Listy

Nie przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KOŚCIAN w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakoscian.pl
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Wysłano: 10.02.2020 15:39

usunięto w dniu 07.08.2020 09:20.

0A.1431.28.2020 przez JAKTORÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #8

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączniku pismo.

Pozdrawiam.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARGARD w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu przekazuję odpowiedź ERM.1431.1.2020.1 z dnia 02.06.2020 rok na wniosek dotyczący raportu o stanie miasta Stargard.

Z poważaniem
Barbara Stanisławska
Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Stargardzie
tel. 91 577 17 73
--
Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: a.rudnicka@um.stargard.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej zgodnej z art 13. RODO, zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego Stargard oraz na tablicy w Biurze Obsługi Klienta.

1

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez LIPNICA MUROWANA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Sekretariat UG Lipnica Murowana

W dniu 09.02.2020 o 21:52, sprawa-18351@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

FW: przez CZECHOWICE-DZIEDZICE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu oczekiwana informacja

Magdalena Kruzel-Jurczyk

Naczelnik

Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Urząd Miejski

Plac Jana Pawła II 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel.: 32-214-71-41

4

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Szanowni Państwo,

otrzymałam wiadomość, że już przesyłali Państwo do nas odpowiedź na nasz wniosek z 10.02.2020 r. dotyczący procedowania raportu o stanie gminy. Niestety ta odpowiedź do nas nie dotarła. Mam ogromną prośbę o przesłanie jej raz jeszcze na adres, z którego wysyłam tę wiadomość.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Fwd: odpowiedź przez SWARZĘDZ w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

---------- Forwarded message ---------
Od: Biuro Rady Miejskiej Swarzędz <biurorady@swarzedz.pl>
Date: pt., 15 maj 2020 o 12:37
Subject: odpowiedź
To: <biuro@siecobywatelska.pl>
Cc: <joannakowerko@gmail.com>

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek informuję, że:
Ad. 1. Rada Miejska w Swarzędzu nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
Ad. 2. Dane do raportu przygotowują kierownicy poszczególnych wydziałów
oraz dyrektorzy jednostek. Następnie wszystkie informacje kierowane są do
koordynatora.
Ad. 3. Mieszkańcy informowani są poprzez strony internetowe gminy oraz BIP.
Ad. 4. Podczas debaty głos zabrało 5 radnych.
Ad. 5. Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
Ad. 6. Żaden mieszkaniec nie wypowiedział się debacie na temat raportu o
stanie gminy.
Z poważaniem

*Hanna Mełeń*Kierownik Biura Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Biuro Rady Miejskiej
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
pok. 105, tel. 61 65 12 106
*biurorady@swarzedz.pl*
------------------------------------

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #8

Szanowni Państwo,

9 lutego 2020 roku, na adres sekretarz@jaktorow.pl, wysłaliśmy wniosek o informację, o poniższej treści. Wnosimy o przekazanie odpowiedzi.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-18572@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

FW: Do dyrektorów szkół podstawowych – klasyfikacja uczniów i organizacja egzaminu ósmoklasisty - wideoszkolenie przez RADZANÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #9

Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ZAKLICZYN w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej Urząd
Miejski w Zakliczynie informuje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegołowych wymogow dotyczących
raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Nie przyjęli odrębnej uchwały

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
_a) pracowali nad nim poszczeg olni pracownicy wydziałow i składali informacje
do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)_
b) powstał specjalny zespoł, ktory dyskutował o zawartości raportu przed jego
przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we wspołpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposob. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposob będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe
odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańcow
_b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej_
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorz
ąd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wojta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wojt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas
spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposob. Prosimy
o opisanie w jaki.

4\. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
Jeden radny - Przewodnicząca Rady Miejskiej

5\. Ilu mieszkańcow zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
o stanie gminy? Nie zgłosił się żaden mieszkaniec

6\. Ilu mieszkańcow wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy? Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec

Z poważaniem,
Janusz Krzyżak
\--

Urząd Miejski w Zakliczynie - Janusz Krzyżak - Sekretarz Gminy
tel. 14 632 64 70
fax. 14 632 64 55
e-mail: [ sekretarz@zakliczyn.pl](mailto:sekretarz@zakliczyn.pl)
[ www.zakliczyn.pl](http://www.zakliczyn.pl)

************************************************ *** Drukuj z głową.
Oszczędzaj papier i chroń środowisko! ***
************************************************
FW: Odpowiedź na wniosek przez DOBRA w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku informuję, że Gmina
Dobra (województwo małopolskie) w dniu 28.04.2020 roku przekazała dane ze
spisu wyborców o które zawnioskowała Poczta Polska S.A.

Pozdrawiam

Anna Mańka

Sekretarz Gminy

34-642 Dobra 233

tel 605 670 870

odpowiedź informacja publiczna - gmina Goszczyn przez GOSZCZYN w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #8

Witam!

Urząd Gminy Goszczyn informuje, że nie przekazał spisów wyborców Poczcie
Polskiej

i nie zamierza tego robić przed wejściem w życie przepisów o wyborach
korespondencyjnych.

Pozdrawiam!

Jadwiga Strączewska

tel. 48 663 22 75

ws. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KWIDZYN w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

Dzień dobry,

Przeglądając pocztę zauważyłam, że nie wyszedł do Państwa mail z
odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Wobec tego przesyłam to co do Państwa nie dotarło.

--
Z poważaniem

Agata Szcześniak
Sekretarz Gminy Kwidzyn
Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn
tel. (55) 261 41 55

2

Odp: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DOMANICE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź) a)
pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi): a) nie informowano o tym mieszkańców b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki. Przewodnicząca Rady Gminy, informowała o tej możliwości na kilku Sesjach. Ponadto stosowna informacja została przekazana sołtysom i umieszczona na tablicach informacyjnych w każdej wiosce. 4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy? 2 5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy? 0 6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy? 0 Marcin Rombel Biuro Rady Gminy Domanice OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 1)           
Admin Państwa danych jest Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113
Domanice, tel. 25
6312982,          ugdomanice@wp.pl 2)           
Admin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji
publicznej jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawa z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej. 4)           
Pańs dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 5)           
Pańs dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu. 6)           
Pańs dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 7)           
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa: a)           
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)          
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c)           
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d)          
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO); 8)           
Podan przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 9)           
Pańs dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.  

Dnia 10 lutego 2020 15:26 sprawa-18537@fedrowanie.siecob napisał(a):Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź) a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi): a) nie informowano o tym mieszkańców b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-18537@fedrowanie.siecob

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872

Informacja Publiczna przez None w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Zawoi w odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Katarzyna Kudzia
Podinspektor Urzędu Gminy Zawoja
ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 33 8775015 wew. 101

1

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PACZKÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

--
Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczków
tel. 774316791

1

odpowiedź przez WIELICHOWO w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

Urząd Miejski w Wielichowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Kamila Balcerek

Inspektor ds. kancelaryjnych

Urząd Miejski w Wielichowie

tel. 61 44 33 001

e - mail: urzad@wielichowo.pl

1

udostępnianie informacji publicznej przez GRODZIEC w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

------------------------------

Sekretarz Gminy Grodziec

Wiesława Szeflińska

Tel. 63 248 55 00 wew. 29

wieslawa.szeflinska@grodziec.pl <mailto:wieslawa.szeflinska@grodziec.pl>

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodziec
reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec. Z Inspektorem ochrony danych w
Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail iod@comp-net.pl
<mailto:iod@comp-net.pl> Pozostałe informacje na temat zasad przetwarzania
danych osobowych przez Administratora są dostępne na stronie www.grodziec.pl
<http://www.grodziec.pl/> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Grodziec.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

1

Informacja publiczna SG.1431.5.2020 przez SŁOMNIKI w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #7

SG.1431.5.2020Słomniki, 20 luty 2020 roku

**

**

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

**

**

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
e-mailem w dniu 9 lutego 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

Ad 1. Nie, radni nie przyjmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dot. raportu o stanie gminy;

Ad 2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy w referatach i
składali informację do sekretarza gminy;

Ad 3. Informacje dla społeczności lokalnej zamieszczono na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej;

Ad 4. W trakcie debaty na temat raportu zabrało głos 3 radnych;

Ad 5. Nie zgłosił się żaden mieszkaniec do zabrania głosu w debacie na
temat raportu;

Ad 6. Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec w debacie na temat raportu.

Z up. Burmistrza

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

1

Fwd: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MĘDRZECHÓW w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #6

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55

                             W odpowiedzi  na  Wasz  wniosek  o 
udzielenie  informacji publicznej  Urząd  Gminy  w Mędrzechowie,
informuje  ,  co  następuje  :

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminny  - *TAK*
*
*
2)  Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*Odp.   a)  pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np.
sekretarza) **
*

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
*Odp. b) informowano na stronie internetowej gminy .*

4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy  - *dane  te  są  dostęne  na   naszej  stronie internetowej  
www.medrzechow.net  w  relacjach  z  obrad sesji  , **
*
*była  to  VII   sesja  Rady Gminy *

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

*Odp.  0*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

*Odp.  0*

informację   przygotował  i  zatwierdził  :  B.Pobiegło   - Sekretarz 
Gminy
**

**

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: Tue, 11 Feb 2020 10:07:55 +0100
Nadawca: medrzechow@zgwrp.org.pl <medrzechow@zgwrp.org.pl>
Adresat: Maria Nowosielska <maria.nowosielska@medrzechow.net>, Barbara
Pobiegło <barbara.pobieglo@medrzechow.net>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: Sun, 09 Feb 2020 20:53:56 -0000
Nadawca: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: medrzechow@zgwrp.org.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez IWIERZYCE w sprawie Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy #1

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

W dniu 2020-02-10 o 08:38, sprawa-18927@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy w Iwierzycach przetwarza dane zgodnie z RODO,
więcej szczegółów na stronie internetowej: bip.iwierzyce.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria@adwokatcurzytek.pl

1