Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

WLEŃ

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Gmina Wleń WLEŃ

SPICZYN

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
udostępnienie inf. publ. SPICZYN
Re: udostępnienie inf. publ. krzysztof
cd odpowiedzi na wniosek ouip SPICZYN

NOWY DUNINÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
łowiectwo N. Duninów NOWY DUNINÓW