Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Przeczytane: Wniosek o informację przez TRZYDNIK DUŻY w sprawie Raport o stanie gminy #175

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugtrzydnik@ops.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:49

Przeczytano: Wniosek o informację przez DUBIENKA w sprawie Raport o stanie gminy #30

Twoja wiadomość

Do: gmina@dubienka.eurzad.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:47.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez ŁUKOWA w sprawie Raport o stanie gminy #95

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@lukowa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez RADECZNICA w sprawie Raport o stanie gminy #128

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaradecznica.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez HAŃSK w sprawie Raport o stanie gminy #44

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@hansk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez DOROHUSK w sprawie Raport o stanie gminy #28

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dorohusk.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:45.

Przeczytano: Wniosek o informację {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA w sprawie Raport o stanie gminy #66

Twoja wiadomość

Do: komarow@lublin.uw.gov.pl
Temat: Wniosek o informację {Disarmed}
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:42.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BORZECHÓW w sprawie Raport o stanie gminy #17

Twoja wiadomość

Do: ug@borzechow.eurzad.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:41.

Przeczytano: Wniosek o informację przez NIEDRZWICA DUŻA w sprawie Raport o stanie gminy #108

Twoja wiadomość

Do: info@niedrzwicaduza.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:40.

Przeczytane: Wniosek o informację przez WOLA UHRUSKA w sprawie Raport o stanie gminy #200

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wolauhruska@lubelskie.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:39

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez KAZIMIERZ DOLNY w sprawie Raport o stanie gminy #61

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ZWIERZYNIEC w sprawie Raport o stanie gminy #209

Twoja wiadomość

Do: um@zwierzyniec.info.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:38.

Przeczytane: Wniosek o informację przez KĄKOLEWNICA w sprawie Raport o stanie gminy #62

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kakolewnica.lublin.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 07:38

Przeczytano: Wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #27

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@dolhobyczow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:37.

Przeczytano: Wniosek o informację przez TUROBIN w sprawie Raport o stanie gminy #177

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@turobin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:35.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez RUDA-HUTA w sprawie Raport o stanie gminy #136

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ruda-huta.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez URSZULIN w sprawie Raport o stanie gminy #183

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urszulin.eu
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:30.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez STOCZEK ŁUKOWSKI w sprawie Raport o stanie gminy #156

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@stoczek-lukowski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez HORODŁO w sprawie Raport o stanie gminy #45

Twoja wiadomość

Do: ug@horodlo.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:26.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŻYRZYN w sprawie Raport o stanie gminy #212

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrzyn.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:26.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KONSTANTYNÓW w sprawie Raport o stanie gminy #69

Twoja wiadomość

Do: konstantynow@lubelskie.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez JASTKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #54

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@jastkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez SITNO w sprawie Raport o stanie gminy #146

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugsitno@sitno.gmina.pl> o 16.07.2019 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.07.2019 07:25

Przeczytano: Wniosek o informację przez BARANÓW (woj. lubelskie) w sprawie Raport o stanie gminy #6

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabaranow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:19.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez TERESZPOL w sprawie Raport o stanie gminy #169

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@tereszpol.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-16 06:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.