Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

ZAGRODNO

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
komunikat ZAGRODNO

PURDA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
OS.1431.99.2018 PURDA
wniosek o udostępnienie informacji publicznej PURDA
wniosek OS.1431.135.2018 PURDA
Propozycja nawiązania współpracy PURDA

WARNICE

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
informacja przetworzona None
dot.udostępnieniainformacji publicznej None