Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Listy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #659

W załączeniu przesyłam  informacje o planowanych  terminach polowań.

Z poważaniem

Wojciech Leśniewski

Urząd Gminy Aleksandrów 44 756 00 27 wew. 28

--
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

3

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #330

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13 lutego 2019 r. oraz
pliki w formacie Word z informacją podaną do publicznej wiadomości. Proszę o
potwierdzenie mailem zwrotnym odbioru odpowiedzi na wniosek.

Anna Pertkiewicz
Inspektor
Referat Techniczno-Inwestycyjny
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73 wewn. 128, <tel:422111173> 42 211 10
52
e-mail: <mailto:a.pertkiewicz@konstantynow.pl>
a.pertkiewicz@konstantynow.pl

herb_kl

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
tel.: <tel:422111173> 42 211 11 73, <tel:422111903> 42 211 19 03
fax: <fax:422111168> 42 211 11 68
e-mail: <mailto:sekretariat@konstantynow.pl> sekretariat@konstantynow.pl,
<mailto:kancelaria@konstantynow.pl> kancelaria@konstantynow.pl
<http://bip.konstantynow.pl> Biuletyn Informacji Publicznej

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki
reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów
Łódzki, ul. Zgierska 2, <mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
sekretariat@konstantynow.pl, <mailto:kancelaria@konstantynow.pl>
kancelaria@konstantynow.pl, tel. <tel:422111173> 42 211 11 73
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie <http://bip.konstantynow.pl>
bip.konstantynow.pl.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z
wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
<mailto:iod@konstantynow.pl> iod@konstantynow.pl."

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o
niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are
not the intended recipient, please notify the sender by return email and
then delete this message from your system.
You should not copy or forward this message or disclose its contents to any
person.

4

Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #659

Dziękuję za odpowiedź, czy oznacza ona, że przed "podjęciem decyzji", Wójt Gminy Aleksandrów nie stosował się do postanowień art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie w zakresie obowiązku podawania na stronie internetowej terminów i miejsc polowań zbiorowych?

Ponownie proszę o przesłanie w formie plików komputerowych (skanów) treści wszystkich informacji o miejscach i terminach polowań przekazanych do tej pory (od 01.04.2018 do dnia dzisiejszego) przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie przypominam, że maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej wynosi 14 dni.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #659

Aleksandrow 25 02 2019 rok

OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH'' ŹRODŁA''

ulica Zielona 27 , 90 – 602Łódź

UrządGminy w Aleksandrowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie

informacji publicznej uprzejmie informuje, iż Koła Łowieckie
informujątutejszy Urząd o dacie, godzinach planowanych polowaniach na
piśmie. Zgodnie z przyjętym

obyczajem o przekazywaniu informacji kserokopie pism są wywieszane na
tablicach

ogłoszeń w gminie oraz sołectwach których dotyczy polowanie. Obecnie została

podjęta decyzja, iz wszelkie informacje dotyczace kółłowieckich będą
zamieszczane na stronie internetowej gminy to jest bip.gmina-aleksandrow.pl

Wojciech Leśniewski

tel. 500-402-555

--
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

1

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #679

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań w Gminie Kurów, w załączeniu przesyłam skany informacji o planowanych terminach polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek polowań.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 42b ust. 1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U z dnia 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.), informacje przekazane przez Koła Łowieckie zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, pod adresem:

https://kurow.eu/index.php/gmina/lowiectwo

z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

2

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSZCZENICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #664

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 20 stycznia 2019 20:54:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 18 lutego 2019 09:31:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #615

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam informację o zaplanowanych polowań kół łowieckich
na terenie Gminy Czarnożyły, ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Czarnożyły pod adresem :
http://www.bip.czarnozyly.pl/index.php?idg=1&id=620&x=20
będą podawane informacje dotyczące terminów rozpoczęcia, zakończenia i
miejsca zbiorowych polowań oraz informacje o miejscu przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

pozdrawiam Piotr Kędzia
Urząd Gminy Czarnożyły
tel. 43 841 68 05
fax. 43 841 62 81
mob. 693 638 568
e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
website: www.czarnozyly.pl

W dniu 2019-01-16 16:48, sprawa-10385@pokot.pl pisze:

2

odp. na wniosek o udost. inf publ. przez MARKUSZÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #680

W odpowiedzi na pismo  które wpłynęło do Urzędu gminy Markuszów w dniu 
31-01-2019 r przekazuję tabele z terminami polowań zgłoszonych do Gminy
Markuszów oraz informację o informacje o miejscu przechowywania książki
ewidencyjnej pobytu na polowaniach indywidualnych koła łowieckiego DEBRA.

Pozostałe miejsca pobytu książki ewidencyjnej przekażemy po ich
otrzymaniu od kół.

--
Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

2

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #330

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP proszę o przesłanie treści obwieszczenia (obwieszczeń) Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, zawierającego termin (w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia) oraz miejsca polowań zbiorowych, mających się odbyć na terenie Gminy Konstantynów Łódzki w lutym i marcu 2019 roku.

Żądaną informację proszę przesłać w formie plików komputerowych (skanów) - lub poprzez wskazanie linku do obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej - na adres e-mail sprawa-10099@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

odpowiedz na wniosek przez KAZIMIERZ DOLNY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #677

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 29 stycznia 2019 r. 
M. Śliwa

1

Odp na info pub z dnia 30.01.2019 przez KOŃSKOWOLA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #678

Końskowola, dnia 11 lutego 2019r.

Or.1431.2.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
30.01.2019r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

1.Po 1 kwietnia 2018 r. przekazano do tut. urzędu następujące informacje
o planowanych polowaniach

Lp.

Data polowania

Godz. rozp.

Godz. zak.

Miejsce polowania

Koło Łowieckie nr 57 „DEBRA”

1.

14.10.2018

7.45

-

Dębiny

2.

28.10.2018

7.45

-

Barłogi

3.

3.11.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

4.

11.11.2018

7.45

-

Abramów

5.

18.11.2018

7.45

-

Łąkoć

6.

25.11.2018

7.45

-

Kotliny

7.

2.12.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

8.

9.12.2018

7.45

-

Barłogi

9.

16.12.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

10.

23.12.2018

7.45

-

Orlicz

11.

30.12.2018

7.45

-

Abramów

12.

6.01.2019

7.45

-

Kozi Bór szkółka

13.

13.01.2019

7.45

-

Kozi Bór szkółka

14.

20.01.2019

7.45

-

Kotliny

15.

27.01.2019

7.45

-

Abramów

16.

3.02.2019

7.45

-

Abramów

17.

17.02.2019

7.45

-

Barłogi

Koło Łowieckie nr 72 „BEKAS”

1.

28.10.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Baranów, Puławy, Wilków

2.

4.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wilków

3.

11.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Łukawka

4.

18.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wierzchoniów

5.

25.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Trzciniec

6.

2.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wyspa

7.

9.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Celejów, Las Stocki

8.

16.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Braciejowice

9.

23.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Parchatka

10.

13.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Dębczyna

11.

20.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Chałupki

12.

27.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Zbędowice

Koło Łowieckie nr 44 „SOKÓŁ”

1.

2.12.2018

-

-

teren Gminy Końskowola

Skany dokumentów potwierdzających powyższe informacje w załączeniu.

2.Ścieżka do adresu internetowego, gdzie są publikowane informacje
wynikające z art. 42 ab ust. 2 oraz art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z późn. zm.) :

http://konskowola.info.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/lowiectwo/

Krzysztof Bartuzi

Sekretarz Gminy Końskowola

3

Odp. na wniosek o udost. inf. pup. przez SZADEK w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #338

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.
Dziękuję
E.Lubiszewska
UGiM Szadek

8

Gmina Ręczno - Polowania przez RĘCZNO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #665

Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

- na stronie internetowej Gminy Ręczno zostanie w najbliższym czasie
stworzona odpowiednia zakładka w której będą umieszczane wszelkie
informacje związane z polowaniami zbiorowymi i indywidualnymi;

- na chwilę obecną  informacje od Kół Łowieckich umieszczane są (i były)
na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ręczno;

- skany informacji w załączeniu.

Z poważaniem Dariusz Chablewski UG Ręczno, tel. 447813814

1

dot.udostępnieniainformacji publicznej przez None w sprawie Polowania zbiorowe (pilotaż: lubuskie i war.-maz.)

GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam informację publiczną dotyczącą polowań zbiorowych

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Urząd Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 27
664 498 556

1

informacja publiczna łowiectwo przez JEŻÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #673

Dzień dobry

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.01.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2019 r.) informuję, że:
ad. 1. Najbliższe zaplanowane polowanie odbędzie się 16.02.2019 r. w godz. 7.30 – 18.00 na terenie miejscowości Taurów, Brynica, Marianówek – Gmina Jeżów
ad. 2. Informacje w postaci skanów w w załącznikach.
ad. 3. Ścieżka adresu internetowego gdzie są zamieszczane informacje o terminach polowań:http://jezow.pl/contents/114
ad. 4. Gmina Jeżów nie posiada informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu.

Z poważaniem

Paweł Winciorek
Inspektor
--------------------------------------------------
Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
tel. 46 875 53 71 wewn. 34
rolnictwo@jezow.pl
www.jezow.pl
--------------------------------------------------

6

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #674

SK.1431.4.2019
Rogów 8 lutego 2019 r.


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


90-602 Łódź


ul. Zielona 27

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań - skan w załączeniu

2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów)- skan w załączeniu

Ponadto wnoszę o:

3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie -
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/łowiectwo.

4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie-
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/lowiectwo.

4

Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RO.1431.4.2019 przez BRZEZINY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #671

Dzień dobry,

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

sprawa-10441@pokot.pl

RO.1431.4.2019

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. w załączeniu przekazuję skany treści wszystkich informacji przekazanych po dacie 1 kwietnia 2018 roku zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Informuję, iż treści powyższe zamieszczano dotychczas na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw i Urzędu Gminy Brzeziny. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo łowieckie i Państwa sugestią pod tym adresem http://www.gminabrzeziny.pl/informator-gospodarczy/rolnictwo/gospodarka-lowiecka-i-lesna
będą podawane do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWABRZEŹNICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #630

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail z dnia 18.01.2019 r.

Z poważaniem,
Bogumiła Klimczak

12

informacja przez ROZPRZA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #666

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem z dnia 29.01.2019 r. przesyłam odpowiedź.

pozdrawiam

P. Rogowska

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_0004.pdf, Scan.pdf, Scan_0001.pdf, Scan_0002.pdf, Scan_0003.pdf przez ŻYRZYN w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #684

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Scan_0004.pdf
Scan.pdf
Scan_0001.pdf
Scan_0002.pdf
Scan_0003.pdf

Dzień dobry! Urząd Gminy w Żyrzynie przesyła w załączeniu plany polowań
zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 z Kół Łowieckich "SOKÓŁ", Azotrop i
"DEBRA" oraz informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym z Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" i "DEBRA".
Jednocześnie informuje się, że dane te są podawane na tablicy ogłoszeń
Urzędu i stronie internetowej www.zyrzyn.pl

5

udostępnienie informacji publicznej przez MOSZCZENICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #664

?Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Anna Sitarz
Inspektor ds. Ochrony Przyrody
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 6169 625 wew. 133
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
________________________________
*według rankingu Rzeczpospolitej 2011
Administratorem danych osobowych jest Gmina Moszczenica w osobie Wójta Gminy.
Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.moszczenica.pl/group/details/4/rodo
oraz w budynku UG w Moszczenicy.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #667

W załączeniu odpowiedz na wniosek

Z poważaniem
Dorota Kacprzyk
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

19

UG w Grabicy przez GRABICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #662

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przekazuję wnioskowane dane.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

tel. 44/616-11-25 wew. 37

9

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUSIEC w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #656

Rusiec, 28.01.2019 r.

Ośrodek Działań Ekologicznych

„Źródła”

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, Gmina Rusiec informuje:

Koło Łowieckie nr 40

„Rosomak” w Restarzewie

Restarzew 13, 98-170 Widawa

Data polowania

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia/zakończenia

03 luty 2019 r.

Cały obwód

8.00-16.00

17 luty 2019 r.

Cały obwód

8.00-16.00

Koło Łowieckie nr 28

„Przepiórka” w Woli Wiązowej

ul. Słowackiego 6, 98-170 Widawa

Data polowania

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia/zakończenia

-

-

-

Skany treści wszystkich informacji w załącznikach.

Informacje o polowaniach łowieckich są podawane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej gminy: http://www.rusiec.pl/ w zakładce ŁOWIECTWO.

Z poważaniem,

Katarzyna Szymczak

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35
97-438 Rusiec

3

Udostępnienie informacji publicznej przez BEŁŻYCE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #636

Dzień dobry,

Nawiązując do maila (z dnia 18.01.2019 r.) o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam skan dokumentów, o które wnioskowano
w mailu.

Z poważaniem

--

3