Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Listy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KURÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #679

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań w Gminie Kurów, w załączeniu przesyłam skany informacji o planowanych terminach polowań oraz informacje o miejscu przechowywania książek polowań.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 42b ust. 1 e ustawy z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U z dnia 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.), informacje przekazane przez Koła Łowieckie zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, pod adresem:

https://kurow.eu/index.php/gmina/lowiectwo

z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

2

Not read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOSZCZENICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #664

Twoja wiadomość

Do: Administrator Moszczenica
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 20 stycznia 2019 20:54:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 18 lutego 2019 09:31:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #615

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam informację o zaplanowanych polowań kół łowieckich
na terenie Gminy Czarnożyły, ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Czarnożyły pod adresem :
http://www.bip.czarnozyly.pl/index.php?idg=1&id=620&x=20
będą podawane informacje dotyczące terminów rozpoczęcia, zakończenia i
miejsca zbiorowych polowań oraz informacje o miejscu przechowywania
książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

pozdrawiam Piotr Kędzia
Urząd Gminy Czarnożyły
tel. 43 841 68 05
fax. 43 841 62 81
mob. 693 638 568
e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
website: www.czarnozyly.pl

W dniu 2019-01-16 16:48, sprawa-10385@pokot.pl pisze:

2

odp. na wniosek o udost. inf publ. przez MARKUSZÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #680

W odpowiedzi na pismo  które wpłynęło do Urzędu gminy Markuszów w dniu 
31-01-2019 r przekazuję tabele z terminami polowań zgłoszonych do Gminy
Markuszów oraz informację o informacje o miejscu przechowywania książki
ewidencyjnej pobytu na polowaniach indywidualnych koła łowieckiego DEBRA.

Pozostałe miejsca pobytu książki ewidencyjnej przekażemy po ich
otrzymaniu od kół.

--
Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

2

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #330

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP proszę o przesłanie treści obwieszczenia (obwieszczeń) Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, zawierającego termin (w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia) oraz miejsca polowań zbiorowych, mających się odbyć na terenie Gminy Konstantynów Łódzki w lutym i marcu 2019 roku.

Żądaną informację proszę przesłać w formie plików komputerowych (skanów) - lub poprzez wskazanie linku do obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej - na adres e-mail sprawa-10099@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

odpowiedz na wniosek przez KAZIMIERZ DOLNY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #677

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 29 stycznia 2019 r. 
M. Śliwa

1

Odp na info pub z dnia 30.01.2019 przez KOŃSKOWOLA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #678

Końskowola, dnia 11 lutego 2019r.

Or.1431.2.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
30.01.2019r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

1.Po 1 kwietnia 2018 r. przekazano do tut. urzędu następujące informacje
o planowanych polowaniach

Lp.

Data polowania

Godz. rozp.

Godz. zak.

Miejsce polowania

Koło Łowieckie nr 57 „DEBRA”

1.

14.10.2018

7.45

-

Dębiny

2.

28.10.2018

7.45

-

Barłogi

3.

3.11.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

4.

11.11.2018

7.45

-

Abramów

5.

18.11.2018

7.45

-

Łąkoć

6.

25.11.2018

7.45

-

Kotliny

7.

2.12.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

8.

9.12.2018

7.45

-

Barłogi

9.

16.12.2018

7.45

-

Kozi Bór szkółka

10.

23.12.2018

7.45

-

Orlicz

11.

30.12.2018

7.45

-

Abramów

12.

6.01.2019

7.45

-

Kozi Bór szkółka

13.

13.01.2019

7.45

-

Kozi Bór szkółka

14.

20.01.2019

7.45

-

Kotliny

15.

27.01.2019

7.45

-

Abramów

16.

3.02.2019

7.45

-

Abramów

17.

17.02.2019

7.45

-

Barłogi

Koło Łowieckie nr 72 „BEKAS”

1.

28.10.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Baranów, Puławy, Wilków

2.

4.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wilków

3.

11.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Łukawka

4.

18.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wierzchoniów

5.

25.11.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Trzciniec

6.

2.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Wyspa

7.

9.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Celejów, Las Stocki

8.

16.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Braciejowice

9.

23.12.2018

7.00, z ambon 8.00

-

Parchatka

10.

13.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Dębczyna

11.

20.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Chałupki

12.

27.01.2019

7.00, z ambon 8.00

-

Zbędowice

Koło Łowieckie nr 44 „SOKÓŁ”

1.

2.12.2018

-

-

teren Gminy Końskowola

Skany dokumentów potwierdzających powyższe informacje w załączeniu.

2.Ścieżka do adresu internetowego, gdzie są publikowane informacje
wynikające z art. 42 ab ust. 2 oraz art. 42 b ust. 1e ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z późn. zm.) :

http://konskowola.info.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/lowiectwo/

Krzysztof Bartuzi

Sekretarz Gminy Końskowola

3

Odp. na wniosek o udost. inf. pup. przez SZADEK w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #338

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.
Dziękuję
E.Lubiszewska
UGiM Szadek

8

Gmina Ręczno - Polowania przez RĘCZNO w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #665

Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

- na stronie internetowej Gminy Ręczno zostanie w najbliższym czasie
stworzona odpowiednia zakładka w której będą umieszczane wszelkie
informacje związane z polowaniami zbiorowymi i indywidualnymi;

- na chwilę obecną  informacje od Kół Łowieckich umieszczane są (i były)
na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Ręczno;

- skany informacji w załączeniu.

Z poważaniem Dariusz Chablewski UG Ręczno, tel. 447813814

1

dot.udostępnieniainformacji publicznej przez None w sprawie Polowania zbiorowe (pilotaż: lubuskie i war.-maz.)

GMINA WARNICE
74-201 WARNICE 66

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam informację publiczną dotyczącą polowań zbiorowych

--
Z poważaniem

Monika Ostrowska
Urząd Gminy Warnice
tel. 91 561 28 90 wew. 27
664 498 556

1

informacja publiczna łowiectwo przez JEŻÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #673

Dzień dobry

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.01.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.01.2019 r.) informuję, że:
ad. 1. Najbliższe zaplanowane polowanie odbędzie się 16.02.2019 r. w godz. 7.30 – 18.00 na terenie miejscowości Taurów, Brynica, Marianówek – Gmina Jeżów
ad. 2. Informacje w postaci skanów w w załącznikach.
ad. 3. Ścieżka adresu internetowego gdzie są zamieszczane informacje o terminach polowań:http://jezow.pl/contents/114
ad. 4. Gmina Jeżów nie posiada informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu.

Z poważaniem

Paweł Winciorek
Inspektor
--------------------------------------------------
Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
tel. 46 875 53 71 wewn. 34
rolnictwo@jezow.pl
www.jezow.pl
--------------------------------------------------

6

Odpowiedź na informację publiczną przez ROGÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #674

SK.1431.4.2019
Rogów 8 lutego 2019 r.


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


90-602 Łódź


ul. Zielona 27

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
zaplanowanych polowań - skan w załączeniu

2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów)- skan w załączeniu

Ponadto wnoszę o:

3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie -
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/łowiectwo.

4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie-
http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/lowiectwo.

4

Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RO.1431.4.2019 przez BRZEZINY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #671

Dzień dobry,

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

sprawa-10441@pokot.pl

RO.1431.4.2019

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. w załączeniu przekazuję skany treści wszystkich informacji przekazanych po dacie 1 kwietnia 2018 roku zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Informuję, iż treści powyższe zamieszczano dotychczas na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw i Urzędu Gminy Brzeziny. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo łowieckie i Państwa sugestią pod tym adresem http://www.gminabrzeziny.pl/informator-gospodarczy/rolnictwo/gospodarka-lowiecka-i-lesna
będą podawane do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWABRZEŹNICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #630

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail z dnia 18.01.2019 r.

Z poważaniem,
Bogumiła Klimczak

12

informacja przez ROZPRZA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #666

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem z dnia 29.01.2019 r. przesyłam odpowiedź.

pozdrawiam

P. Rogowska

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_0004.pdf, Scan.pdf, Scan_0001.pdf, Scan_0002.pdf, Scan_0003.pdf przez ŻYRZYN w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #684

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Scan_0004.pdf
Scan.pdf
Scan_0001.pdf
Scan_0002.pdf
Scan_0003.pdf

Dzień dobry! Urząd Gminy w Żyrzynie przesyła w załączeniu plany polowań
zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 z Kół Łowieckich "SOKÓŁ", Azotrop i
"DEBRA" oraz informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym z Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" i "DEBRA".
Jednocześnie informuje się, że dane te są podawane na tablicy ogłoszeń
Urzędu i stronie internetowej www.zyrzyn.pl

5

udostępnienie informacji publicznej przez MOSZCZENICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #664

?Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Anna Sitarz
Inspektor ds. Ochrony Przyrody
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 6169 625 wew. 133
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
________________________________
*według rankingu Rzeczpospolitej 2011
Administratorem danych osobowych jest Gmina Moszczenica w osobie Wójta Gminy.
Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.moszczenica.pl/group/details/4/rodo
oraz w budynku UG w Moszczenicy.

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #667

W załączeniu odpowiedz na wniosek

Z poważaniem
Dorota Kacprzyk
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

19

UG w Grabicy przez GRABICA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #662

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przekazuję wnioskowane dane.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

tel. 44/616-11-25 wew. 37

9

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUSIEC w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #656

Rusiec, 28.01.2019 r.

Ośrodek Działań Ekologicznych

„Źródła”

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych, Gmina Rusiec informuje:

Koło Łowieckie nr 40

„Rosomak” w Restarzewie

Restarzew 13, 98-170 Widawa

Data polowania

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia/zakończenia

03 luty 2019 r.

Cały obwód

8.00-16.00

17 luty 2019 r.

Cały obwód

8.00-16.00

Koło Łowieckie nr 28

„Przepiórka” w Woli Wiązowej

ul. Słowackiego 6, 98-170 Widawa

Data polowania

Miejsce polowań

Godzina rozpoczęcia/zakończenia

-

-

-

Skany treści wszystkich informacji w załącznikach.

Informacje o polowaniach łowieckich są podawane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej gminy: http://www.rusiec.pl/ w zakładce ŁOWIECTWO.

Z poważaniem,

Katarzyna Szymczak

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35
97-438 Rusiec

3

Udostępnienie informacji publicznej przez BEŁŻYCE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #636

Dzień dobry,

Nawiązując do maila (z dnia 18.01.2019 r.) o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam skan dokumentów, o które wnioskowano
w mailu.

Z poważaniem

--

3

Gmina Jastków - Informacja Publiczna przez JASTKÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #642

Witam,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Jastków informuje:

Ad.1 W formie tabelarycznej przesyłamy dostępne dane opracowane na podstawie
otrzymanych od kół łowieckich informacji dotyczących planu polowań (tabele w
załączeniu).

Ad.2 Przesyłamy skany informacji otrzymanych od kół łowieckich (w
załączeniu).

Ad.3 Miejsca na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie są podawane do
publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych:

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-na-sezon-201
8-2019-kola-lowieckiego-nr-43-sarenka-matczyn-w-obwodzie-lowieckim-nr-182.ht
m

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
ojskowego-kola-lowieckiego-nr-138.htm

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
-sezonie-2018-2019-lubelskie-towarzystwo-mysliwskie.htm

https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/polowania-zbiorowe-na-dzi
ki-majace-na-celu-redukcje-populacji-w-zwiazku-z-asf-kolo-lowiexcki-nr-43-sa
renka-matczyn.htm

Ad.4 Koła łowieckie nie przesłały informacji dotyczących książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.

Marcin Abramek

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy,

Promocji Informacji

i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi

email: marcin.abramek@jastkow.pl <mailto:marcin.abramek@jastkow.pl>

tel. (+48) 81 502 04 25

Urząd Gminy Jastków

Referat Organizacyjny

Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków

Oficjalny serwis Gminy Jastków: www.jastkow.pl <http://www.jastkow.pl/>

Jesteśmy na Facebooku <http://www.facebook.com/wjastkowie/>

6

Odpowiedź na wniosek przez None w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #654

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji.

_____

Dominika Sprot

<mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

2

Odpowiedź na wniosek przez KLESZCZÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #654

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji.

_____

Dominika Sprot

<mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

2

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.01.2019 r. przez ZELÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #658

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie dotyczącym zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r.

Z poważaniem

Renata Lodczyk

Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

3