Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

SŁAWA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
polowania zbiorowe SŁAWA

LUBAWA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
informacja LUBAWA