Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

TRZEBNICA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof

PRUSICE

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof

DOBRA SZCZECIŃSKA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
informacja publiczna DOBRA SZCZECIŃSKA
informacja publiczna DOBRA SZCZECIŃSKA

STOCZEK

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
udostępnienie informacji publicznej STOCZEK

SIANÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Gmina Sianów SIANÓW

RESKO

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odpowiedź - informacja publiczna RESKO

RYMAŃ

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Informacja publiczna RYMAŃ