Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie70
Kujawsko-Pomorskie30
Lubelskie40
Lubuskie50
Łódzkie10
Małopolskie210
Mazowieckie100
Opolskie60
Podkarpackie120
Podlaskie90
Pomorskie50
Śląskie110
Świętokrzyskie70
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie120
Zachodniopomorskie20

Listy

Re: wniosek o informację przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #72

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 19.05.2022r.
--
Pozdrawiam
Iwona Fluder.
Sekretariat
Ośrodek Kultury w Brzeszczach
ul. Narutowicza 1
32-620 Brzeszcze
tel. (32) 211 14 90

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
https://bip.malopolska.pl/okbrzeszcze,m,291985,ochrona-danych-osobowych.html

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą
zawodową. Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę,
uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i
zniszczenie dokumentu. Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential
and privileged. If you have received this e-mail in error, please
immediately notify the sender by telephone and destroy the document.
Thank you.

1

udostępnienieinformacji publicznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Górnie w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #32

Dzień dobry
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
(wiadomośc e-mail z dnia 19 maja) udzielamy następujących informacji:
Ad. 1 Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w gazecie "Głos Górna" w 2020
roku wyniosły 730,00 zł,
Ad. 2 Przychody ze sprzedaży ogłoszeń w gazecie "Głos Górna" w 2021
roku wyniosły 3150,00 zł.

Z poważaniem,
GOK Górno
--
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny ośrodek Kultury w Górnie
reprezentowany przez Kierownika ( adres: ul Świętego Floriana 4,
26-008 Górno; tel. kont.: 41/3023031, adres e-mail: gok@gorno.pl)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Więcej informacji uzyska Pan/Pani pod adresem: www.gokgorno.pl

Disposition Notification przez Gminny Ośrodek Kultury w Górnie w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #32

The message sent on Thu, 19 May 2022 10:04:30 -0000 to gok@gorno.pl
with subject "wniosek o informację" has been displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŚWIERADÓW-ZDRÓJ w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #57

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 19
maja 2022 do "Stacja Kultury it@swieradowzdroj.pl" <it@swieradowzdroj.pl> z
tematem "wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez Ośrodek kultury, sportu i rekreacji w Oświęcimiu w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #73

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres oksir@oksir.gminaoswiecim.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejk w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #74

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@rokzator.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Fwd: FW: wniosek o informację przez KOSTRZYN w sprawie Przychody z reklam w gazetach władzy #81

3