Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

CHYNÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) CHYNÓW

KUTNO

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) KUTNO

NOWA SUCHA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
wniosek NOWA SUCHA

STRZELCE

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
polowania zbiorowe STRZELCE