Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie00
Kujawsko-Pomorskie00
Lubelskie2110
Lubuskie00
Łódzkie00
Małopolskie00
Mazowieckie10
Opolskie00
Podkarpackie00
Podlaskie00
Pomorskie00
Śląskie00
Świętokrzyskie00
Warmińsko-Mazurskie00
Wielkopolskie00
Zachodniopomorskie00

Listy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Wniosek oinformację przez ŁASZCZÓW w sprawie Raport o stanie gminy #90

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@laszczow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ZAKRZÓWEK w sprawie Raport o stanie gminy #205

Twoja wiadomość

Do: gmina@zakrzowek.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:02.

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADZYŃ PODLASKI w sprawie Raport o stanie gminy #130

Twoja wiadomość

Do: ug@radzynpodlaski.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:57.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY w sprawie Raport o stanie gminy #125

To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
dniu 16-07-2019 08:50:28. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
skrzynce podawczej pod numerem: 7806.19.DP w dniu: 16-07-2019 06:39:01. Treść
niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

* * *

_Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Czy
radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o
stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 2)
Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej? 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 4)
Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 5)
Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) 6) Jeśli
raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? 7)
Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? 8) Data pierwszego
podania raportu do publicznej wiadomości. 9) Data sesji Rady Gminy, podczas
której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 10) Ilu radnych zabrało
głos podczas debaty o stanie gminy? 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do
zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się
w debacie o stanie gminy? 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi
podczas debaty? 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się
mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ?
(jeżeli dotyczy) 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? 16) Jeśli
ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono
inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? 17) Jeśli ograniczono
mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne
ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? 18) Jeśli podczas
debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia,
jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? 19) Czy mieszkańcy
zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i
radnych się przeplatały? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w
formie elektronicznej na adres: sprawa-14009@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul.
Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
526282872 KRS 0000181348_

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez OSTRÓWEK (woj. lubelskie) w sprawie Raport o stanie gminy #116

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ostrowek.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 08:47.

odpowiedź na wniosek z 16 lipca 2019 gmina Łopiennik Górny przez ŁOPIENNIK GÓRNY w sprawie Raport o stanie gminy #94

Łopiennik Górny 16/07/2019 r.

Or.1431.41.2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 16/07/2019 r. Urząd Gminy Łopiennik Górny
udziela odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?*NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *56*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2019%20ROK/Raport%20o%20stanie%20gminy/35%20raport%20o%20stanie%20gminy%20%C5%81opiennik%20G%C3%B3rny.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*PRACOWNICYURZĘDU GMINY*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *NIE DOTYCZY*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Tak wszystkie wymienione*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. *Komisjom
Rady od 27 do 31 maja, publikacja na BIP i tablicy ogłoszeń 4 czerwca
2019 r.*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

*18 czerwca 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *3 lub 4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*0*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

*Przed dyskusją radnych odczytano wniosek ,który wpłyną w sprawie zmiany
raportu. Wniosek został uwzględniony.*

*Monika Zaj*

*UG Łopiennik Górny
*

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GOŚCIERADÓW w sprawie Raport o stanie gminy #41

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytane: Wniosek o informację przez SUSIEC w sprawie Raport o stanie gminy #160

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@susiec.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 08:39

Przeczytano: Wniosek o informację przez IZBICA w sprawie Raport o stanie gminy #47

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 08:37.

Odpowiedź na wniosek przez STOCZEK ŁUKOWSKI w sprawie Raport o stanie gminy #156

Odpowiedź w załączeniu

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #96

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.lukow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:23.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Biała Podlaska w sprawie Raport o stanie gminy #11

Twoja wiadomość

Do: um@bialapodlaska.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:25.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez KRAŚNICZYN w sprawie Raport o stanie gminy #74

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@krasniczyn.gmina.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Przeczytano: Wniosek o informację przez Zamość w sprawie Raport o stanie gminy #208

Twoja wiadomość

Do: mayor@zamosc.um.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:17.

Re: Wniosek o informację przez SŁAWATYCZE w sprawie Raport o stanie gminy #148

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publiczne, Urząd
Gminy w Sławatyczach podaje żądane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? *-* *NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?*-* *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?*- 68 STRON*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej *-*

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/slawatycze/2883.pdf

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)*-
PRACOWNICY URZĘDU*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *- NIE DOTYCZY*
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?*-
WYŁOŻENIE*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.*- 31. 05.
2019 r.*
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. *- 28. 06. 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *- 2 RADNYCH*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?*- 0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?*- 0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*- NIE
DOTYCZY*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*- NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *- NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *- NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *- NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia?*- NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? *- NIE DOTYCZY*

Pozdrawiam

/-/ Gerard Skalski

Sekretarz Gminy Sławatycze

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-14032@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez WOLA MYSŁOWSKA w sprawie Raport o stanie gminy #199

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@wolamyslowska.com.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2019-07-16 06:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez ŁABUNIE w sprawie Raport o stanie gminy #89

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
lipiec 2019 do "uglabunie@labunie.pl" <uglabunie@labunie.com.pl> z tematem
"Wniosek o informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ABRAMÓW w sprawie Raport o stanie gminy #1

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:34

odczytano w dniu 2019-07-16 08:01.

Przeczytano: Wniosek o informację przez DZWOLA w sprawie Raport o stanie gminy #32

Twoja wiadomość

Do: ugdzwola@mbnet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:58.

Przeczytano: Wniosek o informację przez STARY BRUS w sprawie Raport o stanie gminy #153

Twoja wiadomość

Do: ug@starybrus.lublin.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:57.

Przeczytano: Wniosek o informację przez BIŁGORAJ w sprawie Raport o stanie gminy #14

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminabilgoraj.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 07:53.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KAMIONKA w sprawie Raport o stanie gminy #59

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugkamionka.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:50.

Przeczytano: Wniosek o informację przez KRASNYSTAW w sprawie Raport o stanie gminy #72

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:49.

Przeczytano: Wniosek o informację przez WOJCIESZKÓW w sprawie Raport o stanie gminy #197

Twoja wiadomość

Do: urzad_gminy@wojcieszkow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:48.

Przeczytano: Wniosek o informację przez JABŁOŃ w sprawie Raport o stanie gminy #49

Twoja wiadomość

Do: ugjablon@jablon.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 07:50.