Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje, sprawy i zadania

PRUSZKÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Fw: polowanie PRUSZKÓW
Fw: PRUSZKÓW

MICHAŁOWICE

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
GK.1431.28.2018 MICHAŁOWICE

OLSZYNA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Gmina Olszyna OLSZYNA

UŚCIMÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
Odpowiedź na wniosek UŚCIMÓW

PLATERÓWKA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) None