Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

KRUKLANKI

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odp na wniosek KRUKLANKI

MIŁOMŁYN

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) MIŁOMŁYN

GUBIN

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej GUBIN
wouip GUBIN

SŁAWA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
polowania zbiorowe SŁAWA

LUBAWA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
informacja LUBAWA