Listy

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNIEWO w sprawie Monitoring samorządy $382

Twoja wiadomość

Do: gmina@karniewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

usunięto w dniu 2019-07-17 09:31.

Materiały na Sesję przez ROJEWO w sprawie Monitoring samorządy #775

Przesyłam materiały na Sesję w dniu 27 - go czerwca br. Pozdrowienia
Magda Pijanowska

1

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY DZIERZGOŃ w sprawie Monitoring samorządy #2104

Twoja wiadomość

Do: urzad@starydzierzgon.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2019-03-22 10:03.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg w sprawie Monitoring samorządy #2249

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 25.01.2019 10:00.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABRODZIE w sprawie Monitoring samorządy #2453

1- Nie

2- Nie

3- Nie

4- Nie

5- 320 uchwał

6- 0

7- Nie

8- Nie

9- Nie

10- Brak

11- Nie

12- Nie

13- Nie

Magda Kaniewska

Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy

Urząd Gminy Zabrodzie

Ul. Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

Tel. 29 642 31 94

Fax. 29 757 12 61

e-mail. rada@zabrodzie.pl

www.zabrodzie.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESZNOWOLA w sprawie Monitoring samorządy $512

Twoja wiadomość

Do: wojt@lesznowola.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

odczytano w dniu 2018-10-04 10:22.

udzielenie odpowiedni na pismo z dnia 18-09-201 roku przez None w sprawie Monitoring samorządy $43

Dzień Dobry

Przesyłam w złączeniu informacje o które Państwo prosili.

Gabriela Wołujewicz

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: (brak tematu)
Data: 2018-10-03 09:32
Od: Sekretariat UG Biesiekierz <sekretariat@biesiekierz.eu>
Do: Rada <rada@biesiekierz.eu>
Odpowiedź do: sekretariat@biesiekierz.eu

DOROTA SZTANDARA - Sekretariat

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
ePUAP: /UGBiesiekierz/skrytka
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

--
GABRIELA WOŁUJEWICZ - Biuro Rady Gminy Biesiekierz
tel.: +48 943 180 963
mail: rada@biesiekierz.eu

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

1

SPROSTOWANIE-WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI PUBLICZNEJ przez MŁYNARY w sprawie Monitoring samorządy #1942

Dzień dobry!

Powyżej przesyłam pismo sprostowujące dot. udostępnienia informacji
publicznej.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK w sprawie Monitoring samorządy #1956

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŚNICA w sprawie Monitoring samorządy #1962

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Katarzyna Zakrzewska

W dniu 2018-09-15 o 15:54, sprawa-6443@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

Udzielenia informacji publicznej - działalnośc pożytku publicznego przez PROSTKI w sprawie Monitoring samorządy #1964

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Polska

Nasz znak:OR.1431/4/2018 Prostki, 27.09.2018 r.

Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej - data wpływu 17.09.2018 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję:

Ad.1 W gminie funkcjonuje Uchwała nr XLVI.273.2017 Rady Gminy Prostki w sprawie programu współpracy gminy Prostki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wójt odrębnym zarządzeniem określa zasady i tryb pracy komisji konkursowej. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10015/wiadomosc/355677/roczny_program_wspolpracy_gminy_prostki_z_sektorem_pozarzadowym_

Ad.2 Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Ad.3 W gminie nie powołano rady oświatowej.

Ad.4 W gminie obowiązuje Uchwała Nr LV/338/2014 Rady Gminy Prostki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prostki. http://bip.prostki.pl/wiadomosci/9788/wiadomosc/347586/uchwala_nr_lv3382014_rady_gminy_prostki_z_dnia_30_wrzesnia_2014_

Ad.5 Informacja o liczbie przyjętych uchwał:

2014 r. - 83 uchwały

2015 r. - 73 uchwały

2016 r. - 116 uchwał.

Ad.6 Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji:

2014 r. - 13

2015 r. - 4

2016 r. - 6

Ad.7 W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Ad.8 W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SROKOWO w sprawie Monitoring samorządy #1974

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi

1. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. W Gminie Srokowo nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3. W Gminie Srokowo nie powołano rady oświatowej.

4. Tak w gminie została uchwalona uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo

z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo.

link:

http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/702/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Srokowo/

5 Zostało przyjętych uchwał w następujących latach – 2014- 74 uchwały.

2015- 81 uchwały

2016- 89 uchwały

6. W latach 2014-2016zostało przeprowadzonych 5 konsultacji społecznych
z mieszkańcami.

7. W Gminie Srokowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.W Gminie Srokowo nie utworzono rady seniorów.

9. Tak w Gminie Srokowo wyodrębniono fundusz sołecki. Link:
http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/484/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w__budzecie_Gminy_Srokowo/

10. W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

Z poważaniem

W dniu 2018-09-15 o 16:26, sprawa-6455@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

1

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO w sprawie Monitoring samorządy #1944

Dzień Dobry,

w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, taka uchwała nie obowiązuje.
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie, nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie, nie powołano gminnej rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak, w Gminie Miasto Mrągowo obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, treść dostępna jest tutaj: http://www.mragowo.pl/sprawy-spoleczne/konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 121 uchwał
2015 = 119 uchwał
2016 = 113 uchwał

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 8
2015 = 8
2016 = 9

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie, nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak, utworzono gminną radę seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski. Szczegółowe informacje o realizacji budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:
2014 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2014?start=12
2015 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2015
2016 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2016
2017 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2017
2018 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2018

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014 = 200 000 zł
2015 = 300 000 zł
2016 = 400 000 zł

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

Arkadiusz Kamil Mierkowski

Urząd Miejski w Mrągowie

tel. 89 7419042

fax. 89 7412874

<http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl

1

W sprawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OLECKO w sprawie Monitoring samorządy #1949

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Alicja Mieszuk

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru

E-mail: um@um.olecko.pl

Tel.: 87 520 19 50, 570 100 361

---------------------------------------------------------------

cid:image004.jpg@01D32BCE.1C078AB0

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIECZFNIA KOŚCIELNA w sprawie Monitoring samorządy #2437

Dzień dobry

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 września 2018 roku, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE.
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – NIE.
3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) – NIE.
4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE.
5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 – UCHWAŁY RADY GMINY DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7668/uchwaly_rady
6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 – ROK 2014 – 0, ROK 2015 – 2, ROK 2016 – 0.
7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE.
8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE.
9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – TAK, TREŚĆ UCHWAŁY JEST DOSTĘPNA POD LINKIEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7668/wiadomosc/261588/uchwala_nr_xxvii2052014_rady_gminy_wieczfnia_koscielna_z_dnia_31
10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA SĄ DOSTĘPNE POD LINKIEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7663/zarzadzenia
11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – NIE.
12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – NIE DOTYCZY.
13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – NIE DOTYCZY.

Z poważaniem

Karolina Chmielewska

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

informacja ug ojrzen przez OJRZEŃ w sprawie Monitoring samorządy #2314

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuje:
- w Gminie Ojrzeń nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.
Liczba przyjętych uchwał:
- rok 2014 - 59,
-rok 2015 - 62,
- rok 2016 - 60.
Liczba przeprowadzonych konsultacji:
- rok 2014 - 2
- rok 2015 - 2
- rok 2016 - 2
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
http://ugojrzen.bip.org.pl/?tree=10,Uchwa%C5%82y%20Rady%20Gminy,
- zarządzenia Wójta Gminy
http://ugojrzen.bip.org.pl/?tree=9,Zarz%C4%85dzenia%20W%C3%B3jta%20Gminy
- nie funkcjonuje fundusz obywatelski,
Pozdrawiam
Paulina Kuczyńska

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIETRZ w sprawie Monitoring samorządy #2286

1

odpowiedź BBM.1431.76.2018.MW na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK w sprawie Monitoring samorządy #2416

Szanowni Państwo,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi BBM.1431.76.2018.MW. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Małgorzata Wysokińska

Biuro Burmistrza Miasta Sulejówek

---------------------------------------------

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego adresata i może zawierać informacje, które są prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w jej jakiejkolwiek formie.

Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowej 55, 05-070 Sulejówek.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Sulejówek znajduje się na stronie: <https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci> https://www.sulejowek.pl/200,polityka-prywatnosci. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym <mailto:iod@umsulejowek.pl> iod@umsulejowek.pl

2

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELECZKI w sprawie Monitoring samorządy #2323

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję następująco:

1. Na terenie Gminy Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Na terenie Gminy Strzeleczki nie utworzono gminnej rady oświatowej.

4. W Gminie Strzeleczki nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w latach 2014-2016 dostępna jest na stronie BIP Urzędu www.bip.strzeleczki.pl <http://www.bip.strzeleczki.pl> w „zakładce akty prawne”.

6. Liczba prowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 – 2.

7. W Gminie Strzeleczki nie powołano młodzieżowej rady gminy.

8. W Gminie Strzeleczki nie powołano gminnej rady seniorów,

9. W Gminie Strzeleczki wyodrębniono fundusz sołecki, stosowna uchwała znajduje się pod adresem: http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego <http://bip.strzeleczki.pl/20/wyniki-wyszukiwania-bip.html?Key=funduszu%20so%C5%82eckiego&Type=1&Page=1> &Type=1&Page=1

10. Urząd Gminy nie jest w posiadaniu Zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Strzeleczki nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Nd.

Z poważaniem

Łukasz Borsuk
Sekretarz Gminy Strzeleczki

Urząd Gminy Strzeleczki | Rynek 4 | 47-364 Strzeleczki

NIP 199-00-90-013 | REGON 531413107 | <http://www.strzeleczki.pl/> www.strzeleczki.pl

tel. +48 77 466 81 05 (wew.106)| fax +48 77 407 66 61| tel.kom. +48 602 523 359

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli Pan/Pani nie jest jej właściwym adresatem lub wiadomość została otrzymana przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz o jej usunięcie. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone. This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please notify the sender immediately and then delete this email.

1

odpowiedź na zapytanie przez MYSZYNIEC w sprawie Monitoring samorządy #2301

W odpowiedzi na Pana wniosek informuję, że

- w naszej gminie nie obowiązuję uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami, link do uchwały: http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=819

- Rada Miejska przyjęła w roku 2014- 69 uchwał, w roku 2015 - 83 uchwały i
2016 roku - 71 uchwał
- przeprowadzano konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-0,
2015r.0 i 2016 - 1
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, link do uchwały:
http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5061

- link do zarządzenia organu wykonawczego, wydanego w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?a=5172

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne,

Z poważaniem,

Mariola Banach

insp. ds. organizacyjnych, kadr i obsługi rady

----------------------------------------------------------------------------
----------------------

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel/fax: (29) 772 11 41

email:kadry@myszyniec.pl

www.myszyniec.pl

Odpowiedz informacja publiczna przez SZREŃSK w sprawie Monitoring samorządy #2421

W załączeniu przesyłam odpowiedz

Danuta Dobrowolska
Urząd Gminy w Szreńsku

1

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SARNAKI w sprawie Monitoring samorządy #2378

Urząd Gminy Sarnaki

W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Paweł Kordaczuk

1

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI w sprawie Monitoring samorządy #1940

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4173_Uchwala_Nr_VIII.43.2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzamoa_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Milki.pdf

- w 2014 r. - 71 podjętych uchwał, w 2015 r. - 100 podjętych uchwał, w
2016 r. - 82 podjętych uchwał,
- w 2014 r. - 2 konsultacje, w 2015 r. - 4 konsultacje, w 2016 r. 6
konsultacji.
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Justyna Leszczyńska - Boruch
UG Miłki
87 421 10 60
-

W dniu 2018-09-18 o 08:08, UG Miłki pisze: