Listy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUNWALD w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1964

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że wpływy z tytułu sprzedaży ogłoszeń w gazecie "Przegląd Rakowski" w
2020 roku wyniosły 243,90 zł. W 2021 roku nie było przychodów ze
sprzedaży ogłoszeń.

--
___________________________
Z poważaniem
Artur Nadolny
Skarbnik Gminy Raków
tel. 41 3535018, 41 3535031
www.rakow.pl

Przeczytano: wniosek o informację przez GRODZISK WIELKOPOLSKI w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2094

Witam!

List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany czwartek, 4 listopada 2021 (21:55:59),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.2e03499a2b6c5aa7716998d7063b9de2.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
Received: from localhost (127.0.0.1) (HELO v459.home.net.pl)
by /usr/run/smtp (/usr/run/postfix/private/idea_relay_lmtp) via UNIX with SMTP (IdeaSmtpServer 3.0.0)
id d4b8cf6043bceb32; Thu, 4 Nov 2021 21:56:00 +0100
Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
(using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by v459.home.net.pl (Postfix) with ESMTPS id 9DC3E8D2E30
for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 21:55:59 +0100 (CET)
Authentication-Results: v459.home.net.pl;
dkim=pass (1024-bit key) header.d=emaillabs.co header.i=@emaillabs.co header.b=KDaHln+c
Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4HlbWz31qjz8Rwkc
for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 20:55:59 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
s=emaillabs; t=1636059359;
bh=IstZiMDV5FdfrfQAQf3PtpU7rUeHWVNVr1A50klMfRk=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=KDaHln+cEjhHMEfBXQt9iqrHqzSK00GFQyPhwt2ouw79bVosLFjTyL4C23eeIicG5
ZMu1I+wmSZdCc32DUqBgbxzUuxrdlNo+2frwsHLkzCcww1p6xCPFM8Mg0yV6mW5qCE
MlmT4odOuY7/XCoUTMJogxME0VdHoN49m8p6f8Ws=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 074CA1F782
for <grodzisk@grodzisk.wlkp.pl>; Thu, 4 Nov 2021 21:55:59 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============8332315520726860607=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?wniosek_o_informacj=C4=99?=

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Raport o stanie gminny - jak jest tworzony? #144

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 22.10.2021 12:13

usunięto w dniu 14.02.2022 07:54.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KĄTY WROCŁAWSKIE w sprawie Raport o stanie gminny - jak jest tworzony? #144

Twoja wiadomość

Do: urzad@katywroclawskie.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 22.10.2021 12:13

usunięto w dniu 07.02.2022 11:51.

Re: wniosek o informacj przez OLESZYCE w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1329

Dziękuję Ci!

Miłego dnia!
Wszystkie wymagane informacje i dodatkowy pokwitowanie można znaleźć tutaj:

https://steamup.in/uueopttsiavtlos/ot-dttr-iiarecieuntqpsmusi

Re: wniosek o informację przez KIJEWO KRÓLEWSKIE w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #250

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa*

*sprawa-40413@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

RSO.1431.35.2021.DB

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
za pośrednictwem e-maila, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2176 z późn. zm.) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym,
_b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
_d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
_a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
_c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
_e) współpracował z radnymi,
_f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
_d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
_e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
_h) urząd nie napotkał żadnych problemów._

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
_g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki – informacja dla
mieszkańców o zwołaniu sesji, na której przeprowadzona zostanie debata
nad raportem_
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
_c) inna odpowiedź - jaka? – nie dotyczy – żaden z mieszkańców nie
złożył do przewodniczącego rady zgłoszenia popartego podpisami, żaden
mieszkaniec nie wyraził też chęci zabrania głosu._

Z up. Wójta Gminy
Dorota Bukowska
sekretarz

--

Dorota Bukowska
sekretarz

Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

tel./fax 56 686-70-56

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

---------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
e-mailowourzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@jumi2012.pl

Szczegóły nawww.bip.kijewo.pl

FW: IP 49 przez CEDYNIA w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2312

Odpowiadając na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cedyni dnia 05 lutego 2020 r., uprzejmie informuję, że:

Ad 1. b i c

Ad 2. a

Ad 3. a i b

Ad 4. b

Ad 5. f

Ad 6. a

Ad 7. a

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1058,ochrona-danych-osobowych-rodo.html.

Zgodnie z § 8. Zarządzenia nr 94/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat, podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Burmistrza Cedyni ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Pozdrawiamy

Urząd Miejski w Cedyni

Tel. 91 4317 817

<mailto:info@cedynia.pl> info@cedynia.pl

- - - - - - - - - - - - -

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: <mailto:cedynia@cedynia.pl> cedynia@cedynia.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cedynia - http://bip.cedynia.pl/Article/id,1058.html

1

Urząd Gminy Czerwin przez CZERWIN w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #981

w załączeniu przesyłamy ankietę.

Pozdrawiam

Tadeusz Tyszka

Sekretarz Gminy Czerwin

1

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KRASNYSTAW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #387

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 04.11.2021 21:38

usunięto w dniu 24.01.2022 12:50.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez IŁÓW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1095

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ilow.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 04.11.2021 21:45

usunięto w dniu 11.01.2022 10:26.

Nie przeczytano: wniosek o informację przez IŁÓW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1095

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ilow.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 23.11.2021 11:56

usunięto w dniu 11.01.2022 10:26.

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez MOSINA w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2143

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej dotyczącej raportu o stanie gminy.

Z poważaniem

Magdalena Paluch

Kierownik

Referatu Organizacyjnego

tel. + 48 618-109-549

<mailto:magdalena.paluch@mosina.pl> magdalena.paluch@mosina.pl

--------------------------------------------------

Urząd Miejski w Mosinie

ul. Plac 20 Października 1

62-050 Mosina

tel. +48 618-109-500

fax +48 618-109-558

<http://www.mosina.pl/> www.mosina.pl

<mailto:um@mosina.pl> um@mosina.pl

--------------------------------------------------


<http://bip.mosina.pl/bip/jak-zaatwi-spraw/informacja-dot.-przetwarzania-dan
ych-osobowych.html> Ochrona Danych Osobowych: Klauzula informacyjna

1

Nie przeczytano: wniosek o informację przez HUSZLEW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1276

Twoja wiadomość

Do: wojt@huszlew.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 2021-11-04 21:45

usunięto w dniu 2022-01-04 08:39.

Odpowiedź na wniosek przez MARGONIN w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2140

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Margonin w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.

--
Katarzyna Wojtecka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Margoninie
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. 67 28 46 700

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
WWW: http://www.margonin.pl
BIP: http://www.bip.margonin.pl

1

FW: wniosek o informację przez KĘDZIERZYN-KOŹLE w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2402

Dzień dobry,

W związku z przesłaniem do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle wniosku o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 4 listopada 2021 roku, niniejszym wyjaśniam, iż tutejszy organ przygotował informację objęte w/w wnioskiem. Odpowiedzi na dostarczoną ankietę znajdują się poniżej (zaznaczone kolorem żółtym).

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?

Pozostaję z szacunkiem,
-------------------------------------
Piotr Pękala
Kierownik Biura Komunikacji Medialnej
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
77 40 34 490, 512 020 902
piotr.pekala@kedzierzynkozle.pl <mailto:piotr.pekala@kedzierzynkozle.pl>

„Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych nadawców i odbiorców korespondencji elektronicznej jest Gmina Kędzierzyn-Koźle reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą przy ul Grzegorza Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (47-200). Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem: https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykul/1000/5969/klauzula-informacyjna”

1

Nie przeczytano: ***SPAM*** wniosek o informację przez GAWŁUSZOWICE w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1338

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gawluszowice.pl
Temat: ***SPAM*** wniosek o informację
Wysłano: 04.11.2021 21:49

usunięto w dniu 23.12.2021 12:25.

Fwd: Fwd: Fwd: wniosek o informację przez SULMIERZYCE (woj. wielkopolskie) w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2247

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedź na zadane pytania (właściwe
podkreślono)

Z poważaniem

Karina Błaszczyk

W dniu 24.11.2021 o 13:59, Beata Mączak pisze:

Re: Fwd: Fwd: wniosek o informację przez SULMIERZYCE (woj. wielkopolskie) w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2247

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedź na zadane pytania (właściwe
podkreślono)

Z poważaniem

Karina Błaszczyk

W dniu 24.11.2021 o 13:59, Beata Mączak pisze:

Fw: wniosek o informację przez SŁOŃSK w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #562

RG.1431.19.2021

W odpowiedzi na wniosek udzielam następujących informacji:
1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?

Z poważaniem

Beata Sroka

sekretarz Gminy Słońsk

1

wniosek o informację Raport o stanie Gminy 2020 przez WYŚMIERZYCE w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1234

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek, przesyłam informację (odpowiedzi
czcionką pogrubioną i podkreśloną):

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
*_c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,_**
**_d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,_*
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
_*f) inne osoby - jakie? - Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach,*_
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
*_a) dostępność wskaźników, danych i informacji,_*
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
*e) **_współpracował z radnymi,_**
**f) **_analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
publiczną,_*
*_g) inne - jakie? - W Raporcie przedstawiono zwięzłą informację o
zrealizowanych zadaniach, projektach, strategiach w celu doinformowania
odbiorcy o istotnych zdarzeniach w Gminie Wyśmierzyce._*_
__h_) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
_*d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,*_
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
*_h) urząd nie napotkał żadnych problemów._*

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
_*a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej,*_
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
*_a) tak, _*
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?

Z poważaniem,

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: wniosek o informację
Data: Mon, 8 Nov 2021 09:27:01 +0100
Nadawca: Urząd Miejski w Wyśmierzycach <umwysmierzyce@wysmierzyce.pl>
Adresat: 'Małgorzata Zajączkowska' <m.zajaczkowska@wysmierzyce.pl>

1