Opis

Aktywni obywatele/lki często narzekają na jakość debaty w mediach społecznościowych gminy. Po pierwsze zwracają uwagę, że niektóre informacje pojawiają się tylko tam. Po drugie krytykują blokowanie pytań i głosów krytycznych. Postanowiliśmy sprawdzić jak często gminy prowadzą media społecznościowe i czy jakoś tę kwestię regulują.

Listy

Nie przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TŁUCHOWO w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #293

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-25 21:46

usunięto w dniu 2020-05-06 11:12.

Nie przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez TŁUCHOWO w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #293

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-05-27 09:27

usunięto w dniu 2020-05-06 11:13.

Nie przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZKLARSKA PORĘBA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #227

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-23 20:29

usunięto w dniu 2020-01-22 13:02.

Nie przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WIĄZÓW w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #243

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 2019-04-23 20:17

usunięto w dniu 2019-12-10 09:15.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez PASZOWICE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #136

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

W załączeniu przesyłam polecenie.
Proszę o przekazanie go podległym wam prowadzącym/kierownikom kontraktów.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

1

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Tym razem z załącznikiem

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam. Prosił bym o wydrukowanie jednej strony.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Miesięczne informacje za 04/2019

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Jak przyjdzie ten dokument daj mi znać.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DĘBOWA ŁĄKA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #202

Cz. FB

Nie dotyczy

Cz. 2 TWITTER

Nie dotyczy

Cz. 3 FORUM

Nie

Cz. PROFIL

Nie dotyczy

Z poważaniem

UG Dębowa Łąka

W dniu 25.04.2019 o 21:46, sprawa-13311@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja publiczna przez OBROWO w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #257

--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki
są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji.

1

Fwd: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez OBROWO w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #257

W odpowiedzi na maila informuję, iż:

ad.1.1

Gmina Obrowo nie prowadzi profilu na facebooku

ad. 2.1

Gmina Obrowo nie prowadzi konta na Twitterze

ad. 3

Urząd Gminy Obrowo nie prowadzi forum dla mieszkańców, ani grupy w
serwisie społecznościowym

ad.4.1

nie dotyczy

Pozdrawiamy

UG Obrowo

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Fri, 5 Jul 2019 08:56:02 +0200
Nadawca: Gmina Obrowo <obrowo@obrowo.pl>
Adresat: radagminy@obrowo.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Thu, 25 Apr 2019 19:46:33 -0000
Nadawca: sprawa-13366@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-13366@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: obrowo@obrowo.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13366@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nie przeczytano: [SPAM] Media społecznościowe w gminach 2019 przez BIŁGORAJ w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #326

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@bilgoraj.pl
Temat: [SPAM] Media społecznościowe w gminach 2019
Wysłano: 27.05.2019 09:38

usunięto w dniu 01.07.2019 08:36.

Fw: Gmina Chełmża przez CHEŁMŻA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #192

Dzień dobry, w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem,
K.Orłowska
UG Chełmża
-----Oryginalna wiadomość-----

1

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #229

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
**ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
*

RSO.1431.25.2019.PC

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
mailem, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn.
zm.) udzielamy następujących odpowiedzi:

CZ. 1 > FACEBOOK
1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
*Tak*

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?
*Tak*

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka?
*Nie*

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, > gdzie jest ona opisana.
*Nie dotyczy*

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?
*0*

6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?
*Pracownicy urzędu*

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. >
*sekretarz, informatyk*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER
1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?
*Nie*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
Twittera?
4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, > gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie?
6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. >
*Nie dotyczy*

CZĘŚĆ III - > FORUM
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
społecznościowym?
*Nie*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >
1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?
*Nie dotyczy*

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. Wnosimy o
> udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na >
adres: {{EMAIL}} Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i > > Bartosz
Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
*Nie dotyczy*

Z up. Wójta Gminy
sekretarz
Dorota Bukowska

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

tel./fax 56 686-70-56

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

---------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
e-mailowourzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@jumi2012.pl

Szczegóły nawww.bip.kijewo.pl

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MROCZA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #252

Dzien dobry,

Przesyłam informację dot. Mediów społecznościowych w gminie Mrocza.

Joanna Murawiec
Kierownik Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy

tel. 52 3867424

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁE BŁOTA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #176

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 Dzień&nbsp;dobry&nbsp;

W&nbsp;załączeniu&nbsp;przesyłam&nbsp;odpowiedź&nbsp;na&nbsp;złożony&nbsp;w&nbsp;dniu&nbsp;27.05.2019&nbsp;wniosek&nbsp;o&nbsp;udostępnienie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej
&nbsp;
Andrzej&nbsp;Pasek
&nbsp;
Referat&nbsp;Organizacyjny&nbsp;INFORMATYK
&nbsp;
tel&nbsp;52&nbsp;323-90-90
&nbsp;
 
&nbsp;
URZĄD&nbsp;GMINY&nbsp;BIAŁE&nbsp;BŁOTA
&nbsp;
ul&nbsp;Szubińska&nbsp;7
&nbsp;
86-005&nbsp;Białe&nbsp;Błota
&nbsp;
www.bialeblota.pl
&nbsp;
tel&nbsp;+48&nbsp;52&nbsp;323-90-90
&nbsp;

&nbsp;Treść&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości,&nbsp;wraz&nbsp;z&nbsp;załącznikami,&nbsp;jest&nbsp;poufna&nbsp;i&nbsp;podlega&nbsp;ochronie&nbsp;prawnej.&nbsp;Odbiorcą&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości&nbsp;może&nbsp;być&nbsp;wyłącznie&nbsp;jej&nbsp;adresat.&nbsp;Jeżeli&nbsp;nie&nbsp;jest&nbsp;Pan/Pani&nbsp;adresatem&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości,&nbsp;nie&nbsp;może&nbsp;Pan/Pani&nbsp;ujawniać&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości,&nbsp;kopiować,&nbsp;rozpowszechniać,&nbsp;ani&nbsp;też&nbsp;w&nbsp;żaden&nbsp;inny&nbsp;sposób&nbsp;udostępniać&nbsp;lub&nbsp;wykorzystywać&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości.
&nbsp;Jeżeli&nbsp;Pan/Pani&nbsp;otrzymał&nbsp;niniejszą&nbsp;wiadomość&nbsp;omyłkowo&nbsp;prosimy&nbsp;o&nbsp;niezwłoczne&nbsp;zawiadomienie&nbsp;o&nbsp;tym&nbsp;fakcie&nbsp;nadawcy&nbsp;oraz&nbsp;o&nbsp;usunięcie&nbsp;niniejszej&nbsp;wiadomości,&nbsp;wraz&nbsp;z&nbsp;załącznikami,&nbsp;z&nbsp;Pana/Pani&nbsp;komputera.&nbsp;Dziękujemy.
&nbsp;
&nbsp;This&nbsp;message,&nbsp;including&nbsp;the&nbsp;attachments&nbsp;hereto,&nbsp;is&nbsp;confidential&nbsp;and&nbsp;legally&nbsp;privileged.&nbsp;It&nbsp;is&nbsp;intended&nbsp;solely&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;addressee.&nbsp;If&nbsp;you&nbsp;are&nbsp;not&nbsp;the&nbsp;intended&nbsp;recipient,&nbsp;any&nbsp;disclosure,&nbsp;reproduction,&nbsp;distribution,&nbsp;or&nbsp;other&nbsp;dissemination&nbsp;or&nbsp;use&nbsp;of&nbsp;this&nbsp;message&nbsp;is&nbsp;strictly&nbsp;prohibited.
&nbsp;If&nbsp;you&nbsp;have&nbsp;received&nbsp;this&nbsp;message&nbsp;in&nbsp;error,&nbsp;please&nbsp;notify&nbsp;the&nbsp;sender&nbsp;immediately&nbsp;and&nbsp;delete&nbsp;this&nbsp;message,&nbsp;including&nbsp;any&nbsp;attachments,&nbsp;from&nbsp;your&nbsp;computer.&nbsp;Thank&nbsp;you.
&nbsp;
 
&nbsp;
Wiadomość&nbsp;wysłana&nbsp;z&nbsp;SOD&nbsp;PROTON
&nbsp;&nbsp;

1

Fwd: Urząd Gminy Biszcza: odpowiedź na pismo Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przez BISZCZA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #328

---------- Forwarded message ---------
Od: Andrzej Kowal <kowala@biszcza.pl>
Date: śr., 5 cze 2019 o 15:04
Subject: Urząd Gminy Biszcza: odpowiedź na pismo Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

Urząd Gminy Biszcza, w odpowiedzi na pismo Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska z dnia 27 maja 2019r.

Podaję do informacji dla członków zarządu: Szymon Osowski, Katarzyna
Batko-Tołuć, Bartosz Wilk – członków zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji, co następuje:

Ad. Cz.1

Ad.1 – tak

Ad.2 – nie

Ad.3 – nie

Ad.4 – nie dotyczy

Ad.5 – brak zablokowanych

Ad.6 – tak

Ad.7 – mł. Referent do spraw Ewidencji Ludności

Ad.Cz.2

Ad.1 – nie

Ad.2 – nie dotyczy

Ad.3 – nie dotyczy

Ad.4 – nie dotyczy

Ad.5 – nie dotyczy

Ad.6 – nie dotyczy

Ad.7 – nie dotyczy

Ad.Cz.III - nie

Ad.1 – nie istnieje

Ad.2 – nie dotyczy

Oryginał pisma w załączniku

Pozdrawiam Andrzej Kowal

1

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUBARTÓW w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #398

Witam serdecznie,

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem,
Mirosław Czuchryta
UG Lubartów

W dniu 2019-05-27 o 10:18, sprawa-13507@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Media społecznościowe w gminach 2019 - odpowiedź przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #415

Witam,
W załączniku przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 maja 2019 roku.
Pozdrawiam,

Katarzyna Martyniuk

Podinspektor ds. promocji

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 372-62-17

kom. 600 282 276

2

Fwd: portale społecznościowe przez NIELISZ w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #423

---------- Forwarded message ---------
Od: Wojciech Gardyga <promocja@nielisz.pl>
Date: czw., 6 cze 2019 o 08:21
Subject: portale społecznościowe
To: <katarzyna.batko@siecobywatelska.pl>

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani zapytania informuję co następuje:

1. Gmina Nielisz prowadzi swój profil na Facebooku i link znajduje się
na stronie internetowej (obecnie strona w trakcie przebudowy).
2. Zasady blokowania komentarzy i użytkowników są ściśle określone w
Facebook, które są przez nas przestrzegane. Obecnie jest zablokowanych 2
użytkowników.
3. Gminny profil na Facebook prowadzi pracownik Urzędu Gminy Nielisz,
Referent ds. Promocji i Polityki Informacyjnej – PR.
4. Gmina Nielisz nie prowadzi profilu na Twitterze.
5. Gmina Nielisz nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisach
społecznościowych.
6. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Nielisz.

Dziękujemy za kontakt z Urzędem Gminy Nielisz. Mam nadzieję, że odpowiedzi
są dla Pani satysfakcjonujące.

Z poważaniem

Wojciech Gardyga
Referent ds. Promocji i Polityki Informacyjnej - PR

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27

------------------------------

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org