Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Undelivered Mail Returned to Sender przez KRAŚNIK w sprawie Raport o stanie gminy #76

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<yna.piotrkowska-zelazna@egmont.pl>: Host or domain name not found. Name
service error for name=cphegtd2-itn02.egmont.com type=AAAA: Host not foundReturn-Path: <sprawa-13960@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Received: from hes.trendmicro.com (unknown [10.36.141.74])
by Prefilter-postMTA1.emailsecurity.trendmicro.eu (Postfix) with SMTP id 6138B59A849
for <yna.piotrkowska-zelazna@egmont.pl>; Thu, 16 Sep 2021 20:02:42 +0000 (UTC)
Received: from teko-252-66.tecomunica.com.ni (unknown [143.202.252.66])
by prefilter-premta1.muc1 (Postfix) with ESMTP id D09554E002E
for <yna.piotrkowska-zelazna@egmont.pl>; Thu, 16 Sep 2021 20:02:35 +0000 (UTC)

przekazanie materiałów wyborczych przez KSIĘŻPOL w sprawie Raport o stanie gminy #80

Urząd Gminy w Księżpolu przekazał Poczcie Polskiej S.A.

materiały wyborcze.

                                            Henryk Kłało

Re: Wniosek o informację przez SERNIKI w sprawie Raport o stanie gminy #141

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14025@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Serniki

Serniki 1A, 21-107 Serniki

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Gminy Serniki informuje:

Ad. 1

Rada Gminy Serniki nie przyjęła uchwały w sprawie wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy (stan aktualny 26.08.2020 r.)

Ad. 2 - Nie dotyczy

Ad. 3 Raport o stanie gminy za 2018 r. - stron 92

Raport o stanie gminy za 2019 r.  - stron 74.

Ad. 4 Link do raportów:

https://ugserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=418

Ad. 5 Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, w tym celu Wójt powołał zarządzeniem zespół.

Ad. 6 - Nie dotyczy

Ad. 7

Raport został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
BIP, stronie internetowej gminy.

Ad. 8

Raport za 2018 r. - data podania do publicznej wiadomości - 30.05.2019 r.

Raport za 2019 r. - data podania do publicznej wiadomości 10.06.2020 r.

Ad. 9, ad. 10, ad. 11

Sesje Rady Gminy, na których rozpatrywany był raport:

21.06.2019 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie,

23.06.2020 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie.

Ad. 12, ad. 13, ad. 14, ad. 15,  ad. 16, ad. 17, ad. 18, ad. 19

Nie dotyczy

--
Z poważaniem

Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Serniki
tel. 81 8550458

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez HORODŁO w sprawie Raport o stanie gminy #45

1

Returned mail: see transcript for details przez KRAŚNIK w sprawie Raport o stanie gminy #76

The original message was received at Fri, 15 Nov 2019 15:04:04 +0100
from bb115-66-106-198.singnet.com.sg [115.66.106.198]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<jhjanes@cb.bohem-net.cz>

----- Transcript of session follows -----
451 cb.bohem-net.cz: Name server timeout
Message could not be delivered for 1 day
Message will be deleted from queueV&#225;&#382;en&#253; jhjanes,

Hled&#225;me zm&#283;stnance, kter&#225; by pracovali na d&#225;lku.
Moje jm&#233;no je Mavis a jsem person&#225;ln&#237;m nana&#382;erem jeden&#233; velk&#233; mezin&#225;rodn&#237; spole&#269;nosti.

V&#283;t&#353;inu pr&#225;ce m&#367;&#382;ete d&#283;lat z domova na d&#225;lku.

Plat je 3500&#8364;-7000&#8364;.

Pokud v&#225;s na&#353;e nab&#237;dka zaj&#237;m&#225;, nav&#353;tiv&#283; pros&#237;m
Na&#353;e Str&#225;nky

Zapraszamy do zarobienia dodatkowo w wolnym czasie minimum 100 euro za godzine. przez KRAŚNIK w sprawie Raport o stanie gminy #76

Drogi sprawa-13960,

Szukamy pracownik&#243;w do pracy zdalnej.

Nazywam si&#281; Chris i jestem kierownikiem personalnym w du&#380;ej firmie mi&#281;dzynarodowej.
Wi&#281;kszo&#347;&#263; pracy mo&#380;esz wykona&#263; w domu, to jest z dowolnej odleg&#322;o&#347;ci.
Wynagrodzenie waha si&#281; w przedziale 3500-7000&#8364;.

Je&#380;eli zainteresowa&#322;a Ci&#281; ta oferta, to
odwied&#378; nasz&#261; stron&#281;

Pozdrawiam,
Kierownik personalny

Odpowiedź przez ANNOPOL w sprawie Raport o stanie gminy #5

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

1

RE: Wniosek o informację przez LEŚNAPODLASKA w sprawie Raport o stanie gminy #82

IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad.1 – nie

Ad. 2 – nie dotyczy

Ad. 3 – 32 str.

Ad. 4 - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/ <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527> &strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527

Ad. 5 – pracownicy Urzędu

Ad. 6 – nie dotyczy

Ad. 7 – po przekazaniu Przewodniczącej Rady Gminy, wyłożony w miejscu gdzie obsługiwana jest Rada i zamieszczone w BIP, radnym raport przesłany na maile

Ad. 8 – 31.05.2019

Ad. 9 – 27.06.2019

Ad. 10 – 2

Ad. 11 – nikt

Ad. 12 – żaden

Ad. 13 – nie dotyczy

Ad. 14 – nie dotyczy

Ad. 15 – nie dotyczy

Ad. 16 – nie dotyczy

Ad. 17 – nie dotyczy

Ad. 18 – nie dotyczy

Ad. 19 – nie dotyczy

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

Re: Wniosek o informację przez RYBCZEWICE w sprawie Raport o stanie gminy #138

SG 1431.31.2019 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej podaję
wymagane informacje:

1. nie została podjęta przedmiotowa uchwała,

3. Raport liczy 98 stron,

4.
http://bip.rybczewice.pl/userfiles/file/Raport%20o%20stanie%20gminy/2018/RAPORT-uzupe%C5%82nienie.pdf

5. Raport przygotowali pracownicy gminy,

7. Raport upubliczniony był w Biuletynie Informacji Publicznej,

8. 31 maj 2019 r.

9.  25 czerwca 2019 r.

10. 4 radnych,

11-19 żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty,

z poważaniem

Renata Trała

Urząd Gminy Rybczewice

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14022@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Renata Trała
Sekretarz Gminy Rybczewice

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 462
fax. 81 58 44 474
(e): sekretarz@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UŚCIMÓW w sprawie Raport o stanie gminy #186

Witam serdecznie

W załączeniu przesyłam odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej
w zakresie udzielania informacji o uchwale szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie Gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym.

Z poważaniem,

mgr Radosław Szumiec

Sekretarz Gminy Uścimów

1

odpowiedź dotycząca raportu o stanie gminy przez TERESPOL w sprawie Raport o stanie gminy #168

Szanowni  Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący udostępnienia
informacji publicznej.

--

Z poważaniem,

Marlena Szymańska
Urząd Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, 21 - 540 Małaszewicze
tel. (83) 411 20 45

1

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez WÓLKA w sprawie Raport o stanie gminy #201

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu gminy Wólka w dniu 17.07.2019 przesyłam poniżej treść wnioskowanych informacji.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 83 str.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej NIE DOTYCZY
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? NIE DOTYCZY
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Sesja Rady Gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.30.05.2019 – przedstawienie Radzie Gminy / 14.06.2019 Sesja Rady Gminy
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 14.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Anna Kruk

Sekretarz Gminy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, tel.81 478 17 50, adres e-mail: <mailto:gmina@wolka.pl> gmina@wolka.pl, 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail <mailto:iodo@wolka.pl> iodo@wolka.pl, adres do korespondencji: Urząd gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa –zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólk, 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie gminy Wólka dostępny jest do wglądu Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin pok. 14.

Obraz usunięty przez nadawcę.

1

Informacja dot raportu o stanie gminy przez JANOWIEC w sprawie Raport o stanie gminy #50

Rada Gminy Janowiec w odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1) Radni w gminie Janowiec przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym
2) Link do uchwały dot. przyjęcia raportu w Biuletynie Informacji Publicznej – https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=384&akcja=szczegoly&p2=1404368.
3) Raport o stanie gminy liczy 48 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=383&p1=szczegoly&p2=1392945
5) Raport przygotowali: pracownicy urzędu gminy , Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych.
7) Raportu podany był do publicznej wiadomości w formie umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożony był , przedstawiony na komisjach RG, na sesji rady gminy.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy – 0.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy – 0.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy - 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty - 0
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? -nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? - nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Pozdrawiam.

Grażyna Biernacka
Kierownik USC Janowiec
tel. 81 8815810
mail: usc@janowiec.pl

(bez tematu) przez KSIĘŻPOL w sprawie Raport o stanie gminy #80

Urząd Gminy w Księżpolu odpowiadając na Państwa wniosek o informację
publiczną z dnia 16 lipca 2019 r

informuję:

1. Rada Gminy nie podejmowała uchwały co do wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy,

3. Raport o stanie gminy liczy 48 stron,

4. Link do raportu
https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1394880

5. Raport wykonali pracownicy urzędu pod nadzorem sekretarza,

7. Raport wyłożono do wglądu w biurze Rady Gminy, na tablicy ogłoszeń
urzędu wywieszono sam Raport i informację

    dla mieszkańców, umieszczono go w BIP-ie,

8. 27 maj 2019r.,

9. Sesja 19 czerwca 2019 r.,

10. Po przedstawieniu Raportu przez Wójta nikt z radnych nie zabierał głosu,

11. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty.

                            z poważaniem Henryk Kłało Sekretarz

Odpowiedź na wionies o informację przez ŚWIDNIK w sprawie Raport o stanie gminy #163

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.


z wyrazami szacunku

Mateusz Ostrowski

Biuro Promocji Miasta

Urząd Miasta Świdnik

**

* * *

**Urząd Miasta Świdnik**
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
fax 81 751 76 08

**Gmina Miejska Świdnik**
NIP 7122904551

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez
osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
\-----------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which
it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action
in reliance upon, this information by person or entity other than the intended
recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the
sender and delete the material from any computer.

* * *

**

1

Re: Wniosek o informację - odpowiedź przez ZALESIE w sprawie Raport o stanie gminy #206

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji poniżej przesyłamy wnioskowane informacje:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp.: NIE

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp.: Brak

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp.: 29

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

Odp.: http://www.zalesie.biuletyn.net/?bip=2&cid=103&id=823

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odp.: Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Odp.: Brak

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp.: Przekazanie Radnym Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp.: 16 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

Odp.: 30 maja 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp.: 1

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp.: nie ograniczono

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp.: nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odp.: nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp.: nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp.: nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp.: nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp.: nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Zalesie

ul. Warszawska 354

21-512 Zalesie

tel. 833757586

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14090@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348

RE: Wniosek o informację przez ŁOMAZY w sprawie Raport o stanie gminy #93

Dzień dobry,

w złączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Agnieszka Horaczyńska

Podinspektor ds organizacyjnych, kadr, obsługi rady gminy

Urząd Gminy Łomazy

Plac Jagielloński 27

21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 03

www.lomazy.pl

lomazy

2

Odpowiedź na wniosek - informacja publiczna przez REJOWIEC FABRYCZNY w sprawie Raport o stanie gminy #132

ON.1431.21.2019

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16 lipca br. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Odpowiedz przygotowała - Gabriela Zduniuk, inspektor, Biuro Rady Miasta
Rejowiec Fabryczny.

Z uszanowaniem
Joanna Kasprzak
Marta Lekan
Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

2

odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez KRAŚNIK w sprawie Raport o stanie gminy #75

Dzień dobry, w załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek  o
udostępnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Urząd  Miasta Kraśnik.

1

odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2019r. przez SPICZYN w sprawie Raport o stanie gminy #151

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019r.

Emilia Kowal

Urząd Gminy Spiczyn

1

odpowiedź na informację publiczną przez WILKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #191

Witam!

W załączeniu odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Pozdrawiam

Iwona Giza

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Wilków

Wilków 62 a, 24-313 Wilków

wilkow@gminawilkow.pl <mailto:wilkow@gminawilkow.pl>

tel: 81 828 10 02 wew. 201

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #171

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Bartoszek - Miszczyszyn

Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

1