Listy

Dotyczy wpływów za reklamy i ogłoszenia z gazety przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #24

Szanowni Państwo,

W załączniku skan zestawienia przygotowany przez księgową.

Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny

Szymon Wójcik - Redaktor naczelny gazety Życie Grójca

Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu

tel. 725 006 412

ul. Piłsudskiego 3

05-600 Grójec

<https://www.zyciegrojca.pl/> https://www.zyciegrojca.pl/

2

Zestawienie reklam i ogłoszenie przez Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #24

Szanowni Państwo,

Przygotujemy to zestawienie. Księgowa jest na urlopie chorobowym do 27
czerwca.

Muszę poczekać, aż wróci.

Z poważaniem

Miesięcznik Kulturalno-Informacyjny

Szymon Wójcik - Redaktor naczelny gazety Życie Grójca

Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu

tel. 725 006 412

ul. Piłsudskiego 3

05-600 Grójec

<https://www.zyciegrojca.pl/> https://www.zyciegrojca.pl/

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez RYDUŁTOWY w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #112

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@rydultowy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Dotyczy wpływów za reklamy i ogłoszenia z gazety przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #24

Szanowni Państwo,

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dane służą analizie zakłócania konkurencyjności na rynku mediów dokonywanej przez prasę zależną od samorządu.

Wnoszę o odpowiedź jutro, gdyż został przez Państwa przekroczony termin, a mają Państwo obowiązek odpowiedzieć, niezależnie od tego czy podamy Państwu powody wnioskowania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: FW: wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #95

Potwierdzam otrzymanie wiadomości. Katarzyna Batko-Tołuć

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Potwierdzamy otrzymanie odpowiedzi.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #112

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpisanie na nasz wniosek. Nie ma jednak potrzeby odpowiadania na wnioski za pomocą poleconego listu papierowego. Prosiliśmy o odpowiedź na podawany przez nas adres e-mail. Dostęp do informacji jest prosty. Do udostępniania cie obowiązuje reżim KPA.

Dla nas wysyłanie wniosków przez ePuap, w przypadku badań, jest problemem. Wysyłamy wnioski do wielu podmiotów. Mamy do tego specjalne narzędzie. Każdy może tę korespondencję obejrzeć. Np. nasza korespondencja jest widoczna tutaj: https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/przychody-z-reklam-w-gazetach-wladzy-112

Dlatego zapewne będziemy dalej wysyłać wnioski mailem. Ale bardzo prosimy by Państwo nie odpisywali pocztą tradycyjną. Nie ma takiej potrzeby, ani uzasadnienie prawnego i finansowego.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informację przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #103

Dzień dobry.

Rok 2020 - 0,00 zł

Rok 2021 - 14,76 zł

Z poważaniem, Kazimierz Mostowik

--
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
ul. Krakowska 107
34-114 Brzeźnica

1

Re: wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #63

Witam, udzielam odpowiedzi na Państwa zapytanie:
1. Wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez naszą gazetę w 2020 roku
wyniosły 5 145,98 zł netto.
2. Wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez naszą gazetę w 2021 roku
wyniosły 7 242,89zł netto.

Z poważaniem
Andrzej Topa
Dyrektor MGOKiS Dobczyce

Fwd: odpowiedż na wniosek o informację. przez Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z/s Cekanowie w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #75

Dzień dobry!

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila z dnia 19.05.2022r., dotyczącego udostępnienia informacji publicznej na temat wpłyów/przychodów za sprzedaż ogłoszeń w gazecie w 2020 roku i za 2021roku.
W odpowiedzi na Państwa pytania w roku 2020 Gminy Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiadał żadnego wpływu/dochodu ze sprzedaży ogłoszeń w gazecie.

Natomiast w 2021 roku wpływ/przychód ze sprzedaży ogłoszeń w gazecie wyniósł 1812,50 zł. (tysiąc osiemset dwanaście złotych 50/100gr.)

Z wyrazami szacunku,
Joanna Fabisiak
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie
ul. Królewska 28A
09-472 Słupno

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji i w celach, dla których zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie reprezentowany przez Dyrektora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Treść pełnej klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem www.gok.slupno.eu <http://www.gok.slupno.eu>.
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli Pani/Pan nie jest jej prawidłowym adresatem, to jakiekolwiek jej ujawnianie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie są ściśle zabronione. Jeśli ta wiadomość trafiła do Pani/Pan wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

odp.wniosek o informację przez TERESIN w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #91

Dzień dobry,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 maja 2022 roku Gmina Teresin informuje:

W 2020 i 2021 roku Gmina Teresin nie uzyskiwała przychodów ze sprzedaży ogłoszeń w gazetce samorządowej Prosto z gminy. W kwestii odpłatności za ogłoszenia w samorządowych gazetach zaprezentowały swoje stanowiska RIO .RIO Warszawa uznała, że zamieszczanie ogłoszeń i reklam od przedsiębiorców lokalnych oraz zewnętrznych nie prowadzi do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tym samym nie jest zadaniem użyteczności publicznej. W związku z tym, według RIO, niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w wydawnictwie gminnym .

Pozdrawiam

Agnieszka Rosa

Zapytanie w trybie informacji publicznej przez KONOPISKA w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #17

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 19.05.2022r. informuję, że zarówno
w 2020r., jak i 2021r. nie było wpływów/przychodów ze sprzedaży ogłoszeń w
wydawanej przez Gminę Konopiska prasie lokalnej.

Z poważaniem

Marcin Kowalski

dyrektor

Gminnego Centrum

Kultury i Sportu

w Konopiskach

tel. 730 999 171

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #56

Dzień dobry W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji. Pozdrawiam Edyta Sibielska Miejski Dom Kultury w Lubaniu tel. 75 646 23 40 Spełniając
obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych,
zgodnie z Rozporządzeniem RODO, informujemy, że Państwa dane
osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw związanych z
prowadzoną korespondencją i mogą Państwo go przeglądać,
uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia. Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Miejski
Dom Kultury z siedzibą ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań, której
przedstawicielem jest Dyrektor .
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: adres email: poczta.wp.pl ido@miastoluban.pl

1

Potwierdzenie odbioru: wniosek o informację przez Miejski Dom Kultury w Lubaniu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #56

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do mdklub@wp.pl w dniu: czwartek, 19 maja 2022 o godz. 12:13.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: piątek, 3 czerwca 2022 o godz. 13:27.

1

BAO.1431.000003.2022 BOA.KW.000263.2022 Przychody z reklam w gazetach władzy - odp. na wniosek PT02.06.2022 przez RYDUŁTOWY w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #112

--
Pozdrawiam
Katarzyna Witek

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*KRS 0000181348*
*siecobywatelska.pl/1-procent <http://www.siecobywatelska.pl/1-procent>*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Re: wniosek o informację przez Ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Oświęcimiu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #73

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie dostępu do informacji
publicznej na temat przychodów ze sprzedaży ogłoszeń w naszej gazecie –
Oświęcimska Gmina za lata 2020 -2021informuję, iż Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim, Brzezinka w roku 2020 uzyskał
przychód netto w wysokości 11.315,56 zł, natomiast w roku 2021 w
wysokości 17.482,52 zł.

Z poważaniem

Jadwiga Szczerbowska, Dyrektor OKSiR

W dniu 19.05.2022 o 12:18, sprawa-47166@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: wniosek o informację przez Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #64

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź.
Monika Piotrowska
Dyrektor BPMiG w Dębnie
--
 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie
im. Antoniego Dobrowolskiego
ul. Mickiewicza 32,
74-400 Dębno
 
Kontakt
Tel: 95 760 26 85
Tel: 95 769 06 86
http://biblioteka.debno.com.pl/
 
 -
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bibliotece jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie WWW Biblioteki pod adresem http://bip.biblioteka.debno.com.pl/

1

RE: wniosek o informację przez Strzelecki Ośrodek Kultury w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #92

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację, udzielam odpowiedzi:

1. wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń w Informatorze Strzeleckim w 2020 roku wyniosły - 97,56 zł

2. wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń w Informatorze Strzeleckim w 2021 roku wyniosły – 360,00 zł

Z poważaniem

Violetta Zalejska

tel. 77 424 05 03

tel. 530 623 707

<mailto:https://www.facebook.com/sok.strzelceopolskie/> Strzelecki Ośrodek Kultury

Plac Stefana Żeromskiego 7

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756 192 48 34

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych,

którym jest Strzelecki Ośrodek Kultury – Dyrektor SOK, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełna klauzula informacyjny dostępna jest na stronie http://www.sok.strzelceopolskie.pl/bip/RODO,82

1

GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez ŁOPUSZNO w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na skierowany drogą e – mailową w dniu 19 maja 2022 roku wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e – maila wraz z załącznikiem.

--
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
e-mail: gmina@lopuszno.pl, tel.: 041 39 14 001

1

Re: wniosek o informację przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #111

AD.1 540,00 ZŁ PL

AD.2 1.650,00 ZŁ PL

---

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
44-340 Godów
ul. 1 Maja 93
tel. 32 47 65 630
mail: centrum@gckgodow.pl

_Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości. _

_ This message and any files sent with it are confidential and intended
to be used only by persons and entities to whom the message has been
addressed. If the message was received mistakenly, please notify the
sender and delete the message_

_KLAUZULA INFORMACYJNA_

_Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - dalej
ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany
informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za
pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta
mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy
adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z
Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu
e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani / Pan
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany
w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie._

_THE INFORMATION CLAUSE_

_1. The administrator of your personal data is Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - ADO
further. _

_2. ADO processes your data solely for the purpose of
exchanging information electronically. _

_3. If we contact you by e-mail, it means that we have
received the e-mail address directly from you in order to contact you,
or we have obtained an email address from a legal source entitling ADO
to contact you. _

_4. We will not share your e-mail address with other entities
unless it is required by law. _

_5. You have the right to access your data, correct it,
delete, limit processing of it, the right to object and withdraw your
consent to the processing of data at any time, without affecting the
legality of the processing, which was made on the basis of consent
before its withdrawal. _

_6. The data will not be transferred to third countries or the
international organizations._

_7. Your email address will be stored in our database until
you withdraw your consent to its processing._

1

FW: wniosek o informację przez SUCHA BESKIDZKA w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #95

Proszę o informacje otrzymania wiadomości

Lucyna Steczek

1

sprzedaż ogłoszeń w gazecie gminnej przez TARNÓW OPOLSKI w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #69

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 19.05.2022 r. w sprawie wpływy/przychody ze sprzedaży
ogłoszeń w gazecie gminnej.

Z wyrazami szacunku

Wioletta Polańska

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego RODO).Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w
Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim dostępne są na stronie internetowej
<http://www.tarnowopolski.pl> www.tarnowopolski.pl

2

GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez ŁOPUSZNO w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na skierowany drogą e – mailową w dniu 19 maja 2022 roku wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e – maila wraz z załącznikiem.

--
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
e-mail: gmina@lopuszno.pl, tel.: 041 39 14 001

1

GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez ŁOPUSZNO w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na skierowany drogą e – mailową w dniu 19 maja 2022 roku wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e – maila wraz z załącznikiem.

--
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
e-mail: gmina@lopuszno.pl, tel.: 041 39 14 001

1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji poblicznej przez Ośrodek Kultury w Dukli w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #45

Dzień dobry,

W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Elżbieta Źrebiec
główny księgowy
Ośrodka Kultury w Dukli

1