Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Instytucje i sprawy

GOSZCZANÓW

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
(bez tematu) GOSZCZANÓW

SIERADZ

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odpowiedz SIERADZ

LEŚNA

Zawartość
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej krzysztof
odpowiedź na wniosek LEŚNA