Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

odpowiedź na informację publiczną przez WILKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #191

Witam!

W załączeniu odpowiedź na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Pozdrawiam

Iwona Giza

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Wilków

Wilków 62 a, 24-313 Wilków

wilkow@gminawilkow.pl <mailto:wilkow@gminawilkow.pl>

tel: 81 828 10 02 wew. 201

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #171

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Bartoszek - Miszczyszyn

Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez TOMASZÓW LUBELSKI w sprawie Raport o stanie gminy #171

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski w załączeniu przedkłada odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,

Małgorzata Bartoszek - Miszczyszyn

Podinspektor ds. kadr i obsługi Rady Gminy i Komisji Rady

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski

1

Odp.informacja publiczna przez NIEDRZWICA DUŻA w sprawie Raport o stanie gminy #108

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Z poważaniem
Renata Leszcz
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

1

RE: Wniosek o informację przez ŁĘCZNA w sprawie Raport o stanie gminy #92

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 16.07.2019 r., przekazuję żądane informacje.

Urząd Miejski w Łęcznej

1

informacja publiczna przez RADECZNICA w sprawie Raport o stanie gminy #128

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. przesyłam informacje w załączeniu. Anna Batorska - UG Radecznica

1

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA w sprawie Raport o stanie gminy #10

OG.1431.65.2019

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:
1. nie
2. nie dotyczy
3. 51
4.
http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/index_a.php?id=291&tryb=admin&p0=&p1=&p2=&page=&data=2019-05-31
5. pracownicy
6. nie dotyczy
7. umieszczenie na stronie internetowej UG
8. 31 maja 2019 r.
9.17.06.2019 r.
10. 3
11. 0
12.0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

z poważaniem
Maja Fila

Informacja publiczna przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #102

Witam,
W załączniku odpowiedź na wniosek o informację z dnia 16.07.2019 r.
Pozdrawiam.

Beata Oleksiuk

Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta

Wydział Obsługi Organizacyjno-Prawnej

Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim

tel. 83 372 62 24

1

RE: Wniosek o informację przez ABRAMÓW w sprawie Raport o stanie gminy #1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca br.

Z poważaniem,

Barbara Komsta

Inspektor ds. org.- kadrowych i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy w Abramowie

Tel. 8525016

1

Re: Wniosek o informację przez GŁUSK w sprawie Raport o stanie gminy #37

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy,

2. Nie dotyczy,

3. Raport liczy 21 stron,

4 . Link do raportu : https://ugglusk.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf,

5. Pracownicy Urzędu Gminy,

6. Nie dotyczy,

7. Raport był przedstawiony na sesji Rady Gminy, przesłano radnym drogą mailową,

8. Data przesłania radnym drogą mailową 17.05.2019 r.

9. Data sesji 28.05.2019,

10. Głos zabrał jeden radny,

11. Do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12. W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

Pozdrawiam

Urząd Gminy Głusk

Dominów, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

tel. 081 75 18 628

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice. przez FAJSŁAWICE w sprawie Raport o stanie gminy #33

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice.

1. Radna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym.
2. Raport o Stanie Gminy Fajsławice za rok 2018 liczy 19 stron.
3. http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=811:raport-o-stanie-gminy-fajslawice-za-rok-2018&catid=34&Itemid=81
4. Raport o Stanie Gminy Fajsławice przygotował Pan Mieczysław Paluch Zastępca Wójta Gminy Fajsławice w oparciu o dane przekazane mu przez pracowników merytorycznych.
5. Pod koniec maja radni Rady Gminy Fajsławice otrzymali w wersji papierowej raport o stanie gminy Fajsławice za 2018 rok. Został on wyłożony w Biurze Rady Gminy z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. W dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omawiany był Raport o Stanie Gminy Fajsławice.
6. 17 czerwca raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy i BIP.
7. 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Fajsławice na której podjęto dyskusje odnośnie raportu w której głos zabrali radni, wójt gminy oraz zastępca wójta. Wypowiedzi nie były ograniczone czasem.
8. Podczas debaty głos zabrało trzech radnych.
9. Mieszkańcy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

Urząd Gminy Fajsławice

Fajsławice 107

Monika Madeja

tel. 81 585 39 71

RE: Wniosek o informację przez ZAKRZÓWEK w sprawie Raport o stanie gminy #205

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem Ewelina Stańko

Urząd Gminy Zakrzówek

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCIERADÓW w sprawie Raport o stanie gminy #41

Witam ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

1

Odpowiedź na wniosek przez FIRLEJ w sprawie Raport o stanie gminy #34

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1    Rani nie przyjęli uchwał,

2    Nie dotyczy,

3    Raport liczy 68 stron,

4    Link do raportu
:www.firlej.pl/images/startowa/Sesje/raport-28.06.2019.pdf,

5    Raport przygotowali pracownicy urzędu gminy i kierownicy jednostek
organizacyjnych,

6      N ie dotyczy,

7    Raport został zamieszczony do wiadomości publicznej na stronie
internetowej urzędu,

8.    Data pierwszego raportu 4.06.2019,

9    Data sesji 28.06.2019,

10    Głos zabrał jeden radny,

11    Do debaty nad raportem  nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12    W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

--
Pozdrawiam

Sekretariat
Urzędu Gminy Firlej
21-136 Firlej, ul. Rynek 1
Tel: 81 8575041
Fax: 81 8575081
e-mail: sekretariat@firlej.pl

Re: Wniosek o informację przez BIAŁOPOLE w sprawie Raport o stanie gminy #12

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

– tak,

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

– nie, radca prawny,
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

– 24
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

– https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

– Wójt i pracownicy Urzędu Gminy,
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

– doręczono radnym, wyłożenie w Urzędzie Gminy, zamieszczenie na stronie BIP gminy, przedstawienie na posiedzeniach Komisji Stałych oraz na sesji Rady Gminy,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

– 21 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

– 21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

– 2 radnych,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

– 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

– 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

– nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

– nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

– nie

Waldemar Szykuła – Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o informację przez WILKOŁAZ w sprawie Raport o stanie gminy #190

Witam,

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 16
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej <https://ugwilkolaz.e-bip.eu/upload/pliki/doc06301620190628122112.pdf> https://ugwilkolaz.e-bip.eu/upload/pliki/doc06301620190628122112.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? NIE DOTYCZY
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? UMIESZCZENIE W BIULETYNIE
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.31.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 27.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 4
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? 0
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Jacek Stec

Odpowiedź na przez TRZYDNIK DUŻY w sprawie Raport o stanie gminy #175

Szanowni Państwo
Przesyłam odpowiedź
na zapytanie dotyczące udzielenia informacji publicznych

Pozdrawiam
Katarzyna Kałasz
UG Trzydnik Duży
tel. 15/873 18 79 wew. 315

1

odpowiedź na wniosek przez HAŃSK w sprawie Raport o stanie gminy #44

Urząd Gminy Hańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019r.

Marta Furmanik

1

Re: Wniosek o informację przez KODEŃ w sprawie Raport o stanie gminy #65

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.. Urząd Gminy w Kodniu Przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp. Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. :https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=379&p1=szczegoly&p2=1408892
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

Odp.:Raport o stanie gminy nie jest opublikowany na stronie BIP

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Odp. Pracownicy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Odp.: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp.: Raport o stanie gminy był przedstawiony na Sesji Rady Gminy

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp.: 28 czerwca 2019 r, Przekazano Radnym 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

Odp.: 28 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp.: Podczas debaty głos zabrało 4 radnych

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp.: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp.: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odp.: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp.: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp.: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp.: nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp.: nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Kodeń

RE: Wniosek o informację przez LEŚNAPODLASKA w sprawie Raport o stanie gminy #82

IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na poniższy wniosek, działając na podstawie ar. 13 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na nakład pracy dodatkowej pracownika merytorycznego, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy tj. do 6 sierpnia 2019 r.

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

RE: Wniosek o informację przez KONSTANTYNÓW w sprawie Raport o stanie gminy #69

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Anna Milańczuk

Urząd Gminy Konstantynów

tel. 83 341 41 92

<http://www.konstantynow.lubelskie.pl/> nagłówek GMINA mini

2

udzielenie informacji publicznej przez JABŁOŃ w sprawie Raport o stanie gminy #49

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. udzielam następujących informacji:

1) -

2) -

3) 40 stron

4) https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie
<https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie&rada=rada_gminy_jab
lon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7>
&rada=rada_gminy_jablon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7

5) Raport przygotowywali pracownicy urzędu,

6) -

7) W dniu 31.05.2019 r. został umieszczony na stronie BIP oraz przekazany
dla Radnych,

8) 31.05.2019 r.,

9) Sesja odbyła się 25.06.2019 r.,

10) Jedna osoba zabrała głos

11) -

12) -

13) -

14) -

15) -

16) -

17) -

18) -

19) -.

Podinspektor ds. obsługi interesanta

Julita Włoszek- Popielewicz

Urząd Gminy Jabłoń

tel. 83 356 00 06

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez URZĄD GMINY HRUBIESZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #184

W załączniku przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019
roku w sprawie udostepnienia informacji publicznej.

Urząd Gminy Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

tel.: 846 962 681 w. 11

<http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

<mailto:sekretariat@hrubieszow-gmina.pl> sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Gmina Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

NIP: 919-17-35-733

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST
POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo>
https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

UWAGA!

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest
wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i
ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie
zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera
wraz z ewentualnymi załącznikami.

ATTENTION!

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

1

odpowiedź na wniosek o informację przez KAMIONKA w sprawie Raport o stanie gminy #59

Dzień dobry,

W załączniku wiadomości przesyłam pismo wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Weronika Mądro

Podinspektor

Urząd Gminy Kamionka

Ul. Lubartowska 1

21-132 Kamionka

Tel. (81)852 65 66

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSOKIE w sprawie Raport o stanie gminy #203

RO.1431.27.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, podaję wymagane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? Nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? nd.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 53 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf <https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf>
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? nd.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Wyłożenie w Urzędzie gminy, publikacja na stronie internetowej
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 20.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 30.05.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? nd
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) nd
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? nd
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? nd
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? nd
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? nd
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Mieszkańcy nie zabierali głosu

Z poważaniem,

Hubert Dobosz

Urząd Gminy Wysokie

Ul. Nowa 1

23-145 Wysokie

Tel: 846806206