Opis

Sprawdzamy, czy ministerstwa prowadzą elektroniczną bazę danych umów cywilnoprawnych.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie00
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie170
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie10
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Instytucje i sprawy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
RE: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

: 3

Ministerstwo Edukacji Narodowej     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pismo przewodnie dot. wniosku o informację publiczną


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Edukacji Narodowej i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

: 4

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

: 3

Ministerstwo Rozwoju i Technologii     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Rozwoju i Technologii i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

: 2

Ministerstwo Finansów     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Automatyczna Odpowiedź - Kancelaria MF


Ocena LLM: G) nie można ustalić kategorii odpowiedzi.

Ministerstwo Finansów

: 1

Read: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Finansów
RE: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych 2886/2024


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Finansów i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Finansów

: 3

Ministerstwo Spraw Zagranicznych     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
RE: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

: 2

Ministerstwo Sportu i Turystyki     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Infrastruktury     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Automatyczna odpowiedź: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Aktywów Państwowych     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Zawartość
Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych SOWP
Przeczytane: Wniosek o informacje dot. bazy umów cywilnoprawnych


Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z Ministerstwo Aktywów Państwowych i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Ministerstwo Przemysłu     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Ministerstwo Obrony Narodowej     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Ministerstwo Klimatu i Środowiska     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Ministerstwo Cyfryzacji     Status ostatniego wniosku: Otwarte

  • 1