Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODZIERADY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #998

W związku z wpłynięciem wniosku w dniu 11.04.2019 o godzinie 14:18 na
skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Wodzierady na adres: urzad@wodzierady.pl
<mailto:urzad@wodzierady.pl>

Urząd udziela odpowiedzi na pytania:

1. czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej
(np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,

Odp: Tak są prowadzone media

2. jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio,
telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy,

Odp: Jest to Informator Gminny

3. jeżeli media są dostępne w internecie - link,

Odp: Informator jest umieszczany na stronie internetowej Urzędu Gminy
Wodzierady w zakładce Aktualności pod adresem: <http://www.wodzierady.pl>
www.wodzierady.pl

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest
on zarejestrowany w sądzie,

Odp: Czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie

5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5
numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,

Odp: Ze względu na duży rozmiar plików, nie jest możliwe wysłanie drogą
elektroniczną za pośrednictwem e-mail. Podajemy zatem linki pod którymi są
dostępne materiały o który wnosi wnioskodawca.

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/145767/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/130474/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/121414/informator_gminny

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/105757/informator_o_gminie_wodz
ierady

https://wodzierady.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/155671/informator_gminny

6. wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

Odp:

Wydatki latami:

* 2015 - 1146,51 zł
* 2016 - 1188,70 zł
* 2017 - 2151 zł
* 2018 - 1759,11 zł

Z poważaniem

Kamil Wodziński

Informatyk UG Wodzierady

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

<mailto:informatyk@wodzierady.pl> informatyk@wodzierady.pl

<http://www.wodzierady.pl> www.wodzierady.pl

bip.wodzierady.pl

tel. 43 677 49 73

tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23 (wew. 23)

1

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI w sprawie Monitoring mediów samorządowych #839

Stosownie do złożonego przez Państwa w dniu 28.05.2019r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że odpowiedź Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego wraz z wezwaniem do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego w zakresie pkt 6 wniosku, znajduje się w kolejnych załącznikach do niniejszej wiadomości.

Podaję także odnośnik do wskazanych w tekście odpowiedzi linków: https://aleksandrow-lodzki.pl/tv/, www.aleksandrow-lodzki.pl.

Pozdrawiam,
Joanna Marciniak
Inspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 87

Joanna Marciniak

Inspektor,

Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,

42 270 03 87

1

Re: Informacja publiczna - odpowiedzi przez CIECHOCIN w sprawie Monitoring mediów samorządowych #196

Witam,
w nawiązaniu do pisma z dnia 27.05.2019 r. informuję, że odpowiedzi do
wniosku o udzielenie informacji publicznej zostały wysłane do Państwa
dnia 10.05.2019 roku.
Poniżej załączam ponownie odpowiedzi.

Pozdrawiam
Kinga Marcinkowska
UG Ciechocin

W dniu 2019-05-10 o 10:56, Kinga Marcinkowska pisze:
--

1

Gmina Kozy - odpowiedź przez KOZY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2239

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Pozdrawiam

Małgorzata Bednarz
Inspektor

tel. 33 829 86 50 (666)

524px-POL_Gmina_Kozy_COA_svg

BIURO RADY GMINY KOZY
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
tel. 33 829 86 50, <http://kozy.pl/> www.kozy.pl

3

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #839

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7787@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Navyšujeme na 30 GB ZDARMA. Obchodní sdělení. przez RADKÓW w sprawie Monitoring mediów samorządowych #116

|

---
| |
[![](cid:part1.0E19E064.C308D10D@tiscali.cz)](http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/18059/7/1/17/?param=942928/902309_0_)
---
![](cid:part3.8B8C64A8.27A04356@tiscali.cz)
[![](cid:part4.5020C50F.843F3FB8@tiscali.cz)](http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/18059/7/1/17/?param=942928/902309_0_)
[![](cid:part6.8B263FDC.3E184F4B@tiscali.cz)](http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/18059/7/1/17/?param=942929/902309_0_)Tento e-mail byl odeslán na adresu: sprawa-7064@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Pokud si nepřejete naše nabídky dostávat, klikněte, prosím, zde: [Chci se
odhlásit z odběru
newsletteru](http://www.uschovna.cz/novinky.php?hash=2H8ZJ7L5665M)[![](https://go.cz.bbelements.com/please/showit/18059/7/1/17/?typkodu=img&_idplan=902309)](http://www.uschovna.cz/novinky.php?hash=2H8ZJ7L5665M)

4

Znak sprawy: ADM.1431.17.2019 - uzupełnienie odpowiedzi przez STAROGARD GDAŃSKI w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2399

Przesyłam uzupełnioną odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam,
Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
tel. 58 56 250 67 wew. 101
---------------------------------------------
Urząd Gminy
w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 9
NIP 592-10-02-278
tel. 58 56 250 67
fax. 58 56 246 41
---------------------------------------------
ugstarogard.pl
bip.starogardgd.ug.pl
epuap.gov.pl - /ugstarogard/skrytka
---------------------------------------------
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim jest Wójt Gminy.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wójta.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ugstarogard.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

1

skan odpowiedzi na informację publiczną przez GRAJEWO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1536

Dzień dobry.

Urząd Miasta Grajewo przesyła w załączeniu skan odpowiedzi
uzupełniającej dot. inf. publ.

Z poważaniem
Elżbieta Bagińska
Urząd Miasta Grajewo

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁAŃCUT w sprawie Monitoring mediów samorządowych #609

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. mediów i promocji z dnia 22.04.2019 r. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Kinga Balawejder
Urząd Gminy Łańcut
tel. 17 224 60 92

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Białystok w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1515

Dzień dobry,
w załączeniu skan pisma dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22 kwietnia br.

Anna Czeremcha

Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
tel. 85 869 6961
www.bialystok.pl
www.fb.com/wschodzacy.bialystok
www.twitter.com/wbialystok

2

Pd: odp na wniosek o udzielenie info gm. Raniżów przez RANIŻÓW w sprawie Monitoring mediów samorządowych #644

Dnia 16 maja 2019 08:47 sobolewskid@wp.pl &lt;sobolewskid@wp.pl&gt; napisał(a):Informujemy, że w Gminie Raniżów: - Prowadzone jest gminne pismo społeczno-kulturalne &#34;Wieści Raniżowskie&#34; wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. Pismo posiada numer ISSN, natomiast nie jest zarejestrowana w sądzie gospodarczym. Pismo jest dystrybuowane i rozprowadzane w sposób nieodpłatny. -Gmina Raniżów nie prowadzi ani czasopisma ani dziennika zarejestrowanego w sądzie gospodarczym. - W latach 2015-2018 Gmina Raniżów nie zamawiała żadnych materiałów sponsorowanych w mediach - Poniżej przesyłamy link do pdf gminnego pisma &#34;Wieści Raniżowskie&#34; www.ranizow.pl www.ranizow.pl oraz link do social mediów &#34;Wieści Raniżowskich&#34; www.facebook.com www.facebook.com Z poważaniem Dariusz Sobolewski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie tel. 533 666 332

Odpowiedź na wezwanie szczególnie istotnego interesu publicznego przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2239

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wezwanie z 7 maja 2019 r., znak OrS.1431.14.2019.MB, dostarczone do biura Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w dniu 15 maja 2019 r., wskazujemy, że nasz wniosek dotyczył informacji publicznych prostych. Tym samym podtrzymujemy nasz wniosek i oczekujemy udostępnienia wnioskowanych informacji.

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek oraz wezwanie do wykazania szczególnego interesu przez KOZY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2239

Pismo dostarczone Pocztą Polską do biura SOWP 15.05.2019 r.

Agnieszka Zdanowicz

Dyrektorka Zarządzająca

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Fw: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2196

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszej informacji, uznajemy Państwa prośbę o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 za informację przetworzoną. W związku z tym prosimy o wykazanie, w jakim zakresie wnioskowana informacja jest szczególnie istotna dla interesu publicznego.

Z poważaniem

Anna Żertka-Bednarek
Wiadomości Ratuszowe
Wydział Kultury i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Tel. 33 479 42 42, wew. 242

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOMONINO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2394

Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i 2018:

2018: 79 700,56 zł

2017: 58 188,94 zł

2016: 78 496,09 zł

2015: 80 573,15 zł

W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
--
Pozdrawiam
Karolina Szmołda
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Urząd Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
tel: (58)743-23-25
fax: (58)684-11-44
k.szmolda@somonino.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOMONINO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2394

Odpowiedzi w treści poniżej.

W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
>
>
> Urząd Gminy Somonino
> ul. Ceynowy 21
> 83-314 Somonino
> ug@somonino.pl
> tel: (58)684-11-21
> fax: (58)684-11-44
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informacje publiczną
> Data: Sun, 21 Apr 2019 19:33:58 -0000
> Nadawca: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: ug@somonino.pl
>
>
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
>
*W Urzędzie Gminy Somonino, Referat Rozwoju i Promocji  od tego roku
zaczęliśmy wydawać gazetę - kwartalnik.*
>
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
> *(Wersja elektroniczna będzie umieszczana na stronie gminy
> www.somonino.pl)*
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;*Nie jest.*
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
>
*Dopiero ukazał się pierwszy numer.  W załączeniu.*
>
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i 2018.
>
*Jestem w trakcie uzyskiwania tych danych z działu księgowości. Wkrótce
odpowiem na to pytanie.*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-08-23 13:10:21.537811+00:00 na >
> adres sekretarz@somonino.pl

--
Pozdrawiam
Karolina Szmołda
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
Urząd Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
tel: (58)743-23-25
fax: (58)684-11-44
k.szmolda@somonino.pl
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

1

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DZIEMIANY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2418

Gmina Dziemiany nie prowadzi żadnych medii.
Z poważaniem

Henryk Koliński
Sekretarz Gminy

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez DZIEMIANY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2418

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 11.05.2019 21:27

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o13.05.2019 07:28

Re: Fw: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2418

Prosimy o odpowiedź na cały wniosek, również w części dotyczącej prowadzonych przez instytucje gminne media. Prosimy o jasną odpowiedź czy takie media są prowadzone, i jeśli tak - na kolejne pytania ich dotyczące.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez None w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2196

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu Miejskiego 25 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną, informuję, iż:
1. Urząd Miejski w Cieszynie jest wydawcą bezpłatnego informatora Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe”. Jest to dwutygodnik, posiada numer ISSN (1234-1764).
2. “Wiadomości Ratuszowe” w wersji elektronicznej dostępne są na oficjalnej stronie miasta Cieszyna, która administrowana jest przez Urząd Miejski w Cieszynie: http://www.cieszyn.pl/?p=publicationsList&iCategory=178.
3. Informator Urzędu Miejskiego “Wiadomości Ratuszowe” jest zarejestrowany w sądzie.
4. Załączam do maila pięć ostatnich numerów “Wiadomości Ratuszowych” w formacie PDF.

We wniosku zwrócili się Państwo o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018. By udzielić Państwu informacji na ten temat, musimy zebrać dane z wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek mu podległych. W związku z tym informacja zostanie Państwu udzielona do 30 dni na adres 9144@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

Anna Żertka-Bednarek
Wiadomości Ratuszowe
Wydział Kultury i Promocji Miasta
Urząd Miejski w Cieszynie
Tel. 33 479 42 42, wew. 242

5

wniosek o udost. inf. publicznej przez None w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2354

szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Pozdrawiam
*Karol Kardasiński*
*Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy*
Tel. 58 355 68 38
Fax  58 355 68 01
karol.kardasinski@suchy-dab.pl
*Urząd Gminy w Suchym Dębie*
ul. Gdańska 17
83-022 Suchy Dąb
NIP 593 10 90 485
www.suchy-dab.pl <http://www.suchy-dab.pl> herb

1

Informacja publiczna - odpowiedzi przez CIECHOCIN w sprawie Monitoring mediów samorządowych #196

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.2019 (data wpływu 26.04.2019
r.), przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

Cz. 1 FACEBOOK

1.Gmina Ciechocin prowadzi oficjalny profil na Facebooku.

2.Na stronie internetowej Gminy znajduje się link na profilu na Facebooku.

3.Trwają prace nad uregulowaniem kwestii blokowania komentarzy i
użytkowania Facebooka.

4.Jw.,

5.Na dzień odpowiadania na wniosek nie ma zablokowanych osób na
oficjalnym profilu Gminy.

6.Profil jest prowadzony przez pracownika Urzędu Gminy.

7.Podinspektor ds. promocji.

Cz. 2. TWITTER

1.Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

Cz. 3. FORUM

W Urzędzie Gminy nie jest prowadzone forum dla mieszkańców w serwisie
społecznościowym.

Cz. 4 OFICJALNY PROFIL W/B/P

1.Nie jest prowadzony oficjalny profil Wójta Gminy.

--

1

Udostępnienie informacji publicznej. przez None w sprawie Monitoring mediów samorządowych #306

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wnioskowane zapytanie.

Z poważaniem

Michał Szymczak

Informatyk Urzędu Gminy Włocławek

Tel.: 54 230 53 45

Kom.: 668 579 355

1

Kwidzyn informacja publiczna - media przez KWIDZYN w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2443

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

--
Michał Samp

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn
tel. +48 55 64 64 709
fax +48 55 64 64 703
e-mail: msamp@kwidzyn.pl
www.kwidzyn.pl
bip.kwidzyn.pl

2

odpowiedź na wniosek przez DZIKOWIEC w sprawie Monitoring mediów samorządowych #560

Dzień dobry

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Dzikowiec

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from Konica Minolta C454e
Data: Wed, 08 May 2019 10:40:47 +0000
Nadawca: administrator@dzikowiec.itl.pl
Odpowiedź-Do: administrator@dzikowiec.itl.pl
Adresat: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

1