Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

KORSZE

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
informacja publiczna- KORSZE KORSZE

SULĘCIN

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odpowiedź na wniosek SULĘCIN

PŁOSKINIA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
inf. publ. PŁOSKINIA