Listy

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MIŁAKOWO w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Miłakowo, dnia 26.02.2020 r.

ORG.1431.3.2020

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
**ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej, uprzejmie
informuję:

1) Radni Gminy Miłakowo nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa
ustawy o samorządzie gminnym.

2) *Raport o stanie gminy opracowywał Sekretarz Gminy na podstawie
zebranych informacji od poszczególnych pracowników oraz jednostek
organizacyjnych.*
*a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) *
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
*c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji*
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
*b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej*
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4) Podczas debaty zabrało głos 5 radnych.

5) Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na
temat raportu o stanie gminy.

6) Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o
stanie gminy. Z informacji docierających do pracowników i radnych,
mieszkańcy Gminy Miłakowo oraz gminy ościenne bardzo dobrze oceniły
treść jak i formę niniejszego raportu.

W załączeniu:

1. Protokół z obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie  z
dnia 27 czerwca 2019 roku.

2. Raport o stanie Gminy Miłakowo za 2018 rok.

3. Link do nagrania obrad XI sesji Rady Miejskiej w Miłakowie  z dnia 27
czerwca 2019 roku.

*https://www.youtube.com/watch?v=qM1PNuS-j8Q*

Z poważaniem

Justyna Zabiełło
Sekretarz Gminy
--------------------------
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. 89 757 83 32
www.milakowo.eu

W dniu 10.02.2020 o 13:44, sprawa-19743@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

3

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MYŚLENICE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

OR.1431.15.2020

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2020 r. informuję:

1. Nie ma takiej uchwały.

2. d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami

3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej

4. 1 radny

5. 0 mieszkańców

6. 0 mieszkańców

Z poważaniem

--

1

Informacja publiczna przez JERZMANOWA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Paweł Machera,

Urząd Gminy Jerzmanowa.

2

odpowiedz na inf publiczną dot. Raportu o stanie Gminy przez CHOCIWEL w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

-- W załączeniu przesyłam odpowiedz dot. Raportu o stanie Gminy

Sylwia Lewandowska
kierownik USC Chociwel
tel. 915622001 wew.113

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Chociwla .
Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na
stronie
www.chociwel.pl

1

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SURAŻ w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu

W dniu 2020-02-10 o 09:13, sprawa-19066@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Surażu pod adresem:
http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/

1

dotyczy odpowiedzi na wniosek - raport o stanie gminy przez PIWNICZNA-ZDRÓJ w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

Piwniczna-Zdrój, 26 lutego 2020 r.

Znak sprawy: OA.1431.6.2020

Dzień dobry!

Poniżej przesyłam odpowiedzi dotyczące pytań zadanych we wniosku z dnia
9 lutego 2020 r. Przepraszam za zwłokę w przekazaniu odpowiedzi.

*1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?*

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju nie podejmowała uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

*2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)*

****

**a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

*3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
*
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

*4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?*

Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy głos zabrało 4 radnych .

*5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?*

Do debaty na temat raportu o stanie gminy gnie zgłosił się żaden
mieszkaniec.

*6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
stanie gminy?*

W debacie na temat raportu o stanie gminy nie wypowiedział się żaden
mieszkaniec.

Pozdrawiam
Magdalena Nieć
Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju

--

*Magdalena Nieć*
*Referent Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój*
*e-mail: mniec@piwniczna.pl*
*tel: 18 446 40 43 w. 43*

*URZĄD MIEJSKI W PIWNICZNEJ-ZDROJU*
Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
e-mail: urzad@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl <http://www.piwniczna.pl>
tel: 18 4464043, 184464173,
fax: 184464186
______________________________________

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji
pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres
e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej
wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się pod bezpośrednim
linkiem: https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,308092,rodo.html

Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b , c
, eRODO. Szczegółowe określenie podstawy przetwarzania danych osobowych,
czasu przechowywania itp. wynikają z treści korespondencji lub z rodzaju
realizowanej sprawy.

odpowiedź na wniosek przez ŻARNOWIEC w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten e-mail
przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie nadawcy o
zaistniałej sytuacji. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej Gminy Żarnowiec: www.zarnowiec.pl w
zakładce ''Informacja o przetwarzaniu danych osobowych''.

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem Renata Koźlicka

1

wniosek przez OŻARÓW MAZOWIECKI w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #9

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Warszawa, ulUrsynowska 22/2

SG.1431.3.2020

Odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej, odnosząc się do
poszczególnych punków, informuję, że:

Ad.1 - nie, w Gminie Ożarów Mazowiecki nie podjęto uchwały w tej sprawie;

Ad.2 - pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do sekretarza;

Ad.3 - informacja na stronie internetowej, BIP oraz w Informatorze
Ożarowskim;

Ad.4, 5 i 6-
<https://esesja.tv/transmisja/1180/kadencja-2018-2023-xi-sesja-rady-miejskie
j-w-ozarowie-mazowieckim-17-czerwca-2019.htm>
https://esesja.tv/transmisja/1180/kadencja-2018-2023-xi-sesja-rady-miejskiej
-w-ozarowie-mazowieckim-17-czerwca-2019.htm - transmisja sesji. Żaden
mieszkaniec nie zgłosił się do dyskusji. Dyskusja radnych w załączonym
materiale.

Z poważaniem

Jolanta Niegrzybowska

Sekretarz Gminy Ożarów Mazowiecki

Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: img20200224_0001.pdf przez SUCHA BESKIDZKA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

Dzień Dobry.

Przekazuję ponownie odpowiedź na zapytanie o informacje publiczną.

Pozdrawiam.

Sekretarz Gminy

Zbigniew Maryon

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: img20200224_0001.pdf
Data: Mon, 24 Feb 2020 08:33:33 +0100
Nadawca: Sekretariat - Urząd Miasta Sucha Beskidzka
<sucha-beskidzka@sucha-beskidzka.pl>
Adresat: sekretarz@sucha-beskidzka.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
img20200224_0001.pdf

--
Z poważaniem,
Urząd Miasta Sucha Beskidzka

1

FWD: odp na wniosek przez IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy - odpowiedź przez CHODÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych Urząd
Gminy Chodów odpowiada:

> *1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
> dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
> o samorządzie gminnym?*
>
TAK. Uchwała Nr VIII.34.19 Rady Gminy ( chodow.bip.net.pl/Rada
Gminy/Uchwały RG
>
> *2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)*
> a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
> informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
>
> *3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
> będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
> wszystkie możliwe odpowiedzi):*
>
> b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
> Informacji Publicznej
> Wywieszono informację w Urzędzie Gminy. Od 2020 roku będzie specjalna
> informacja na fb, BIP, www.
>
> *4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
> gminy?*
>
Brak dyskusji
>
> *5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
> raportu o stanie gminy?*
>
Nikt się nie zgłosił
>
> *6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
> stanie gminy?*
>
Nikt się nie wypowiedział.

Z poważaniem

Henryka Trzaskalska

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek z dnia 10 lutego 2020 r. przez JONKOWO w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 10 lutego 2020 r.

Z poważaniem,
Edyta Schlegel
Sekretariat Rady Gminy Jonkowo.

1

odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez BIESIEKIERZ w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Witam!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia
informacji publicznej.
--
DOMINIKA STERCZYŃSKA - Biuro Rady Gminy Biesiekierz
tel.: +48 943 180 963
mail: rada@biesiekierz.eu

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

1

Fwd: RE: Wniosek o informację publiczną przez MIRÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #8

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: RE: Wniosek o informację publiczną
Data: Wed, 26 Feb 2020 08:42:09 +0100
Nadawca: Marek Łuszczek <sekretarz@mirow.pl>
Adresat: 'Gmina Mirów' <urzad@mirow.pl>

W odpowiedzi na informację publiczną z dnia 24.02.2020 r. informuję co
następuje:

funkcję Wójta Gminy Mirów we wskazanych latach pełniły następujące osoby:

*a)****1990 -1994 - Władysław Kępas*

*b)****1994 -1998 – Władysław Kępas*

*c)****1998 – 2002 – Zdzisław Dzik*

*d)****W trakcie trwania poszczególnych  kadencji nie było zmiany na
stanowisku Wójta Gminy Mirów.*

**

*Z wyrazami szacunku Marek Łuszczek – Sekretarz Gminy Mirów*

Fwd: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PŁOTY w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: Mon, 10 Feb 2020 10:06:20 -0000
Nadawca: sprawa-19522@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-19522@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@ploty.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?  Nie

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)  Tak
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem   Tak
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
   Tak
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami  Nie
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
podmiotowi  Nie
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. Nie

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców  Tak
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy? Nikt

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?  Nikt

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? Nikt

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-19522@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

odpowiedź informacja publiczna przez NIEDŹWIEDŹ w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

W odpowiedzi na melia informuje  następująco:

Ad. 1 Nie
Ad. 2
a. tak
b. nie
c. tak
d. nie
e. nie
f. nie
Ad. 3
b. na stronie internetowej i BIP
Ad. 4
1 radna
Ad. 5
0
Ad. 6

Pozdrawiam

--
Justyna Łabuz
z-ca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Niedźwiedź
tel. 18 3317002 wew. 333

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy,
że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Niedźwiedź .z siedzibą w Niedźwiedź 233, 34-735 Niedźwiedź.
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: BIP w zakładce ochrona danych osobowych
https://bip.malopolska.pl/ugniedzwiedz,m,305668,rodo.html Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne
i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać,
kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez PUSZCZA MARIAŃSKA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #9

W załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wioleta Malowaniec
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. S. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

1

odpowiedź przez DOBRA SZCZECIŃSKA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej.

Z poważaniem

--
Rozalia Adamska
Sekretarz Gminy Dobra

Urząd Gminy Dobra
tel. 91 311 34 17
e-mail: sekretarz@dobraszczecinska.pl

2

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYDUNAJEC w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #5

IP. 1431.6.2020

        Sieć Obywatelska Watchdog Polska
        ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
            tel: 22 844 73 55

Urząd Gminy Biały Dunajec w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

*NIE*

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*_a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (Wójtowi) _*
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
_*c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd*_
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

*  6 radnych*

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

*0*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

*0*

1

Odpowiedź na informację publiczną (SGKZ.1431.18.2020 przez BISKUPIEC w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Witam,

W odpowiedzi na maila z dnia: 1-.02.2020r. w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Sylwia Cieślak

Urząd Miejski

1

Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez OSTRÓDA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy.

--
/Z poważaniem/

*Małgorzata Hołubiec*
Naczelnik Wydziału Monitorowania, Planowania Strategicznego i Rozwoju

*Urząd Miejski w Ostródzie*
tel.: 89 642 94 19
malgorzata.holubiec@um.ostroda.pl
<mailto:[malgorzata.holubiec@um.ostroda.pl]>
------------------------------------------------------------------------
herb
*Gmina Miejska Ostróda*
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 7412090654
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają
ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem proszę o
niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Jakiekolwiek
jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są
ściśle zabronione.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ostróda.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne
są na stronie internetowej www.bipostroda.warmia.mazury.pl w zakładce
Ochrona Danych Osobowych i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul.
Mickiewicza 24 w Punkcie Obsługi Interesanta oraz na tablicy ogłoszeń.

2

odpowiedz przez WIDUCHOWA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Dzień Dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Ewa Stefańska

UG Widuchowa

1

gm. Czyże przez CZYŻE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu udzielenie informacji publicznej.

1

ODP udostępnienie inf. - Raport o stanie gminy - gm. Baboszewo przez BABOSZEWO w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

Witam
W załączeniu przesyłam odp na wniosek o udostępnieniu inf. publicznej.

Z poważaniem

Wojciech Wolder
Sekretarz Gminy
tel. 23-661-10-91 wew. 15
e-mail: sekretarz@gminababoszewo.pl; wolder@gminababoszewo.pl

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKM_C224e20022514200 przez MOŃKI w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SKM_C224e20022514200

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10.02.2020r.

1