Listy

Re: PD: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Szanowny Państwo,

na pierwotny wniosek został złożony na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeśli jednak nie mają Państwo możliwości czy woli, aby udostępnić wyrok na Portalu Orzeczeń, to wnosimy o udostępnienie skanu wyroku w trybie dostępu do informacji publicznej na adres: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Jednocześnie przepraszam za późną odpowiedź.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

Re: Automatyczna odpowiedź: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #154

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28357@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Nie przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy we Włocławku w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #313

Twoja wiadomość

Do: srwloclawek@wloclawek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10.06.2020 22:14

usunięto w dniu 11.09.2020 14:36.

PD: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żorach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #310

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 7 września 2020r.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: Fuks Agnieszka w imieniu użytkownika Oddział Administracyjny - SR Żory
Wysłane: 22 czerwca 2020 16:10
Do: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: Odp.: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 22 czerwca 2020r. stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 10 czerwca 2020 22:14
Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28513@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

1

FW: Wniosek o publikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #104

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam (wyłącznie drogą elektroniczną) „Decyzję” z dnia 07.09.2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (A-061-43/20).

Z poważaniem
Agnieszka Kłaczkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl>

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w korespondencji e-mail, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie WWW Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (zakładka „Ochrona Danych osobowych”) http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/klauzula-informacyjna-1529585821.pdf

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

1

Read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Twoja wiadomość

Do: Budziak Danuta
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 25 sierpnia 2020 10:26:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 25 sierpnia 2020 11:33:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Szanowni Państwo,

dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. Informacja, że nie wydawali Państwo orzeczeń w przywołanym zakresie, jest dla nas wystarczająca.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Pismo A-05-53-20 - SR w Jaśle przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w jaśle.

z poważaniem

Danuta Budziak

Inspektor ds.administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

1

Adm-0144-138/20 dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #329

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 6 sierpnia 2020 roku, nr Adm-0144-138/20, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres e-mail: administracja@kielce.so.gov.pl.

Z upoważnienia
Kierownika Oddziału Administracyjnego
Nina Basaj
inspektor
Sąd Okręgowy w Kielcach
Oddział Administracyjny
tel. 41 34 02 317???

1

RE: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #302

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Na zarządzenie Pani Prezes informuję, że orzeczenia dotyczące art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej zostały opublikowane w Portalu Orzeczeń.

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. 75 64 56 950
Faks 75 64 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

1

Adm.-059-83/20 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #224

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 roku (Adm.-059-53/20).

Jednocześnie informuję, iż pismo omyłkowo nie zostało do Państwa przesłane w terminie wcześniejszym.

Anna Chmielarska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

1

Przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #183

Twoja wiadomość

Do: poi@olkusz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 2020-06-10 22:14

odczytano w dniu 2020-07-17 12:13.

pismo przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #128

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa z 14.07.2020r.

Z poważaniem

Iwona Korż- Kierownik OA

1

FW: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #245

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli.

---------------------------
Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Tel. 15 643 45 46

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer

1

Not read: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #299

Twoja wiadomość

Do: Piątkowska Katarzyna
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10 czerwca 2020 22:14:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 6 lipca 2020 15:16:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odp. na wniosek o publikację wyroków z art.23 - SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #222

Z poważaniem,

Marta Chojecka
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
tel. /46/ 814-60-95

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
________________________________________
Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
Wysłane: 3 lipca 2020 15:23
Do: Chojecka Marta
Temat: Skan

Zeskanowany dokument w zalaczniku.

-------------------
FS-1035MFP
[00:c0:ee:9e:e9:29]
-------------------

1

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #323

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 10 czerwca 2020 r.

St. inspektor Wiesław Brocki
Oddział Administracyjny SO Gdańsk

--
"Sąd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku,
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.so.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych."

1

A-0521-73/20 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #325

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wlkp.

na pismo z dnia 12.06.2020r.

--
Z poważaniem

Kamila Stawiska
Sekretarz Sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

,Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, iż ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku sądu, z którą należy się zapoznać”.

1

Odp. na wniosek o publikacje wyroków z art. 23 (Adm.-059-70/20) przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #324

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30.06.2020r. o nr Adm.-059-70/20.

Z poważaniem
Anna Szarleja
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice
tel. 32 33 80 043

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

1

Nie przeczytano: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #61

Twoja wiadomość

Do: poi@chrzanow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23
Wysłano: 10.06.2020 22:14

usunięto w dniu 01.07.2020 07:18.

pismo dot. art. 23 ustawy o inf publ. przez Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #335

Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2020 r. nr Adm -095-150/20.
Z poważaniem

Monika Nowak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Okręgowy w Lublinie
Ul. Krakowskie Przedmieście 43
tel. 81 46 01 006
@: monika.nowak@lublin.so.gov.pl

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

1

Informacja publiczna SR Jasło przez Sąd Rejonowy w Jaśle w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #101

Uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 29 czerwca 2020r.

Danuta Budziak

Inspektor ds.administracyjnych

w Sądzie Rejonowym w Jaśle

1

A-075-42/20 przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #84

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 30.06.2020 r.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.
inspektor Justyna Skubiato

*Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego
***
*w Gorzowie Wlkp*
ul. Chopina 52, blok 10.

telefon: (095) 7256462
fax: (095) 7256482

*Klauzula informacyjna,
została zamieszczona, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp.,
z którą należy się zapoznać.
**
LINK DO KLAUZULI
<http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl/klauzule-obowiazku-informacyjnego,new,m1,245.html,529>*

1

ODP: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23 przez Sąd Rejonowy w Żywcu w sprawie Publikacja wyroków dotyczących dostępu do informacji - art. 23 UDIP #312

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź dot. wniosku z dnia 10 czerwca 2020 r.

Z poważaniem
Gabriela Stachańczyk

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Żywcu

tel. 33/ 475 12 45
tel./fax. 33/ 475 12 84

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE
Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd Rejonowy w Żywcu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

Sąd Rejonowy w Żywcu.

Od: sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłano: środa, 10 czerwca 2020 22:15
Do: 4086-admin_srz <admin_srz@zywiec.sr.gov.pl>
Temat: Wniosek o pubikację wyroków z art. 23

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm., dalej jako: KPA) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej jako: Stowarzyszenie) wnosi o publikację w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (http://orzeczenia.ms.gov.pl) wszystkich wyroków wydanych począwszy od 2002 roku w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429 ze zm., dalej jako: UDIP).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret trzecie UDIP, udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym: ,,treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu''.

Nie ulega zatem wątpliwości, że treść wyroku w sprawie karnej o czyn z art. 23 UDIP stanowi informację publiczną, którą udostępnia się na wniosek. Nie ma zatem przeszkód, żeby wyroki te zostały opublikowane po dokonaniu uprzedniej anonimizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe, Stowarzyszenie wnosi jak we wstępie.

Nasz e-mail sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-28515@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> | www.sprawdzamyjakjest.pl<http://www.sprawdzamyjakjest.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>

1