Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

odpowiedź przez SUŁÓW w sprawie Raport o stanie gminy #159

Gmina Sułów

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Janusz Stańczyk
Sekretarz Gminy

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez ZALESIE w sprawie Raport o stanie gminy #206

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@zalesie.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-18 14:48

raport o stanie gminy przez KRASNOBRÓD w sprawie Raport o stanie gminy #71

W odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca br. w sprawie raportu o stanie
gminy informuję:
1. Nie
2. nie dotyczy
3.46
4.https://umkrasnobrod.bip.lubelskie.pl/index.php?id=241&p1=szczegoly&p2=1392223
5. Pracownicy urzędu
6. Nie dotyczy
7. Umieszczenie w BIP
8. 29.V.2019
9. 6.VI.2019
10. 4
11. 0
12. 0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

Kazimierz Gęśla
Sekretarz Gminy Krasnobród

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBICA w sprawie Raport o stanie gminy #189

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej,

Magdalena Spasińska
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
tel. 48 618-36-10, fax. 48 618-36-11

1

Odp Wniosek informacja publiczna przez ŻÓŁKIEWKA w sprawie Raport o stanie gminy #211

dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wiosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Marcin Zając
Sekretarz Gminy Żółkiewka

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYKI w sprawie Raport o stanie gminy #139

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 16.07.2019r. Poniżej podaję link do Uchwały RM w
Rykachnr VI/39/2019w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o
stanie gminy Ryki oraz link do raportu o Stanie Gminy Ryki za rok 2018.

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=454&akcja=szczegoly&p2=1358281
- link do uchwały.

https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=465&p1=szczegoly&p2=1393906
- link do raportu.

--
Pozdrawiam,

Małgorzata Wardal
Biuro ds. Obsługi RM
Urząd Miejski w Rykach
tel. 81-86-57-118, 502-060-680

1

Odpowiedź na wniosek o informację przez KONOPNICA w sprawie Raport o stanie gminy #68

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

--
Pozdrawiam,

Urząd Gminy Konopnica

Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

tel. 81 503-10-81

1

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2019r. - Gmina Włodawa przez WŁODAWA w sprawie Raport o stanie gminy #194

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
NIE, Rada Gminy Włodawa nie procedowała takiej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie Gminy Włodawa za 2018 rok liczy 65 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=213
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Włodawa.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa oraz
na stronie internetowej Gminy Włodawa.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włodawa w
dniu 21 maja 2019r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
Sesja Rady Gminy Włodawa odbyła się 28 czerwca 2019r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poniższym linku:
https://gmina-wlodawa.sesja.pl/2019/06/28/retransmisja-obrad-xi-sesji-viii-kadencji-rady-gminy-wlodawa/
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy


-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Data: 16 lipiec 2019 o 06:35
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do
informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o
udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na
sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne
ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-14078@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348


Dzień dobry,

Pozdrawiam

--
Urząd Gminy we Włodawie
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-12-76-763
Regon: 000550203
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl


Pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Sekretarz Gminy Włodawa
--
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
tel./fax. 082 5721 234
NIP: 565-14-45-740
Regon: 000550203
e-mail: admin@gmina-wlodawa.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włodawa z siedzibą we
Włodawie
Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa,
adres e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl
Kontakt z Inspektorem ochrony danych: rodo@gmina-wlodawa.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji
oraz w celu,
dla którego zostały nam udostępnione.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz wniesienia
skargi
do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w
siedzibie Urzędu Gminy
we Włodawie oraz na stronie: www.gmina-wlodawa.pl w zakładce klauzula
informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy Włodawa.

Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego
jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w
treść wiadomości
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi i usunięcie
tego materiału
z komputera.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASTKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #54

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16-07-2019 r. przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte w Państwa wniosku:

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? *- **NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *- **Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *– 69 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt213&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu56&value%5B1%5D=44

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*- pracownicy urzędu- ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania „Raportu
o stanie Gminy Jastków za rok 2018 ” przeznaczonego dla Wójta Gminy
Jastków”*

*
*6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?*- Nie dotyczy
*7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

*- 24 maja 2019 r.Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Jastków w sprawie
przyjęcia i wyłożenia Raportu o stanie gminy za rok 2018 r*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości *- 24 maja
2019r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy *-31 maja 2019r.
*10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- w
dyskusji nad raportem udział wziął pełny skład rady – 15 radnych*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *– mieszkańcy nie brali udziału w debacie.
*12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- NIE*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13938@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
mail: poczta@jastkow.pl

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r. przez GODZISZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #38

UG CHEŁM - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Wniosku o informację przez None w sprawie Raport o stanie gminy #19

Witam, poniżej zostały udzielone odpowiedzi na przesłane pytania.
Pozdrawiam.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym?

ODPOWIEDŹ:TAK, radni przyjęli uchwałę.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do
właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=636&p1=szczegoly&p2=1410416

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Raport o stanie gminy liczy 129 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
ODPOWIEDŹ:
https://ugchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=74&p1=szczegoly&p2=1393044

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
ODPOWIEDŹ: Raport przygotowali pracownicy urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej,
wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek
inny sposób)?
ODPOWIEDŹ: umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
ODPOWIEDŹ: 30 MAJA 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

ODPOWIEDŹ: 27 czerwca 2019 r
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o
stanie gminy?

ODPOWIEDŹ: Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do zabrania głosu w
debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
ODPOWIEDŹ: patrz odpowiedź w punkcie 11
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,
np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
ODPOWIEDŹ: nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
ODPOWIEDŹ: żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty.

odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2019 przez TARNOGRÓD w sprawie Raport o stanie gminy #165

Urząd Miejski w Tarnogrodzie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
z dnia 16.07.2019 r.

Aneta Petlak

1

odpowiedz na wniosek przez IZBICA w sprawie Raport o stanie gminy #47

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia

16 lipca 2019 roku dotyczący raportu o stanie gminy.

Z poważaniem,

Anna Chachaj

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Izbicy

ul. Gminna 4

22-375 Izbica

tel: 84 618 30 34

fax: 84 618 30 49

e-mail: ugizbica@mbnet.pl

1

Odpowiedź na informację publiczną przez TERESZPOL w sprawie Raport o stanie gminy #169

SA. 1431.48.2019.IW

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznych z dnia
16.07.2019 r. przekazuję wnioskowane informacje:

1) Rada Gminy Tereszpol nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 rok liczy 64 strony.

4) Link do Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018

https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Katalog-raport-Gmina_10.p
df
<https://ugtereszpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Katalog-raport-Gmina_10.p
df>

5) Raport o stanie Gminy Tereszpol za 2018 przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy.

6) Nie dotyczy.

7) Sposobem pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018
do publicznej wiadomości było umieszczenie go w Biuletynie Informacji
Publicznej.

8) Data pierwszego podania Raportu o stanie Gminy Tereszpol za 2018 do
publicznej wiadomości - 31 maj 2019 r.

9) Debata nad Raportem o stanie Gminy Tereszpol za 2018 odbyła się na
sesji w dniu 28 czerwca 2019 r.

10) Podczas debaty o stanie gminy Tereszpol zabrało głos 3 radnych.

11) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie zgłosili chęci do udziału w debacie nad
Raportem o stanie gminy.

12) Mieszkańcy Gminy Tereszpol nie wypowiadali się w debacie o stanie
gminy.

13) Nie dotyczy.

14) Nie dotyczy.

15) Nie dotyczy.

16) Nie dotyczy.

17) Nie dotyczy.

18) Nie dotyczy.

19) Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Iwona Wasylik

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy

odp. na wniosek o udostwępnienie informacji publicznej przez SZASTARKA w sprawie Raport o stanie gminy #161

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. raportu o stanie gminy.
Pozdrawiam serdecznie

Małgorzata Giżka - Urząd Gminy Szastarka
te. 158714130 wewn. 204

1

Wniosek o informację przez PUŁAWY w sprawie Raport o stanie gminy #125

Dzień dobry

Szanowni Państwo,

w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Łukasz Kołodziej
Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Puławy
Tel.: 81 458 61 46

2

Odp na info pub z dnia16.07.2019 przez KOŃSKOWOLA w sprawie Raport o stanie gminy #70

Końskowola, dnia 17 lipca 2019r.

Or.1431.39.2019

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. r na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r.
o dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad.1 Nie

Ad.2 Nie dotyczy

Ad.3 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.4 https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134

Ad.5 Pracownicy urzędu

Ad.6 Nie dotyczy

Ad.7 Umieszczony na BIP i stronie internetowej Gminy Końskowola

Ad.8 31 maja 2019r.

Ad.9 26 czerwca 2019r.

Ad.10 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.11 3 mieszkańców

Ad.12 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.13 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.14 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.15 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.16 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.17 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.18 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Ad.19 Informacja dostępna na BIP Gminy Końskowola
https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=443

Sekretarz Gminy Końskowola

Krzysztof Bartuzi

Re: Fwd: Wniosek o informację przez REJOWIEC w sprawie Raport o stanie gminy #131

Rejowiec, dnia 17 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przesyłamy odpowiedzi, zgodnie z ich kolejnością.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Nie

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

94 stron

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/bip/ugrejowiec_13/fckeditor/file/Raport_o_stanie_gminy//raport_za_2018_GminaRejowiec.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

nie dotyczy

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Biuletyn Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

19 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

5

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie dotyczy

Artur Krupiński

Urząd Miejski w Rejowcu

W dniu 2019-07-16 o 07:47, Sekretariat UM Rejowiec pisze:
--
Pozdrawiam
Artur Krupiński
Urząd Miejski w Rejowcu
email: akrupinski@gmina.rejowiec.pl

RE: Wniosek o informację przez KURÓW w sprawie Raport o stanie gminy #81

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Raportu o stanie gminy, przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Rada Gminy Kurów nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy Kurów za 2018 rok liczy – 109 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.kurow.eu/bip/87_ugkurow/fckeditor/file/2019/Zarzadzenia/05-maj/Zarz_42-2019.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Kurów wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport o stanie Gminy Kurów za 2018 r. radni otrzymali w ustawowym terminie, łącznie
z materiałami na komisję oraz Sesję Rady Gminy.

W dniu 27 maja 2019 r. raport został również zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kurów łącznie z zaproszeniem skierowanym do mieszkańców, do wzięcia udziału w debacie na temat raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

27 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

- 12 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

W debacie na temat Raportu o stanie gminy, w obszernej wypowiedzi, wziął udział 1 radny.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Do zabrania głosu w debacie o stanie gminy nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? - JW.
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? – NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? – NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Barbara Nowacka - Sekretarz Gminy Kurów

ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

tel. 81 88 75 007

fax. 81 88 11 151

RE: Wniosek o informację przez POTOK WIELKI w sprawie Raport o stanie gminy #123

Urząd Gminy w Potoku Wielkim przesyła w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019r.

1

wezwanie do usunięcia braków formalnych we wniosku o informację publiczną przez None w sprawie Raport o stanie gminy #104

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam wezwanie do usunięcia braków formalnych w
otrzymanym wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Mirosław Kałuski - Sekretarz Gminy

1

Gmina Podedwórze przez PODEDWÓRZE w sprawie Raport o stanie gminy #120

Dzień dobry

W załączeniu  odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Bożena Zaim

Inspektor UG

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie Raportu o Stanie Gminy Nałęczów przez NAŁĘCZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #107

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. w
sprawie Raportu o Stanie Gminy Nałęczów.

--
"Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej".
--------------------------
Pozdrawiam
Teresa Ząbroń
Urząd Miejski w Nałęczowie

1

RE: Wniosek o informację przez URZĘDÓW w sprawie Raport o stanie gminy #185

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Magdalena Szumna

Biuro Rady Miejskiej w Urzędowie

1

Udostępnienie informacji, Urząd Gminy Krzczonów przez KRZCZONÓW w sprawie Raport o stanie gminy #78

Dzień Dobry
Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
11 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
http://www.krzczonow.eurzad.eu
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowali pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP, wyłożenie do wglądu oraz odczytanie na sesji rady
gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
30.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
25.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
NIE BYŁO OGRANICZEŃ
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
NIE
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
NIE BYŁO
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
NIE BYŁO

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
NIE BYŁO
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
NIE BYŁO

Pozdrawiam!
Marzena Merska-Rakotoarivo
Urząd Gminy Krzczonów