Listy

Fwd: informacja publiczną dot. informacji czy przekazano informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. [Sprawa#SO.502.3.005.2020] przez PYSKOWICE w sprawie Monitoring samorządy #115

Dokumenty: SO.KW.1107.2020
Znak sprawy: SO.502.3.005.2020
Rej. koresp. wych.: RKW-e-000613/20
Wysłane przez: Elżbieta Maj

-------- Wiadomość oryginalna --------

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

2

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TŁUCHOWO w sprawie Monitoring samorządy #793

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:58

usunięto w dniu 2020-04-23 14:34.

Informacja o zmianie adresu e-mail - Gmina Rybno przez RYBNO w sprawie Monitoring samorządy #2370

Witamy

Informujemy iż ten adres tj. gminarybno@wp.pl
<https://poczta.wp.pl/k/> zostanie usunięty. Ze

wszystkimi sprawami, załącznikami, szkoleniami, sprawami urzędowymi

zapraszamy na maila: sekretariat@gminarybno.com <https://poczta.wp.pl/k/>

Z poważaniem

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI w sprawie Monitoring samorządy #2397

Twoja wiadomość

Do: um@sokolowpodl.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 24.02.2020 12:13.

informacja publiczna przez KLIMONTÓW w sprawie Monitoring samorządy $403

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów na
Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 r.

Pozdrawiam

Irena Lipiec

Inspektor

Urząd Miasta i Gminy Klimontów

Tel. 15 866 11 00

1

/E-mail/ Odpowiedź Raport o stanie gminy [Sprawa#ZK.1431.12.2020] przez RACIBÓRZ w sprawie Monitoring samorządy #116

Dokumenty: ZK.KW-0082/20
Znak sprawy: ZK.1431.12.2020
Rej. koresp. wych.: RKW.2020.16073
Wysłane przez: Anita Tyszkiewicz-Zimałka

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

4

Informacja publiczna - gmina Opatów przez OPATÓW w sprawie Monitoring samorządy #94

Gmina Opatów informuje:
- nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o
stanie gminy
- nad raportem pracowali pracownicy poszczególnych działów i informacje
składali bezpośrednio do Wójta Gminy
- społeczność lokalna na temat możliwości zabrania głosu oraz treści
raportu została powiadomiona przez stronę internetową gminy oraz BIP
- nad raportem nie było dyskusji, żaden mieszkaniec nie zgłosił chęci do
zabrania głosu
żaden mieszkaniec nie wypowiadał się na temat raportu o stanie gminy
Inspektor ds. Rady
Joanna Krotla

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez MAKÓW MAZOWIECKI w sprawie Monitoring samorządy #2282

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Pozdrawiam

Małgorzata Cikacz

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71-42-129

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Mieszkańcy i radni wobec Raportu o stanie gminy przez GRUTA w sprawie Monitoring samorządy #717

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych informuję:

1) Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym.

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

4. Żaden z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o
stanie gminy.

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

 - zgłosił się jeden mieszkaniec, ale jego wniosek nie spełniał wymogów
formalnych

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

- żaden mieszkaniec nie wypowiedział się z debacie na temat raportu o
stanie gminy.

--
/Z wyrazami szacunku
/ *
Magdalena Wrzos

Inspektor - Biuro Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych*
mwrzos@gruta.pl <mailto:mwrzos@gruta.pl>
+48 564683121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

Mail delivery failed: returning message to sender przez GNIEZNO w sprawie Monitoring samorządy $255

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

esahin@ekonomist.com.tr

------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

Return-path: <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRU-0007R7-RC
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:44 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id D7794824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 5.409
X-Spam-Level: *****
X-Spam-Status: No, score=5.409 required=6.6 tests=[ALL_TRUSTED=-1,
BAYES_50=0.8, DOS_OUTLOOK_TO_MX=2.845, HELO_DYNAMIC_IPADDR=1.951,
RDNS_NONE=0.793, T_PDS_FROM_2_EMAILS=0.01, T_PDS_TO_EQ_FROM_NAME=0.01]
autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id 5DLolkGyjOcG for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 8A4A7824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id nOqmkKIqHWMY for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 67B85824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6640A16E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id fm6sOGtjyqJh for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 44F8016E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id D8cv2EgyjfCb for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from mgate15.doganburda.com (mgate16.doganburda.com [10.130.1.211])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 2C48F16E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRR-0007Qs-1o
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:41 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 13C1C824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:37 +0300 (+03)
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id KHwjloIkJov2 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id B44F5824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id au00RFbihHas for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 9648C824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 95CC116E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id XLTto8V5YoUr for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 7587916E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id OF4Wkmqtbe35 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from mgate15.doganburda.com (mgate15.doganburda.com [10.130.1.211])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 5CEF416E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRP-0007QZ-9G
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:39 +0300
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id C75AA824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
with ESMTP id kugEM2soKEEt for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6DCDD824AAA
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id guBk_gx1j4xt for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 48662824AA9
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 1AFD316E1346
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id gVFJ5HU3ilq6 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id EE7AB16E134A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
with ESMTP id UkhuPSCG-7n1 for <esahin@ekonomist.com.tr>;
Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
Received: from linum.doganburda.com (linum.doganburda.com [10.130.1.213])
by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id D32FD16E122A
for <esahin@ekonomist.com.tr>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
Received: from [95.168.122.81] (helo=srv-95-168-122-81.static.a1.hr)
by linum.doganburda.com stage1 with esmtp
(Exim MailCleaner)
id 1iViRS-0008PG-GX
for <esahin@ekonomist.com.tr>
from <sprawa-4125@fedrowanie.siecobywatelska.pl>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:43 +0300
X-MailCleaner-SPF: none

*** SPAM ***Nedoručitelná: *** SPAM ***Ahoj! przez GNIEZNO w sprawie Monitoring samorządy $255

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

j-emaileckovann@oauh.cz<mailto:j-emaileckovann@oauh.cz>
Nejde najít zadanou e-mailovou adresu. Zkontrolujte e-mailovou adresu příjemce a pokuste se zprávu odeslat znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na helpdesk.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: EX2013.oauh.local

j-emaileckovann@oauh.cz
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Původní hlavičky zprávy:

Received: from EX2013.oauh.local (172.16.1.25) by EX2013.oauh.local
(172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Fri, 15 Nov
2019 16:43:48 +0100
Received: from bl20-192-17.dsl.telepac.pt (2.81.192.17) by mobility.oauh.cz
(172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
Transport; Fri, 15 Nov 2019 16:43:47 +0100

Your message couldn't be delivered przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

====================================================

Your message couldn't be delivered

====================================================

The message you sent to nquiries@spca-ct.co.za couldn't be delivered due to: Recipient email server rejected the message.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Further Information

5.4.1 All recipient addresses rejected : Access denied [VE1EUR03FT026.eop-EUR03.prod.protection.outlook.com]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

If you sent this message to multiple addresses, you'll receive a notification like this
for every one that didn't arrive.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Powered by Mimecast

© 2003 - 2019 Mimecast Services Limited.

Returned mail: User unknown przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

The original message was received Mon, 04 Nov 2019 16:45:19 +0200
from -

----- The following address(es) had permanent fatal errors -----
<7d09917@zeto.pl>; originally to 7d09917@zeto.pl (unrecoverable error)
The recipient '7d09917' is unknown at host 'zeto.pl'-- Message body has been omitted --

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNIEWO w sprawie Monitoring samorządy $382

Twoja wiadomość

Do: gmina@karniewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

usunięto w dniu 2019-07-17 09:31.

Materiały na Sesję przez ROJEWO w sprawie Monitoring samorządy #775

Przesyłam materiały na Sesję w dniu 27 - go czerwca br. Pozdrowienia
Magda Pijanowska

1

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY DZIERZGOŃ w sprawie Monitoring samorządy #2104

Twoja wiadomość

Do: urzad@starydzierzgon.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2019-03-22 10:03.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg w sprawie Monitoring samorządy #2249

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 25.01.2019 10:00.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABRODZIE w sprawie Monitoring samorządy #2453

1- Nie

2- Nie

3- Nie

4- Nie

5- 320 uchwał

6- 0

7- Nie

8- Nie

9- Nie

10- Brak

11- Nie

12- Nie

13- Nie

Magda Kaniewska

Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy

Urząd Gminy Zabrodzie

Ul. Wł. St. Reymonta 51

07-230 Zabrodzie

Tel. 29 642 31 94

Fax. 29 757 12 61

e-mail. rada@zabrodzie.pl

www.zabrodzie.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LESZNOWOLA w sprawie Monitoring samorządy $512

Twoja wiadomość

Do: wojt@lesznowola.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:56

odczytano w dniu 2018-10-04 10:22.

udzielenie odpowiedni na pismo z dnia 18-09-201 roku przez None w sprawie Monitoring samorządy $43

Dzień Dobry

Przesyłam w złączeniu informacje o które Państwo prosili.

Gabriela Wołujewicz

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: (brak tematu)
Data: 2018-10-03 09:32
Od: Sekretariat UG Biesiekierz <sekretariat@biesiekierz.eu>
Do: Rada <rada@biesiekierz.eu>
Odpowiedź do: sekretariat@biesiekierz.eu

DOROTA SZTANDARA - Sekretariat

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
ePUAP: /UGBiesiekierz/skrytka
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

--
GABRIELA WOŁUJEWICZ - Biuro Rady Gminy Biesiekierz
tel.: +48 943 180 963
mail: rada@biesiekierz.eu

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
76-039 Biesiekierz 103
www: http://bip.biesiekierz.eu
www: http://gazeta.biesiekierz.eu
mail: sekretariat@biesiekierz.eu
tel.: +48 943 180 955

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości mogą być poufne.
Jeżeli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, uprasza się o
powiadomienie nadawcy i o jej skuteczne usunięcie.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt
Gminy Biesiekierz.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu pod adresem:
http://bip.biesiekierz.eu/userfiles/file/regulaminy/klauzula_informacyjna_rodo.pdf

1

SPROSTOWANIE-WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI PUBLICZNEJ przez MŁYNARY w sprawie Monitoring samorządy #1942

Dzień dobry!

Powyżej przesyłam pismo sprostowujące dot. udostępnienia informacji
publicznej.

Pozdrawiam.

Z poważaniem

Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i promocji

w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

Alicja Jagiełło - Mularczyk

Tel. 55 618 22 46

1