Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

RZĄŚNIA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Urząd_Gminy_w_Rząśni RZĄŚNIA
Urząd Gminy w Rząśni RZĄŚNIA

CHOCEŃ

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) CHOCEŃ

WÓLKA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Wólka WÓLKA