Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Re: Wniosek o informację - Gmina Piszczac przez PISZCZAC w sprawie Raport o stanie gminy #119

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019r. informuję, iż:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
*Odp. : NIE*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
*Odp.:  Nie dotyczy*

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
*Odp.:  51 stron*

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
*http://piszczac.biuletyn.net/?bip=2&cid=469&id=220972*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
*Odp.: pracownicy Urzędu Gminy Piszczac*

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
*Odp.:  Nie dotyczy*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Odp.: publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie w Biurze
Rady Gminy*

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
*Odp.: 2019-05-31 godz. 14:48*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
*Odp.:  26 czerwca 2019, godz. 14:00*

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
*Odp.:  2 radnych*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
*Odp.: 0*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
*Odp.: Nie*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
*Odp.: Nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
*Odp.: Nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
*Odp.: Nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
*Odp.: Nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
*Odp.: Nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
*Odp.: Nie dotyczy*

--

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez SEROKOMLA w sprawie Raport o stanie gminy #142

Twoja wiadomość

Do: gmina-serokomla@go2.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 12:08.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez STOCZEK ŁUKOWSKI w sprawie Raport o stanie gminy #157

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@stoczeklukowski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez WOLA MYSŁOWSKA w sprawie Raport o stanie gminy #199

Witam. W odpowiedzi na zapytanie w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej udzielamy odpowiedzi w kolejności zadanych pytań:
Ad.1. Nie,
Ad.2. nie dotyczy,
Ad.3. 18 stron,
Ad.4. BIP Gminy Wola Mysłowska, zakładka: Raport o stanie Gminy,
Ad.5. pracownicy urzędu,
Ad.6. nie dotyczy,
Ad.7. pełny tekst Raportu został wyłożony oraz przekazany radnym w dniu
30 maja 2019r.
Ad.8. 30.05.2019r.
Ad.9. 28.06.2019r.
Ad.10. 0,
Ad.11. 0,
Ad.12. 0,
Ad.13. nie,
Ad.14. nie dotyczy,
Ad.15. nie dotyczy,
Ad.16. nie dotyczy,
Ad.17. nie dotyczy,
Ad.18. nie dotyczy,
Ad.19. nie dotyczy.

Z poważaniem: Sekretarz Gminy Wola Mysłowska Michał Zarzycki.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DRELÓW w sprawie Raport o stanie gminy #29

Twoja wiadomość

Do: drelow@drelow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 11:28.

Fwd: informacja dotycząca raportu o stanie gminy przez ŁASZCZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #90

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "piwkowska@laszczow.pl" <piwkowska@laszczow.pl>
Do: sprawa-13974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 16 lipiec 2019 o 10:57
Temat: informacja dotycząca raportu o stanie gminy

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019r. o udostępnienie
informacji publicznej informuję, że:
1) radni nie podejmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy,
2) link - nie dotyczy,
3) raport liczy 81 stron,
4) link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej -
https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=125
5) raport opracowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Łaszczowie,
6) koszt opracowania raportu - nie dotyczy,
7) pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości - zamieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej,
8) data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30.05.2019r.
9) Rada obradowała nad raportem o stanie gminy na sesji w dniu 14 czerwca 2019r.
10) 1 radny zabrał głos w debacie nad raportem,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie nad raportem - 0,
12) 0 mieszkańców wypowiedziało się w debacie nad raportem,
punkty 13-19 - nie dotyczy (nie wprowadzano żadnych ograniczeń czasowych, ani
innych).

Z poważaniem
Danuta Piwkowska
Insp.ds samorządowych i organizac.
Urząd Miejski w Łaszczowie

Re: Wniosek o informację przez ŁUKOWA w sprawie Raport o stanie gminy #95

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13979@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
W odpowiedzi na powyższe udzielam odpowiedzi:
1) Nie

2) Nie

3) 13

4) https://uglukowa.bip.lubelskie.pl/upioad/pliki//RAPORT_o_stanie_gminy.pdf

5) pracownik UG

6) Nie wykonywał podmiot zewnętrzny

7) Na posiedzeniu sesji RG i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszony
do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

8) 20.05.2019r.

9) 28.06.2019r.

10) 0

11) 0

12) 0

13) nie

14) Nie

15) Nie

16) Nie

17) Nie

18) Nie

19) Nie

Sekretariat Urzędu
Magdalena Szostak

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez ŁUKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #96

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2019 r. przekazuję w załączeniu informacje dotyczące wskazanego
wniosku.

Z poważaniem

Diana Gojdycz- Tracz

Wydział Organizacyjny

Urząd Miasta Łuków

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez BIAŁOPOLE w sprawie Raport o stanie gminy #12

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbialopole@data.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 11:04

Przeczytane: Wniosek o informację przez SUŁÓW w sprawie Raport o stanie gminy #159

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@sulow.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 10:58

Przeczytane: Wniosek o informację przez KRYNICE w sprawie Raport o stanie gminy #77

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugkrynice@krynice.com.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 10:57

Re: Wniosek o informację przez ROSSOSZ w sprawie Raport o stanie gminy #135

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
Nie.

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nie dotyczy.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
36 stron.

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://rossosz.e-biuletyn.pl/index.php?id=742&p1=szczegoly&p2=58015

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Pracownicy Urzędu.

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
Nie dotyczy.

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Publikacja w BIP.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
31 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
27 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Trzech.

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?
Nikt z mieszkańców się nie zgłosił,

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Nie dotyczy.

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie dotyczy.

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy.

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy.

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy.

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu?
Nie dotyczy.

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?
Nie dotyczy.

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nie dotyczy.

Z poważaniem

Waldemar Ossowski

Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
www.rossosz.pl

--
Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
tel: 83 378 45 57
www.rossosz.pl
________________________________________________

Przeczytano: Wniosek o informację przez TUCZNA w sprawie Raport o stanie gminy #176

Twoja wiadomość

Do: tuczna@wp.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 10:14.

wniosek o informację nt. raportu przez Zamość w sprawie Raport o stanie gminy #208

Odpowiadając na wniosek dot. raportu o stanie gminy, złożony w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej dnia 16.07.2019r., wyjaśniam:

1) Nie

2) Nd.

3) 120

4)
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113>
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113

5) Pracownicy urzędu, dyrektorzy, prezydenci

6) Nd.

7) Biuletyn, platforma esesja

8) 15 maja br.

9) 24 czerwca br.

10) Dwóch

11) 0

12) 0

13) Nd.

14) Nd.

15) Nd.

16) Nd.

17) Nd.

18) Nd.

19) Nd.

pozdrawiam,

Piotr Zając

II Zastępca Prezydenta Miasta Zamość

tel. 84 677 24 98

Przeczytano: Wniosek o informację przez POTOK WIELKI w sprawie Raport o stanie gminy #123

Twoja wiadomość

Do: gmina@potokwielki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 10:12.

odpowiedz na wniosek z dn. 16.07.2019 przez SIEDLISZCZE w sprawie Raport o stanie gminy #143

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. raporo stanie gminy,pozdrawiam

--

2

Przeczytane: Wniosek o informację przez KARCZMISKA w sprawie Raport o stanie gminy #60

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 10:01

Przeczytane: Wniosek o informację przez GODZISZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #38

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 09:57

Re: Wniosek o informację przez GARBÓW w sprawie Raport o stanie gminy #36

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13920@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--------------------------------------------------------------------------

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 2019-07-16 o udostępnienie
informacji publicznych informuję jak niżej:

Ad. 1. NIE - nie jest to uchwała obligatoryjna, stosownie do art. 28aa
ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi - ale tego nie musi uczynić;

Ad. 2. NIE DOTYCZY;

Ad. 3. 13;

Ad. 4.
https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_o_stanie_gminy_w_roku_2018.pdf;

Ad. 5. Pracownicy urzędu;

Ad. 6. NIE DOTYCZY;

Ad. 7. 1) Wyłożenie w urzędzie, + 2) przekazanie radnym w aplikacji
e-Sesja + 3) zamieszczenie w BIP + 4) omówienie na sesji Rady Gminy;

Ad. 8. 2019-05-31 (wyłożenie w urzędzie);

Ad. 9. 2019-06-12;

Ad. 10. 1;

Ad. 11. 0;

Ad. 12. 0;

Ad. 13. NIE;

Ad. 14. NIE DOTYCZY;

Ad. 15. NIE DOTYCZY;

Ad. 16. NIE DOTYCZY;

Ad. 17. NIE DOTYCZY;

Ad. 18. NIE DOTYCZY;

Ad. 19. NIE DOTYCZY.

Z up. Wójta Gminy, Adam Reszka Sekretarz Gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GARBÓW w sprawie Raport o stanie gminy #36

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@garbow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez MILEJÓW w sprawie Raport o stanie gminy #105

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@milejow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁOMAZY w sprawie Raport o stanie gminy #93

Twoja wiadomość

Do: ug@lomazy.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:30.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #97

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LUDWIN w sprawie Raport o stanie gminy #88

Twoja wiadomość

Do: ludwin@lubelskie.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 09:25.