Opis

W dobie katastrofy klimatycznej coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że musimy lasy chronić, by one mogły chronić nas. Zainteresowanie społeczeństwa lasami i gospodarką leśną szybko wzrasta. Stworzona przez Fundację Lasy i Obywatele w marcu 2021 mapa #ZanimWytnąTwójLas, ilustrująca skalę wycinek w polskich lasach, wzbudziła szerokie zainteresowanie i wywołała debatę na temat zasadności obecnego sposobu gospodarowania lasami publicznymi i intensywności rębni. Mapa opiera się o dane na temat rębni udostępniane przez Lasy Państwowe. Jednak są to dane zbiorcze, obrazujące wycinki planowane na 10 lat. Lasy Państwowe posiadają o wiele dokładniejsze dane, ale na razie nie udostępniają ich społeczeństwu. Przez ten monitoring Fudacja Lasy i Obywatele pyta więc Lasy Państwowe o dokładniejsze dane, by móc je udostępnić wszystkim zainteresowanym w przystępnej formie.

Listy

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Łochów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #369

Twoja wiadomość

Do: Bogusław Piątek
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30 lipca 2021 23:46:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 28 kwietnia 2022 09:16:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek PUL. przez Nadleśnictwo Nowa Dęba w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #140

Dzień dobry

Nadleśnictwo Chełm przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie.

Pozdrawiam. Wiadomość została wygenerowana z systemu, prosimy na nią nie
odpowiadać. W przypadku odpowiedzi wiadomość nie będzie dostarczona.

**Małgorzata Gwardiak**

Specjalista ds .pracowniczych

tel. kom.: 694418003

tel.: 82 560 32 98 w. 21

Nadleśnictwo Chełm

22-122 Chełm, ul. Hrubieszowska 123

tel. 82 560 32 09

1

Nie przeczytano: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Rozwadów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #144

Twoja wiadomość

Do: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30.07.2021 22:45

usunięto w dniu 28.12.2021 17:06.

Nie przeczytano: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Strzelce w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #148

Twoja wiadomość

Do: strzelce@lublin.lasy.gov.pl
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30.07.2021 22:45

usunięto w dniu 19.01.2022 13:52.

Nie przeczytano: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Janów Lubelski w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #133

Twoja wiadomość

Do: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30.07.2021 22:45

usunięto w dniu 11.01.2022 14:33.

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Cewice w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #33

Twoja wiadomość

Do: Krzysztof Liziński - Nadleśnictwo Cewice
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30 lipca 2021 23:45:39 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 11 stycznia 2022 14:27:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Skwierzyna w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #301

Twoja wiadomość

Do: Janina Pięciak - Nadleśnictwo Skwierzyna
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 31 lipca 2021 00:46:08 (UTC+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Tallin, Wilno

została usunięta nieprzeczytana: 30 grudnia 2021 12:43:10 (UTC+02:00) Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Tallin, Wilno.

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Góra Śląska w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #229

Twoja wiadomość

Do: Główczyński Piotr
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 31 lipca 2021 09:46:00 (UTC+12:00) Uniwersalny czas koordynowany +12

została usunięta nieprzeczytana: 7 grudnia 2021 18:14:17 (UTC+12:00) Uniwersalny czas koordynowany +12.

RE: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Pniewy w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #242

W nawiązaniu do wniosku przesłanego pocztą elektroniczną dnia 11 listopada 2021 r. o udostępnienie informacji w zakresie wykonanych i planowanych do wykonania rębni i trzebieży – informuję, iż całość wnioskowanych danych został Państwu przekazany w dniu 17.09.2021 r.

W przypadku dodatkowego wniosku o udostępnienie informacji na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) – wzywam do złożenia pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wiadomości, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Z poważaniem

Sebastian Rosik

Sekretarz Nadleśnictwa

tel.: +48 61 29 36 449

tel. kom.: +48 530 051 177

62-045 Pniewy, ul. Turowska 1

tel. sekr.: + 48 61 29 10 559

<http://www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl/> www.pniewy.poznan.lasy.gov.pl

2

Przeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Gościeradów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #132

Twoja wiadomość

Do: Paulina Mach
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30 lipca 2021 23:45:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 26 listopada 2021 11:25:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź ws. dostepu do danych o środowisku przez Nadleśnictwo Solec Kujawski w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #355

Dzień dobry,

w zał. przesyłam pismo wraz z plikami w zakresie zgodnym z treścią wniosku skierowanego do Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski Ireneusza Norberta Jałozy

Z poważaniem,
Lucyna Kowalke
Specjalista SL ds. promocji,
edukacji i udostępniania lasu
[ssssolec]
86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 64
tel. sekr.: +48 52 387 14 71, tel. kom.: + 48 727 570 549
[cid:image002.jpg@01D7B928.15052C90]<https://www.facebook.com/NadlesnictwoSolecKujawski/>[drewno jest z lasu]<https://www.youtube.com/playlist?list=PLuiikgCc3oFJmPSzieSnBH1jjpah-RH1o&fbclid=IwAR3rM396B6QmOZeeZWtnu--bNmXvlOJ0AcPjhKP8e-qR3a5yncGTunh2_SQ> [cid:image004.jpg@01D7B928.15052C90] <https://is.gd/ZKyLlo>
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

7

udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Świętoszów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #404

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku Nadleśnictwo Świętoszów przesyła w załączeniu zestawienia.

Z poważaniem

Karolina Koprowska
Starszy Specjalista SL ds. marketingu i użytkowania lasu
tel. kom.: +48 500 148 127

[cid:image001.jpg@01D7AEF7.10EECE80]Nadleśnictwo Świętoszów

59-726 Świętoszów, ul. Brzozowa 17
tel. + 48 75 734 93 08, tel. sekr. + 48 75 73 11 259

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

3

W sprawie udostępnienie informacji o środowisku przez Nadleśnictwo Brzesko w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #86

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedzi Nadleśnictwa Brzesko na Państwa wniosek z dn. 29.08.2021 o udostępnienie informacji o środowisku wraz z załączonymi plikami EXCEL zawierające informacji dotyczące rębni i trzebieży.

Z poważaniem

Nadleśnictwo Brzesko

3

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Torzym w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #426

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek Nadleśnictwo Torzym przesyła informacje o wykonanych cięciach od początku
operatu, tj. od 01.01.2016 r. do końca 2020 r. oraz osobno dla cięć planowanych na 2021 r.

Z poważaniem

Jolanta Wołejko
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Nadleśnictwo Torzym
tel. 6834162634
e-mail: jolanta.wolejko@zielonagora.lasy.gov.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat . Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera .

2

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Człuchów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #314

Z poważaniem

Ewa Elert

Specjalista ds.płac

tel. kom.: +48 728 447 903

77-300 Człuchów, ul. Jana III Sobieskiego 3

tel.: +48 59 834 75 67, IP: 1106614, tel. sekr.: +48 59 834 34 34

.www.lasy.gov.pl

4

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Łobez w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #289

Twoja wiadomość

Do: Bożena Dąbkiewicz - Nadleśnictwo Łobez
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30 lipca 2021 23:46:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została usunięta nieprzeczytana: 19 listopada 2021 10:21:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

pismo przez Nadleśnictwo Radziwiłłów w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #166

Nadleśnictwo Radziwiłłów przesyła odpowiedz na pismo z dnia 06-11-2021 .r

Z poważaniem
Jerzy Zawadzki
Starszy specj ds. użytkowania lasu
[Logo - Poczta]
96-330 Puszcza Mariańska, ul. Senatorówka 2/2
tel: +48 46 831 01 10 w 20, 605-220-369
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

2

dot. odpowiedzi na wniosek przez Nadleśnictwo Piotrków w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #161

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 06.11.2021 r..

Z poważaniem

Marcin Brózda

St. specjalista ds. informatyki i zamówień publicznych

tel. kom.: +48 694 408 881

97-330 Sulejów, Łęczno 101

tel.: +48 44 645 18 45, tel. sekr.: +48 44 645 18 40

www.piotrkow.lodz.lasy.gov.pl

3

Read: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Pniewy w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #242

Twoja wiadomość

Do: Kwiryn Naparty
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 11 listopada 2021 19:21:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 listopada 2021 19:51:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Herby w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #53

Twoja wiadomość

Do: Amadeusz Szynka
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 8 września 2021 17:40:36 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga

została przeczytana: 10 listopada 2021 13:29:23 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga.

Re: Odpowiedź wniosek o udostępnienie informacji przez marta@lasyiobywatele.pl w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #242

Dziękując za odpowiedź wnioskujemy o przesłanie danych w formacie Excel (przesłany przez Państwa plik to pdf). Bylibyśmy również wdzięczni za opisanie plików zgodnie z prośbą we wniosku.
Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707

Odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie informacji w zakresie rębni i trzebierzy. przez Nadleśnictwo Kościerzyna w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #40

Dzień dobry

W załączniku znajduje się odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie informacji w zakresie rębni i trzebieży ( w nawiązaniu do pisma z dnia 06.11.2021).

Pozdrawiam

Michał Dysarz
Referent techniczny
tel.kom.: +48 784 845 910

[cid:image001.png@01D7D566.ECFAAA30]

83-400 Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
tel.: +48 58 680 15 96, tel. sekr.: +48 58 686 28 69

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

Informujemy, iż na stronie internetowej http://www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl/rodo zawarte są szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karalne.

________________________________
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) od 1924 r. opiekuje się w imieniu Skarbu Państwa i obywateli ogólnonarodowym dobrem, jakim są lasy. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną, chroniąc lasy przed różnymi zagrożeniami, zwiększając ich powierzchnię i zasobność, dbając o różnorodność biologiczną, a jednocześnie udostępniając je wszystkim oraz zaspokajając zapotrzebowanie polskich firm i rodzin na drewno. Pracujemy dla lasu i dla ludzi.

5

Nieprzeczytane: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Stary Sącz w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #101

Twoja wiadomość

Do: Szymon Wojtanowski (Nadl. St. Sącz)
Temat: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wysłano: 30 lipca 2021 23:45:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 8 listopada 2021 21:47:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Informacja o środowisku i jego ochronie przez Nadleśnictwo Piwniczna w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #100

Dzień dobry
Nadleśnictwo Piwniczna przesyła w załączeniu pismo wraz z wnioskowanymi informacjami o środowisku.
Z wyrazami szacunku

Michał Wacławek
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
[cid:image003.jpg@01D7D4AF.51A23830]
33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Zagrody 32
tel.: +48 18 44 95 938 wewn. 38, tel. sekr.: +48 18 44 65 276
www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

4

RE: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE przez Nadleśnictwo Bardo Śląskie w sprawie Rębnie i trzebieże - stan na 31 grudnia 2021 #378

W odpowiedzi na poniższą wiadomość informujemy, że w dniu 18.10.2021 została wysłana do Państwa wiadomość na adres mailowy sprawa-39729@info.lasyiobywatele.pl zawierająca pliki excel oraz pismo przewodnie zgodnie z Państwa wnioskiem.

W niniejszej wiadomości powtórnie przekazujemy powyższą wiadomość oraz pismo przewodnie i pliki.

Z poważaniem

Roman Warzecha

Zastępca Nadleśniczego

tel. kom.: +48 725 682 905

57-256 Bardo, ul. Noworudzka 9a

tel.: +48 748 162 604, tel. sekr.: +48 748 171 383

<http://www.bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/> www.bardo.wroclaw.lasy.gov.pl

12