Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Listy

pilna odpowiedź, przez ZAWIERCIE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #441

Gorące pozdrowienia,

Wysłałem ten list miesiąc temu, ale nie jestem pewien, czy go otrzymałeś, ponieważ nie otrzymałem od Ciebie żadnej odpowiedzi, dlatego ponownie go wysyłam.

Nazywam się Stephenem W. W. L. PHALĄ, osobisty prawnik mojego zmarłego klienta przed jego przedwczesną śmiercią wraz z rodziną. Otrzymałem od jego banku zlecenie przekazania / przedstawienia bliskim krewnym jego funduszu o wartości dwudziestu dziewięciu milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich 29 580 000 USD, więc skontaktowałem się z wami. Po nieudanej próbie znalezienia krewnego mojego zmarłego klienta zdecydowałem się skontaktować z Tobą, ponieważ ma to samo imię i narodowość co Ty.

Z poważaniem
Adwokat Stephenem W. W. L. PHALĄ
Praktyk prawny / Adwokaci

pilna odpowiedź, przez ZAWIERCIE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #441

Gorące pozdrowienia,

Wysłałem ten list miesiąc temu, ale nie jestem pewien, czy go otrzymałeś, ponieważ nie otrzymałem od Ciebie żadnej odpowiedzi, dlatego ponownie go wysyłam.

Nazywam się Stephenem W. W. L. PHALĄ, osobisty prawnik mojego zmarłego klienta przed jego przedwczesną śmiercią wraz z rodziną. Otrzymałem od jego banku zlecenie przekazania / przedstawienia bliskim krewnym jego funduszu o wartości dwudziestu dziewięciu milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich 29 580 000 USD, więc skontaktowałem się z wami. Po nieudanej próbie znalezienia krewnego mojego zmarłego klienta zdecydowałem się skontaktować z Tobą, ponieważ ma to samo imię i narodowość co Ty.

Z poważaniem
Adwokat Stephenem W. W. L. PHALĄ
Praktyk prawny / Adwokaci

pilna odpowiedź, przez ZAWIERCIE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #441

Gorące pozdrowienia,

Wysłałem ten list miesiąc temu, ale nie jestem pewien, czy go otrzymałeś, ponieważ nie otrzymałem od Ciebie żadnej odpowiedzi, dlatego ponownie go wysyłam.

Nazywam się Stephenem W. W. L. PHALĄ, osobisty prawnik mojego zmarłego klienta przed jego przedwczesną śmiercią wraz z rodziną. Otrzymałem od jego banku zlecenie przekazania / przedstawienia bliskim krewnym jego funduszu o wartości dwudziestu dziewięciu milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich 29 580 000 USD, więc skontaktowałem się z wami. Po nieudanej próbie znalezienia krewnego mojego zmarłego klienta zdecydowałem się skontaktować z Tobą, ponieważ ma to samo imię i narodowość co Ty.

Z poważaniem
Adwokat Stephenem W. W. L. PHALĄ
Praktyk prawny / Adwokaci

NVA przez ZAWIERCIE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #441

Pozdrowienia,

Wysłałem ci ten list jakiś czas temu, ale ponieważ nie otrzymałem twojej odpowiedzi i zastanawiałem się, czy miałeś okazję go przejrzeć, postanowiłem wysłać go ponownie po raz ostatni. Proszę o odpowiedź na (advocate.lawson@gmail.com mailto:advocate.lawson@gmail.com ), aby uzyskać więcej informacji na temat roszczenia o fundusz, które mój zmarły klient zdeponował w banku przed śmiercią. Wierzę, że może być z tobą spokrewniony.

Możesz odpowiedzieć po angielsku.

Z poważaniem,
adwokat Lawson Sogava.

Informacja o zmianie adresu e-mail - Gmina Rybno przez RYBNO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #558

Witamy,

Informujemy iż ten adres tj. gminarybnorgk@wp.pl
<mailto:gminarybnorgk@wp.pl> zostanie usunięty. Ze wszystkimi sprawami,
załącznikami, szkoleniami, sprawami urzędowymi zapraszamy na maile:

martyna.fidrych@gminarybno.com <mailto:martyna.fidrych@gminarybno.com>,

iwona.zoltowska@gminarybno.com,

joanna.mijas@gminarybno.com <mailto:joanna.mijas@gminarybno.com>,

artur.felczak@gminarybno.com,

anna.kocemba@gminarybno.com <mailto:anna.kocemba@gminarybno.com>,

urszula.adamiak@gminarybno.com

Z poważaniem

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #712

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03-12-2019r.(data wpływu 04-02-2019 r. )

w załączeniu przesyłam pismo.

z poważaniem

Karolina Baran

Urząd Gminy w Żarnowie

2

Re: przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #720

Dziękuję za odpowiedź.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

(bez tematu) przez WICKO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #720

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostęp. inf. publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy w Wicku
84-352 Wicko, ul. Słupska 9
ug@wicko.pl

1

Re: informacja przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #717

No cóż, w takim razie nie pozostaje nic innego jak zgłosić niedopełnienie obowiązków przez organ.
Ustawa mówi wyraźnie o konieczności wydawania obwieszczenia.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja przez PUCK w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #717

Są podawane ogłoszenia do informacji publicznej z datą i godziną na stronie internetowej każdego koła i obwodu dotyczącego polowań na której został już Państwu wysłany link .

pozdrawiam
Bartłomiej Selke
Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
Urząd Gminy Puck
tel. 734-189-693

Re: Informacja Publiczna przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #717

Dzień dobry, chciałbym się upewnić, czy pisząc że "wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej" ma Pan na myśli, że Wójt Gminy Puck nie
podaje do publicznej wiadomości terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań zbiorowych przez obwieszczenie? (o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie)

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez CHOCZEWO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #718

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 30.12.2019 roku w sprawie udostępnienia
informacji publicznej odpowiadam:

Ad.1- od 01.12.2019 do 31.01.2020 planowane polowania zbiorowe odbyły lub
odbędą się w następujących terminach-

2019 rok- 07.12, 08.12, 14.12, 15.12, 21.12, 22.12, 28.12, 29.12.

2020 rok- 04.01, 05.01, 11.01, 12.01, 18.01, 25.01.

Ad.2- zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań (w
pojedynczych przypadkach tylko rozpoczęcia) oraz precyzyjnie określały
miejsce polowań.

Ad.3- Informację Wójt Gminy Choczewo umieszczał dodatkowo na tablicy
ogłoszeń urzędu.

Ad.4- W obwieszczeniu Wójta Gminy Choczewo zawarte jest pouczenie o
możliwości zgłoszenia przez mieszkańców gminy sprzeciwu.

Ad.5- do Wójta Gminy Choczewo nie wpłynął sprzeciw do terminu i godzin
planowanych polowań zbiorowych.

W załączniku kopie nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich
zawiadomień o planowanych polowaniach zbiorowych i obwieszczenie Wójta Gminy
Choczewo.

(pierwszy plik KŁ Orzeł nie dotyczy gminy Choczewo)

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd Gminy
Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo. Kontakt z Administratorem jest
możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
<mailto:sekretariat@choczewo.com.pl> sekretariat@choczewo.com.pl lub pod
numerem telefonu: (58) 572-39-40, 572-39-13, 572-39-07. Przestrzeganie zasad
ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących
użytkownikom poprzez e-mail: <mailto:IODO@choczewo.com.pl>
IODO@choczewo.com.pl . Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu -
udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe są przechowywane przez
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym
okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - odpowiedzi na wiadomość
przesłaną za pomocą poczty elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych są
podmioty świadczące usługi hostingu, serwisu, a także podmioty upoważnione
do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie Urzędu
Gminy Choczewo: <https://www.choczewo.com.pl/>
https://www.choczewo.com.pl/

3

Informacja Publiczna przez PUCK w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #717

W odpowiedzi na maila informuje, że polowania są zgłaszane przez koła łowieckie z podaniem daty i godziny a następnie przez Urząd udostępniane na stronie internetowej pod adresem http://gmina.puck.pl/plany-polowan-zbiorowych/
Wyłącznie w tej formie są podawane do informacji publicznej , nie wpłynęły żadne sprzeciwy dotyczące polowań.

Pozdrawiam
Bartłomiej Selke
Inspektor ds Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji
Urząd Gminy Puck
tel. 734-189-693

udostępnienie informacji publicznej w sprawie polowań zbiorowych przez GNIEWINO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #719

Dzień dobry. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, przekazuję co następuje:

W okresie od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbywały się i są zaplanowane
polowania zbiorowe na terenie gm. Gniewino (daty wg zgłoszeń poszczególnych
kół łowieckich): 8.12.2019, 21.12.2019, 4.01.2020, 18.01.2020, 1.12.2019,
14.12.2019, 22.12.2019, 04.01.2020, 11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020,
07.12.2019.21.12.2019, 11.01.2020, 18.01.2020, 08.12.2019, 05.01.2020,
19.01.2020.

Ad. 1 Polowania zostały zgłoszone przez organizatorów z 14-dniowym
wyprzedzeniem

Ad. 2 Zgłoszenia nie zawsze zawierają dokładne godziny rozpoczęcia i
zakończenia polowania oraz jednoznaczne określenie miejsc wykonywanych
polowań

Ad. 3 Wójt Gminy Gniewino oprócz umieszczenia na stronie internetowej,
podaje do publicznej wiadomości informacje o datach i miejscach polowań
poprzez wywieszenie obwieszczenia wraz z planem polowań na tablicy ogłoszeń
tut. Urzędu

Ad. 4 W informacji podawanej przez Wójta nie umieszczono pouczenia o tym, że
mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
zbiorowego

Ad. 5 Do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęły sprzeciwy z art. 42 ab ust. 2 ustawy
Prawo łowieckie

Z poważaniem

Monika Rafalska

samodzielny referent

ds. ochrony środowiska

Urząd Gminy Gniewino

tel. (58) 670 66 14

ul. Pomorska 20/4

84-250 Gniewino

4

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STĄPORKÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #702

Znak: ORA.1431.40.2019

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek z dn. 30.11.2019 r. dot. udostępnienia
informacji publicznej informuję:

Do tut. organu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca odbytych, bądź
zaplanowanych polowań zbiorowych w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 r. na
terenie naszej gminy.

Ad. 1. Nie dotyczy.

Ad. 2. Nie dotyczy.

Ad. 3. Nie dotyczy.

Ad. 4. Nie dotyczy

Ad. 5. Nie dotyczy.

Łukasz Kłys

Sekretarz Gminy Stąporków

Tel. 41 374 11 22

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOSAKOWO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #715

Twoja wiadomość

Do: kosakowo@kosakowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24.12.2019 14:33

odczytano w dniu 30.12.2019 13:44.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #719

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gniewino@gniewino.pl> o 2019-12-24 14:34

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-12-27 07:40

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #720

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #719

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #718

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek