Listy

odp. na wniosek o publikację wyroków z art.23 - SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #222

Z poważaniem,

Marta Chojecka
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
tel. /46/ 814-60-95

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
________________________________________
Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
Wysłane: 3 lipca 2020 15:23
Do: Chojecka Marta
Temat: Skan

Zeskanowany dokument w zalaczniku.

-------------------
FS-1035MFP
[00:c0:ee:9e:e9:29]
-------------------

1

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #323

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r.

St. inspektor Wiesław Brocki
Oddział Administracyjny SO Gdańsk

--
"Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku,
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych."

1

A-0521-73/20 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #325

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wlkp.

na pismo z dnia 12.06.2020r.

--
Z poważaniem

Kamila Stawiska
Sekretarz Sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

,Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, iż ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku sądu, z którą należy się zapoznać”.

1

Odp. na wniosek o publikacje wyroków z art. 23 (Adm.-059-70/20) przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #324

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30.06.2020r. o nr Adm.-059-70/20.

Z poważaniem
Anna Szarleja
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice
tel. 32 33 80 043

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

1

Nie przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #61

Twoja wiadomość

Do: poi@chrzanow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10.06.2020 22:14

usunięto w dniu 01.07.2020 07:18.

pismo dot. art. 23 ustawy o inf publ. przez Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #335

Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2020 r. nr Adm -095-150/20.
Z poważaniem

Monika Nowak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Okręgowy w Lublinie
Ul. Krakowskie Przedmieście 43
tel. 81 46 01 006
@: monika.nowak@lublin.so.gov.pl

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

1

Informacja publiczna SR Jasło przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 29 czerwca 2020r.

Danuta Budziak

Inspektor ds.administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

1

A-075-42/20 przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #84

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 30.06.2020 r.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
inspektor Justyna Skubiato

*Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego
***
*w Gorzowie Wlkp*
ul. Chopina 52, blok 10.

telefon: (095) 7256462
fax: (095) 7256482

*Klauzula informacyjna,
została zamieszczona, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp.,
z którą należy się zapoznać.
**
LINK DO KLAUZULI
<http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl/klauzule-obowiazku-informacyjnego,new,m1,245.html,529>*

1

ODP: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żywcu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #312

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź dot. wniosku z dnia 10 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Gabriela Stachańczyk

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Żywcu

tel. 33/ 475 12 45
tel./fax. 33/ 475 12 84

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE
Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd Rejonowy w Żywcu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

Sąd Rejonowy w Żywcu.

Od: sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłano: środa, 10 czerwca 2020 22:15
Do: 4086-admin_srz <admin_srz@zywiec.sr.gov.pl>
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> | www.sprawdzamyjakjest.pl<http://www.sprawdzamyjakjest.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>

1

FW: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 KK #40

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa Sądu z 30.06.br. w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa poniższy wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
Agata Białas
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

1

Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #222

Twoja wiadomość

Do: Biedrzycka Karolina
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 30 czerwca 2020 07:40:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

dot. wyroków z art. 23 UDIP przez Sąd Rejonowy w Węgrowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #285

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 29 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Joanna Żółkowska
inspektor
p. f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Tel. (25) 792 23 77 wew. 18

1

Adm-017-26/20 przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 KK #41

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam uprzejmie odpowiedź na pismo z dnia 10 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Marzena Myszak

1

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Chełmie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #55

Pozdrawiam
Agnieszka Zdanowicz

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

odpowiedź na wniosek przez Sąd Okręgowy w Krakowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #332

Pozdrawiam
Agnieszka Zdanowicz

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

FW: Adm. 4011-147/20 INFORMACJA PUBLICZNA przez Sąd Rejonowy w Wołominie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #290

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie
z dnia 29 czerwca 2020 r.- Adm. 4011-147/20

Z poważaniem

Kierownik B.O.I.

Sądu Rejonowego w Wołominie

Ilona Pierścieniak

tel. 22-776-21-44 wew.6030

1

Informacja publiczna A-0164-34/20 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #228

Dzień dobry,

W załączeniu przedstawiam odpowiedź na wniosek z dnia 15 czerwca 2020 roku
dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

Dominika Józefczyk

Oddział administracyjny

Sądu Rejonowego w Rzeszowie

1

PD: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Nysie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #178

Szanowni Państwo,

stosownie do zarządzenia Pani Prezes Sądu Rejonowego w Nysie - w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższego maila.

Z poważaniem
Daria Czepiel
Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Nysie
tel. 077 4483516
daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl<mailto:daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl>
________________________________

________________________________
Od: sprawa-28381@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28381@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 10 czerwca 2020 22:14
Do: DG-4006_BOI
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Piszu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #203

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 29 czerwca 2020 r.

Pozdrawiam
Monika Koprowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Piszu
tel. 87 424 13 45
faks: 87 424 13 14
kom. 606 844 819

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)<http://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=723:ochrona-danych-osobowych&catid=3:informacje-dla-interesantow&Itemid=171>

1

Adm 50-76/20 przez Sąd Rejonowy w Legionowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #132

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie.

Z poważaniem

Magdalena Kisiel

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Legionowie

Tel (22) 782-36-01

Fax (22) 782-36-09

e- mail m.kisiel@legionowo.sr.gov.pl

www: <http://www.legionowo.sr.gov.pl/> http://www.legionowo.sr.gov.pl

_____

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Legionowie z siedzibą
przy ul. Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo. Podanie danych jest dobrowolne.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona
wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej
wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
na stronie Sądu pod adresem: <http://www.waw.sa.gov.pl/>
www.legionowo.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.
Sąd Rejonowy w Legionowie

1

RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Białogardzie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 KK #37

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 roku.

---------------

Marta Tokarewicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białogardzie

ul. Lipowa 1, 78-200 Białogard

email: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl <mailto:o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl> , m.tokarewicz@bialogard.sr.gov.pl <mailto:m.tokarewicz@bialogard.sr.gov.pl>

tel. 94 312 0 120

1

SR Nidzica - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Nidzicy w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #170

Z upoważnienia
Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy

Z poważaniem

Anna Kwiecień
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Nidzicy
---------------------------------------------------------------
ul. Kościuszki 15
13-100 Nidzica
sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl>
tel.: (89) 521 59 31
fax: (89) 521 59 63
kom. 734 430 021

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

1

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Słubicach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #238

Dzień dobry

w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2020r. uprzejmie informuję, iż w
Sądzie Rejonowym w Słubicach nie odnotowano spraw z art.23 ustawy z dnia
06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa SR w Słubicach

Andżelika Krajewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
sekretariat@slubice.sr.gov.pl
tel. 95 750 70 24

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice

W dniu 10.06.2020 o 22:14, sprawa-28441@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: