresat: sprawa39330@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie przesyłamy odpowiedzi:

Część I

1. a)

2. a) b) c)

3. nie

4. c)

5. nie

6. tak

6.1  nie zostaje odblokowany

7. 11 os

7.1 nie dotyczy

8. a)

8.1  Pracownik ds promocji gminy

8.2 Administrator strony internetowej (za nadmierne używanie wulgaryzmów)

10. nie

11. nie dotyczy

12. nie dotyczy

13. d)

13.1. nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Żórawina

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KOŚCIAN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1593

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakoscian.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 02.06.2021 21:34

usunięto w dniu 20.09.2021 15:48.

Odpowiedź na informację w sprawie korzystania przez urząd z Facebooka przez WOJCIESZKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2009

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o informację z dnia 18.06.2021 r. w
zakresie m.in. korzystania przez urząd z Facebooka, w sposób wskazany we
wniosku.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter
ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
(możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi
także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o
sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o
więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie, zasady korzystania z Facebooka nie zostały dotychczas sformalizowane.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub
na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam
informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające
się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników
Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.)
na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

Nie było takich sytuacji

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na
oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

Nie ma zablokowanych osób.

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu
ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie
opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Stanowisko ds. kadr; stanowisko ds. inwestycji i promocji, kierownik
referatu inwestycyjno - gospodarczego;

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

Co do zasady nie blokujemy użytkowników na Facebooku, nie było jeszcze
takiej sytuacji.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL.
JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu.
Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy
na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które
firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

NIE

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją
się w gminie/mieście?

Wójt posiada swój prywatny profil, który wykorzystuje do celów prywatnych.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest
opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna
promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o
sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30
kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Z poważaniem,

Piotr Goławski

Urząd Gminy Wojcieszków

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

Tel. /25/ 755 41 01

Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
wiadomości wraz z załącznikami.

Uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych osobowych związanych
z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46,
21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem Ochrony Danych
możecie się Państwo skontaktować pod adresem: <mailto:iod@pcat.pl>
iod@pcat.pl . Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf>
https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji przez GRABOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1008

Dzień dobry.

 W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji.
Tak jak wcześniej pisałam, został wysłany na poprzedni adres e-mail,
którym już oficjalnie się nie posługujemy. Raz jeszcze bardzo przepraszamy.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

_a) tak_

b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)

c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

_a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)_

_b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)_

c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)

e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?

a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu

_b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności_

_c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP_

d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)

a) tak

_b) nie_

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?

a) tak

_b) nie_

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?

a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?

_a) pracownicy urzędu_

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410

a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą

b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą

c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki

d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki

e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki

f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

_Są tylko wpisy publiczne_

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?

a) tak

_b) nie_

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

_Nie prowadzi_

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.

a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.

b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy

c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.

_d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach._

e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Pozdrawiam

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21

Re: wniosek o informację przez GRABOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1008

Dzień dobry.

Niestety Państwa wiadomość automatycznie trafiła do ofert na stary adres
e-mail Urzędu. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na
wniosek. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21

W dniu 2021-06-17 o 09:50, sprawa-37791@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fwd: Fwd: wniosek o informację przez GRUTA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2211

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

/Z wyrazami szacunku
/ *
Paweł Tomaszewski

Inspektor ds. Informatyki*
informatyk@gruta.pl <mailto:informatyk@gruta.pl>
+48 531 831 060
+48 564 683 121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta <https://www.facebook.com/gminagruta>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: wniosek o informację
Data: Wed, 18 Aug 2021 12:48:14 +0200
Nadawca: Urząd Gminy w Grucie <gruta@gruta.pl>
Adresat: informatyk@gruta.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek o informację
Data: Mon, 26 Jul 2021 10:02:15 -0000
Nadawca: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gruta@gruta.pl

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o
informację z dnia 18.06.2021 r. w zakresie m.in. korzystania przez urząd
z Facebooka. Poniżej ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak
najszybsze udzielenie odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na
jej przesłanie już minął.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały
Zarządu 9/OB/I/2021

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/45320/112423

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-05-09 07:46:52 z adresu >
gmina@jodlownik.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i >
art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, >
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > >
udostępnienie następujących informacji publicznych: CZĘŚĆ I > OFICJALNY
PROFIL > GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU 1. Czy gmina > prowadzi swój profil
na Facebooku? a) > tak b) tak, nawet kilka > (jeśli jest kilka profili,
w tym tematyczne, do > odpowiadania na > dalsze pytania prosimy wybrać
ten profil, który ma charakter > > ogólny i dotyczy codziennego
funkcjonowania urzędu/miasta/gminy) b) > nie > (prosimy o przejście do
pytania nr 10) 2. Jaką rolę ma > pełnić profil gminy na > Facebooku w
Państwa gminie/mieście? > (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi) >
a) informacyjną > (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi > także > w BIP lub na stronie internetowej) b) promocyjną
(promowanie > walorów > miasta/gminy na zewnątrz) c) dyskusyjną (pomaga
> wszystkim > mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, >
które na co dzień dzieją > się w gminie/mieście) d) ma ułatwiać >
codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z > > mieszkańcami/mieszkankami
(np. na profilu pojawia się także > > wójt/burmistrz/prezydent i
przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją > > działalność, odpowiada na
pytania; pojawiają się inni > przedstawiciele urzędu, > zadawane są
mieszkańcom pytania o sprawy > gminy itp.) d) Inna, jaką? 3. Czy >
zasady korzystania przez > gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją > mającą > odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak,
prosimy o więcej > > informacji o tym, jakie to dokumenty. 4. Jak
wygląda kwestia > umieszczania > informacji na Facebooku? a) umieszczane
są tylko > informacje, które znalazły się > wcześniej w BIP lub na
stronie > internetowej urzędu b) Facebook to pierwsze i > najszybsze
miejsce > umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej >
> kolejności c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, >
niekoniecznie > pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i > w
BIP d) Inne, jakie? 5. > Czy zasady blokowania i ukrywania > komentarzy
oraz blokowania użytkowników > Facebooka zostały spisane > w regulaminie
lub innym dokumencie przygotowanym w > urzędzie? (nie > chodzi o
regulamin Facebooka) a) tak b) nie 6. Czy w ciągu > > ostatnich 12
miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na > oficjalnym >
profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś > użytkownicy? a) tak b) nie
6.1. > W jakich sytuacjach > zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany? 7. > Ile > osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na
wniosek) zablokowanych na > > oficjalnym profilu gminy/miasta w tym
serwisie? 7.1. Czy są > wśród nich > użytkownicy, którzy zostali
zablokowani po raz > kolejny? a) tak b) nie c) nie > dotyczy d) Inna
sytuacja > (jaka?) 8. Czy profil Facebook gminy prowadzą > pracownicy >
urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)? a) pracownicy urzędu > > b)
podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania > 8.2) 8.1.
> Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są > zatrudnieni oraz
zakresu ich > obowiązków związanych z prowadzeniem > Facebooka (czy jest
to konkretnie opisane > czy tylko wskazane, że > prowadzą media
społecznościowe?) 8.2 Kto decyduje o > > zablokowaniu użytkowników na
Facebooku? PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ > TYLKO > PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI > GO PRACOWNIK URZĘDU, > NALEŻY
PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9 8.3. Prosimy > o wskazanie, jakie ma uprawnienia w
> ramach prowadzenia profilu. > Prosimy o wskazanie roli zgodnie z
klasyfikacją > serwisu Facebook: >
https://www.facebook.com/help/289207354498410 a) > Administrator - >
dostęp do Facebooka z pełną kontrolą b) Redaktor - dostęp do > >
Facebooka z częściową kontrolą c) Moderator - dostęp do zadań: >
Odpowiedzi na > wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, >
Statystyki d) Reklamodawca - > dostęp do zadań: Reklamy, > Statystyki e)
Analityk - dostęp do zadań: > Statystyki f) > Inna - jaka? 8.3.1.
Prosimy o informację o zakresie zadań > > związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, > jakie > zadania znajdują się
w umowie. 8.3.2. Prosimy o > informację o wysokości > miesięcznego
wynagrodzenia, które firma > zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu. > 9.
Czy widoczność wpisów na > gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o > sytuacje, w > których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
CZĘŚĆ II - > > OFICJALNY PROFIL W/B/P 10. Czy istnieje oficjalny profil
> > wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku? a) tak B) nie 11. > Czy >
prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta > na
Facebooku jest > opłacane z budżetu gminy? 12. Jeśli nie > istnieje
oficjalny profil, to czy > wójt/burmistrz/prezydent > prowadzi swój
własny profil, na którym informuje o > sprawach, > które dzieją się w
gminie/mieście? CZĘŚĆ III REKLAMA GMINY/MIASTA > W > MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 13. Czy na którymkolwiek z > profili na Facebooku, >
którego prowadzenie jest opłacane przez > gminę, realizowane są
działania > reklamowe, takie jak płatna > promocja profilu, konkretnych
wpisów lub kampanie > reklamowe? > Chodzi o sytuacje, kiedy taka
promocja jest opłacana z budżetu > > gminy. a) Tak - zarówno na
profilu(ach) gminy, jak i > > wójta/burmistrza/prezydenta. b) Tak -
tylko na profilu(ach) gminy > c) Tak - > tylko na oficjalnym profilu
wójta/burmistrza/prezydenta. > d) Nie - nie > realizujemy płatnych
kampanii reklamowych w social > mediach. e) Inna sytuacja - > jaka?
13.1. Prosimy o informację > o łącznych kosztach płatnych kampanii >
reklamowych zrealizowanych > w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 > r. a 30 > kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy) Wnosimy o
udostępnienie > wskazanych > informacji w formie elektronicznej na
adres: {{EMAIL}} > Szymon Osowski, > Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena
Błaszczyk - > członkowie zarządu, zgodnie z > zasadami reprezentacji

1