Opis

Chcemy sprawdzić, czy urzędy miast wojewódzkich dysponują miejscami parkingowymi na specjalnych warunkach, komu je udostępniają i na jakich zasadach. Czy można mówić o sprawiedliwym podziale miejsc między urzędników, czy miejsca są przeznaczone dla osób pracujących w urzędzie jedynie w wyjątkowych przypadkach, czy po prostu są przypisywane do konkretnej osoby. Bez jawności możemy się tylko zastanawiać.
Dodatkowo wiemy, że według niektórych urzędów nie jest to informacja publiczna - a przecież za te miejsca ostatecznie płacimy my, czyli podatnicy i podatniczki.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie10
Lubuskie10
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Listy

Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie wiadomości.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

PD: Wniosek o informację publiczną przez Wrocław w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #14

3

[E-mail] Wniosek o informację publiczną [Sprawa#A-II.1431.1.2021] przez Katowice w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #13

Dokumenty: A-II.KW-00038/21
Znak sprawy: A-II.1431.1.2021
Rej. koresp. wych.: RKW-128765/21
Wysłane przez: Anna Soja-Jędryka

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

5

[ePUAP] Nowa korespondencja przez Poznań w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #15

Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

* do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=087087ad-17f4-4fd5-a74a-6846bc540e06
--
http://epuap.gov.pl

143673 przez Szczecin w sprawie Miejsca parkingowe urzędów miast wojewódzkich #10

1