Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Informacja publiczna WOA-I.1431.76.2019 przez Chełm w sprawie Raport o stanie gminy #20

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 16 lipca 2019 r. , wysyłam informację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

--
Małgorzata Ciemińska
inspektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego
Urząd Miasta Chełm
ul.Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel.82 565 25 21
e-mail malgorzata.cieminska@umchelm.pl

1

Wysyłanie wiadomości e-mail: Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez KARCZMISKA w sprawie Raport o stanie gminy #60

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. w sprawie raportu o stanie gminy.

Pozdrawiam
Zenon Rodzik
Sekretarz Gminy

1

Re: Wniosek o informację - OR.1431.41.2019 przez ADAMÓW (pow. zamojski) w sprawie Raport o stanie gminy #3

Urząd Gminy Adamów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek dot.
raportu o stanie gminy.

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13887@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

2

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY w sprawie Raport o stanie gminy #174

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi (pismo znak RGW.1431.6.2019 z dnia
25.07.2019 r.) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Trzeszczany

1

Re: Wniosek o informację przez MARKUSZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #98

1) Radni nie podejmowali uchwały określającej szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2) Nie dotyczy
3) Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugmarkuszow.bip.e-zeto.eu/bip/62_ugmarkuszow/fckeditor/file///Raport%20o%20stanie%20gminy%20Markusz%C3%B3w.pdf
5) Raport przygotowany został przez pracowników urzędu.
6) Nie dotyczy
7) Raport został przekazany do biura Rady Gminy, a także zamieszczony na
stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30 maja 2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy - 27 czerwca 2019 r.
10) Głos podczas debaty głos zabrało 5 radnych
11) Mieszkańcy nie zgłaszali akcesu do zabrania głosu w debacie
12) Nie dotyczy
13) Nie dotyczy
14) Nie dotyczy
15) Nie dotyczy
16) Nie dotyczy
17) Nie dotyczy
18) Nie dotyczy
19) Nie dotyczy

Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13982@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

odp. na inf. pub. przez BEŁŻEC w sprawie Raport o stanie gminy #8

W załączeniu przesyłam wnioskowane dane

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW nad Wisłą w sprawie Raport o stanie gminy #57

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Z poważaniem,

*Magdalena Burda*

*Sekretariat*

*Urząd Miasta Józefów nad Wisłą *

ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą,

tel. 81 828 83 20, fax 81 828 50 70,

e-mail: /sekretariat@gminajozefow.pl/ <mailto:sekretariat@gminajozefow.pl>

/www.gminajozefow.pl/ <http://www.gminajozefow.pl>

1

Wniosek o informację- odpowiedź Gmina Rokitno przez ROKITNO w sprawie Raport o stanie gminy #134

> Dzień dobry,
poniżej przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udzielenie informacji
publicznej
>
> 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
> dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
> o samorządzie gminnym? -*NIE*
> 2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
> miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - *NIE DOTYCZY*
> 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *- 25*
> 4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
> Publicznej -
> *https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134&id_dokumentu=1394011&akcja=szczegoly&p2=1394011*
> 5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
> *- PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
> 6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
> wykonania usługi? *- NIE DOTYCZY*
> 7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
> było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
> przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
> - *umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej*
> 8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.-
> *03.06.2019 R.*
> 9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
> raport o stanie gminy. *- 27.06.2019 R.*
> 10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? -*0*
> 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
> gminy?*- 0*
> 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
> 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- 0*
> 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
> czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
> dotyczy)- *NIE DOTYCZY*
> 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
> ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
> *NIE DOTYCZY*
> 16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
> - *NIE DOTYCZY*
> 17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
> czasu? - *NIE DOTYCZY*
> 18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
> wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie
> dla ograniczenia? - *NIE DOTYCZY*
> 19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
> też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?- *NIE DOTYCZY*
>
>
--

z poważaniem
*Katarzyna Tur
*tel. 83 345 35 50
e-mail: tur@rokitno.pl

*/
/*

*/Urząd Gminy Rokitno/*

/Rokitno 39a
21-504 Rokitno
e-mail: sekretariat@rokitno.pl <mailto:sekretariat@rokitno.pl>
tel. 83 345 35 50/

1

Odpowiedź na wniosek przez LUBARTÓW w sprawie Raport o stanie gminy #84

Dzień dobry,

Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Czarnecka

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miasta Lubartów

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez GOŚCIERADÓW w sprawie Raport o stanie gminy #41

Witam ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MIĘDZYRZEC PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #103

Witam,
w załączeniu przekazuję podpisany elektronicznie plik z odpowiedzią na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Sylwia Hubica

1

Odpowiedź na wniosek przez JEZIORZANY w sprawie Raport o stanie gminy #55

W.1431.20.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Z upoważnienia Wójta Gminy Jeziorzany, zgodnie z Państwa wnioskiem, udzielam
poniższej informacji według sformułowanych pytań:

1) Radni RG Jeziorzany nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 1.
3) Raport o stanie gminy liczy 22 strony.
4) Adres do raportu o stanie gminy, który zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://ugjeziorzany.bip.lubelskie.pl/index.php?id=250.
5) Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy Jeziorzany.
6) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 5.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości: wyłożenie w
Urzędzie Gminy Jeziorzany oraz doręczenie radnym i sołtysom.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości: 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy: 25 czerwca 2019 r.
10) Ilość radnych, którzy zabrali głos podczas debaty o stanie gminy: 4
radnych.
11) Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy.
12) Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie o stanie gminy.
13) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
14) Nie dotyczy.
15) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
16) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
17) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
18) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
19) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.

Z poważaniem:

Jerzy Bańkowski, z-ca wójta

Odpowiedź na inf.pub. przez BIŁGORAJ w sprawie Raport o stanie gminy #14

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Pozdrawiam
Renata Stelmach
Urząd Gminy Biłgoraj

1

RE: Wniosek o informację przez WISZNICE w sprawie Raport o stanie gminy #192

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? TAK

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1397619> &p1=szczegoly&p2=1397619

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 98 STRON

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1393797> &p1=szczegoly&p2=1393797

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU ORAZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? PODMIOT ZEWNĘTRZNY raport wykonywał w części dokumentu, a koszt usługi wyniósł:

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? RAPORT ZOSTAŁ UMIESZCZONY NA BIP GMINY, PRZESŁANY DO RADNYCH ORAZ OMÓWIONY NA SESJI RADY GMINY.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 31 MAJA 2019 R.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 06.07.2019 R.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Ewa Jarosławska-Popielewicz

Inspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

faks: 83 378 20 39

e-mail: <mailto:amaciejuk@wisznice.pl> ejpopielewicz@wisznice.pl

<http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

herb_wisznic

1

Informacja publiczna przez NIEMCE w sprawie Raport o stanie gminy #111

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie
raporu o stanie gminy Niemce, informuję że:
1) Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu
2)--
3) 68
4)ugniemce.bip.lubelskie.pl
5) Sekretarz Gminy
6)nie
7) strona główna gminy oraz BIP
8)21.05.2019
9)31.05.2019
10)1
11)1
12)1
13)NIE
14)BRAK
15)-
16)-
17)-
18)-
19) Mieszkaniec zabrał głos po wypowiedzi radnych

Odpowiedź na informację publiczną przez ZWIERZYNIEC w sprawie Raport o stanie gminy #209

W odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. informuję:

Ad 1. NIE
Ad 2. -
Ad 3. 24 strony
Ad 4. https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=996
Ad 5. Pracownik Urzędu
Ad 6. -
Ad 7. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Ad 8. 06.06.2019 r.
Ad 9. 26.06.2019 r.
Ad 10. 5 - radnych
Ad 11. -
Ad 12. -
Ad 13. -
Ad 14. -
Ad 15. -
Ad 16. -
Ad 17. -
Ad 18. -
Ad 19. -

Sylwia Mędziak
Insp. d/s obsługi rady

Re: Wniosek o informację przez KŁOCZEW w sprawie Raport o stanie gminy #63

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Państwa w dniu 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,
Małgorzata Kiliszek
Urząd Gminy Kłoczew
Tel. (25) 75 43 199 w. 16

1

odp.inf.publiczna przez None w sprawie Raport o stanie gminy #99

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Anna Dygulska

Sekretarz Gminy Mełgiew

1

Re: Wniosek oinformację przez RUDA-HUTA w sprawie Raport o stanie gminy #136

Dzień dobry,
udzielam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca
2019 r.:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
52 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugrudahuta.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Ruda-Huta_2018.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
-
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
wyłożenie
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
29 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
4
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
-
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
-
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
-
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
-
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
-
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
-
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
-
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
-

Marek Słupczyński
Sekretarz Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
tel/fax 82 5686033, 5686016, 5686076
www.ruda-huta.pl

W dniu 2019-07-16 06:35, sprawa-14020@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informację przez SIENNICA RÓŻANA w sprawie Raport o stanie gminy #145

Urząd Gminy w Siennicy Różanej w załączeniu przesyłamy odpowiedz na
Państwa wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

wt., 16 lip 2019 o 06:35 <sprawa-14029@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00 wew. 37
www.siennica.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

1

Gmina Sitno - Odpowiedz dot. Raportu o Stanie Gminy RG.1431.2.2019 przez SITNO w sprawie Raport o stanie gminy #146

Witam
w załączeniu odpowiedz.
Pozdrawiam
Krzysztof Prokopowicz
UG Sitno

1

odpowiedź na wniosek przez TARNOGRÓD w sprawie Raport o stanie gminy #165

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 16.07.2019 r.

--
Z poważaniem
Kurzydło Anna
Urząd Miejski w Tarnogrodzie,
ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród,
tel. 84 6897161, fax. 84 6897731

1

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf.publicznej przez KRZYWDA w sprawie Raport o stanie gminy #79

Urząd Gminy Krzywda w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznych.


zofia mikusek
z-ca wójta

1

RE: Wniosek o informację przez STARY ZAMOŚĆ w sprawie Raport o stanie gminy #154

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedzi na przedstawione pytania.

Janusz Czarny Sekretarz Gminy

1

RE: Wniosek o informację przez DRELÓW w sprawie Raport o stanie gminy #29

Witam.

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję co następuje:

1) Tak

2) Uchwała przygotowana przez Radcę

3) 5

4) http://www.drelow.pl/asp/pliki/do_pobrania/raport_o_stanie_gminy_2018.pdf

5) Sekretarz Gminy i Pracownicy Urzędu Gminy

6) Nie dotyczy

7) Przedstawienie Radzie Gminy, Bip, Strona Internetowa UG

8) 31-05-2019

9) 27-06-2019

10) 1

11) 0

12) 0

13) Nie

14) Nie dotyczy

15) Nie dotyczy

16) Nie dotyczy

17) Nie dotyczy

18) Nie dotyczy

19) Nie dotyczy

Urszula Abramowicz

inspektor ds. mienia komunalnego

Urząd Gminy Drelów

ul. Szkolna 12

21-570 Drelów

tel. 83 372 32 29