Opis

Pytania, które wysyłamy stanowią kontynuację monitoringu dotyczącego blokowania użytkowników i użytkowniczek mediów społecznościowych (tamten monitoring dotyczył czterech województw - dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego). O ile poprzednio chcieliśmy dowiedzieć się jakie media społecznościowe są prowadzone w gminach i jakie zasady nimi rządzą, teraz skupiamy się głównie na Facebooku i pogłębiamy wiedzę o tym, jaką rolę wyznaczają mu władze gminne.

Listy

odp. na wniosek o informację publiczną przez LUBAŃ w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2215

Dzień Dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 czerwca 2021 r. (data wpływu: 21 czerwca 2021 r.) w
sprawie działań w mediach społecznościowych.

--
_________________________
Z poważaniem

Patrycja Ślimak
Urząd Gminy Lubań
tel. 75 646 59 22
patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl

1

RE: wniosek o informację przez KURÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1928

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

Odp: Nie

JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

Odp: Nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się
w gminie/mieście?

Odp: Nie

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

Odp: Nie prowadzimy płatnych kampanii reklamowych w socjal mediach.

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Z poważaniem

Barbara Nowacka

Sekretarz Gminy Kurów

tel. 81 88-75-007

sekretarz@kurow.eu

Herb_229x256

Urząd Gminy Kurów

ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów

tel. 81 88-11-151, 81 88-11-777

fax 81 88-75-016

www.kurow.eu <https://www.kurow.eu/>

2

Re: wniosek o informację przez LĄDEK-ZDRÓJ w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2412

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Grzegorz Szczygieł

Kierownik

Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska

Tel. +48 74 8 117 850

Fax +48 74 8 147 418

Ratusz 31, 57-540 Lądek - Zdrój

e-mail: turystyka@ladek.pl <mailto:turystyka@ladek.pl>

www.ladek.pl <http://www.ladek.pl/>

Informujemy, iż Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju przetwarza Państwa dane
osobowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO. Informacje
o szczegółach przetwarzaniu, celu, zakresie a także Państwa uprawnieniach
znajdują się w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie BIP pod
adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/, oraz
https://ladek.pl/urzad/ochrona-danych/

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

-----------------------------------------------

2

wniosek 89 przez WOŁOMIN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #677

Dzień dobry,

proszę o potwierdzenie otrzymania pisma.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

1

wniosek 89 przez WOŁOMIN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #677

Dzień dobry,

proszę o potwierdzenie otrzymania pisma.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

1

Gmina Domaniów - UIP przez DOMANIÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2375

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Dorota Sala

Sekretarz Gminy Domaniów

Tel. 71 301 73 72

1

Re: Fwd: Fwd: wniosek o informację przez GAWORZYCE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2361

Gaworzyce, 23 czerwca 2021 r.

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska *
*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*
*sprawa-39230@fedrowanie.siecobywatelska.pl
*

Przekazuję w załączniku do niniejszego e-maila odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

photo-logo
Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach
tel.: 76 8316 285 w. 41
www: www.gaworzyce.com.pl <http://www.gaworzyce.com.pl>

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego
materiału z komputera.

2

Re: odpowiedź na wniosek o informację przez MIŁAKOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1456

Miłakowo, 23.06.2021 r.

Urząd Miejski w Miłakowie

ul. Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

ORG.1431.15.2021

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

dotyczy : wniosku o udzielenie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie
informuję co następuje:

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
*a) tak*

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

*a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)*
*b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)**
**c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)**
**d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)*
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

*NIE*

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
*b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności*
*c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP*
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
*b) nie*

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
*b) nie*

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany? *nie dotyczy*

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie? *nie dotyczy*

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
*c) nie dotyczy*
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
*b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)*

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku? *podmiot
zewnętrzny w sytuacji pojawiania się obraźliwych lub mających charakter
rasistowski, komentarzy*

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
*b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą*
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

1)świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie kreowania
strategii działania, realizacji procesów marketingowych oraz związanych
z komunikacją i promocją Miasta i Gminy Miłakowo, Urzędu Miejskiego w
Miłakowie oraz jednostek organizacyjnych,

2)prowadzenia szkoleń, warsztatów kompetencyjnych mających na celu
rozwój kadry Zamawiającego, w celu optymalizowania procesów realizacji
powierzonych zadań,

3)podejmowania działań związanych z kreowaniem strategii działania
Zamawiającego - w zakresie efektywnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego
w Miłakowie oraz jednostek organizacyjnych, w tym działań na rzecz
budowania dobrego wizerunku Miasta i Gminy Miłakowo w odbiorze społecznym,

4)realizacji projektów i zadań, których charakter, zakres i cele mają
związek z kreowaniem dobrego wizerunku Miasta i Gminy Miłakowo oraz
Urzędu Miejskiego, określonych w swojej specyfice przez Zamawiającego.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

1.*2.500 zł**(słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie.*

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym. *NIE*

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
*b) nie *

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy? *nie dotyczy*

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście? *tak*

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
*d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.*
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. *(nie dotyczy)*

Z poważaniem

Justyna Zabiełło
Sekretarz Gminy
--------------------------
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. 89 757 83 32
www.milakowo.eu

W dniu 02.06.2021 o 21:33, sprawa-38239@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: *** SPAM *** wniosek o informację przez MIŁAKOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1456

Dzień dobry, w związku z moją po nad miesięczną nieobecnością w pracy
odpowiedź udzielono w dniu dzisiejszym. Ponadto proszę o wysyłanie
zapytań na ogólnego meila Urzędu, to jest *sekretariat@milakowo.eu *

Państwa wniosek znalazł się w SPAM mojej poczty.

Z poważaniem

Justyna Zabiełło
Sekretarz Gminy
--------------------------
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. 89 757 83 32
www.milakowo.eu

W dniu 17.06.2021 o 09:50, sprawa-38239@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAGRODNO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2392

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2021 r. o udostępnieni informacji
publicznej poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania:

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

a) tak

b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter
ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)

c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
(możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi
także w BIP lub na stronie internetowej)

b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o
sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)

e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o
więcej informacji o tym, jakie to dokumenty. NIE

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?

a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub
na stronie internetowej urzędu

b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam
informacje trafiają w pierwszej kolejności

c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające
się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników
Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)

a) tak

b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.)
na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?

a) tak

b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na
oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie? 2

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?

a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?

a) pracownicy urzędu

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu
ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie
opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku? CEO firmy w
uzgodnieniu z przedstawicielem urzędu.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL.
JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu.
Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/help/289207354498410

a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą

b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą

c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki

d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki

e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki

f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy
na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.
Obsługa mediów społecznościowych.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które
firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu. Nie da się wyodrębnić tych
kosztów, ponieważ umowa obejmuje również inne działania niż prowadzenie MS.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym. NIE

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?

a) tak

b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy? NIE

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją
się w gminie/mieście?

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest
opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna
promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o
sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.

a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.

b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy

c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.

d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30
kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy) NIE DOTYCZY

Beata Łuckiewicz-Kropska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zagrodno

Zagrodno 52

59-516 Zagrodno

tel. 76 877-33-96

e-mail: <mailto:b.luckiewicz-kropska@zagrodno.eu>
b.luckiewicz-kropska@zagrodno.eu

<http://www.zagrodno.eu/> www.zagrodno.eu

1

Odpowiedź na wniosek Z DNIA 18.06.2021 przez BLEDZEW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2102

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
(możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi
także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o
sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o
więcej informacji o tym, jakie to dokumenty. - NIE

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające
się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników
Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.)
na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany? BRAK ZABLOKOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na
oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie? - 0

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
c) nie dotyczy

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu
ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie
opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?) - TYLKO
WSKAZANE, PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ, PRACOWNIK BIURA RADY ORAZ
PRACOWNIK DS. GOSPODAROWANIA GRUNTASMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku? - NIE DOTYCZY

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym. BRAK
WPISÓW Z OGRANICZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy? NIE DOTYCZY

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją
się w gminie/mieście? TAK, PROWADZI

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest
opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna
promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o
sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30
kwietnia 2021 r. NIE DOTYCZY

Z poważaniem:
Magdalena Jankiewicz

podinspektor ds. księgowości podatkowej

Tel. 95 743 66 13

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 18 czerwca br. - Gmina Sępólno Krajeńskie przez SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2275

Dzień dobry,

W związku z wpłynięciem wniosku o udostepnienie informacji publicznej z dnia
18 czerwca br. Przesyłam odpowiedź w załączniku.

_______________________

Z poważaniem

Michał Otlewski

Informatyk Urzędu Miejskiego

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. (052) 389 42 60
<http://www.gmina-sepolno.pl/> www.gmina-sepolno.pl

_______________________

2

odpowiedź na wniosek przez WOHYŃ w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2068

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
złożony do tut. Urzędu 18 czerwca br.

Agnieszka Buch

UG Wohyń

1

FW: wniosek o informację przez ZBĄSZYNEK w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2150

W nawiązaniu do wniosku o dostępie do informacji publicznej z dnia 18.06.2021 r. poniżej przedstawiam odpowiedzi na zapytania (zaznaczone kolorem zielonym).

Informacji udzieliła:

Magdalena Tomaszewska

Kierownik Referatu Ogólno-Administracyjnego

Urząd Miejski w Zbąszynku

1

wniosek o informację przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2072

Dzień dobry

Poniżej zaznaczone odpowiedzi na Państwa pytania przesłane do urzędu 21 czerwca.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
Nie

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Są to pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju zajmujący się komunikacją społeczną i promocją, obsługa mediów społecznościowych jest jednym z wielu ich obowiązków opisanych w zakresie.

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
Nie.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
Tak, profil prywatny.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Z poważaniem

Marta Muszyńska

inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 371 78 08

www.miedzyrzec.pl

1

(bez tematu) przez DĄBIE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2086

dzień dobry ,
przesyłam odpowiedź na informację publiczną.
Pozdrawiam
--
--

tel. 68 888 60 01 fax 68 888 60 26
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie
www.dabie.pl

1

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez TRZEBIECHÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2149

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął
do Urzędu Gminy w Trzebiechowie w dniu 21 czerwca 2021 r. poniżej
przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana pytania:

Ad 1. Nie,

Ad 2. – 9. Nie dotyczy,

Ad 10. – Nie,

Ad 11. Nie dotyczy,

Ad 12. Tak,

Ad 13. Nie dotyczy

Ad 13.1. Nie dotyczy

Wójt Gminy

Izabella Staszak

przesyła

--

*Wiktoria Ćwirko*

Sekretariat

urzad@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31 / fax. 68 351 41 06

herb

*Urząd Gminy Trzebiechów*

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

1

RE: wniosek o informację przez URZĘDÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1899

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Agnieszka Dorosz

Kancelaria

Urząd Miejski w Urzędowie

Tel. 81/82 25 030

81/82 25 150

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 czerwca 2021 roku przez STRZELCE KRAJEŃSKIE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2147

Dzień dobry,

poniżej pytania i odpowiedzi.

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
(możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi
także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o
sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o
więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie, zasady nie były poprzedzone dyskusją.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające
się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników
Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.)
na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

Nie było takiego przypadku. Nie mamy w tej kwestii wypracowanych zasad
postępowania.

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na
oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

Brak osób zablokowanych.

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
c) nie dotyczy

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu
ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie
opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Patryk Bagiński - inspektor ds. komunikacji społecznej - administrator,
Mateusz Feder - burmistrz - administrator, Mateusz Karkoszka - sekretarz -
administrator, Łukasz Sitarz - informatyk - redaktor.

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

Nie było takiego przypadku. Jeśli pojawi się taka potrzeba, decyzja zostanie
ustalona
w trakcie szerokiej dyskusji wyżej wymienionych osób.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

Nie. Widoczność wpisów nie jest ograniczana.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

nie dotyczy

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją
się w gminie/mieście?

Tak, burmistrz na swoim prywatnym profilu informuje o sprawach gminnych.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest
opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna
promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o
sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
d) Nie. Nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30
kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Nie dotyczy.

Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania - służę pomocą.

Z pozdrowieniami

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

media@strzelce.pl <mailto:media@strzelce.pl>

1

RE: wniosek o informację przez BABIMOST w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2075

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.06.2021 r. przesłany na główną skrzynkę urzędu, informuję:

Ad.1

Tak

Ad.2

a. informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b. promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

Ad.3

Zasady korzystania przez gminę z Facebooka nie zostały poprzedzone dyskusją, nie jest stworzona w tym celu oddzielna dokumentacja.

Ad.4

c. Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

Ad.5

Nie

Ad.6

Nie

Ad.6.1

Nie dotyczy

Ad.7

0

Ad.7.1

c) Nie dotyczy

Ad.8

a. pracownicy urzędu

Ad.8.1

Informatyk – wskazanie

Ad.8.2-8.3.2

Nie dotyczy

Ad.9

Nie jest ograniczona

Ad.10

Nie

Ad.11

Nie dotyczy

Ad.12

Nie

Ad.13

d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

Ad.13.1

Nie dotyczy

Aleksandra Krasińska
Podinsp. ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
tel.: +48 68 351 38 77
e-mail: <mailto:informatyk@umbabimost.pl> informatyk@umbabimost.pl
<http://www.babimost.pl/> www.babimost.pl

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod adresem <http://www.babimost.pl/klauzula-informacyjna> www.babimost.pl/klauzula-informacyjna

2

Odpowiedź przez DOROHUSK w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1868

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na przedmiotowy wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

URZĄD GMINY DOROHUSK

____________________________________________________________________________
__________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej

1

odpowiedź na wniosek o informację przez GUBIN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2138

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

Część I 1. C)NIE,

Część II 10. B) NIE

11) nie dotyczy,

12. tak

CZĘŚĆ III

13. NIE DOTYCZY

13.1. NIE DOTYCZY

Pozdrawiam

P. Głuszczak

Sekretariat Wójta Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20

66-620 Gubin

Tel. 68 359 16 40

e-mail: urzad@gminagubin.pl

Re: Pd: wniosek o informację Gmina Jadów przez JADÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #489

W dniu 17.06.2021 o 09:52, jadow pisze:
--
Justyna Winnicka-Bayram, Urząd Gminy Jadów - Kierownik Referatu
Organizacyjno Społecznego, tel. 25 785-44-09 mail :
justyna.winnicka@jadow.az.pl

1

odpowiedź na wniosek-informacja publiczna przez NOWOGRODZIEC w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2447

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

<http://www.nowogrodziec.pl/> www.nowogrodziec.pl

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla
wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości,
nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej
ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku., informuję, że: 1. Administratorem podanych przez Państwa danych
osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca 2. Z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail
<mailto:iod@nowogrodziec.pl> iod@nowogrodziec.pl ; 3. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4. Podane przez Państwa
dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 5. Podane przez
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez
czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez cza, który wynika z
przepisów prawa; 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7.Posiadają Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 8. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób składających Wnioski w trybie Ustawy o dostępie do informacji
publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca
z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; <mailto:urzad@nowogrodziec.pl>
urzad@nowogrodziec.pl, tel. 75 73 80 660.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) -
iod@nowogrodziec.pl

2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

- dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku
o dostęp do informacji publicznej,

- na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy
z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity
Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami).

3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy
administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają
dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w
szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.

Podstawę przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi
stanowi art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zmianami).

4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa).

- W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Czy muszę podać swoje dane?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w
szczególności przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji
publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami). Niepodanie
wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana skargi. W
pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

1

Re: P2021.132900 - wniosek oinformację przez Rybnik w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1090

Dzień dobry,

bardzo przepraszam, że dziś dopiero otrzymują Państwo odpowiedź. To moja wina. Kolega, z którym współpracuję przygotował część odpowiedzi, ja miałam przygotować resztę. Inaczej go zrozumiałam. Jeszcze raz przepraszam. Jezeli chcecie Państwo cokolwiek doprecyzować, to polecam się do kontaktu.

Część I
Pytanie 1: TAK
Pytanie 2: a, b, c, d
Pytanie 3: brak takich dokumentów
Pytanie 4: c
Pytanie 5: NIE
Pytanie 6: TAK
Pytanie 6.1: Nie zostaje
Pytanie 7: 14 osób
Pytanie 7.1: nie
Pytanie 8: a
Pytanie 8.1: pracownicy wydziału promocji: młodszy referent, inspektor, naczelnik wydziału, prowadzenie mediów społecznościowych
Pytanie 9: nie

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Tak. https://www.facebook.com/KuczeraPiotr

11. Nie.
12. Informuje na profilu, którego link wskazałam wcześniej (pytanie 10.).

Część 3:
Pytanie 13: b
Pytanie 13.1: w tym okresie nie były realizowane płatne kampanie

Pozdrawiam,
Agnieszka Skupień
rzecznik prasowy

rzecznik@um.rybnik.pl
tel. 501 110 263 Urząd Miasta Rybnika
Biuro Prasowe 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 100, f +48 32 42 24 124
biuroprasowe@um.rybnik.pl
RYBNIK.EU Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnik: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=349 sprawa-37873@fedrowanie.siecobywatelska.pl, w dniu 2021-06-02, o godz. 19:24, napisał(a):

----- Wiadomość oryginalna -----
Od: sprawa-37873@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: rybnik@um.rybnik.pl
Data: 2021-06-02 19:24:16+02
Temat: Re: P2021.132900 - wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-37873@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org