Opis

Monitoring sprawdzający skalę i praktykę odmów nadania statusu osoby bezrobotnej ze względu na fakt nieodpłatnego pełnienia funkcji w zarządzie organizacji pozarządowej.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie260
Kujawsko-Pomorskie200
Lubelskie210
Lubuskie120
Łódzkie230
Małopolskie210
Mazowieckie390
Opolskie110
Podkarpackie210
Podlaskie140
Pomorskie170
Śląskie310
Świętokrzyskie140
Warmińsko-Mazurskie200
Wielkopolskie310
Zachodniopomorskie200

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szablon

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wnosi o udostępnienie następujących informacji: 

  1. Liczba osób, którym odmówiono nadania statusu osoby bezrobotnej w 2022 roku, ze względu na fakt, że nieodpłatnie pełniły funkcję w zarządzie organizacji pozarządowej.
  2. Jeżeli nastąpiła taka odmowa, prosimy o podanie podstawy prawnej, na której opierały się decyzje odmawiające nadania statusu osoby bezrobotnej dla ww. osób.
  3. Informacje na temat wytycznych, instrukcji lub innych dokumentów regulujących procedury odmowy nadania statusu osoby bezrobotnej dla osób pełniących funkcję w zarządzie organizacji pozarządowej.

Prosimy o przekazanie żądanych informacji na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem,

Weronika Czyżewska-Waglowska 
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Gorczyński
Członek Zarządu


Podpis w e-mail

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul.Szpitalna 5/3 | 00-031 Warszawa 
www.ofop.eu

tel. 784 568 232
{{EMAIL}}

NIP 525-23-00-193 |  KRS 015678615 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego