Opis

Aktywni obywatele/lki często narzekają na jakość debaty w mediach społecznościowych gminy. Po pierwsze zwracają uwagę, że niektóre informacje pojawiają się tylko tam. Po drugie krytykują blokowanie pytań i głosów krytycznych. Postanowiliśmy sprawdzić jak często gminy prowadzą media społecznościowe i czy jakoś tę kwestię regulują.

Listy

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #229

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
**ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
*

RSO.1431.25.2019.PC

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
mailem, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn.
zm.) udzielamy następujących odpowiedzi:

CZ. 1 > FACEBOOK
1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
*Tak*

2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
> do Facebooka?
*Tak*

3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
użytkowników Facebooka?
*Nie*

4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, > gdzie jest ona opisana.
*Nie dotyczy*

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
tym serwisie?
*0*

6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?
*Pracownicy urzędu*

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. >
*sekretarz, informatyk*

CZĘŚĆ 2 - TWITTER
1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?
*Nie*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
do Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
Twittera?
4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
> miejsca, > gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie?
6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni. >
*Nie dotyczy*

CZĘŚĆ III - > FORUM
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
społecznościowym?
*Nie*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >
1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?
*Nie dotyczy*

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. Wnosimy o
> udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na >
adres: {{EMAIL}} Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i > > Bartosz
Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
*Nie dotyczy*

Z up. Wójta Gminy
sekretarz
Dorota Bukowska

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

tel./fax 56 686-70-56

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

---------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
e-mailowourzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@jumi2012.pl

Szczegóły nawww.bip.kijewo.pl

Media społecznościowe w gminach 2019 przez MROCZA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #252

Dzien dobry,

Przesyłam informację dot. Mediów społecznościowych w gminie Mrocza.

Joanna Murawiec
Kierownik Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy

tel. 52 3867424

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁE BŁOTA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #176

       
 Dzień dobry 

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony w dniu 27.05.2019 wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Andrzej Pasek
 
Referat Organizacyjny INFORMATYK
 
tel 52 323-90-90
 
 
 
URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
 
ul Szubińska 7
 
86-005 Białe Błota
 
www.bialeblota.pl
 
tel +48 52 323-90-90
 

 Treść niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcą niniejszej wiadomości może być wyłącznie jej adresat. Jeżeli nie jest Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani ujawniać niniejszej wiadomości, kopiować, rozpowszechniać, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać niniejszej wiadomości.
 Jeżeli Pan/Pani otrzymał niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie niniejszej wiadomości, wraz z załącznikami, z Pana/Pani komputera. Dziękujemy.
 
 This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited.
 If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.
 
 
 
Wiadomość wysłana z SOD PROTON
  

1

Fwd: Urząd Gminy Biszcza: odpowiedź na pismo Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przez BISZCZA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #328

---------- Forwarded message ---------
Od: Andrzej Kowal <kowala@biszcza.pl>
Date: śr., 5 cze 2019 o 15:04
Subject: Urząd Gminy Biszcza: odpowiedź na pismo Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

Urząd Gminy Biszcza, w odpowiedzi na pismo Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska z dnia 27 maja 2019r.

Podaję do informacji dla członków zarządu: Szymon Osowski, Katarzyna
Batko-Tołuć, Bartosz Wilk – członków zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji, co następuje:

Ad. Cz.1

Ad.1 – tak

Ad.2 – nie

Ad.3 – nie

Ad.4 – nie dotyczy

Ad.5 – brak zablokowanych

Ad.6 – tak

Ad.7 – mł. Referent do spraw Ewidencji Ludności

Ad.Cz.2

Ad.1 – nie

Ad.2 – nie dotyczy

Ad.3 – nie dotyczy

Ad.4 – nie dotyczy

Ad.5 – nie dotyczy

Ad.6 – nie dotyczy

Ad.7 – nie dotyczy

Ad.Cz.III - nie

Ad.1 – nie istnieje

Ad.2 – nie dotyczy

Oryginał pisma w załączniku

Pozdrawiam Andrzej Kowal

1

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez LUBARTÓW w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #398

Witam serdecznie,

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem,
Mirosław Czuchryta
UG Lubartów

W dniu 2019-05-27 o 10:18, sprawa-13507@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Media społecznościowe w gminach 2019 - odpowiedź przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #415

Witam,
W załączniku przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 27 maja 2019 roku.
Pozdrawiam,

Katarzyna Martyniuk

Podinspektor ds. promocji

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 372-62-17

kom. 600 282 276

2

Fwd: portale społecznościowe przez NIELISZ w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #423

---------- Forwarded message ---------
Od: Wojciech Gardyga <promocja@nielisz.pl>
Date: czw., 6 cze 2019 o 08:21
Subject: portale społecznościowe
To: <katarzyna.batko@siecobywatelska.pl>

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na Pani zapytania informuję co następuje:

1. Gmina Nielisz prowadzi swój profil na Facebooku i link znajduje się
na stronie internetowej (obecnie strona w trakcie przebudowy).
2. Zasady blokowania komentarzy i użytkowników są ściśle określone w
Facebook, które są przez nas przestrzegane. Obecnie jest zablokowanych 2
użytkowników.
3. Gminny profil na Facebook prowadzi pracownik Urzędu Gminy Nielisz,
Referent ds. Promocji i Polityki Informacyjnej – PR.
4. Gmina Nielisz nie prowadzi profilu na Twitterze.
5. Gmina Nielisz nie prowadzi forum dla mieszkańców w serwisach
społecznościowych.
6. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Nielisz.

Dziękujemy za kontakt z Urzędem Gminy Nielisz. Mam nadzieję, że odpowiedzi
są dla Pani satysfakcjonujące.

Z poważaniem

Wojciech Gardyga
Referent ds. Promocji i Polityki Informacyjnej - PR

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27

------------------------------

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Re: ***SPAM*** Media społecznościowe w gminach 2019 przez MAŁOMICE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #562

Dzień Dobry !

w nawiązaniu do państwa wniosku o o udostępnienie informacji publicznej
informuję

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? *  GMINA NIE POSIADA
PROFILU NA FACEBOOKU*

2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?  NIE DOTYCZY
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? NIE DOTYCZY
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?  NIE DOTYCZY
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?  NIE DOTYCZY
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.    NIE DOTYCZY

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? *GMINA NIE POSIADA KONTA
NA TWITTERZE *
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? *NIE PROWADZI*

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)? *NIE PROWADZI*
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu. *NIE DOTYCZY*

*Z poważaniem*

*Wincenty Chłostowski
*

*Sekretarz Gminy Małomice*

*PS. Przepraszam za zwłokę.
*

Uznanie dla Państwa działalności.*
*

*
*

W dniu 2019-04-25 o 21:50, sprawa-13671@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Urząd Miejski Małomice
ul.Plac Konstytucji 3-Maja 1
67-320 Małomice
tel. 68 3769027

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez JÓZEFÓW nad Wisłą w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #370

Dzień dobry,

Na wstępie przepraszam, że odpowiadamy dopiero po ponagleniu,
ale pierwszą wiadomość przeoczyliśmy.

Poniżej podaję odpowiedzi na przesłany wniosek:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Tak;
2. Tak;
3. Nie, na chwilę obecną nie było takiej potrzeby;
4. nie dotyczy;
5. brak;
6. Pracownik Urzędu;
7. Informatyk.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Nie;

CZĘŚĆ III - FORUM

Nie;

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Istnieje tylko jego prywatny profil, w związku z czym nie jest i nie
był opłacany z budżetu gminy.

W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,

*Marcin Świerzyna*

*Informatyk*

*Urząd Miasta Józefów nad Wisłą*

ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą,

tel. 81 828 83 37, fax 81 828 50 70,

e-mail: informatyk@gminajozefow.pl <mailto:informatyk@gminajozefow.pl>
www.gminajozefow.pl <http://www.gminajozefow.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
Data: Thu, 25 Apr 2019 19:48:54 -0000
Nadawca: sprawa-13479@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-13479@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@gminajozefow.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

CZ. 1 FACEBOOK

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka?
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka?
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy
i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
gdzie jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ 2 - TWITTER

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Twittera?
3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
jest ona opisana.
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie?
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny?
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
stanowisk, na których są zatrudnieni.

CZĘŚĆ III - FORUM

Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym?

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą
go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to
pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione
przez gminę)?
2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13479@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez KOBIERZYCE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #52

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Maria Okraszewska
Promocja Gminy Kobierzyce
tel. (+48) 71 36 98 138
fax. (+48) 71 31 11 252
email: mokraszewska@ugk.pl

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
www.ugk.pl

Pani/Pana dane, ujawnione w korespondencji, przetwarzamy w celu
zrealizowania Pani/Pana sprawy, tj. przede wszystkim prowadzenia
korespondencji w określonej sprawie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce
reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach
55-040, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl
Dane posiadamy bezpośrednio od Pani/Pana lub z baz danych, do których
dostęp mają pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce (w takiej sytuacji
przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do realizacji celu).
Dane przetwarzamy do czasu realizacji danej sprawy, a później do upływu
okresu przedawnienia w danej sprawie, a następnie archiwizujemy na
podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do: dostępu dod anych, uzyskania ich kopii,
sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO, informacji o
przetwarzanych danych, a w zależności od sytuacji także do: wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania,
cofnięcia zgody lub usunięcia danych.
W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres
e-mail: IOD@ugk.pl lub korespondencyjnie na podany powyżej adres.
Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
https://www.ugk.pl/obowiazki-informacyjne-ugkobierzyce

1

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Tym razem z załącznikiem

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

1

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam. Prosił bym o wydrukowanie jednej strony.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

1

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Miesięczne informacje za 04/2019

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

1

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez GUBIN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #545

Witam,

Jak przyjdzie ten dokument daj mi znać.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

1

Odpowiedź - na wniosek Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOCK w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #377

Witam!

Odpowiadając na wniosek : Media społecznościowe w gminach 2019 informuję że:

FACEBOOK

Ad. 1. Gmina Kock nie prowadzi swojego profilu na Facebooku

Ad. 2. Nie prowadzimy kont - brak linku

Ad. 3. Nie prowadzimy - brak zasad

Ad. 4. Brak polityki kasowania komentarzy

Ad. 5. Nie prowadzimy konta - nie blokujemy osób chcących z niego korzystać

Ad. 6. Brak

Ad. 7. Brak

TWITTER

Ad. 1. Gmina Kock nie prowadzi swojego profilu na Twitterze

Ad. 2. Nie prowadzimy kont - brak linku

Ad. 3. Nie prowadzimy - brak zasad

Ad. 4. Brak polityki kasowania komentarzy

Ad. 5. Nie prowadzimy konta - nie blokujemy osób chcących z niego korzystać

Ad. 6. Brak

Ad. 7. Brak

FORUM

Gmina nie prowadzi forum na żadnym z portali społecznościowych.

Jerzy Wawerek, inspektor, informatyk

Urząd Miejski w Kocku

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Toruń w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #295

Szanowni Państwo.

Poniżej przekazuję odpowiedź na ponowiony wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data ponowienia: 27.05.2019):

CZ.1

1. Tak

2. Tak

3. Nie. Kierujemy się przepisami prawa polskiego oraz regulaminem Facebooka.

4. Nie dotyczy

5. Nie dotyczy

6. i 7. Strony na Facebooku są prowadzone przez pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia zatrudnionych na stanowiskach: stanowisko ds redagowania portali społeczościowych oraz współpracy z serwisami zewnętrznymi; stanowisko ds kontaktów z mediami, analizy informacji oraz redagowania materiałów informacyjnych

CZ.2

1. Tak

2. Tak

3. Nie. Kierujemy się przepisami prawa polskiego oraz regulaminem Twittera.

4. Nie dotyczy

5. Nie dotyczy

6. i 7. Strony na Facebooku są prowadzone przez pracowników Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia zatrudnionych na stanowiskach: stanowisko ds redagowania portali społeczościowych oraz współpracy z serwisami zewnętrznymi; stanowisko ds kontaktów z mediami, analizy informacji oraz redagowania materiałów informacyjnych

CZ.3

1.Tak

CZ.4

1 i 2. Nie. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, nie ma oficjalnego profilu w żadnym ze wskazanych przez Państwa serwisów społecznościowych. Prezydent prowadzi swój prywatny profil (Michał Zaleski) w serwisie Facebook. Profil ten nie był i nie jest prowadzony przez osoby opłacane z budżetu, ani w żaden sposób finansowany z pieniędzy publicznych.

W serwisie Facebook jest prowadzona strona (nie jest to profil) Prezydent Torunia Michał Zaleski - jest to społecznościowa strona organu wykonawczego - Prezydenta Miasta Torunia, która jest prowadzona w ramach obowiązków informacyjnych gminy, przez pracowników ze stanowisk wskazanych wyżej.

Z poważaniem

Paweł Piotrowicz

---------------------

Paweł Piotrowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Urzędu Miasta Torunia

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

56 611 87 47, p.piotrowicz@um.torun.pl

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez GĄSAWA w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #209

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczący prowadzenia przez Gminę profilu na Facebooku,
Twitterze, forum dla mieszkańców i grupy społecznościowej, oficjalnego
profilu Wójta gminy.

--
*Anna Jakubowska*
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

1

Media społecznościowe w gminach 2019 przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #171

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi:

CZ. 1 FACEBOOK 1.

1. Czy > gmina > prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

2. Jeśli tak, to czy na stronie > > internetowej gminy znajduje się link
do Facebooka? TAK

3. Jeśli > gmina prowadzi > profil na Facebooku, to czy w regulaminie
lub > innym dokumencie uregulowano > zasady blokowania komentarzy i >
użytkowników Facebooka? NIE

4. Jeśli Facebook gminy > posiada > określoną politykę kasowania
komentarzy i blokowania użytkowników, > > prosimy o przesłanie linków,
do miejsca, gdzie jest ona opisana. > NIE DOTYCZY

5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na > dzień
odpowiadania na > wniosek) zablokowanych na oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie? 0

6. Czy > profile Facebook gminy > prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzna osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNIK URZĘDU

7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
stanowisk, na których są zatrudnieni. KIEROWNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

CZĘŚĆ 2 - > TWITTER 1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

RESZTA PYTAŃ NIE DOTYCZY

2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link
> do Twittera? 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w >
regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania >
komentarzy i > użytkowników Twittera? 4. Jeśli Twitter gminy > posiada
określoną politykę > kasowania komentarzy i blokowania > użytkowników,
prosimy o przesłanie linków, do > miejsca, gdzie jest > ona opisana. 5.
Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > jest > obecnie (na dzień
odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
tym serwisie? 6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu
czy zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny? 7. Jeśli profil prowadzą >
pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie stanowisk, na których są
zatrudnieni. >

CZĘŚĆ III - > FORUM Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
grupę w > > serwisie społecznościowym?TYLKO FACEBOOK

CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
podmioty zatrudnione przez gminę)?NIE MA PROFILU WÓJTA GMINY / JEST
GMINY TYLKO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. NIE DOTYCZY

--
---

Z pozdrowieniami

Maja Majewska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej

Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. +48 54 282 20 59 w. 25, fax +48 54 282 20 31
NIP: 891-156-02-80
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

--Gmina Aleksandrów Kujawski--
inwestuj mieszkaj wypoczywaj

Re: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KSIĘŻPOL w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #393

W związku z brakiem adresu mailowego w treści wniosku odpowiedź kieruję
zwrotnie na adres sprawa-13502@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na przesłany wniosek informuję:

część 1. Gmina nie prowadzi oficjalnego profilu na Facebooku

część 2. Gmina nie prowadzi oficjalnego profilu na Twitterze

cześć 3. Gmina nie prowadzi oficjalnego forum w serwisach społecznościowych

cześć 4. Gmina nie prowadzi oficjalnego profilu wójta w serwisach
społecznościowych w tym Facebooku, Twitterze, Wykopie

Z poważaniem

Adrian Kapka

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

(bez tematu) przez KRAŚNICZYN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #387

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Herb_KraśniczynUrząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 577 55 11, fax: 82 577 55 72
e-mail: <mailto:sekretariat@krasniczyn.gmina.pl>
sekretariat@krasniczyn.gmina.pl

2

RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KRAŚNICZYN w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #387

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Herb_KraśniczynUrząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 577 55 11, fax: 82 577 55 72
e-mail: <mailto:sekretariat@krasniczyn.gmina.pl> sekretariat@krasniczyn.gmina.pl

1

Gmina Wielgie - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 kwietnia 2019r. przez WIELGIE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #303

28 maja 2019r.

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

GSO 1431.28.2019.WZ

Odpowiedz na wniosek

o udostępnienie informacji publicznej.

W związku z wnioskiem z dnia 27.05.2019r . o udostępnienie informacji publicznej udzielamy następujących odpowiedzi na poszczególne pytania:

ad cz. 1 Facbook – nie prowadzimy profilu

ad cz.2 Twitter – nie prowadzimy profilu

ad cz. 3 Forum – nie prowadzimy oficjalnego forum dla mieszkańca ani grupy w serwisie społecznościowym

ad cz. 4 Oficjalny profil w/b/p – nie istnieją oficjalne profile.

Sporządził: Wiesław Zając

Podpis Osoby Upoważnionej

Tadeusz Wiewiórski

Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie
tel: 542897380 | fax: 542897795
[ mailto:gmina@wielgie.pl | gmina@wielgie.pl ] | [ http://www.wielgie.pl/ | www.wielgie.pl ]

1

Read-Receipt: Media społecznościowe w gminach 2019 przez WIELGIE w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #303

The message sent on April 25, 2019 7:46:35 PM GMT-00:00 to kkalka@wielgie.pl with subject "Media społecznościowe w gminach 2019" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Fw: Media społecznościowe w gminach 2019 przez CYCÓW w sprawie Media społecznościowe w gminach 2019 #336

Witam z załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 2019-04-25, opóźnienie w odpowiedzi wynika z przyczyn technicznych gdyż wiadomość przy przekazaniu na stanowisko merytoryczne została przeniesiona do spamu i nie została zauważona
Urząd Gminy w Cycowie
ul. Chełmska 42
21-070 Cyców
tel. 82 56 77 003,
Fax: 82 56 77 200

1