Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

KRASOCIN

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) KRASOCIN

GRYFÓW ŚLĄSKI

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odp. GRYFÓW ŚLĄSKI