Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

MIKOŁAJKI

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) MIKOŁAJKI

PŁOŚNICA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odpowiedź na wniosek PŁOŚNICA