Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie70
Kujawsko-Pomorskie30
Lubelskie40
Lubuskie50
Łódzkie10
Małopolskie210
Mazowieckie100
Opolskie60
Podkarpackie120
Podlaskie90
Pomorskie50
Śląskie110
Świętokrzyskie70
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie120
Zachodniopomorskie20

Listy

Re: wniosek o informację przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejk w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #74

2

Odpowiedźna wniosek ws.udostępnieniainformacji publicznej - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #20

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 19.05.2022 r. w załączeniu
przesyłamy pismo przewodnie Kierownika Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Brzostku wraz z załącznikami.

Z poważaniem
CKiCz w Brzostku

tel. 14 6830 315

3

Przeczytane: wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Dukli w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #45

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<osrodekkultury@dukla.pl> o 2022-05-19 12:08

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2022-05-27 19:31

RE: wniosek o informację przez KONOPISKA w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #17

Dzień dobry
W roku 2020 i 2021 nie było żadnych wpływów/ przychodów ze sprzedaży
ogłoszeń w Biuletynie Informacyjnym PASMA.

Pozdrawiam

Ewa Stefanowska Lasoń
Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji Gminy Konopiska
tel. 730 999 508

-------- Wiadomość oryginalna --------

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek o informację
Data: Thu, 19 May 2022 09:59:58 -0000
Nadawca: sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Odpowiedź-Do: sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Adresat: sekretariat@konopiska.pl <mailto:sekretariat@konopiska.pl>

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnosimy o
udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Jakie były wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez Państwa gazetę w
2020 roku?

2. Jakie były wpływy/przychody ze sprzedaży ogłoszeń przez Państwa gazetę w
2021 roku?

Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-47110@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk i Katarzyna Batko-Tołuć

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605
Warszawa <http://www.siecobywatelska.pl>
|<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego