Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

RE: Wniosek o informację przez KAMIEŃ w sprawie Raport o stanie gminy #58

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. przesyłamy odpowiedzi na pytania.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? - NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - NIE
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? - 58
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) – pracownicy urzędu gminy
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? - nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? – radni gminy, BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. – radni 30 maja 2019 r., BIP 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? - 5
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? - 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? – 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? - NIE
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) – nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? - nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? – nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl

2

Gmina Trzebieszów RE: Wniosek o informację SA.1431.28.2019 przez TRZEBIESZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #173

Trzebieszów, 17.07.2019

SA.1431.28.2019

Odpowiedzi są przy poszczególnych pytaniach.

Z wyrazami szacunku.

Sławomir Smolak

Sekretarz Gminy Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41 wew. faks: (25)796-03-73

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-4040 Trzebieszów

<http://www.trzebiweszow.gmina.pl> www.trzebiweszow.gmina.pl

https://www.facebook.com/trzebieszow/

skrytka e-PUAP: /485k8ityjf/skrytka
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010
Gmina Trzebieszów: NIP: 825-206-49-43, REGON: 7115825517 Kod terytorialny: 0611092

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA w sprawie Raport o stanie gminy #67

Komarówka Podlaska, 2019-07-17

Or. 1431.22.2019

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r., Gmina Komarówka Podlaska informuje, co następuje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Rada Rady Gminy Komarówka Podlaska nie podjęła tego typu uchwały.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport o stanie gminy liczy 99 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5698.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport został przygotowany opracowany przez sekretarza gminy przy współpracy
z pracownikami poszczególnych stanowisk pracy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Pierwszy raz raport został podany do publicznej wiadomości poprzez
opublikowanie na BIP Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

12.06.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

27.06.2019

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Podczas debaty głos zabrał 1 radny.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy nie
zabierali głosu - w określonym w zakroszeniu terminie mieszkańcy nie
zgłosili chęci udziału w debacie.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Jak wyżej

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Elżbieta Zienkiewicz

Sekretarz Gminy

tel. 083 353-50-04

Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznych przez TUCZNA w sprawie Raport o stanie gminy #176

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przesłany
w dniu 16 lipca 2019 r. Urząd Gminy Tuczna przekazuje poniższe informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
Rada Gminy Tuczna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport liczy 33 strony.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//DOC190528-20190528112926.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy Tuczna oraz
podległych jednostek organizacyjnych.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport, przedstawiony Zarządzeniem nr 9/2019 Wójta Gminy Tuczna z dnia
28 maja 2019 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej,
był dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, został przekazany Radnym
Gminy Tuczna, został przedstawiony na posiedzeniach komisji stały przy
Radzie Gminy Tuczna oraz został przedstawiony podczas sesji Rady Gminy
Tuczna.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
28 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
26 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Podczas debaty głos zabrało 2 radnych.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
W debacie nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy.

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi.

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy.

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy.

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie ograniczano czasu wypowiedzi, nie wprowadzono żadnych innych ograniczeń.

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy.

Z poważaniem, Grzegorz Panasiuk
Sekretarz Gminy Tuczna

Fwd: Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informację przez BEŁŻYCE w sprawie Raport o stanie gminy #9

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz na Państwa Wniosek.

Z Poważaniem;

--

2

Opowiedź na wniosek o informację publiczną przez WOJSŁAWICE w sprawie Raport o stanie gminy #198

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Pozdrawiam,

Agnieszka Waleczek

Sekretarz Gminy

1

RE: Wniosek o informację przez WOHYŃ w sprawie Raport o stanie gminy #195

RO.1431.44.2019

W odpowiedzi na poniżej wniesiony wniosek o dostępie do informacji publicznej, podaję:

Ad.1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
Ad.2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
Ad.3. Ile stron liczy raport o stanie gminy? 60 stron
Ad.4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej <https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raportostanie.pdf> https://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raportostanie.pdf
Ad.5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) pracownicy
Ad.6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? RAPORTU NIE PRZYGOTOWAŁ PODMIOT ZEWNĘTRZNY
AD.7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej
Ad.8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 3 czerwca 2019 r.
Ad.9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy - 21 czerwca 2019 r.
Ad.10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1 radny
Ad.11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0 mieszkańców
Ad.13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE
Ad.14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
Ad.15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
Ad.16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
Ad.17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
Ad.18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
Ad.19 Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? MIESZKAŃCY NIE ZABIERALI GŁOSU

Agnieszka Buch

Gmina Wohyń

informacja publiczna. przez KRYNICE w sprawie Raport o stanie gminy #77

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16 lipca b.r. Pozdrawiam. E. Komadowska.

1

odpowiedź na wniosek przez REJOWIEC FABRYCZNY w sprawie Raport o stanie gminy #133

Odpowiadając na wniosek informuję, że

Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

nie
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

32 strony

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=243&p1=szczegoly&p2=1389295

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Pracownicy Urzędu GminyRejowiec Fabryczny

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

0
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie radnym 16.05.2019r.

Zamieszczenie w BIP 21.05.2019r.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

21.05.2019r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

31 maja 2019r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie było zgłoszeń .

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

nie
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

nie
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

nie
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

nie
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

nie

Sekretarz Gminy Rejowiec Fabryczny
Wiesław Korzeniewski

odpowiedzi na Wniosek o udzielnie informacji publicznej przez STARY BRUS w sprawie Raport o stanie gminy #153

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej, przesłany pocztą elektroniczna do tut. Urzędu w dniu 16.07.2019, uprzejmie informuję co następuje :

1.. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy o którym mowa w art.28 ustawy o samorządzie gminnym.

2.. .Nie dotyczy.

3.. Raport liczy 44 strony.

4.. Link do raportu : https://ugstarybrus.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Stary_Brus_za_2018_rok_all_(2).pdf

5.. Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy i pozostałych jednostek.

6.. Nie dotyczy.

7.. Raport został opublikowany na stronie BIP UG Stary brus

8.. Data podania raportu do publicznej wiadomości: 31.05.2019

9.. Sesja rady gminy na której omawiano raport o stanie gminy za rok 2018 odbyła się : 14.06.2019

10.. W trakcie debaty głos zabrało troje radnych.

11.. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w trakcie debaty o stanie gminy.

12.. Nie dotyczy.

13.. Nie dotyczy.

14.. Nie dotyczy.

15.. Nie dotyczy.

16.. Nie dotyczy.

17.. Nie dotyczy.

18.. Nie dotyczy.

19.. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Andrzej Ćwirta

UG Stary Brus

udostępnienie informacji publicznych przez UCHANIE w sprawie Raport o stanie gminy #179

Dzień dobry.

Udostępnienie informacji publicznych:

Ad.1)  nie

Ad.2)  nie dotyczy

Ad.3)  9 stron

Ad.4) https://uguchanie.bip.lubelskie.pl/index.php?id=329

Ad.5)  sekretarz gminy

Ad.6)  nie było kosztów

Ad.7)  Biuletyn Informacji Publicznej, przedstawienie na sesji rady gminy

Ad.8)  17.06.2019r.

Ad.9)  25.06.2019r.

Ad.10)  zero

Ad.11)  zero

Ad.12)  zero

Ad.13 - 19) nie dotyczy

Z poważaniem

Bożena Kuśmierczuk, Inspektor ds. obsługi samorządu terytorialnego

Urząd Gminy w Uchaniach , ul.Partyzantów 1, 22-510 Uchanie.

odp na wniosek - Gmina Cyców przez CYCÓW w sprawie Raport o stanie gminy #23

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (dot. raportu o stanie gminy).

Agnieszka Kierepka
Urząd Gminy Cyców
82 5677003 w. 35

1

Re: Wniosek o informację przez HRUBIESZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #46

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZOWA
ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1,
22-500 Hrubieszów
e-mail: miasto@hrubieszow.pl
www.miasto.hrubieszow.pl
tel. 84 696 28 08, faks 84 696 25 04

S.1431.47.2019

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z
późn. zm.), w związku ze złożeniem w dniu 16.07.2019 r. za pomocą
poczty elektronicznej na adres miasto@hrubieszow.pl wniosku:

od: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

o udzielenie informacji publicznej

UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

ODP. TAK

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=51&P1=SZCZEGOLY&P2=1396182

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

ODP. 70 STRON RAPORTU + 213 STRON ZAŁĄCZNIKÓW DO RAPORTU

Załączniki to wcześniej przyjęte sprawozdania i uchwały z realizacji
programów, strategii, polityk itp. za 2018 r. tj.:

* Informacja nt. realizacji zadań z miejskiego kalendarza imprez za
rok 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu
28 marca 2019 r.).
* Informacja z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz
podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie
miasta w roku 2018 (rozpatrywana na VI sesji Rady Miejskiej w
Hrubieszowie w dniu 28 marca 2019 r.).
* Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hrubieszowie za 2018 rok oraz przedstawienia potrzeb w
zakresie pomocy społecznej.
* Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26
kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Miejskiej Hrubieszów za 2018 r.
* Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej Hrubieszów z dnia 26 kwietnia
2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018.
* Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Preliminarza
wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
* Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego
2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z Rocznego programu współpracy
Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

ODP.
HTTPS://UMHRUBIESZOW.BIP.LUBELSKIE.PL/INDEX.PHP?ID=53&P1=SZCZEGOLY&P2=1388891

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

ODP. PRACOWNICY URZĘDU

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

OD. NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

ODP. UMIESZCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości

ODP. 20.05.2019 R.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

ODP. 30.05.2019 R.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

ODP. 4

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

ODP. 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

ODP. NIE DOTYCZY

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

ODP. NIE DOTYCZY

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

ODP. NIE DOTYCZY

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

ODP. NIE DOTYCZY

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

ODP. NIE DOTYCZY

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?

ODP. NIE DOTYCZY

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie?

ODP. NIE DOTYCZY

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

ODP. NIE DOTYCZY

Z upoważnienia Burmistrza

---
MONIKA PODOLAK
SEKRETARZ MIASTA

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" 1
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 696 23 80, fax 84 696 25 04 wew. 30
e-mail: miasto@hrubieszow.pl, www.miasto.hrubieszow.pl
SEKRETARZ: tel.: 84 696 23 80 wew. 26, tel. kom.: 506 088 144
e-mail: sekretarz@miasto.hrubieszow.pl

______________________________
_Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępne są na stronie
internetowej https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl_
_Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki,
może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej
adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub
powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości
wraz z załącznikami._

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org

2

Przeczytano: Wniosek o informację przez WILKOŁAZ w sprawie Raport o stanie gminy #190

Twoja wiadomość

Do: gmina@wilkolaz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16-07-2019 06:35

odczytano w dniu 17-07-2019 07:58.

Przeczytano: Wniosek o informację przez TRZEBIESZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #173

Twoja wiadomość

Do: gmina@trzebieszow.gmina.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-17 07:35.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TRAWNIKI w sprawie Raport o stanie gminy #172

Urząd Gminy Trawniki w załączeniu przekazuje odpowiedź na informację
publiczną zawartą w e- mailu z dnia 16.07.2019r.

Urząd Gminy Trawniki

Magdalena Madej

81/ 58-56-018

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez BEŁŻEC w sprawie Raport o stanie gminy #8

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@belzec.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 14:36.

odpowiedź na wniosek przez STANIN w sprawie Raport o stanie gminy #152

W odpowiedzi na wniosek o udostępnieni informacji publicznej udzielam
następujących odpowiedzi:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

Odp. NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 57 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odp. https://stanin.pl/raport-o-stanie-gminy-stanin-za-rok-2018/
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odp. Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Odp. Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp. Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp. 31.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

Odp. 26.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp. 3
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp. 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp. nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp. Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca

Odp. Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp. Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp. Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp. Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp. Nie dotyczy

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:stanin@stanin.pl> stanin@stanin.pl

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WOJCIESZKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #197

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Działając na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedź na pytania
zawarte we wniosku:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odpowiedź - NIE

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odpowiedź - 84 strony

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Odpowiedź - https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=188&p1=szczegoly&p2=139
9295> &p1=szczegoly&p2=1399295

5. Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odpowiedź - Raport przygotowywali pracownicy Urzędu Gminy Wojcieszków.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odpowiedź - Raport pierwszy raz do publicznej wiadomości został podany
poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odpowiedź - tablica ogłoszeń - 3 czerwca 2019r., BIP - 18 czerwca 2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy.

Odpowiedź - 28 czerwca 2019r.

10. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odpowiedź - 1 radny;

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Odpowiedź - Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odpowiedź - Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odpowiedź - NIE.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odpowiedź - NIE DOTYCZY.

Z poważaniem,

Piotr Goławski

Urząd Gminy Wojcieszków

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

Tel. /25/ 755 41 01

Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
wiadomości wraz z załącznikami.

inf. publiczna raport przez SOSNÓWKA w sprawie Raport o stanie gminy #150

Witam

W załączeniu przesyłam stosowne informacje dotyczące raportu o stanie Gminy

Pozdrawiam

Jan Kwiecień

Sekretarz Gminy

1

Re: Wniosek o informację przez LUBARTÓW w sprawie Raport o stanie gminy #85

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13969@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek, informuję:

1) Nie.

2) Nie dotyczy.

3) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok liczy 78 stron.

4)
https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&p1=szczegoly&p2=1393582

5) Raport o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok przygotowali pracownicy
Urzędu Gminy Lubartów.

6) Nie dotyczy.

7) Umieszczenie Raportu o stanie Gminy Lubartów za 2018 rok w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu miny Lubartów.

8) 30 maja 2019 r.

9) 27 czerwca 2019 r.

10) 0.

11) 0.

12) 0.

13) Nie.

14) Nie było ograniczeń.

15) Nie było ograniczeń.

16) Nie było ograniczeń.

17) Nie było ograniczeń.

18) Nie było ograniczeń.

19) Mieszkańcy nie zabrali głosu w sprawie Raportu o stanie Gminy
Lubartów za 2018 rok.

Z poważaniem,
Katarzyna Brzozowska
Sekretarz Gminy Lubartów
tel. (81) 854 59 07

Urząd Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
tel. (81) 855 35 86

Re: Wniosek o informację przez STOCZEK ŁUKOWSKI w sprawie Raport o stanie gminy #157

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
poniższe dane:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *Nie *
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *(nie dotyczy)*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *29 str.*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej -*Zarządzenie nr 13/19**
*

*https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt173&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu9&value%5B1%5D=28*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) -
*pracownicy urzędu*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *(nie dotyczy)*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*umieszczenie w BIP*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*3**0.05.2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *21.06.2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*(nie
dotyczy)*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*(nie dotyczy)*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *(nie dotyczy)*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *(nie
dotyczy)*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *(nie dotyczy)*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *(nie dotyczy)*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *(nie dotyczy)*

Z poważaniem

insp. Katarzyna Buczek

Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim

tel. 25 797 00 47

Re: Wniosek o informację przez TELATYN w sprawie Raport o stanie gminy #166

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję iż:

Ad. 1) Nie

Ad. 2) brak

Ad. 3) 42

Ad. 4)
https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0RAPORT_O_STANIE_GMINY_TELATYN(2)_%E2%80%94_kopia.pdf

https://ugtelatyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=172&p1=szczegoly&p2=1393677

Ad. 5) Pracownicy Urzędu Gminy Telatyn

Ad. 6) nie dotyczy

Ad. 7) BIP

Ad. 8) 2019-05-31

Ad. 9) 2019-06-28

Ad. 10) 0

Ad. 11) 0

Ad. 12) 0

Ad. 13) nie dotyczy

Ad. 14) j.w

Ad. 15) j.w

Ad. 16) j.w

Ad. 17) j.w

Ad. 18) j.w

Ad. 19) j.w

Małgorzata Bryk

Urząd Gminy Telatyn

tel. 84 66 13 110

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-14050@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

raport o stanie gminy - Baranów (lubelskie) przez BARANÓW (woj. lubelskie) w sprawie Raport o stanie gminy #6

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania w sprawie raportu o
stanie gminy.

Pozdrawiam

Stanisław Włodarczyk

Sekretarz Gminy Baranów

Tel. Wewnętrzny: 28

Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 14

24-105 Baranów

Tel. 81 883-40-27 lub 81 883-40-45

Fax. 81 883-40-41

www.gminabaranow.pl <https://www.gminabaranow.pl/>

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez WOHYŃ w sprawie Raport o stanie gminy #195

Twoja wiadomość

Do: wohyn@home.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 12:35.