Opis

Piąty rok przerabiamy ten sam temat – zdaniem władzy i specjalistów obywatele za bardzo interesują się działaniami władzy. Uwierzylibyście? Toż to mamy chyba demokrację doskonałą. Jest też kilka nowych argumentów – „większość tych, którzy pytają ma złe intencje, albo chce zrobić biznes”. Zanim się oburzycie na tych „innych”, pomyślcie o tym, że sami łatwo możecie zostać tak ocenieni, a tenże biznes płaci w naszym kraju podatki.

Listy

inf.publ. przez BODZANÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4577

Dotyczy udzielenia inf. publicznej. Pismo WIT.1431.38.2020 w załączeniu.

1

Rozliczanie wynagrodzeń w dobie korona-wirusa --- on-line --- już w piątek - 22 maja 2020 r. przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

szkolenie ON-LINE


Wynagrodzenia 2020
Rozliczanie wynagrodze w dobie korona-wirusaProgram:

Adresaci szkolenia: osoby zajmujce si na co dzie tematyk zwizan z naliczaniem wynagrodze; osoby chcce zapozna si z tematyk naliczania wynagrodze i problemami z tym zwizanymi.

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidowy sposb dokonywa naliczania wynagrodze. Wskazanie nowych interpretacji, orzecze, wyrokw sdowych w zakresie naliczania wynagrodze. Wskazanie najczstszych bdw zwizanych z naliczaniem wynagrodze i sposobw ich rozwizywania. Zostan wskazane najczciej popeniane bdy, ktre organy kontrolujce uwaaj jako race i za ktre gro sankcje karne.

Korzyci z udziau w szkoleniu: osoby uczestniczce w szkoleniu bd mogy pozna sposoby rozwizywania problemw zwizanych z naliczaniem wynagrodze. Moliwo dyskusji w szkoleniu, wymiana dowiadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


Program:


Co pracownikowi naley si w wyniku odsunicia go od wykonywania pracy?
Kiedy wystpuje przestj i jakie ma konsekwencje dla pracownika i pracodawcy? Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas przestoju? Jak obliczy wynagrodzenie za czas przestoju?
Jakie wiadczenia przysuguj dla pracownikw w wyniku nieprzewidzianego zamknicia obka, przedszkola lub szkoy? Na jakich zasadach wypaca dodatkowy zasiek opiekuczy?
Jak rozliczy wynagrodzenie pracownika powoanego do suby terytorialnej?
Jak rozliczy wynagrodzenie pracownika podczas kwarantanny lub dozoru epidemiologicznego?
Jak dokona zmiany zapisw dotyczcych wynagrodze w przepisach wewntrzzakadowych?
Jak ustala wysoko wynagrodzenia minimalnego?
Jak obliczy wynagrodzenie przy rnych rodzajach nieobecnoci w jednym miesicu?
Jak obliczy wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez cz miesica chorowa a pozosta cz by na urlopie wypoczynkowym? nowe stanowiska GIP
Jak obliczy wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesica?
Jak ustali wynagrodzenie za czas nieobecnoci usprawiedliwionej (urlop okolicznociowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
Sesja pyta i odpowiedzi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie uczestnikw do szkolenia online:
szkolenie online odbywa si poprzez platform internetow, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesany na adresy email uczestnikw przed zajciami
szkolenie online odbywa si na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostpem do internetu
szkolenie online wymaga stabilnego dostpu do internetu (najlepiej stae cze)
szkolenie online zaczyna si o wyznaczonej godzinie uczestnicy szkolenia powinni by wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji
----------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do kontaktu:

Dzia Szkole
tel. 504 189 836 ; 68 325 66 93
e-mail: szkolenia@univers.com.pl
22 maja 2020 r.

godz. 9.00-13.00szczegyzgoszeniawszystkie szkolenia on-line

ekspert:

Katarzyna Smulczyk

Specjalista Prawa pracy oraz zagadnie kadrowo-pacowych; dowiadczenie zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Gwnego specjalisty ds. kadr i pac w duej firmie. Ukoczya studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie dzkim. Od 2008 r. jest wykadowc na szkoleniach i konferencjach dotyczcych tematyki kadrowo-pacowej. Pisze rwnie artykuy dla Sposb na pace, "Monitor Ksigowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Posiada uprawnienia certyfikowanego audytor wewntrzny zintegrowanego systemu zarzdzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN N 18001:2004.
-----------------------------------
w cenie szkolenia:
* wykad, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!

cena szkolenia: 289 z netto


Rezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

informacja publiczna przez PRZYSUCHA w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4635

Dzień dobry.

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie informuje, że nie przekazał danych wyborców
Poczcie Polskiej S.A. przed 9 maja 2020 roku, tj. przed wejściem w życie
ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r..

Pozdrawiam,

Anna Siedlecka

Inspektor

Urząd Gminy Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Dąbrowa.
Wszelkie informacje w zakresie

przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
<http://bip.staradabrowa.pl/strony/menu/2.dhtml>
http://bip.staradabrowa.pl/strony/menu/2.dhtml.

Fwd: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZERWIŃSK NAD WISŁĄ w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4607

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 4 May 2020 12:34:52 +0200
Nadawca: Ewidencja <ewidencja@zabludow.pl>
Adresat: sprawa-2521@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną  z dnia 27.04.2020r. w
sprawie:

Czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i
czy zamierzamy to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020r. informujemy, że nie udostępniliśmy i nie
udostępnimy Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach do momentu
pojawienia się rozwiązań prawnych, które nie będą budziły kontrowersji
co do legalności podejmowanych działań w ramach obowiązujących przepisów
prawa wyborczego i przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia
rejestru i spisu wyborców.  Z poważaniem inspektor Alina Wasiluk. Urząd 
Miejski w Zabłudowie, Referat Spraw Obywatelskich,  ul. Rynek 8, 16-060
Zabłudów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
powyższą odpowiedź wysłaliśmy dnia 04.05.2020r. na adres email:
sprawa-2521@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Za pomyłke przepraszamy!

Rozliczanie wynagrodzeń w dobie korona-wirusa --- on-line --- 21 maja 2020 r. przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

szkolenie ON-LINE


Wynagrodzenia 2020
Rozliczanie wynagrodze w dobie korona-wirusaProgram:

Adresaci szkolenia: osoby zajmujce si na co dzie tematyk zwizan z naliczaniem wynagrodze; osoby chcce zapozna si z tematyk naliczania wynagrodze i problemami z tym zwizanymi.

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidowy sposb dokonywa naliczania wynagrodze. Wskazanie nowych interpretacji, orzecze, wyrokw sdowych w zakresie naliczania wynagrodze. Wskazanie najczstszych bdw zwizanych z naliczaniem wynagrodze i sposobw ich rozwizywania. Zostan wskazane najczciej popeniane bdy, ktre organy kontrolujce uwaaj jako race i za ktre gro sankcje karne.

Korzyci z udziau w szkoleniu: osoby uczestniczce w szkoleniu bd mogy pozna sposoby rozwizywania problemw zwizanych z naliczaniem wynagrodze. Moliwo dyskusji w szkoleniu, wymiana dowiadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


Program:


Co pracownikowi naley si w wyniku odsunicia go od wykonywania pracy?
Kiedy wystpuje przestj i jakie ma konsekwencje dla pracownika i pracodawcy? Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas przestoju? Jak obliczy wynagrodzenie za czas przestoju?
Jakie wiadczenia przysuguj dla pracownikw w wyniku nieprzewidzianego zamknicia obka, przedszkola lub szkoy? Na jakich zasadach wypaca dodatkowy zasiek opiekuczy?
Jak rozliczy wynagrodzenie pracownika powoanego do suby terytorialnej?
Jak rozliczy wynagrodzenie pracownika podczas kwarantanny lub dozoru epidemiologicznego?
Jak dokona zmiany zapisw dotyczcych wynagrodze w przepisach wewntrzzakadowych?
Jak ustala wysoko wynagrodzenia minimalnego?
Jak obliczy wynagrodzenie przy rnych rodzajach nieobecnoci w jednym miesicu?
Jak obliczy wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez cz miesica chorowa a pozosta cz by na urlopie wypoczynkowym? nowe stanowiska GIP
Jak obliczy wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesica?
Jak ustali wynagrodzenie za czas nieobecnoci usprawiedliwionej (urlop okolicznociowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
Sesja pyta i odpowiedzi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie uczestnikw do szkolenia online:
szkolenie online odbywa si poprzez platform internetow, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesany na adresy email uczestnikw przed zajciami
szkolenie online odbywa si na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostpem do internetu
szkolenie online wymaga stabilnego dostpu do internetu (najlepiej stae cze)
szkolenie online zaczyna si o wyznaczonej godzinie uczestnicy szkolenia powinni by wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji
----------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do kontaktu:

Dzia Szkole
tel. 504 189 836 ; 68 325 66 93
e-mail: szkolenia@univers.com.pl
21 maja 2020 r.

godz. 9.00-13.00szczegyzgoszeniawszystkie szkolenia on-line

ekspert:

Katarzyna Smulczyk

Specjalista Prawa pracy oraz zagadnie kadrowo-pacowych; dowiadczenie zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Gwnego specjalisty ds. kadr i pac w duej firmie. Ukoczya studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie dzkim. Od 2008 r. jest wykadowc na szkoleniach i konferencjach dotyczcych tematyki kadrowo-pacowej. Pisze rwnie artykuy dla Sposb na pace, "Monitor Ksigowego", "Informator Prawno-Podatkowy". Posiada uprawnienia certyfikowanego audytor wewntrzny zintegrowanego systemu zarzdzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN N 18001:2004.
-----------------------------------
w cenie szkolenia:
* wykad, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!

cena szkolenia: 289 z netto


Rezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

PODATKI W DOBIE EPIDEMII SARS - CoV2 - VAT i CIT --- on-line --- 15 maja 2020 r. --- przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

szkolenie ON-LINE


Podatki 2020

W DOBIE EPIDEMII SARS CoV2 VAT i CIT; WPYW PROGRAMW POMOCOWYCH NA ROZLICZENIA


Celem szkolenia jest przedstawienie zmian podatkowych wprowadzonych na podstawie szczeglnych ustaw dotyczcych pomocy przedsibiorcom w stanie epidemii (Tarcza antykryzysowa) zarwno wprowadzajcych zmniejszenie obcie podatkowych jak i przeduajcych poszczeglne terminy do zapaty podatku.
W trakcie wykadu przedstawione zostan rwnie zmiany, ktre maj wej w ycie od dnia 1 lipca 2020 r. w zakresie ewidencji JPK oraz wymiany kas fiskalnych.
W takcie wykadu poruszone zostan rwnie tematy dotyczce wewntrzwsplnotowej dostawy towarw w oparciu o obowizujce do 1 stycznia 2020 r. przepisy wsplnotowe w kontekcie niedokonania przez Sejm RP obowizkowej nowelizacji ustawy VAT konieczne jest w tym kontekcie ustalenie na jakich zasadach dokumentowa WDT.

Program:

Zmiany w ustawach podatkowych w zwizku ze stanem epidemii.
Wyduenie terminu do zawiadomienia organu o zapacie na rachunek niezgoszony na biaej licie.
Przeduone terminy do skadania zezna CIT i PIT oraz sprawozda finansowych rnice midzy rozwizaniami CIT i PIT (czy bdzie trzeba zapaci odsetki za zwok?).
Przeduone terminy w zakresie dokumentacji cen transferowych.
Kto i na jakich zasadach moe dokona rekalkulacji uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy w przypadku obnienia przychodw?
Czy zwolnienie z ZUS skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania w podatku dochodowym?
Zasady ujmowania w JPK faktur uproszczonych do 450 z brutto nowa zasada przejciowa.
Zasady rozliczania straty podatkowej z 2020 od dochodu osignitego w 2019 r.
Przeduenie terminw wpaty PIT-4.
Zmiany w zakresie ulgi na ze dugi w podatkach dochodowych w jaki sposb skorzysta z preferencji?
Zasady rozliczania darowizn ponoszonych w zwizku ze stanem epidemii.
Zasady stosowania jednorazowych odpisw amortyzacyjnych.
Jakie podmioty s uprawione do wystawienia paragonw online?
Przeom w raportowaniu VAT likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK od dnia 1 lipca dla wszystkich podatnikw.
Zakres danych umieszczanych na fakturze w przypadku sprzeday towarw z zacznika nr 15 FUNDAMENTALA ZMIANA DANYCH,
Czy w kadym przypadku zamieszczenie adnotacji na fakturze mechanizm podzielonej patnoci zobowizuje do zmiany sposobu raportowania JPK?
Jakie towary i usugi bd traktowane jako wraliwe, a co za tym idzie bd odrbnie raportowane w pliku JPK?
Modyfikacja struktury JPK_FA (przekazywanej na danie), a mechanizm podzielonej patnoci.
Zasady wymierzania kar z tytuu bdw w pliku JPK.
Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2020 r.
Jacy podatnicy s obowizani do wymiany w 2020 r. posiadanych kas fiskalnych na kasy online?
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. paragon online!
Rewolucja w rozliczaniu transakcji wewntrzwsplnotowych w 2020 r. jak stosowa przepisy wsplnotowe?
Czy od dnia 1 kwietnia 2020 r. moliwe jest dokonanie WDT przy wywozie towaru bezporednio przez dostawc i nabywc?
Nowe zasady rozliczania mechanizmu magazynu konsygnacyjnego znaczce uatwienia od dnia 1 stycznia 2020 r.
Bd w wypenieniu VAT-UE od dnia 1 stycznia 2020 r. czy bdzie skutkowa utrat prawa do zastosowania stawki 0%?

------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie uczestnikw do szkolenia online:
szkolenie online odbywa si poprzez platform internetow, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesany na adresy email uczestnikw przed zajciami
szkolenie online odbywa si na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostpem do internetu
szkolenie online wymaga stabilnego dostpu do internetu (najlepiej stae cze)
szkolenie online zaczyna si o wyznaczonej godzinie uczestnicy szkolenia powinni by wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji
----------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do kontaktu:

Dzia Szkole
tel. 504 189 836 ; 68 325 66 93
e-mail: szkolenia@univers.com.pl
15 maja 2020 r.

godz. 9.00-14.00szczegyzgoszeniawszystkie szkolenia on-line

ekspert:

Krzysztof Koskowski

Prawnik, doradca podatkowy 10900. Specjalizuje si w podatkach porednich, w tym zwaszcza podatku od towarw i usug. Obsuguje postpowania podatkowe oraz sdowo - administracyjne (w tym rwnie reprezentuje klientw przed wojewdzkimi sdami administracyjnymi oraz Naczelnym Sdem Administracyjnym). Autor artykuw i wspautor ksiek o tematyce podatkowej, w tym zwaszcza Komentarza do podatku od towarw i usug pod redakcj prof. W. Modzelewskiego. Ekspert i byy konsultant Instytutu Studiw Podatkowych.
-----------------------------------

w cenie szkolenia:
* wykad, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!

cena szkolenia: 289 z netto

-------------------------------------Rezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez GOSTYNIN w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4319

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul.Ursynowska 22/2; 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dot. spisów wyborców informuję, że Gmina Wilkołaz nie przekazała Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach i nie zamierza przekazać przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Z poważaniem

Anna Myszak – Podinspektor UG Wilkołaz

Wilkołaz, dn.2020.05.11

inf.publ. przez BODZANÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4577

Dotyczy udzielenia informacji publicznej. Pismo WIT.1431.38.2020 w załączeniu.

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZERWIŃSK NAD WISŁĄ w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4607

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną  z dnia 27.04.2020r. w
sprawie:

Czy zostały przekazane informacje o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. i
czy zamierzamy to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach
przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych w 2020r. informujemy, że nie udostępniliśmy i nie
udostępnimy Poczcie Polskiej S.A. informacji o wyborcach do momentu
pojawienia się rozwiązań prawnych, które nie będą budziły kontrowersji
co do legalności podejmowanych działań w ramach obowiązujących przepisów
prawa wyborczego i przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia
rejestru i spisu wyborców.  Z poważaniem inspektor Alina Wasiluk. Urząd 
Miejski w Zabłudowie, Referat Spraw Obywatelskich,  ul. Rynek 8, 16-060
Zabłudów

informacja o wyborcach przez MOGIELNICA w sprawie O liczbę wniosków 2017 #4334

Dzień dobry! W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że w
dniu 28 kwietnia 2020r. spisy wyborców zostały przekazane Poczcie Polskiej.
Z poważaniem.Kaźmierska.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie O liczbę wniosków 2017 #759

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2020 r.

Pozdrawiam

Kinga Jakubowska

1

Prawo pracy w dobie kryzysu epidemicznego - szkolenie w systemie e-learning przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

https://www.kursor.edu.pl/

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

Kursor
PRAWO PRACY W DOBIE KRYZYSU EPIDEMICZNEGO

#zostanwdomu i rozwijaj swoje kompetencje razem z nami

SZKOLENIA ONLINE - 7 maja 2020 r.

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub umiejętności osobiste to
idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie szkolenia online. Zapewniamy
wysoki poziom nauczania, a zarazem zrozumiałe i czytelnie opracowane
materiały dydaktyczne oraz kontakt na żywo z prowadzącym. Program
kształcenia na odległość (online) w systemie e-learning pozwala
zdobywać bogatą wiedzę bez wychodzenia z domu, dając jednocześnie
możliwość korzystania z pomocy wyspecjalizowanego trenera lub
instruktora. Zapraszamy już dziś do zapisywania się na szkolenia i
kursy poprzez naszą stronę internetową www.kursor.edu.pl


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do
właściwego stosowania przepisów prawa pracy w czasie epidemii.
Okres ten skutkuje dużymi ograniczeniami w zakresie mobilności
pracowników oraz zapotrzebowania na ich pracę.
Praca zdalna dotychczas rzadko stosowana u wielu pracodawców staje
się koniecznością.
Szkolenie ma na celu wskazanie dobrych praktyk przy stosowaniu tego
rozwiązania. Trener przedstawi sposób naliczania wynagrodzenia za
okres przestoju, wskaże na niektóre obowiązki związane z bezpiecznymi
i higienicznymi warunkami pracy oraz możliwości ew. odstępstw od
ich stosowania. Omówione zostaną również możliwe absencje pracowników
w pracy oraz konieczna dokumentacja niezbędna celem właściwego
naliczenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy.
W trakcie szkolenia omówione zostaną również rozwiązania wynikające
z tzw. tarczy antykryzysowej która ma celu ograniczenia negatywnych
skutków kryzysu wywołanego pandemią. Prowadzący szkolenie przedstawi
warunki korzystania ze szczególnych rozwiązań. Trener zaprezentuje
najczęściej popełniane błędy w zakresie omawianej tematyki i
zarekomenduje właściwe rozwiązania.


Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się
problematyką prawa pracy - w szczególności kadry kierowniczej,
pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych,
osób zainteresowanych tematyką prawa pracy.


Osoba prowadząca kurs:

Zbigniew Zych - radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący
się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji
i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków:
prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pracownik administracji publicznej.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa w załączniku


zobacz wszystkie szkolenia
https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/dla-instytucji/ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel/fax 81 442 08 09 szkolenia.lublin@kursor.edu.pl
kursor.edu.pl

Rezygnacja z mailingu
mailto:m.sych@kursor.edu.pl?subject=Rezygnacja sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Polityka prywatności
https://www.kursor.edu.pl/rodo

Wiadomość wysłana do: sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

8

--- KODEKS PRACY 2020 -- prawa i obowiązki ---on-line --- 27 kwietnia 2020 r. przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

szkolenie ON-LINE


KODEKS PRACY 2020

- zmiany - z uwzgldnieniem praw i obowizkw pracodawcw i pracownikw w zwizku z COVID-19Program:

Zmiany prawa pracy

1. Regulacje ustawowe zwizane z przeciwdziaaniem i zapobieganiem COVID19

katalog przedsibiorcw objtych regulacjami ustawy
zasady wypat wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego
prawo pracodawcy do obnienia wymiaru czasu pracy pracownikw
reguy oceny spadku obrotw gospodarczych
warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obnionego
wymiaru czasu pracy
szczeglne regulacje w zakresie czasu pracy
status zatrudnionych cudzoziemcw
wpyw zagroenia epidemiologicznego na terminy administracyjne i procesowe
kwestie bada lekarskich i szkole z dziedziny bezpieczestwa i higieny pracy

2. Dokumentacja pracownicza
posta tradycyjna papierowa i elektroniczna
przeksztacanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i odwrotnie
okres przechowywania dokumentacji
reguy przekazywania dokumentacji i obowizki w zakresie jej niszczenia
ochrona danych osobowych w kadrach
prowadzenie akt osobowych pracownikw
zakres poszczeglnych czci A,B,C D
tworzenie czci A1,B1,C1..
ewidencja czasu pracy karty , wnioski i zgody pracownicze, dokumenty dodatkowe
dokumentacja dotyczca urlopw wypoczynkowych, karty wynagrodzenia i karty bhp
przepisy przejciowe obowizujce w zakresie prowadzenia dokumentacji
Nowe regulacje dotyczce zasad wypaty wynagrodzenia za prac
prawo do dania podania numeru rachunku bankowego
wniosek o wypat wynagrodzenia do rk wasnych
konieczno zmian dotychczasowych przepisw wewntrzzakadowych

3. Pracownicze Plany Kapitaowe
gwne zaoenia cel , reguy przystpowania i rezygnacji
terminy zawierania umowy o zarzdzanie i prowadzenie
zakres osb wykonujcych prace zarobkow kryterium umowy i wieku
stawki skadek
okres wprowadzania przepisw dla poszczeglnych pracodawcw
wpata powitalna i dopata roczna
skutki zmiany pracodawcy
reguy dotyczce wykorzystania zgromadzonych rodkw

4. Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie wiadcze alimentacyjnych
dokonywanie potrce z diet nalenych z tytuu podry subowych
odpowiedzialno pracodawcy
egzekucja z umw cywilnoprawnych
prawo pierwszestwa zatrudnienia bezrobotnych bdcych dunikami
alimentacyjnymi

5. Monitoring w pracy
definicja monitoringu
zakres i wyczenia
obowizki pracodawcy w zakresie informowania
monitoring poczty elektronicznej

6. Zmiany przepisw zwizana z zasadami rwnego traktowania i zakazu dyskryminacji
wyrwnanie uprawnie pracownikw zatrudnionych na podstawie umw terminowych,
w penym i niepenym wymiarze czasu pracy
objcie ochron stosunku pracy wszystkich uprawnionych do urlopw zwizanych z
macierzystwem
27 kwietnia 2020 r.

godz. 9.00-14.00szczegyzgoszenia

ekspert:

Szczepan
Przybylak

ekspert z dziedziny prawa pracy, dowiadczony inspektor pracy, wystpowa jako biegy sdowy z zakresu prawa pracy. Wykadowca, trener z wieloletnim dowiadczeniem, ktre przekada si na umiejtno przystpnego przekazywania i wyjaniania skomplikowanych zagadnie prawnych. Sposb przekazywania wiedzy podczas szkole i jako praktycznych wskazwek cieszy si wrd uczestnikw duym uznaniem. Absolwent Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego. Przez wiele lat by wykadowc prawa pracy w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. oraz w Wyszej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.

w cenie szkolenia:
* wykad, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!

cena szkolenia: 229 z netto

--------------------------

Przygotowanie uczestnikw do szkolenia online:
szkolenie online odbywa si poprzez platform internetow, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesany na adresy email uczestnikw przed zajciami
szkolenie online odbywa si na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostpem do internetu
szkolenie online wymaga stabilnego dostpu do internetu (najlepiej stae cze)
szkolenie online zaczyna si o wyznaczonej godzinie uczestnicy szkolenia powinni by wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

-------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu:

Dzia Szkole
tel. 504 189 836 ; 68 325 66 93
e-mail: szkolenia@univers.com.pl


Rezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach samorządu terytorialnego. On-line oraz konsultacje indywidualne przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

Odblokuj podglšd obrazków

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

Pracownicze Plany Kapitałowe

w jednostkach samorzšdu terytorialnego

- obowišzki oraz możliwe sankcje karne ze strony PIPSzkolenie internetowe ON-LINE - na żywo

18 kwietnia 2020r.

godz. 10.00-14.00

+ indywidualne konsultacje dla każdej placówki on-line.

Szkolenie kierowane jest dla jednostek sektora finansów publicznych. Adresatami szkolenia sš osoby pracujšce z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowo?ci, osoby zarzšdzajšce firmami pragnšce poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w tym sekretarze i skarbnicy gmin oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.


Od 1 stycznia 2021 roku administrację publicznš, jednostki samorzšdy terytorialnego oraz szkoły będš obowišzywać Pracownicze Plany Kapitałowe. Głównym założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest stworzenie długoterminowego systemu oszczędzania na emeryturę. PPK będzie obowišzkowy dla pracodawcy i dobrowolny dla pracownika. Program będzie się opierał na współudziale finansowym pracodawcy i pracownika. Szkolenie ma na celu przygotowanie pracodawcy do obowišzków administracyjnych oraz informacyjnych, a także do prawidłowego zawarcia umowy o PPK. Celem spotkania jest również przygotowanie na ewentualnš kontrolę przestrzegania przepisów przez Państwowš Inspekcję Pracy.

Prowadzenie: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy, do?wiadczony praktyk, szkoleniowiec w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujšcy się na rozwišzywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcš z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, nawišzywania i rozwišzywania stosunku pracy, zakładowego funduszu ?wiadczeń socjalnych zagadnień zwišzanych z występowaniem stresu w zakładzie pracy.

Program szkolenia:

1. Ogólne zasady tworzenia PPK:

? dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK?

? możliwo?ć zwolnienia z tworzenia PPK,

? procedura tworzenia PPK.

2. PPK a pracodawca:

? umowy zawierane przez pracodawcę:

? umowa o zarzšdzenie PPK,

? umowa o prowadzenie PPK,

? obowišzki administracyjne i informacyjne,

? terminy wymagane prawem,

? sankcje grożšce pracodawcy za naruszenie ustawy o PPK.

3. Wpłaty na PPK:

? wpłata na PPK pracodawcy obowišzkowa i dobrowolna,

? Wpłata na PPK pracownika obowišzkowa i dobrowolna,

? Coroczne dopłaty ? zasady nabywania prawa,

? Wpływ wpłat PPK pracownika na potršcenia z wynagrodzenia.

4. PPK od strony pracownika:

? przystšpienie i wystšpienie z uczestnictwa ? terminy i zasady,

? zmiana pracodawcy ? zasady,

? zasada nabywania prawa do wypłat z PPK:

? dziedziczenie ?rodków,

? podział ?rodków w wyniku rozwodu,

? Dysponowanie ?rodkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.

5. Obowišzek uzgodnieniowy wobec organizacji zwišzkowych przy wyborze instytucji finansowej zarzšdzajšcej PPK

6. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

- obowišzki pracodawcy wobec PIP w toku kontroli;

* przedmiot kontroli inspektora pracy w obszarze PPK;

*jakich dokumentów może żšdać inspektor pracy;

7. Przepisy karne

- szczegółowe omówienie wykroczeń przewidzianych w Ustawie o PPK a kwestia

odpowiedzialno?ci pracodawcy;

- odpowiedzialno?ć karna przed PIP a odpowiedzialno?ć karna przez Prokuraturš;

8. Stanowiska instytucji, organów oraz wštpliwo?ci interpretacyjne dotyczšce PPK

Cena: 200,00 zł od osoby

W cenę wliczono dostęp do platformy online z prezentacjš i transmisjš szkolenia, możliwo?ć zadawania pytań w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikat.

DODATKOWO! INDYWIDUALNE KONSULTACJE (2h) oraz kontakt mailowy z trener 30 dni po szkoleniu, pomoc we wdrożeniu PPK.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

tel. 71 333 24 24

fax. 71 333 24 14

biuro@szkolenia-prospect.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Rezygnacja z mailingu

1

--- na żywo z ekspertem: Podróże służbowe 2020 - Problemy praktyczne --- 21 kwietnia 2020 r. przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

szkolenie ON-LINE

oferta szkole online


Podre subowe 2020

- Problemy praktyczne zwizane z ustalaniem oraz rozliczaniem nalenoci za czas podry subowych dla celw podatkowychZagadnienia:

Prawne regulacje w zakresie definicji podry subowej
- definicja podry subowej wynikajca z przepisw ustawy Kodeks pracy
- warunki wypacania nalenoci z tytuu podry subowych
- podr subowa w wietle regulacji podatkowych
- sposoby poprawnego dokumentowania delegacji subowych
Krajowe podre subowe
- omwienie poszczeglnych skadnikw kosztw krajowej podry subowej w tym zasad obliczania diet
- ewidencja ksigowa kosztw podry subowej
- warunki oraz zasady zwolnie od opodatkowania nalenoci otrzymywanych z tytuu podry subowej

- przesanki umoliwiajce zaliczenie wypaconych nalenoci z tytuu podry subowej do kosztw uzyskania przychodu

- rozliczenie krajowej podry subowej osoby nie bdcej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieo, kontrakty menederskie i inne)
Zagraniczne podre subowe
- omwienie poszczeglnych skadnikw kosztw zagranicznej podry subowej
- zasady rozliczania oraz dokumentowania zagranicznej podry subowej
Rozliczenie kosztw krajowych i zagranicznych podry subowych w aspekcie przepisw ustawy o podatku od towarw i usug
Pozostae zagadnienia
- uywanie przez pracownikw, zleceniobiorcw, menederw, czonkw zarzdu, czonkw rad nadzorczych samochodw niestanowicych wasnoci pracodawcy w jazdach miejscowych i podrach subowych

- podr subowa odbywana samochodem stanowicym wasno pracodawcy
- wykorzystywanie samochodw subowych do prywatnych celw pracownikw
Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne zwizane z rozliczaniem podry subowych
jak prawidowo okreli miejscowo rozpoczcia i zakoczenia krajowej podry subowej
kiedy rozpoczyna si podr subowa pracownika mobilnego
czy pracodawca moe okreli miejscowo rozpoczcia i zakoczenia zagranicznej podry subowej
jak liczy czas trwania podry zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w poczeniu z przejazdem na obszarze kraju
czy wyjazd pracownika administracyjnego na midzyzakadowe zawody sportowe jest podr subow
czy pracownicy kierujcy pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podry subowej powinni mie przeprowadzone badania psychologiczne
czy koszty przejazdu w podry samochodem osobowym niebdcym wasnoci pracodawcy takie jak uiszczone opaty za przejazd drogami patnymi i autostradami, postj w strefie patnego parkowania, miejsca parkingowe winny by rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu
czy brak dowodw np. biletw na przejazd w podry subowej uprawnia pracodawc do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytuu wydatkw
czy pracownikowi naley zapewni kwot odpowiadajc cenie biletu okrelonego przez pracodawc rodka transportu w przypadku gdy w rzeczywistoci przejazd odby si za symboliczn zotwk lub bez koniecznoci poniesienia wydatkw (np. przejazd z osob trzeci)
czy warto nalenej diety winna by pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatkw na wyywienie
jak podstaw naley przyj dla obliczenia kwoty odpowiadajcej proporcjonalnemu zmniejszeniu nalenej diety przy krtkich delegacjach subowych
czy pracodawca moe wycign konsekwencje subowe w zwizku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztw podry subowej w terminie 14 dni od jej zakoczenia
) jak obliczy kwot diety w podry zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawc
wicej ni jednego pastwa docelowego
zasady przeliczania na zote kosztw poniesionych w zwizku z odbyt zagraniczn podr subow; zasady rozlicze na gruncie pracodawca-pracownik oraz zasady rozlicze dla potrzeb podatkowych
Wybrane orzecznictwo sdowo-administracyjne dotyczce podatkowych aspektw zwizanych z ustalaniem nalenoci za czas podry subowych
Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestnikw szkolenia

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykadu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!21 kwietnia 2020 r.

godz. 9.00-14.00szczegyzgoszenia

ekspert:

Marcin Perlikowski

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, waciciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie (kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biegy sdowy z zakresu podatkw i rozlicze podatkowych.

w cenie szkolenia:
* wykad, w tym maksimum praktyki i tylko niezbdna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiay szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakoczone certyfikatem!

cena szkolenia: 269 z netto

-----------------------------------

Przygotowanie uczestnikw do szkolenia online:
szkolenie online odbywa si poprzez platform internetow, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesany na adresy email uczestnikw przed zajciami
szkolenie online odbywa si na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostpem do internetu
szkolenie online wymaga stabilnego dostpu do internetu (najlepiej stae cze)
szkolenie online zaczyna si o wyznaczonej godzinie uczestnicy szkolenia powinni by wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

-------------------------------------
Zapraszamy do kontaktu:

Dzia Szkole
tel. 504 189 836 ; 68 325 66 93
e-mail: szkolenia@univers.com.pl


Rezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

Przekazana: dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Bytom w sprawie O liczbę wniosków 2017 #3593

Szanowni Państwo,

w zął. pismo dotyczace ww. wniosku.

Z poważaniem
Kamila Zadrożna-Ciećko

Dział Organizacyjny
tel. 71 733 11 81

1

Pracownicze plany kapitałowe przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

https://www.kursor.edu.pl/

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

Kursor
Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować

#zostanwdomu i rozwijaj swoje kompetencje razem z nami

SZKOLENIE ONLINE - 9 kwietnia 2020 r.

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub umiejętności osobiste to
idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie szkolenia online. Zapewniamy
wysoki poziom nauczania, a zarazem zrozumiałe i czytelnie opracowane
materiały dydaktyczne oraz kontakt na żywo z prowadzącym. Program
kształcenia na odległość (online) w systemie e-learning pozwala
zdobywać bogatą wiedzę bez wychodzenia z domu, dając jednocześnie
możliwość korzystania z pomocy wyspecjalizowanego trenera lub
instruktora. Zapraszamy już dziś do zapisywania się na szkolenia i
kursy poprzez naszą stronę internetową www.kursor.edu.pl


Cele i korzyści uczestnictwa w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i
finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w
ramach III filara emerytalnego - pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza
finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń,
stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo
omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących
system PPK, ich formę i terminy zawarcia.

Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na
bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.


Osoba prowadząca kurs:

Michał Beer - Ekonomista, dyrektor jednej z największych firm
inwestycyjno-ubezpieczeniowych na świecie. Od ponad 10 lat związany z
rynkiem finansowym w Polsce oraz za granicą, zbierał doświadczenia
pracując dla amerykańskich oraz niemieckich korporacji. Odpowiedzialny
za praktyczne wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w
kilkudziesięciu firmach na terenie całego kraju. Promotor i praktyk
inwestycyjny, certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa w załączniku


zobacz wszystkie szkolenia
https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/dla-instytucji/ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel/fax 81 442 08 09 szkolenia.lublin@kursor.edu.pl
kursor.edu.pl

Rezygnacja z mailingu
mailto:m.sych@kursor.edu.pl?subject=Rezygnacja sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Polityka prywatności
https://www.kursor.edu.pl/rodo

Wiadomość wysłana do: sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

8

wniosek o udzielenie informacji przez Bytom w sprawie O liczbę wniosków 2017 #3593

Szanowni Państwo .

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu , ze względu na
ogłoszony w świecie stan pandemii i uprawnieniami dla pracowników do
skorzystania z opieki nad dzieckiem do lat 8 . które chodziło do żłobka,
przedszkola, szkoły, okresami kwarantanny dla pracowników, oraz innymi
pilnymi zadaniami dożo bardziej absorbującymi czas pracy pracowników
odpowiedzialnych za określone w zagadnieniach tematy, nie jesteśmy w stanie
udzielić informacji zgodnie z obowiązującymi terminami. Informujemy, że dane
o które padło zapytanie w e-mailu zostaną przedstawione w możliwym do ich
skompletowania czasie. Pozdrawiam Justyna Pytel - Kierownik Działu
Organizacyjno-Prawnego SSDŚ w Sandomierzu .

Pracownicze plany kapitałowe przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

https://www.kursor.edu.pl/

Ośrodek szkoleniowyAkredytacja Lubelskiego Kuratora Oświaty
Ośrodek Szkolenia Kadr KursorOśrodek szkoleniowyKursorKursor

Kursor
Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować

#zostanwdomu i rozwijaj swoje kompetencje razem z nami

SZKOLENIE ONLINE - AKTYWNE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub umiejętności osobiste to
idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie szkolenia online. Zapewniamy
wysoki poziom nauczania, a zarazem zrozumiałe i czytelnie opracowane
materiały dydaktyczne oraz kontakt na żywo z prowadzącym. Program
kształcenia na odległość (online) w systemie e-learning pozwala
zdobywać bogatą wiedzę bez wychodzenia z domu, dając jednocześnie
możliwość korzystania z pomocy wyspecjalizowanego trenera lub
instruktora. Zapraszamy już dziś do zapisywania się na szkolenia i
kursy poprzez naszą stronę internetową www.kursor.edu.pl


Cele i korzyści uczestnictwa w szkoleniu:

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i
finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w
ramach III filara emerytalnego - pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza
finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń,
stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo
omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących
system PPK, ich formę i terminy zawarcia.

Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na
bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.


Osoba prowadząca kurs:

Michał Beer - Ekonomista, dyrektor jednej z największych firm
inwestycyjno-ubezpieczeniowych na świecie. Od ponad 10 lat związany z
rynkiem finansowym w Polsce oraz za granicą, zbierał doświadczenia
pracując dla amerykańskich oraz niemieckich korporacji. Odpowiedzialny
za praktyczne wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w
kilkudziesięciu firmach na terenie całego kraju. Promotor i praktyk
inwestycyjny, certyfikowany doradca finansowy EFPA EFA.

Szczegóły oraz karta zgłoszeniowa w załączniku


zobacz wszystkie szkolenia
https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/dla-instytucji/ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
tel/fax 81 442 08 09 szkolenia.lublin@kursor.edu.pl
kursor.edu.pl

Rezygnacja z mailingu
mailto:m.sych@kursor.edu.pl?subject=Rezygnacja sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Polityka prywatności
https://www.kursor.edu.pl/rodo

Wiadomość wysłana do: sprawa-838@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

8

Kewiz Sp. z o.o. fv nr FS/03/20/121 przez ŚWIECIE NAD OSĄ w sprawie O liczbę wniosków 2017 #450

Witam,

W załączniku znajduje się dokument elektroniczny dla waszej firmy.
pozdrawiam
Andrzej Linkowski
Kewis Sp. z o.o.
PL 85-130 Warszawa ul. Krakowska 312 48-184 Żędowice
tel. 77 1132332 fax. 779522331

1

Prawo pracy - PPK - zmiany w 2020 r. --- Łódź, 16 marca 2020 r. przez ŻARNÓW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1228

KODEKS PRACY 2020
Obowizki pracodawcy
w zakresie dokumentacji pracowniczej, wiadectw pracy, ZFS oraz Pracowniczych Planw Kapitaowych (PPK)

Program:


DOKUMENTACJA PRACOWNICZA NOWE ROZPORZDZENIE
Dokumentacja pracownicza nowy katalog.
Dokumenty nie stanowice dokumentacji pracowniczej.
Obowizek indywidualnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Dokumentacja kadrowa, ktra moe mie zbiorczy charakter.
Obowizek powiadczania przez kadry za zgodno z przedoonym dokumentem.
AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA
Podzia akt osobowych na 4 czci (A-D).
Prawidowe gromadzenie otwartych katalogw dokumentw:
Cz A m. in. zasady jej prowadzenia przy ponownym zatrudnienia tego samego pracownika. Moliwo kopiowania dokumentw do nowych aktach osobowych prowadzonych przez tego samego pracodawc;
Cz B w tym dokumenty z zakresu czasu pracy, niepenosprawnoci, rodzicielstwa, pac oraz dotyczce zaj komorniczych i zgody na dobrowolne potrcenia;
Cz C dokumenty i owiadczenia zwizane z rozwizaniem lub wyganiciem stosunku pracy;
Cz D obowizek tworzenia tej czci dla pozostajcych w zatrudnieniu pracownikw. Nowe zasady przechowywania i usuwania dokumentw dotyczcych kar porzdkowych stanowisko MRPiPS.
Regulacje przejciowe zasady zastosowania nowych obowizkw do dotychczas prowadzonej dokumentacji.
Moliwo tworzenia i przechowywania dokumentw w czciach powizanych ze sob tematycznie (B1, B2, C1, C2).
Wymg sporzdzania wykazu i gromadzenia dokumentw w porzdku chronologicznym. Prawidowe numerowanie dokumentw z kolejnych umw w jednych aktach osobowych.
Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika warunki kontynuowania wczeniejszych akt osobowych.
Przypadki obowizkowego zaoenia nowych akt nawet przy cigoci zatrudnienia w oparciu o kolejne umowy.
Badania profilaktyczne prawidowe przechowywanie orzecze i skierowa.
Badania lekarskie pracownikw kierujcych pojazdami dla celw subowych.
Odpisy aktw stanu cywilnego wymagane prawem oraz przy tzw. urlopach okolicznociowych.
Konieczno dokonywania biecych przegldw akt osobowych aktualna wykadnia.
Kwestionariusz osobowy czy owiadczenie dotyczce danych osobowych prawidowa praktyka.
ZASADY TWORZENIA POZOSTAEJ DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ DOTYCZCEJ: czasu pracy, urlopw wypoczynkowych i rodzicielskich, karty wynagrodze.
Zamknity katalog dokumentw.
Moliwo oddzielnego lub cznego tworzenia i przechowywania tej dokumentacji.
Wymg indywidualnego prowadzenia.
Wymiar i rozliczanie czasu pracy w 2020 r. w tym dokumenty dotyczce ewidencji oraz podpinane do karty.
Gdzie i przez jak dugo naley przechowywa listy obecnoci i harmonogramy czasu pracy?
Jak czsto naley drukowa karty ewidencji czasu pracy?
Urlop wypoczynkowy w 2020 r. najnowsza wykadnia dot. urlopu na danie i urlopu zalegego.
Plan urlopw gdzie i przez jak dugo naley przechowywa?
Dokumenty zwizane z ubieganiem si i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.
Karta (lista) wypaconego wynagrodzenia za prac i innych wiadcze.
Wniosek pracownika o wypat wynagrodzenia do rk wasnych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ ORAZ ZASADY USUWANIA DOKUMENTW I DANYCH
Zasady prawidowego ustalenia okresu przechowywania 50 lub 10 lat.
Prawidowy okres przechowywania akt osobowych i pozostaej dokumentacji pracowniczej w zalenoci od daty nawizania stosunku pracy.
10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej umowy do ktrych maj zastosowanie nowe przepisy.
Moliwo skrcenia okresu przechowywania z 50 do 10 lat wymagane przez ZUS dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA.
Dokumentacja nadal przechowywana obowizkowo przez 50 lat.
Zasady usuwania dokumentw i danych po zakoczeniu okresu ich przechowywania wykadnia UODO.
Obowizek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania zasady postpowania.
OBOWIZKI INFORMACYJNE PRACODAWCY DOTYCZCE OKRESU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
Obowizek wydania wraz ze wiadectwem pracy informacji o:
Okresie przechowywania;
Moliwoci odbioru po upywie okresu przechowywania;
Zniszczeniu dokumentacji w przypadku jej nieodebrania.
MOLIWO ZMIANY POSTACI PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ PAPIEROWA lub ELEKTRONICZA.
Dopuszczalno prowadzenia czci dokumentacji w postaci elektronicznej a czci w postaci papierowej stanowisko MRPiPS.
Jak doczy papierowy dokument do dokumentacji elektronicznej dopuszczalno i zasady postpowania.
Wymg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczci elektronicznej do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
Prawidowe zawiadomienie aktualnych i byych pracownikw o moliwoci odbioru dokumentacji w formie papierowej.
Moliwo zniszczenia dokumentacji w przypadku braku jej odbioru.
NOWY OBOWIZEK PRACODAWCY WYDANIE KOPII CAOCI LUB CZʌCI DOKUMENTACJI NA DANIE PRACOWNIKA/BYEGO PRACOWNIKA LUB OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ
Obowizek wydania kopii papierowej, wydruku bd kopii elektronicznej caoci/czci dokumentacji pracowniczej.
Wielokrotne wnioski pracownika dopuszczalne ograniczenia dokonywane przez pracodawc.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ NOWE WYMAGANIA
Dokumentacja przechowywana w formie papierowej wymogi dotyczce jej zabezpieczenia przez zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrat najnowsza wykadnia MRPiPS oraz PIP.
Dokumentacja w postaci elektronicznej konieczno wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia midzy systemami najnowsza wykadnia Ministerstwa Cyfryzacji.
Sankcje za nieprawidowe przechowywanie dokumentacji pracowniczej nowe wykroczenie i grzywna.
WIADECTWO PRACY PO ZMIANACH
Nowy wzr wiadectwa pracy w tym zmiana treci pouczenia.
Dzie wydania wiadectwa pracy nowy termin.
Niewydanie w terminie wiadectwa pracy nowe wykroczenie karane grzywn.
Imiona rodzicw bezpodstawnie wskazane w wiadectwie pracy i w kwestionariuszu osobowym pracownika prawidowe postpowanie pracodawcy.
Nowe zasady wydawania kopii a nie odpisu wiadectwa pracy.
Sprostowanie wiadectwa pracy nowe zasady dopuszczalnoci oraz terminy na zoenie wniosku.
Uprawnienia pracownika w przypadku niewydania mu wiadectwa pracy prawomocny wyrok zastpujcy wiadectwo pracy.
wiadectwo pracy w aktach osobowych zasady gromadzenia kopii tego dokumentu w czci A oraz w czci B.
RODO W DZIALE KADR I NOWE WYMOGI DOTYCZCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ
Katalog danych, ktrych pracodawca moe da od kandydata i od pracownika.
Dopuszczalno pobierania danych od kandydatw i kopiowania dokumentw dotyczcych:
Wyksztacenia;
Kwalifikacji zawodowych;
Przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
Miejsca zamieszkania.
Zasady postpowania z dokumentacj kandydatw, ktrzy:
zostali zatrudnieni (nr telefonu, adres email);
nie zostali zatrudnieni;
nadesali aplikacj pomimo braku rekrutacji.
RODO w kierowaniu na badania wstpne i szkolenie BHP.
Wykorzystywanie danych osobowych kandydatw dla celw kolejnych rekrutacji niezbdna zgoda kandydata.
Obowizki informacyjne pracodawcy wobec kandydatw do pracy art. 13 RODO.
Zgoda kandydata lub pracownika na pobieranie innych danych. Kategorie danych, ktrych nie mona przetwarza nawet za zgod.
Pobieranie i przetwarzanie danych dot. karalnoci.
Badanie trzewoci pracownika zgodne z RODO jako forma monitorowania pracy.
Zasady dopuszczania przez pracodawc osb do przetwarzania danych. Obowizkowe zobowizanie do zachowania tajemnicy.
Dopuszczalno kopiowania dowodu osobistego i prawa jazdy pracownika.
Zasady przetwarzania danych osoby wskazanej, ktr naley zawiadomi w razie wypadku.
NIEPENOSPRAWNY KANDYDAT DO PRACY I PRACOWNIK PRAWIDOWE POZYSKIWANIE, PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH.
ZAKADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH
Zasada minimalizacji danych i ich adekwatnoci do celu w jaki zostaj pobrane.
Udostpnianie danych w formie owiadczenia pracownika.
Przetwarzanie danych wraliwych np. orzecze lekarskich zasady postpowania.
Okres przechowywania.
Obowizek przegldu dokumentacji.
MONITORING WIZYJNY, POCZTY SUBOWEJ, SAMOCHODU SUBOWEGO zasady wprowadzenia i stosowania.
Prawidowe wprowadzenie regulacji wewntrznych w tym zakresie.
Wykaz pomieszcze, ktre nie mog zosta objte monitoringiem. Wyjtkowa moliwo ich monitorowania.
Przykadowe zapisy w regulaminie pracy.
Wymg poinformowani pracownika potwierdzenie w cze B akt osobowych.
Obowizek zamieszczenia odpowiedniej informacji pisemnej oraz zastosowania oznacze.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAOWE:
TWORZENIE PPK ustawowe obowizki:
Podmiot zatrudniajcy na ktrym ciy obowizek tworzenia PPK pracodawca, nakadca, rolnicze spdzielnie produkcyjne lub spdzielnie kek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w ktrym dziaa rada nadzorcza.
Podmioty wyczone z obowizku tworzenia PPK:
Mikroprzedsibiorcy;
Podmioty prowadzce PPE (Pracowniczy Program Emerytalny).
Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK.
Termin powstania obowizku tworzenia PPK kryterium i sposb ustalenia liczby osb zatrudnionych.
Obowizek podmiotu zatrudniajcego zawarcia umw o:
Zarzdzanie PPK (w postaci elektronicznej);
Prowadzenie PPK.
Obowizek wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakadow organizacj zwizkow a w przypadku jej braku reprezentacj osb zatrudnionych.
Kryterium wieku osoby zatrudnionej decydujce o jej wczeniu do PPK:
Osoba ukoczya18 lat a przed ukoczeniem 55 roku ycia;
Osoba ukoczya 55 lat a przed ukoczeniem 70 roku ycia;
Osoba ukoczya 70. rok ycia.
Wpaty do PPK podstawowe i dodatkowe finansowane przez:
podmiot zatrudniajcy 1,5% i 2,5% cznie do 4% wynagrodzenia;
uczestnika PPK 2% i 2% cznie do 4% wynagrodzenia;
uczestnika PPK moliwo dokonywania wpaty w obnionej wysokoci min. 0,5% wynagrodzenia.
Wypaty dokonywane z Funduszu Pracy powitalna i dopata roczna.
Zasady wypaty rodkw zgromadzonych w PPK:
Przed 60 rokiem ycia:
na cele mieszkaniowe, na pokrycie wkadu wasnego podlegaj obowizkowi zwrotu;
w przypadku powanego zachorowania (uczestnika PPK, jego maonka lub dziecka) maksymalnie 25% rodkw jednorazowo lub w ratach.
Po ukoczeniu 60. roku ycia:
wniosek o wypat rodkw: 25% jednorazowo i 75% w co najmniej 120 - miesicznych ratach;
moliwa jednorazowa wypata caoci rodkw bd ich wypata przez mniejsz liczb rat naliczany podatek;
moliwo wypaty w formie wiadczenia maeskiego.
POZOSTAE ZMIANY W ZAKRESIE
Minimalnego wynagrodzenia za prac w 2020 r.
MOBBING I DYSKRYMINACJA NOWE OBOWIZKI KADROWE
Nowe roszczenie pracownika o odszkodowanie gdy nie rozwiza on z z powodu mobbingu umowy o prac;
Zakaz dyskryminacji i nierwnego traktowania z jakichkolwiek przyczyn (otwarty katalog kryteriw dyskryminujcych);
Strategia antymobbingowa przyczyny oraz zasady jej ustanawiania;
Obowizek dalszego zatrudnienia bezprawnie zwolnionego pracownika do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania nowe regulacje.

... wicej >>>

zgoszenia


d,

16 marca 2020 r.

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

szczegy >>>

-----------------------------------------------

szczegy i zgoszenia >>>

---------------------------------------------------------
Ekspert:

Wieloletni wykadowca prowadzcy szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje si w praktycznym ujciu problematyki: nawizania i rozwizania stosunku pracy, urlopw wypoczynkowych, uprawnie rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodze pracownikw. Autorka licznych publikacji dotyczcych szeroko pojtej problematyki wykadni prawa pracy publikowanych w specjalistycznej prasie. Wspautorka ksiki dotyczcej uprawnie rodzicielskich pracownikw.

Cena netto: 470.00 z,
kolejna osoba: 420.00 z

Udzia w szkoleniu finansowany co najmniej w 70% ze rodkw publicznych podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art.43, ust.1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarw i usug ( Dz. U. Nr 54, poz 535 ze zm.)

W cenie szkolenia:
materiay szkoleniowe,
certyfikat,
przerwa kawowa i posiek biznesowy

Zapraszam do kontaktu:
Dzia Szkole
tel. 504 189 836
e-mail:szkolenia@univers.com.plRezygnacja z otrzymywania wiadomoci lub uaktualnienie danych kontaktowych.

1

Greetings From Canada przez ZŁOCZEW w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1225

Greetings,

My name is Felix, a Chief Compliance officer at one of Canada’s
foremost Cryptocurrency exchange platforms. This is a private and
confidential message from me to you and I request that it be
treated as such.

I am contacting you in respect of an urgent matter (Deal)
regarding funds in excess of 9 Million US Dollars which resulted
from a liquidated BTC account belonging to a deceased account
holder. I will let you in on my plan and why I chose to contact
you in the first place after I have received your reply and
gaining your trust.

Many thanks and looking forward to your reply.

Felix.

Greetings From Canada przez TUPLICE w sprawie O liczbę wniosków 2017 #1107

Greetings,

My name is Felix, a Chief Compliance officer at one of Canada’s
foremost Cryptocurrency exchange platforms. This is a private and
confidential message from me to you and I request that it be
treated as such.

I am contacting you in respect of an urgent matter (Deal)
regarding funds in excess of 9 Million US Dollars which resulted
from a liquidated BTC account belonging to a deceased account
holder. I will let you in on my plan and why I chose to contact
you in the first place after I have received your reply and
gaining your trust.

Many thanks and looking forward to your reply.

Felix.

Greetings From Canada przez MROCZA w sprawie O liczbę wniosków 2017 #411

Greetings,

My name is Felix, a Chief Compliance officer at one of Canada’s
foremost Cryptocurrency exchange platforms. This is a private and
confidential message from me to you and I request that it be
treated as such.

I am contacting you in respect of an urgent matter (Deal)
regarding funds in excess of 9 Million US Dollars which resulted
from a liquidated BTC account belonging to a deceased account
holder. I will let you in on my plan and why I chose to contact
you in the first place after I have received your reply and
gaining your trust.

Many thanks and looking forward to your reply.

Felix.