Listy

Nie przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ROŹWIENICA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #647

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-22 21:38

usunięto w dniu 2019-10-10 08:09.

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1149

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Thu, 14 Mar 2019 09:16:13 +0100
Nadawca: Dom Kultury <domkultury@kulturaskala.pl>
Odpowiedź-Do: domkultury@kulturaskala.pl
Adresat: sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale - samorządowa instytucja
kultury Miasta i Gminy Skała, informuje, że do końca 2018 roku wydawał
miesięcznik Kronika Miasta i Gminy Skała.

Obecnie prawdopodobnie pismo stanie się bezpłatnym kwartalnikiem.
Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

Gmina celowo nigdy nie zamieszczała odpłatnych ogłoszeń, nie było też
artykułów sponsorowanych.

Miesięcznik miał charakter społeczno -kulturalny, ale zawsze były
zamieszczane w nim informacje z życia i prac gminy czy Rady Miejskiej.
Niejednokrotnie publikowane były w nim też uchwały Rady Miejskiej,

czy informacje o ważnych dla mieszkańców działaniach.

Niestety nie posiadamy wszystkich numerów w postaci pdf.

Jeśli Państwo chcecie możemy dosłać wydrukowane egzemplarze gazety.

Miłego dnia,
*Grzegorz Kowalik*
*Dyrektor*
*Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*
<http://www.skala.pl> domkultury@kulturaskala.pl
<mailto:domkultury@kulturaskala.pl>
http://www.kulturaskala.pl/
  tel. 12/ 389 17 77, 12/ 389 10 91
**

3

Blachownia przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

Blachownia przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

Blachownia przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

Blachownia przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

Blachownia przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

Or.1431.79.2019 przez BLACHOWNIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2185

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pismo z dnia 07 lipca br.

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

1

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2075

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, Urząd Gminy w Braniewie poniżej przesyła informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

----

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

----

Pozdrawiam

Patrycja Wojtowicz

Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

Urząd Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 03 00

faks 55 644 03 01

gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl>

www.gminabraniewo.pl <http://www.gminabraniewo.pl>

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Braniewo, adres: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@gminabraniewo.pl <mailto:iod@gminabraniewo.pl>

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-18 10:36:40.484472+00:00 na > adres gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl> <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTEyMTQ0NTAuMzM5NDAuOTUxNUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUaHUsIDExIEp1bCAyMDE5IDIxOjQ0OjUwIC0wMDAwfGdtaW5hQGdtaW5hYnJhbmlld28ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXww>

odpowiedź przez MIELESZYN w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1734

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Agnieszka Adamska

Urząd Gminy Mieleszyn

e-mail: <mailto:bip@mieleszyn.pl> bip@mieleszyn.pl

tel. 61 429 50 71

1

Udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2142

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Natalia Orzechowska

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

2

Udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2142

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Agnieszka Kądzielawa

Podinspektor

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2142

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Natalia Orzechowska

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

cid:image001.png@01D5529F.4CAE0B90

7

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1811

Magdalena Ziółkowska

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

_______________________________________

3

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1811

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek, dotyczący konsultacji zmian ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. MegaUstawa z dnia 9 lipca 2019r. Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art.. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej (tj. Dz. U.. z 2018 r. poz. 1330) uprzejmie informuję, że w Gminie Szczytniki prowadzone są media w postaci gazety pt. ,,Wiadomości Szczytnickie”. W załączniku przesyłam informację o wydatkach Gminy oraz 5 ostatnich numerów gazety. Gazetka jest również dostępna pod linkiem: http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=26

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

Magdalena Ziółkowska

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

_______________________________________

8

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1204

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {sprawa-8152@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEZINY w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1637

W odpowiedzi na wiosek o informację publiczną Urząd Gminy Brzeziny informuje, że w urzędzie nie są prowadzone żadne media jak również nie prowadzimy dziennika ani czasopisma.

Z poważaniem

Sekretariat Urzędu Gminy Brzeziny

Sylwia Ziętek-Przybył

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CHRZYPSKO WIELKIE w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1644

Szanowni Państwo,

wywiązując się z ustawowego obowiązku udostępnienia informacji
publicznej, uprzejmie informuję że w urzędzie gminy i jej jednostkach
organizacyjnych   nie są prowadzone media.

Z poważaniem

Małgorzata Borowicz
UG Chrzypsko Wielkie

W dniu 2019-07-23 o 22:37, sprawa-8592@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Informujemy, że Państwa dane osobowe określone w mailu,
na którego odpowiadamy, są przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną
–RODO- 25 maja 2018 r. dostępną pod adresem Urzędu Gminy:
http://www.chrzypsko.pl/pl/rodo.html

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OPATOWIEC w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1905

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 9
lipiec 2019 do "gmina@opatowiec.nazwa.pl" <gmina@opatowiec.pl> z tematem
"Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Re:Wniosek o informacje publiczną przez CEKÓW-KOLONIA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1640

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lipca 2019 r.
informuję, iż

Urząd Gminy ani żadna jednostka organizacyjna  nie prowadzi żadnych mediów.

Inspektor

Emilia Szczepaniak

W dniu 2019-07-23 o 12:46, Gmina Ceków-Kolonia pisze:

odpowiedź na zapytanie przez RAKONIEWICE w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1782

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 23.07.2019
r. Mam nadzieję, że odpowiedź będzie dla Państwa satysfakcjonująca.

/Z wyrazami szacunku, //
////
//Oliwia Kaczmarek //
//Młodszy referent ds. Promocji, Kultury, Sportu i Współpracy
zagranicznej //
//Kancelaria /

Urząd Miejski Gminy Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice
tel.: (061) 44 41 002; fax: (061) 44 41 139
e-mail: sekretariat@rakoniewice.pl; http: www.rakoniewice.pl

1

odpowiedż na zapytanie z dn. 09 lipca 2019 r. przez FAŁKÓW w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1869

Witam serdecznie.
W odpowiedzi na wniosek o informacje z dnia 2019.07.09 Urząd Gminy w
Fałkowie niniejszym informuje, ze na terenie naszej gminy nie prowadzimy
mediów. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsoorowane czy
materiały dedykowane w latach 2015 - 2018 wynoszą średnio około 7.000
(słownie: siedem tysięcy) na jeden tok. Pozdrawiam :)

--
Dorota Anioł
Urząd Gminy w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCINICA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1821

Urząd Gminy Trzcinica przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej przesłany w dniu 23 lipca 2019 r.

Z poważaniem.

Inspektor ds. wojskowych, obronnych,
obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej

Roman Jokiel
tel. 627815009

W dniu 23.07.2019 o 21:49, sprawa-8769@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1149

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Thu, 14 Mar 2019 09:16:13 +0100
Nadawca: Dom Kultury <domkultury@kulturaskala.pl>
Odpowiedź-Do: domkultury@kulturaskala.pl
Adresat: sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale - samorządowa instytucja
kultury Miasta i Gminy Skała, informuje, że do końca 2018 roku wydawał
miesięcznik Kronika Miasta i Gminy Skała.

Obecnie prawdopodobnie pismo stanie się bezpłatnym kwartalnikiem.
Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

Gmina celowo nigdy nie zamieszczała odpłatnych ogłoszeń, nie było też
artykułów sponsorowanych.

Miesięcznik miał charakter społeczno -kulturalny, ale zawsze były
zamieszczane w nim informacje z życia i prac gminy czy Rady Miejskiej.
Niejednokrotnie publikowane były w nim też uchwały Rady Miejskiej,

czy informacje o ważnych dla mieszkańców działaniach.

Niestety nie posiadamy wszystkich numerów w postaci pdf.

Jeśli Państwo chcecie możemy dosłać wydrukowane egzemplarze gazety.

Miłego dnia,
*Grzegorz Kowalik*
*Dyrektor*
*Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*
<http://www.skala.pl> domkultury@kulturaskala.pl
<mailto:domkultury@kulturaskala.pl>
http://www.kulturaskala.pl/
  tel. 12/ 389 17 77, 12/ 389 10 91
**

3

Odpowiedź na wniosek przez MAKÓW PODHALAŃSKI w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1101

Dzień Dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 lutego 2019 roku, Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuję o środkach finansowych przeznaczonych na promocję w latach 2015, 2016, 2017, 2018.
Urząd Miejski wydaje Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Jednostka Organizacyjna odpowiedzialna za biuletyn to Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie. Biuletyn nie jest dostępny w internecie, 5 numerów Biuletynu przesyłamy w załączeniu.

Promocja
2015r. - 31.869,70 zł
2016r. - 46.130.39 zł
2017r. - 49.926,78 zł
2018r. - 57.696,95 zł
Razem 185.623,82 złote

Z poważaniem

Beata Bednarz
Inspektor UM
Maków Podhalański

5