Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie70
Kujawsko-Pomorskie30
Lubelskie40
Lubuskie50
Łódzkie10
Małopolskie210
Mazowieckie100
Opolskie60
Podkarpackie120
Podlaskie90
Pomorskie50
Śląskie110
Świętokrzyskie70
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie120
Zachodniopomorskie20

Listy

Proszę o kontakt przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #35
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.

Dzień dobry,

Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem?

Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą.

Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów.

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz Łukomski

Proszę o kontakt przez KALETY w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #98
Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla spamu lub prawdopodobnego spamu.

Dzień dobry,

Czy jest możliwość nawiązania współpracy z Państwem?

Z chęcią porozmawiam z osobą zajmującą się działaniami związanymi ze sprzedażą.

Pomagamy skutecznie pozyskiwać nowych klientów.

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie
Tadeusz Łukomski

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez RYDUŁTOWY w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #112

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@rydultowy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Re: Dotyczy wpływów za reklamy i ogłoszenia z gazety przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #24

Szanowni Państwo,

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dane służą analizie zakłócania konkurencyjności na rynku mediów dokonywanej przez prasę zależną od samorządu.

Wnoszę o odpowiedź jutro, gdyż został przez Państwa przekroczony termin, a mają Państwo obowiązek odpowiedzieć, niezależnie od tego czy podamy Państwu powody wnioskowania.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: FW: wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #95

Potwierdzam otrzymanie wiadomości. Katarzyna Batko-Tołuć

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Potwierdzamy otrzymanie odpowiedzi.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #112

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za odpisanie na nasz wniosek. Nie ma jednak potrzeby odpowiadania na wnioski za pomocą poleconego listu papierowego. Prosiliśmy o odpowiedź na podawany przez nas adres e-mail. Dostęp do informacji jest prosty. Do udostępniania cie obowiązuje reżim KPA.

Dla nas wysyłanie wniosków przez ePuap, w przypadku badań, jest problemem. Wysyłamy wnioski do wielu podmiotów. Mamy do tego specjalne narzędzie. Każdy może tę korespondencję obejrzeć. Np. nasza korespondencja jest widoczna tutaj: https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/przychody-z-reklam-w-gazetach-wladzy-112

Dlatego zapewne będziemy dalej wysyłać wnioski mailem. Ale bardzo prosimy by Państwo nie odpisywali pocztą tradycyjną. Nie ma takiej potrzeby, ani uzasadnienie prawnego i finansowego.

Łączę wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć
Członkini Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informację przez Ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Oświęcimiu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #73

RE: wniosek o informację przez Strzelecki Ośrodek Kultury w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #92

1

GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez ŁOPUSZNO w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na skierowany drogą e – mailową w dniu 19 maja 2022 roku wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e – maila wraz z załącznikiem.

--
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
e-mail: gmina@lopuszno.pl, tel.: 041 39 14 001

1

GMINA ŁOPUSZNO - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19.05.2022 r. przez ŁOPUSZNO w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #33

Szanowni Państwo,

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) w załączeniu przekazujemy odpowiedź na skierowany drogą e – mailową w dniu 19 maja 2022 roku wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie informacji publicznej we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku zakresie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego e – maila wraz z załącznikiem.

--
Urząd Gminy w Łopusznie
ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
e-mail: gmina@lopuszno.pl, tel.: 041 39 14 001

1