Opis

W 2019 r. przeprowadziliśmy pierwszy monitoring gmin i miast nagrodzonych w plebiscycie Dziennika Gazety Prawnej - Perły Samorządu. Pisaliśmy wtedy: Oglądając strony internetowe wielu gmin, można odnieść wrażenie, że chętnie biorą udział w konkursach dla samorządów. Czy równie chętnie dzielą się informacjami o
działaniach, które zgłosiły, by otrzymać nagrody? Sprawdziliśmy. Odpowiedzi na nasze pytania opisaliśmy w artykule: https://siecobywatelska.pl/perly-przed-miasta/

W tegorocznym regulaminie plebiscytu znalazł się taki zapis: “Treść ankiet przesłanych przez Zgłaszającego pozostaje poufna i nie może zostać udostępniona.”

Nie rozumiemy, czemu mieszkańcy i mieszkanki nie mogliby się dowiedzieć, na jakiej podstawie ich gminy i miasta otrzymały nagrodę w konkursie. Same zgłoszenia były przecież wysyłane w godzinach pracy i w ramach obowiązków konkretnych urzędników i urzędniczek. Dlatego ponownie spytamy wygranych o to, co znalazło się w ich zgłoszeniach i sprawdzimy, czy ważniejszy jest dla nich regulamin konkursu czy prawo do informacji, które ma swoje źródło w Konstytucji RP.

Listy

Fwd: PD: wniosek o informację publiczną - Perły Samorządu przez Gdańsk w sprawie Perły Samorządu 2021 #14

---------- Forwarded message ---------
Od: Kucharska Żaneta <zaneta.kucharska@gdansk.gda.pl>
Date: śr., 14 lip 2021 o 14:51
Subject: PD: wniosek o informację publiczną - Perły Samorządu
To: marzena.blaszczyk@siecobywatelska.pl <
marzena.blaszczyk@siecobywatelska.pl>
Cc: Wydział Polityki Gospodarczej <wpg@gdansk.gda.pl>

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o nr 591/2021 z dnia 1 lipca
2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru niniejszej wiadomości wraz z jej
załącznikami.

Z poważaniem
Żaneta Kucharska

------------------------------

*Od:* marzena.blaszczyk@siecobywatelska.pl <
marzena.blaszczyk@siecobywatelska.pl> w imieniu użytkownika BiuroSOWP
Stowarzyszenie <biurosowp@siecobywatelska.pl>
*Wysłane:* czwartek, 1 lipca 2021 13:56
*Do:* umg <umg@gdansk.gda.pl>
*Temat:* wniosek o informację publiczną - Perły Samorządu

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust.
1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

- ankiety zgłoszeniowej, którą przesłał Państwa urząd do konkursu Perły
Samorządu 2021 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (np.
skan) na adres: sprawa-38658@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Marzena Błaszczyk, Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski - członkowie
Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

*Złości Cię, że władza nie działa jawnie? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Chcesz, by to się zmieniło? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Wesprzyj nasze działania**, zrobimy, co trzeba.*
<https://patronite.pl/watchdog>

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

*umg *

Urząd Miejski w Gdańsku
e-mail: umg@gdansk.gda.pl

Pomyśl zanim wydrukujesz
*#gdanskbezplastiku*

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)
na stronie bip.gdansk.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat
przetwarzania Państwa danych osobowych.

*Żaneta Kucharska*Starszy Inspektor
Wydział Polityki Gospodarczej

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 64 05
www.gdansk.pl

Pomyśl zanim wydrukujesz
*#gdanskbezplastiku*

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)
na stronie bip.gdansk.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na temat
przetwarzania Państwa danych osobowych.

--
Pozdrawiam
Marzena Błaszczyk

*Złości Cię, że władza nie działa jawnie? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Chcesz, by to się zmieniło? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Wesprzyj nasze działania, zrobimy, co trzeba**.*
<https://patronite.pl/watchdog>

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

4

Informacja publiczna przez Poznań w sprawie Perły Samorządu 2021 #15

Szanowni Państwo

informujemy, że odpowiedź na żadaną informacje publiczną została wysłana
do Państwa i działa prawidłowo, jest to platforma rządowa którą posługuje
się Urząd Miasta Poznania , link po sprawdzeniu działa poprawnie. W drodze
wyjątku przesyłamy Państwu scan wysłanej odpowiedzi.

Magdalena Frąckowiak
Gabinet Prezydenta
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznań
tel.(061) 878 41 55
poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

2

Wniosek o informację publiczną dot. ankiety perły samorządu przez PRUSICE w sprawie Perły Samorządu 2021 #18

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną w sprawie
ankiety perły samorządu

_**
\--
Serdecznie pozdrawiam

Dorota Leń
Głowny specjalista ds. funduszy strukturalnych

Urząd Miejski w Prusicach
Rynek 1, 55 - 110 Prusice**_

_**tel. kom. 603681755
tel. 71 312 62 24 wew.86
fax 71 312 62 29
email: [d.len@prusice.pl](mailto:d.len@prusice.pl)
[www.prusice.pl](http://www.prusice.pl)
<https://www.facebook.com/gminaprusice>**_

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez
Administratora Danych Osobowych, ktorym jest Burmistrz Gminy Prusice -
wyłącznie w celu zrealizowania Państwa sprawy. Pełen obowiązek informacyjny
dostępny jest na stronie: <http://bip.prusice.pl/m,418,ochrona-danych-
osobowych.html>

2

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Perły Samorządu 2021 #18

Szanowni Państwo,

wzywamy do przesłania odpowiedzi na wniosek złożony przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska 10.06.2021 r. dotyczący konkursu Perły Samorządu. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek został przez Państwa odczytany. Termin odpowiedzi minął tydzień temu.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Auto-odpowiedź: ***SPAM*** prezydent Wniosek o informację publiczną przez Poznań w sprawie Perły Samorządu 2021 #15

Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu Miasta
Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na adres
poczty elektronicznej
[_prezydent@um.poznan.pl_](mailto:prezydent@um.poznan.pl) i nie należy na nią
odpowiadać.
Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
[_prezydent@um.poznan.pl_](mailto:prezydent@um.poznan.pl) jest przekazywana
przez kancelarię Urzędu do właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych
regulacji.
Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres
(zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
[_prezydent@um.poznan.pl_](mailto:prezydent@um.poznan.pl) proszę zgłaszać pod
numerem telefonu 61 8785 227, 61 8785 214.

W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę Urzędu
Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie kancelaryjnym
Urzędu Miasta Poznania.

[poznan.pl](http://www.poznan.pl/)
[![Linia
Miasta](https://atena.um.poznan.pl/icons/1sygnet3_ll.png)](http://www.poznan.pl/mim/main/o-nas,p,22722,22760.html
"Linia Miasta")
[![Poznań na
Facebook-u](https://atena.um.poznan.pl/icons/1facebook.png)](http://www.facebook.com/Poznan/
"Poznań na Facebook-u")[![Poznań na
Twitterze](https://atena.um.poznan.pl/icons/1twitter.png)](https://twitter.com/CityOfPoznan
"Poznań na Twitterze")[![POZnan* -
YouTube](https://atena.um.poznan.pl/icons/1youtube.png)](http://www.youtube.com/poznan
"POZnan* - YouTube")[![Poznań -
Foursquare](https://atena.um.poznan.pl/icons/1foursquare.png)](
https://foursquare.com/cityofpoznan "Poznań - Foursquare")[![Poznań -
Pinterest](https://atena.um.poznan.pl/icons/1pinterest.png)](http://www.pinterest.com/cityofpoznan/
"Poznań - Pinterest")[![Oficjalna galeria Miasta
Poznania](https://atena.um.poznan.pl/icons/1fotoportal.png)](http://www.fotoportal.poznan.pl/
"Oficjalna galeria Miasta Poznania")
![Poznań - 30-lecie](https://atena.um.poznan.pl/icons/1lat_30.png)

**UWAGA:** Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę,
prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz
ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne
wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
**CAUTION:** Please note that the contents of this message including its
attachments is the information protected from disclosure. If this message is
not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or
using it or any attachments is prohibited. If you have received this message
by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from
your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

Re: [ePUAP] Nowa korespondencja przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Perły Samorządu 2021 #15

Szanowni Państwo,

niestety nie jesteśmy w stanie dotrzeć do przesłanej przez Państwa odpowiedzi na wniosek. Prosimy o przesłanie jej raz jeszcze - najchętniej jako załącznik do wiadomości email - albo wskazanie, jak dotrzeć do wiadomości przesłanej przez ePUAP (wskazany link nie działa).

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek przez PŁUŻNICA w sprawie Perły Samorządu 2021 #2

Dzień dobry

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
zakresie udostępnienia ankiety zgłoszeniowej do konkursu Perły Samorządu
2021
organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna informuję, że zgłoszenie
zostało wysłane poprzez elektroniczną aplikację utworzoną w tym celu
przez organizatora i niestety nie było możliwości zapisania w formie
elektronicznej lub wydrukowania naszego zgłoszenia. Dlatego też nie
jesteśmy w posiadaniu ww. uzupełnionej przez nas ankiety. W celu
pozyskania naszej ankiety proszę o zgłoszenie się do organizatora
Dziennika Gazeta Prawna.

Z poważaniem
Magdalena Szczepanik
Sekretarz Gminy Płużnica

Gmina Płużnica
Płużnica 60, 87-214 Płużnica
tel. 566875202

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

wniosek o informację publiczną przez SANOK w sprawie Perły Samorządu 2021 #11

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do Państwa e-maila z 1 czerwca br. z prośbą o udostępnienie
informacji publicznej - ankiety zgłoszeniowej przesłanej do konkursu
Perły Samorządu 2021 organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną,
przesyłam link do ankiety, która była wypełniana w formie elektronicznej.

z poważaniem

Arkadiusz Komski

--
Biuro Burmistrza Miasta
Urząd Miasta Sanoka
Rynek 1, 38-500 Sanok
tel. 13 46 52 884
fax 13 46 30 890
www.sanok.pl

*a982a4
*https://www.webankieta.pl/ankieta/597230/t/a982a4/ankieta-perly-samorzadu-2021.html*
*

PR.1431.5.2021 przez MICHAŁOWICE w sprawie Perły Samorządu 2021 #5

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam pismo, znak: PR.1431.5.2021

z poważaniem

--

Katarzyna Stygińska
Kierownik Referatu

Promocji i polityki informacyjnej

Tel. 22 350 91 40
<mailto:k.styginska@michalowice.pl> k.styginska@michalowice.pl

Urząd Gminy Michałowice
Reguły, al.Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
<http://www.michalowice.pl/> www.michalowice.pl

4

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej konkursu Perły Samorządu przez OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI w sprawie Perły Samorządu 2021 #19

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej konkursu "Perły Samorządu".

Anna Krakowiak

Kierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego

Wydział Organizacyjno - Prawny

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Tel. 41 2672 122

cid:image001.png@01D4781E.EC7E01E0

3

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA w sprawie Perły Samorządu 2021 #17

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany dnia 10.06.2021r.

Pozdrawiam

Karolina Niciejewska

Sekretarz Gminy Kłodawa

______________________

Urząd Gminy Kłodawa

ul.Gorzowska 40

66-415 Kłodawa

Tel. (95)7216-660

1

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI w sprawie Perły Samorządu 2021 #7

Stosownie do złożonego przez Państwa w dniu 10.06.2021 r., wniosku o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że odpowiedź Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego, znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam,
Joanna Marciniak
Inspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 87

Joanna Marciniak
Inspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 87

1

Pismo z Urzędu Miasta Ełku, Symbol: O-OP.1431.88.2021.MKa [KWRID: 318855] przez EŁK w sprawie Perły Samorządu 2021 #20

Dzień dobry,
Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu eDok z Urzędu Miasta Ełku.

Informacje o otrzymanym piśmie:
\-------------------------------
Symbol pisma: O-OP.1431.88.2021.MKa
Data pisma: 2021-06-23
Dotyczy: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznych
Osoba do kontaktu: Iga Arciszewska (Starszy specjalista)
Telefon: 877326123


Informacje o sprawie z ktorej pismo zostało wysłane:
\----------------------------------------------------
Symbol sprawy: O-OP.1431.88.2021.MKa
Dotyczy: Wniosek o informację publiczną - ankieta perły samorządu
Symbol komorki: O-OP
Nazwa komorki: Biuro Organizacji Pracy
Osoba prowadząca sprawę: Michał Kawecki (Głowny specjalista)
Telefon: 877326279

2

Odpowiedź - udostępnienie informacji o Perły Samorządu 2021 przez Gdynia w sprawie Perły Samorządu 2021 #13

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na email z 10 czerwca b.r. z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej dot. ankiety zgłoszeniowej do konkursu Perły
Samorządu 2021 przesyłam wnioskowane informacje.

Z poważaniem,

4

informacja publiczna przez RADZYMIN w sprawie Perły Samorządu 2021 #8

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesyłam skan pisma - Nr sprawy: B.1431.48.2021.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

Pozdrawiam

Aleksandra Bandachowska
Sekretariat Burmistrza Radzymina
e: umig@radzymin.pl<mailto:e:%20umig@radzymin.pl>
t: 22 667 68 00<tel:22%20667%2068%2037> <tel:>

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
www.radzymin.pl<http://www.radzymin.pl/>
www.facebook.com/GRadzymin<http://www.facebook.com/GRadzymin>

[http://www.intranet.radzymin.pl/stopka/style/stopka.png]

2

informacja publiczna 65 przez CIECHANÓW w sprawie Perły Samorządu 2021 #10

WKS.1431.65.2021

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.06.2021 roku dot. udziału Urzędu Miasta Ciechanów w konkursie Perły Samorządu 2021 informuję, że ankieta zgłoszeniowa wypełniana była w trynie on-line a tut. organ nie dysponuje jej kopią i nie ma do niej dostępu.

z poważaniem,

Olga Zmudczyńska-Pabich

Kierownik Wydziału Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
tel.: +48 23 674 92 81
kom. 608 476 049
e-mail: o.pabich@umciechanow.pl<https://poczta.o2.pl/d/#>

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Miejską Ciechanów, adres: Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której Pan/Pani kontaktuje się z nami.
W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych prosimy o przesłanie wiadomości pod adres e-mail: iod@umciechanow.pl<https://poczta.o2.pl/d/#>.
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Pani/Pana sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.

FW: Wniosek o informację publiczną przez KOZIENICE w sprawie Perły Samorządu 2021 #9

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pytanie.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

2

RE: Wniosek o informację publiczną przez Suwałki w sprawie Perły Samorządu 2021 #12

Dzień dobry,

W załączeniu ankieta Miasta Suwałki przekazana do konkursu Perły Samorządu 2021.

______________________

Pozdrawiam

Marcin Bonisławski

Naczelnik Wydziału Rozwoju

i Funduszy Zewnętrznych

tel: (+48) 87 562 81 35

fax: (+48) 87 562 80 96

<mailto:mburaczewska@um.suwalki.pl> mbonislawski@um.suwalki.pl

Urząd Miejski w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

<http://www.um.suwalki.pl/> www.um.suwalki.pl

3

odp. na wniosek o udost. inf. publ przez PODKOWA LEŚNA w sprawie Perły Samorządu 2021 #1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 10.06.2021r.

--

„Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Państwa dane przetwarzamy w celu którym Państwo do nas się zwróciliście.
Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są
poufne i podlegają prawnej ochronie. Niniejsza korespondencja jest
przeznaczona wyłącznie dla Adresata. Jeżeli nie są Państwo jej
adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji jest niedozwolone. Jeżeli nasza
korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo prosimy o usunięcie
jej oraz o niezwłoczny kontakt .Każda osoba, której dane dotyczą może
skorzystać z przysługujących jej praw wynikających z RODO. Zapraszamy do
zapoznania się informacjami z zakresu ochrony danych osobowych na
stronie internetowej bip.podkowalesna.pl w zakładce RODO oraz z Polityką
Prywatności."

2

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - PS 2021 przez Łódź w sprawie Perły Samorządu 2021 #21

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Mariusz Paweł Wijas

Biuro Strategii Miasta
Departament Architektury i Rozwoju
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113, piętro IV
90-430 Łódź
tel. (42) 638 41 00
e-mail: m.wijas@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie [ http://www.bip.uml.lodz.pl/ | www.bip.uml.lodz.pl ] , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

3

informacja publiczna przez MIELNO w sprawie Perły Samorządu 2021 #16

Przesyłam odpowiedź ws wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia  10 czerwca 2021 r.

--
------------------------------------------------------------------------

*Agnieszka Kwaśniewska-Kuzia*
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Mielnie
ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
tel. 94 345 98 64
Mielno.pl <https://www.mielno.pl> | Facebook
<https://www.facebook.com/GminaMielno/>
Instagram <https://www.instagram.com/mielno_oficjalne/> | Youtube
<https://www.youtube.com/channel/UCXVUd0aC4rmvdXN1rOA21gQ/featured//>

------------------------------------------------------------------------

3

Ranking przez WISZNICE w sprawie Perły Samorządu 2021 #6

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pytanie w trybie informacji publicznej

Pozdrawiam

Piotr Dragan

1

Re: Wniosek o informację publiczną przez IŁAWA w sprawie Perły Samorządu 2021 #4

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
ankietę zgłoszeniową do konkursu Perły Samorządu 2021 organizowanego
przez Dziennik Gazetę Prawną.

W dniu 2021-06-10 o 12:19, sprawa-38648@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Karolina Gorzka

Urząd Gminy Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14-200 Iława
tel. 89 649 08 00
fax 89 649 48 82
www.gmina-ilawa.pl

1

odp. na wniosek o inf. publiczną przez CZARNYBÓR w sprawie Perły Samorządu 2021 #3

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o inf. publiczną.

--
Pozdrawiam,
Joanna Jasiak-Łabendowicz
Inspektor ds. Administracyjnych i Promocji Gminy

URZĄD GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel. 74 8450139
fax 748450006
http://www.czarny-bor.pl

2